HR-messen for 10. gang - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk
  • No tags were found...

HR-messen for 10. gang - IBC Euroforum

ArrangørP e r s o n a l e c h e f e r I D a n m a r kI samarbejde medTræfpunkt Human Resources ® 2009Øksnehallen i Københavnden 30. september og1. oktober 2009Oplysninger om stande ring direkte 41 95 14 04MediepartnereHR-messenfor 10. gangFotos fra Messen 2008


VELKOMMEN TIL TRÆFPUNKT HR2009TRÆFPUNKT HR200910 års jubilæumUdstil på Træfpunkt Human Resources® 2009Danmarks største og mest velbesøgte HR-messePID-Personalechefer I Danmark åbner for 10. år i træk dørenetil Danmarks ultimative største HR-messe inden for personaleudviklingog ledelse i samarbejde med IBC Euroforum.Det er her, du har mulighed for at komme i kontakt med de kompetenteHR-personer. I 2008 besøgte over 2.500 HR-personermessen.Vi markedsfører HR-messen stort og med dit firmanavn i femhelsides annoncer fordelt på Børsen og Jyllands-Posten. Hertilkommer også annoncer i fagtidsskrifterne Lederne, Uddannelseog Udvikling, Ledelse i Udvikling, Personalechefen, Computerworldog Thomson HR.Der er 185 stande i Øksnehallen og 60 % af standene er alleredesolgt, så er du interesset i at møde de over 2.500 HRpersoner,så er tiden inde til at kontakte os for en mulig stand.Ring direkte til Anne Iversen på 4195 1404 eller mail til hendepå anne.iversen@ibceuroforum.dkVi ser frem til at se dig som udstiller – og vi vil gøre vort bedstefor, at du får en positiv oplevelse som HR-udstiller.HR–fokus er vores varemærkeMASSER AF HR–AKTIVITER OVER TO DAGEKEYNOTES CORNEROnsdag den 30. september 2009:Tema: ForandringsledelseTorsdag den 1. oktober 2009:Tema: Motivation og kriseOrdstyrer: Benedicte Strøm, +StrømSPEAKERS CORNER i HR-topformHer kan du som udstiller købe taletid til at fortælle omspændende og højaktuelle HR-relaterede produkter.HR–Meetingpoint det uformelle dialogområdeHer kan de besøgende møde anderledes og udfordrendeHR-aktiviteter i et åbent dialogforum.DET SKER HELE TIDEN PÅ DANMARKS ULTIMATIVEHR-MESSEMålgruppeTræfpunkt Human Resources ® henvender sig til alle, der arbejderinden for Human Resources Management. Messen blev i 2008besøgt af over 2500 HR-personer. De besøgende er fagfolk, dersøger inspiration og input til deres professionelle HR-arbejde i virksomhederog organisationer.Som udstiller har du mulighed for at positionere dig over for HRdirektører,personale-, udviklings- og organisationsdirektører, adm.direktører, personale-, afdelings- og uddannelseschefer samt HRkonsulenterinden for både den private og den offentlige sektor.MessenTræfpunkt Human Resources ® afholdes onsdag den 30. septemberog torsdag den 1. oktober 2009 i Øksnehallen, København. Beggedage er messen åben for besøgende i tidsrummet 9.00 til 16.00.Besøgende har gratis adgang mod forevisning af en invitation elleren forhåndsregistrering fra www.traefpunkt-hr.dkKeynotes CornerPå Keynotes Corner kan du i år se og høre 6 spændende indlæg frabl.a. professor Anders Drejer, fra Handelshøjskolen Århus Universitet,Lars Kolind, Kathrine Lilleør, Rasmus Ankersen m.fl.Speakers CornerSom udstiller har du mulighed for at købe taletid på ”Speakers Corner”.Her kan du give dit bud på, hvordan din virksomhed ser ogimødekommer udviklingen inden for HR-området.HR–MEETINGPOINTDette års aktiviteter bliver blandt andet Sygefraværets dilemma,Facebook i arbejdstiden – forbud eller forhandling?, Personalechefensegen udvikling og Forandringsledelse.


KEYNOTES CORNER2009SPEAKERS CORNER / MARKEDSFØRING2009Onsdag den 30. september 2009Torsdag den 1. oktober 2009Onsdag den 30. september 2009Virksomhed Webadresse TidMarkedsføring afTræfpunkt Human Resources ® 2009TEMA: ForandringsledelseKl. 10.00 – 10.45Kl. 12.00 – 12.45Kl. 14.00 – 14.45Nye organisations- og ledelsesformer iny-økonomiProfessor Anders Drejer, HandelshøjskolenÅrhus UniversitetHvad betyder forandringer formennesker?Sognepræst, cand.theol., ph.d.Kathrine Lilleør(sponsoreret af Adecco)Endnu ikke fastlagtOrdstyrer: Benedicte Strøm, +StrømTEMA: Motivation og kriseKl. 10.00 – 10.45Kl. 12.00 – 12.45Kl. 14.00 – 14.45Emne: (ikke fastlagt)Bestyrelsesformand, forfatter og erhvervsmandLars KolindLeder DNAForfatter til bøgerne Vinder DNA/LederDNA Rasmus Ankersen(sponsoreret af Adecco)Endnu ikke fastlagtKl. 14.45 Uddeling af Personalechefprisen 2009PID–Personalechefer I DanmarkOrdstyrer: Benedicte Strøm, +StrømJobindex www.jobindex.dk 09.30Conmoto www.conmoto.dk 10.55Acuity World www.acuityworld.com 11.20Sirius Partner www.siriuspartner.dk 11.40Jobzonen www.jobzonen.dk 12.55Multidata www.multidata.dk 13.20PBJ Consult www.pbj.dk 13.40Banff People www.banff.dk 14.55Ledig tid 15.20Torsdag den 1. oktober 2009Virksomhed Webadresse TidLedig tid 09.30Suliplus www.suliplus.dk 10.55Mixerpulten ® Aps www.mixerpulten.dk 11.20Conmoto A/S www.conmoto.dk 11.40Ledig tid 12.55Ledig tid 13.20Ledig tid 13.40Ledig tid 14.55Træfpunkt Human Resources ® 2009 markedsføres med 5 helsidesannoncer fordelt påmediepartnerne Børsen og Jyllands-Posten samt med særlige indbydelser udsendt gennemJobindex og Thomson HR. Der indrykkes ligeledes 2 helsidesannoncer i Personalechefen,1 helsidesannonce i Uddannelse & Udvikling, 2 halvsidesannoncer i Computerworldog annonce i Lederne. Der trykkes også 60.000 besøgsinvitationer, som udsendesgennem PID, IBC og alle udstillerne.MedieplanUge 20Uge 21Uge 26Uge 34Uge 35Uge 35Uge 35Uge 36Uge 36Uge 36Uge 37Uge 37Uge 37Uge 37Uge 38Uge 38Uge 40Annonce i BørsenAnnonce i Jyllands-PostenAnnonce i PersonalechefenUdsendelse af invitationer til besøgendeAnnonce i PersonalechefenAnnonce i Uddannelse & UdviklingAnnonce i BørsenAnnonce i Jyllands-PostenSærudsendelse gennem Jobindex(her anføres udstillerne kun med navn og ikke med logo)Annonce i ComputerWorld(her anføres udstillerne kun med navn og ikke med logo)Messekatalog udsendes til alle PID medlemmerAnnonce i Lederne(her anføres udstillerne med navn)Indstik i Thomson HRInvitationsbrochure til besøgendeudsendes som indstik til ComputerWorldAnnonce i BørsenAnnonce i ComputerWorld(her anføres udstillerne kun med navn og ikke med logo)Messekataloget uddeles til besøgende på HR-messenSom udstiller vil virksomhedens navn eller logo fremgå på de fleste af annoncerne ogalle invitationer, dog kun på materiale, der produceres efter bekræftet deltagelse, samtrettidig aflevering af logo.


SådanvælgerdustandpladsFind numrene påde moduler dinvirksomhed ønskerat bestille og senddine ønsker til IBCEuroforum. Hverhvid firkant er etledigt stand modulá 9 m 2 . De grå/lillafirkanter er alleredereserveredeog kan derfor ikkevælges.SOLGTEVED KØB AF FLERE MODULER YDES DER 25 % PÅ SAMLET STAND-PRIS.Alle nævnte priser er ekskl. moms .solgt: rød markeringikke solgt: Standplan 2009 øvrigeCafe13912310791SofaerProduktionskontor163 161 159 157170 172 174 176155 153 151 149147 145 143 141137 135 133 131 129 127 125121 11975 73 716147Cafe-køkkenCafe serveringsdisk117105 103 10159 57458943ToiletterCaféområde8741853929 27 25 23 2111583111 10997 95 9381797769 67 65 6355 53 51 49191711 9 7 5 31 1A 1B 1C6 4 4A 8Keynotes CornerCO1 CO2Toilet9937Møderum113353315 13Bagindgang31162 164154 156136 138 140118 120 122100 102 104 106 10882 84Søjler med fodSTANDPLANBrandpostSofaer68 70 72 74 76 78 8036 38 40 42 44 46 48 50 5254 56 58 6062 64 6618Foyerområde208622166158 16088 9024Garderobe168142 144YX146110 112 11426 28148150124 126 128 130 132OPQRSToiletter92 94 96 983032HR- MeetingpointABToiletSpeakers CornerSC1 SC2 SC3MH1 MH2 MH3MH4 MH5 MH6CDEEl15213411634KLMNF2009OpdateretstandplanNye udstillerekommerhele tiden til.Se hvemder har bookethvilke standepå denopdateredestandplanpåhjemmesidenwww.traefpunkt-hr.dkUdstillerpakkeKontakt Anne Iversen, IBC Euroforum allerede i dag, hvis du vil sikredin virksomhed en stand på Træfpunkt Human Resources ® 2009.Udstillerpakken indeholder:StandUDSTILLERPAKKER, STANDMATERIALE OG TALETID► Standene er inddelt i moduler af 9 m 2 , som kan sammensættesefter behov. Derudover et mindre antal stande på 6 m 2 - anmærketsom bogstav► 500 stk. trykte invitationer til nuværende og potentielle kunder (samtinvitationen i pdf-format til eget website og e-mailudsendelse medløbende opdateringer)► Profilering i form af firmanavn eller logo ved annoncering af TræfpunktHuman Resources ® i Børsen, Jyllands-posten, Personalechefen,Uddannelse & Udvikling, Computerworld med flere*► Firmanavn eller logo i invitationerne, som udsendes i ca. 60.000 eksemplarertil personer inden for Human Resources området*► Logo samt link på www.traefpunkt-hr.dk► Træfpunkt-banner til jeres website, som kan linkes til websitet medinformation/forhåndsregistrering for de besøgende► Gratis ½sidet firmaomtale med logo i messekataloget. 50 % rabat påøvrig annoncering i messekataloget, som udkommer i september.Deadline for tekst til firmaaftaler samt logo senest den 1. august 2009(kontaktperson Mette Nørlem, PID–Personalechefer I Danmark)*Dog kun materiale, der produceres efter bekræftet deltagelse, samtrettidig aflevering af logo, se medieplan på side 5Taletid på Speakers CornerTaletid på Speakers Corner er udsolgt venteliste oprettet henvendelseAnne Iversen, IBC Euroforum. mail: anne.iversen@ibceuroforum.dkLæs mere på www.traefpunkt-hr.dk, som bliver opdateret løbende.Fotos fra Messen 2008HovedindgangØksnehallen


009PRE-BOOKEDE VIRKSOMHEDERTalentpleje • Kompetenceudvikling •Løn & administration • Efteruddannelse • Pension •Rekruttering • Outplacement • Personalesystemer• HR-systemer • med merePRE-BOOKEDE VIRKSOMHEDER2009


PRAKTISKE INFORMATIONERKORT OM ARRANGØRERNEPriseksempler på uopbyggede stande6 m 2 kr. 15.750,-9 m 2 kr. 25.200,- dog ved ingang og caféområde 26.000,-og ved midtergangen 29.000,-18 m 2 kr. 37.800,- på standard standområde27 m 2 kr. 56.700,- på standard standområdeAlle priser er ekskl. 25 % moms.KontaktDer henvises til følgende kontaktpersoner afhængig afspørgsmålenes karakter:Messe og markedsføringAnne Iversen, IBC Euroforum, telefon 4195 1404 (direkte),e-mail: anne.iversen@ibceuroforum.dkAnnoncering i messekatalogetMette Nørlem, PID-Personalechefer I Danmark,telefon 8621 6111, e-mail: mn@pid.dkLeje af standmaterialer og spørgsmålomkring tekniske detaljerLars Dörner produktionsleder Øksnehallen,telefon: 3329 8087 eller 3329 8000e-mail: ld@dgi-byen.dkDer tages forbehold for eventuelle ændringer og trykfejl.BannerKøb bannerplads på Keynotes eller Speakers Corner.Bannereksponering incl. ophæng for 1 dag koster 15.000 kr.på Keynotes Corner og 20.000 kr. for begge dage. Bannerehænger på væggen til venstre for scenen (max. 6 bannere)Bannereksponering for Speakers Corner koster 10.000 kr. for2 dage. (max. 4 bannere).Bannereksponering inkl. ophæng i midtergang koster 6.000 kr.pr. banner, mens ophæng i cafeområderne koster 7.000 kr.pr. banner.Ved bannerkøb: kontakt Anne Iversen på:telefon 4195 1404 (direkte)e-mail: anne.iversen@ibceuroforum.dkAlle priser er ekskl. momsSponsor på messekatalog: Få yderligere informationkontakt Mette Nørlem, PID på tlf. 8621 6111.PID-Personalechefer I Danmark (arrangør)PID er en erhvervsorganisation og Danmarks største netværk for personalecheferog andre personaleansvarlige. Organisationen startede i1992 og har i dag ca. 940 virksomheder som medlemmer. PID udgivererhvervstidsskrifterne Personalechefen og Ledelse i Udvikling.Inden for Human Resource Development har PID gennem de senesteår sat fokus på aktuelle emner som: strategisk HR, HR og kriseledelse,virksomhedskultur, HRs betydning for læring og forandring, flerkulturellevirksomheder, HR-strategi, seniorpolitik, etik, virksomhedens socialeansvar, efteruddannelse, trivsel m.m.PID giver personaleansvarlige mulighed for at møde andre HR-personergennem blandt andet Træfpunkt Human Resources® samt erfagrupperog HR-kurser.PID-Personalechefer I Danmark er Danmarks repræsentant i deneuropæiske paraplyorganisation EAPM for HR-organisationer.www.pid.dkIBC Euroforum (medarrangør)IBC Euroforum er Danmarks førende udbyder af erhvervskonferencer.I tæt dialog med dansk erhvervsliv og den offentlige sektor skaber vikvalitetskonferencer og -kurser. Vores arrangementer bygger på højaktuelleemner og problemstillinger med det formål at styrke hver enkeltdeltagers kompetencer.Vi tilbyder en bred vifte af konferencer og kurser, primært inden forsalg, økonomi, administration, markedsføring, it- og telekommunikation,jura, personaleforhold og ledelse.Det faglige indhold er højt og ofte en kombination af strategiske, taktiskeog operationelle tilgange til det aktuelle emne.Vi er en del af den globale leverandør af Business Information, T&FInforma plc., der er noteret på børsen i London. Informa er repræsentereti 18 lande, hvilket gør, at vores konference- og kursusekspertisetilbydes over hele verden. Med mere end 4.000 ansatte leverer vi ca.2.500 publikationer og 3.500 arrangementer årligt.www.ibceuroforum.dkTræfpunkt Human Resources ® Advisory Board 2009. Består af:Mie Bilberg, Smart & Co • Ditte Schou Lorentzen, Multidata • Maria Byberg, Capacent • Anne Iversen, IBC Euroforum • Mette Nørlem, PID-PersonalcheferI Danmark

More magazines by this user
Similar magazines