7 - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

7 - Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen:Læs mere om lokalafdelingernes aktiviteter på hjemmesiden www.hjerneskadeforeningen.dkunder lokalafdelinger, hvor du også finder de lokale nyhedsbreve - HUSK DEADLINE ONSDAG DEN 4. MAJMIDT-/VESTJYLLANDV/ ELMER S. GADENår dette læses vil vort geografiske arbejdsområde være blevetnoget mindre, idet en selvstændig afdeling er blevet oprettetunder navnet HJERNESKADEFORENINGEN SYDVESTJYL-LAND. Dette vil komme til at betyde en væsentlig forbedring afbetjeningen af vore medlemmer i den del af landet. Et programfor aktiviteterne i dette område vil blive udsendt til medlemmerneså hurtigt som muligt.Som sædvanligt vil årets program for den tilbageværende delaf Hjerneskadeforeningen Midt-/Vestjylland kunne findes påHjerneskadeforeningens hjemmeside. Endvidere vil der forudfor de enkelte arrangementer blive sendt brev direkte til medlemmernemed angivelse af program, sted, tidspunkt og eventuelpris.RANDERSV/ OLE STØVRINGKære medlemmerVed generalforsamlingen d. 25. januar, blev bestyrelsen genvalgt.Vi takker.Et nyt år er begyndt og vi ser frem til mange gode timer sammen.Det er meget forskelligt hvad vi hver især interesserer sigfor.Det er din forening og dine penge, vi arrangerer ture og aktiviteterfor.Derfor vil vi gerne, høre fra dig, hvad du godt kunne tænke digvi skulle lave i det nye år.Det kunne være en tur, et kursus eller noget helt tredje.Til generalforsamlingen blev følgende tre forslag til aktiviteter idet nye år drøftet:1. Tur til Højer Sluser.2. Stifte en filmklub.3. Tur til det kommende ”Elvis-museum”.Pkt. 2 og 3 arbejder vi videre med.Send dit forslag eller sig det til en i af os i bestyrelsen eller til undertegnede.Husk vi starter Banko op igen tirsdag d. 8. marts.Det kunne også være, at du føler dig behandlet forkert i forbindelsemed din hjerneskade, så kontakt mig på min tlf. 21177330.En stor tak til Åge og Johanne Louis-Hansen fonden, som vihar modtaget 20.000 kr. fra, til køb af talehjælpemidlet, MicroRolltalk, som vi vil udlåne til et afasiramt medlem af hjerneskadeforeningeni en aftalt periode. Læs nærmere om MicroRolltalk i dette nyhedsbrev og lad os høre fra dig, hvis du gernevil låne apparatet.SILKEBORGV/ ANNE GRETHE NYBORGVel overstået generalforsamling, hvor vi fik valgt en bestyrelse,desværre kun på 4 personer.I løbet af foråret, har vi arrangementer den 1. mandag i månedenkl. 19.00 til 21.00 på medborgerhuset Bindslevs Plads 5,Silkeborg.Samværskaffe er flyttet til Medborgerhuset og afholdes onsdagi lige uger, klokken 10.00 til 12.00.Samværskaffen er for de sen-hjerneskade og de planlægger selv,hvis der skal foregå nogle aktiviteter.Der er mulighed for at købe kaffe og brød i Medborgerhusetscafé.Der er opstartet pårørendegruppe og vi mødes 1. gang om måneden,der kan sagtens være flere med og vi kan også danne nyegrupper. Vil du gerne være med eller høre nærmere om gruppen,kan du henvende dig til: Mette Løvstad tlf. 8680 5878 ellerAnne Grethe Nyborg 8685 1217.SKIVEV/ TRACY FLEUR PEDERSENHjerneskadeforeningen har, som en del af deres strategi, et målom at have en lokaleforening i hver kommune over hele landet.På den måde kan vi hver især på bedst mulig måde støtte voresmedlemmer og følge kommunernes arbejde på hjerneskadeområdetpå tæt hold. Fordele ved en lokalforening, som dækker➬HOVEDCIRKLEN | MARTS 2011 37

More magazines by this user
Similar magazines