7 - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

7 - Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen:Læs mere om lokalafdelingernes aktiviteter på hjemmesiden www.hjerneskadeforeningen.dkunder lokalafdelinger, hvor du også finder de lokale nyhedsbreve - HUSK DEADLINE ONSDAG DEN 4. MAJterne, men til gengæld er der mulighed for at blive afhentet påbopælen, hvis man ikke selv har mulighed for transporten. Labyrintener dermed en god mulighed for at være sammen medligesindede, der kan støtte hinanden i den nye situation.Sonja Jakobsen kom med et par gode eksempler på, at brugereaf Labyrinten ved at afprøve forskellige aktiviteter, har fåetmulighed for at komme i arbejdsprøvning med henblik på enbeskyttet stilling.På Saxenhøj er der også mulighed for at hjælpe i gartneriet ellerpå gården, der hører til.Man skal visiteres til ophold på Labyrinten, der i øjeblikket ernormeret til 12 personer. Selv om det er Guldborgsund Kommune,der har Labyrinten, er der også mulighed for deltagerefra andre kommuner, man skal blot visiteres til det.GeneralforsamlingenI beretningen gav formanden, Arne Høegh, udtryk for, at nedlæggelsenaf amtet og oprettelsen af storkommunerne ikke harværet til gavn for hjerneskadeområdet. I amterne havde manpersoner, der havde erhvervet viden om hjerneskadeområdet,men de fik andre opgaver i kommunerne. I GuldborgsundKommune fik man ansat en socialrådgiver, men der gik nogleår, før hun vidste, hvilke muligheder der er. Arne Høegh menteman var startet igen ved år 0 - og ikke var kommet længere endman var i 1993, da han kom med i Hjerneskadeforeningen.Arne Høegh gav også udtryk for, at de kommunale Handicaprådopleves ikke at få reel indflydelse. Rådene bliver blotorienteret om, at der er nedskæringer på de kommunale budgetter,og så sker der ikke mere. I Guldborg Kommune var derikke nok personer, da der skulle vælges nyt handicapråd. Derforefterlyste formanden idéer til, hvordan man får sat de handicappedeog deres problemer på dagordenen.Til slut lød der en opfordring til medlemmerne om at sende deresmail-adresser til else@turbopost.dk - så fremtidige indkaldelsertil arrangementer kan ske elektronisk - når Post Danmarksenere på året hæver portoen.VESTSJÆLLANDV/ LISE NIELSENApril:Torsdag den 7. april kl. 17.00 i Slagelse: Spisning og socialhygge.Mandag den 18. april på tur med DFDS: Læs mere om turen påwww.hjerneskaden.dkMaj:Torsdag den 5. maj kl. 17.00 i Slagelse: Spisning og social hygge.Mandag den 30. maj kl. 18.00 i Sorø: Spisning og social hygge.Juni:Torsdag den 2. juni kl. 17.00 i Slagelse: Spisning og social hygge.Mandag den 27. juni kl. 18.00 i Sorø: Spisning og social hygge.I kan læse mere om kommende arrangementer på vores hjemmesidewww.hjerneskaden.dkHusk tilmelding EN UGE før til bestyrelsen - er der ingen tilmeldingerbliver arrangementet aflyst.Sæt X i kalenderen i uge 27, hvor der arrangeres en mini feriemed 2 overnatninger.Forbehold for ændringer.Sorø:Slagelse:Sorø kultur og fritidscenterCSU-SlagelseFrederiksvej 27 Sverigesvej 154180 Sorø 4200 SlagelseTilmelding til bestyrelsen:Lise Kiving Tlf. 5783 3120 / 2299 3972 mail: alise@info.dkDan Kiving Tlf. 5357 8100 mail: dan.kiving@live.dkAABENRAA/TØNDERV/ ERLING KASPERSENDen 8. januar 2011 blev den nye forening for Aabenraa og Tønderstiftet, og der blev oprettet en bestyrelse på 5 personer. Vihar afholdt vores første bestyrelsesmøde og ligeledes indkaldttil det første medlemsmøde.Lørdag d. 9.4. Medlemsmøde på Møllemærsk Cafeteria,Aabenraa. Foreningen er vært ved kaffen.TIL ALLE LOKALAFDELINGER:HUSK jeres deadlines i 2011:Blad nr. 2: 4. majBlad nr. 3: 9. augustBlad nr. 4: 3. novemberHOVEDCIRKLEN | MARTS 2011 45

More magazines by this user
Similar magazines