Temadag

frinet.dk
  • No tags were found...

Temadag

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og SundhedTemadagPCB i bygninger – et indeklimaproblem?Mandag den 21. marts 2011 i Eigtveds PakhusSundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed afholder en temadagom PCB i bygninger mandag den 21. marts 2011 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 1448København K. Mødet henvender sig primært til personer, som beskæftiger sig med området, men alleinteresserede er velkomne. Det er gratis at deltage. Deltagerantallet er begrænset og registrering erderfor nødvendig.Tilmelding foregår via e-mail til Helle Thomsen: HTHO@sst.dk senest mandag den 7. marts 2011.Herefter modtager deltagerne en deltagerliste og en kort orientering om praktiske forhold iforbindelse med mødet.Program09.15 - 10.00 Registrering, kaffe/te10.00 - 10.10 Introduktion/ Professor Jens Peter Bonde. Afdeling for Arbejds- ogMiljømedicin, Bispebjerg Hospital.09.00 - 12.00 Session 1Mødeleder: Professor Jens Peter Bonde10.00 - 10.40 Eksponering for PCB: Kilder, analyseteknikker og trends / Seniorforsker KatrinVorkamp, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.10.40 - 11.20 PCB og humane helbredseffekter/ Professor, centerleder Eva Bonefeld-Jørgensen, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Institut for Folkesundhed,Aarhus Universitet.11.20 - 12.00 Toxicitet af ikke-dioxinlignende PCB/ Professor Helen Håkansson, Institutetför Miljömedicin, Karolinska Institutet, Sverige.12.00 - 13.00 Frokost13.00 - 15.00 Session 2:Mødeleder: Afdelingslæge Harald Meyer, Afdeling for Arbejds- ogMiljømedicin, Bispebjerg Hospital.13.00 - 13.20 PCB i indemiljøet/ Seniorforsker Lars Gunnarsen, Statens Institut forByggeforskning, Aalborg Universitet.13.20 - 13.55 Sammenhæng mellem PCB i indemiljøet og blodværdier/Senior Scientific Adviser Niklas Johansson, Karolinska Institutet ogNaturvårdsverket, Sverige ogoverlæge Niels Ebbehøj, Afdeling for Arbejds- og Miljømedicin, BispebjergHospital.13.55 - 14.10 Vejledende aktionsgrænser for PCB i indemiljøet/ Specialkonsulent Niss SkovNielsen, Sundhedsstyrelsen.1


Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed14.10 - 14.30 Pause14.30 - 15.00 Håndtering af PCB i indeluften/Seniorkonsulent Jesper Jørgensen, Alectia A/S15.00 - 15.30 Paneldiskussion under ledelse af professor Jens Peter Bonde.2

More magazines by this user
Similar magazines