7 - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

7 - Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen:Læs mere om lokalafdelingernes aktiviteter på hjemmesiden www.hjerneskadeforeningen.dkunder lokalafdelinger, hvor du også finder de lokale nyhedsbreve - HUSK DEADLINE ONSDAG DEN 4. MAJDen nye bestyrelse præsenterer sig og lytter til Jeres ønsker forfremtiden. Foreningen er vært ved kaffebordet.April Hanne Jahns Trio, musik og sang – nærmere udsendes.Maj Rundvisning på VejleFjord – nærmere udsendes.18.6. - 25.6. Ophold i Hou Søsportcenter.SYDFYNV/ LONNIE MALMBERGÅrets generalforsamling er vel overstået og bestyrelsen består af:Lonnie Malmberg, formandHeine Hansen, næstformandPia Jacobi, kassererLone H. Hansen, sekretærBjarne Frederiksen og Mette Hansen bestyrelsesmedlemmer ogJörn Jacobi suppleant.Der kom mange spændende forslag frem til indeværende års aktiviteterog der bliver en del at arbejde med for bestyrelsen - dejligt.Et væsentligt punkt som vi blev opfordret til at gøre noget ved,er dialog med kommunerne. Mange hører om svigt ifm. genoptræning,eller mangel på samme, manglende forståelse for denramtes situation og hvad fremtiden vil bringe. Jeg som formandfår flere opringninger vedr. samme problemstilling. Bestyrelsen viltage kontakt til kommunerne og få en dialog i gang.Nyhedsbrev er udsendt med årets aktiviteter og kan ligeledes læsespå foreningens hjemmeside, men de nært forestående arrangementerer følgende:• Biograftur i Svendborg tirsdag den 29/3. Vi mødes kl. 18.30udenfor biografen.• Café besøg i Ringe mandag den 2/5 fra kl. 14-16. Vi mødes vedKirkepladsen.• Brunch og bowling i Svendborg søndag den 22/5. Vi mødes kl.10 i forhallen.Mød op og få en hyggelig dag sammen med os andre.SØNDERBORGV/ PIA J. KETELSENSom ny oprettet lokalforening er vi kommet rigtig godt igang,og er på nuværende tidspunkt ved at planlægge et medlemsmøded. 13. april og d. 28. maj, som vores medlemmer vil hørenærmere om når vi har detaljerne på plads.REGION SJÆLLANDKØGE BUGTV/ WILLY ANDERSENVores månelige café-møder kører fortsat, nemlig den førsteonsdag i hver måned kl. 15.45 til 17.45, hvor vi byder på kaffemed brød og mulighed for hyggelig snak med ligesindede ognogle fra bestyrelsen.Vi mødes i et meget velegnet og let tilgængeligt mødelokale,Lyngbo, i Ølby Center, lige over for Netto, med både bus, S-togog regionaltog ”lige til døren”. Tilmelding ikke nødvendig, baremød op!!SYDSJÆLLAND, MØNOG LOLLAND-FALSTERV/ ARNE HØEGHLokalforeningen for Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster indledteårets generalforsamling med besøg af Sonja Jakobsen fraSaxenhøj, der gav en fin orientering om de nye muligheder, derer for Labyrintens brugere efter den er flyttet til Saxenhøj.Labyrinten hører nu under den Sociale Virksomhed Guldborgsund,og er et aktivitets- og samværstilbud, for borgere mederhvervet hjerneskade. Ved flytningen til Saxenhøj får brugerneflere muligheder for aktiviteter. Blandt andet er et nyt værkstedunder opbygning, hvor der bliver mulighed for at arbejde medtræ og keramik, ligesom der for eksempel kan arbejdes medpileflet, og der er mulighed for deltagelse på smedeværkstedetog smykkeværkstedet. Ønsker borgeren at lære mere om IT, kander tilrettelægges individuelle tilbudDer bliver taget udgangspunkt i den enkelte borgers interesser,og har man i begyndelsen blot lyst til at være social eller gå- ellerkøreture, er der også mulighed for det.Tilbuddet gælder for borgere over 18 år, der har erhvervet enhjerneskade. Man skal være selvhjulpen for at deltage i aktivite-➬HOVEDCIRKLEN | MARTS 2011 43

More magazines by this user
Similar magazines