13.07.2015 Views

Telefonliste, udgave MIU.pdf - Gladsaxe Kommune

Telefonliste, udgave MIU.pdf - Gladsaxe Kommune

Telefonliste, udgave MIU.pdf - Gladsaxe Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Telefonliste</strong> beredskab skybrud<strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong>Funktion Navn/ adresse Telefon/ mobilBeredskab Rosenkæret 392860 Søborg112Driftsafdelingen Turbinevej 102730 HerlevTelefon: 39 57 66 66Vagttelefon: 39 57 66 75DriftschefKommunikation 1Kommunikation 2Kommunikation 3Ejendomsmester/RådhusbetjenteUwe BeckerTurbinevej 102730 HerlevInformationschef Ulla BadenRådhus Allé2860 SøborgWebmaster Heidi JensenRådhus Allé2860 SøborgKommunikationsmedarbejderRikke RosenmeierRådhus Allé2860 SøborgRådhus Allé2860 SøborgTelefon: 39 57 66 81Mobil: 29 29 16 42Telefon: 39 57 50 20Mobil: 22 76 56 22Telefon: 39 57 50 22Mobil: 22 36 70 22Telefon: 39 57 50 21Mobil: 26 18 00 70Vagttelefon: 20 25 75 51Forsyningsafdelingen Rosenkæret 392860 SøborgVagttelefon: 39 57 58 87Fælles mobil: 20 27 06 66Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 392860 SøborgTelefon: 39 57 58 54By- og MiljødirektørVicedirektør By- og MiljøBorgerservicePhilip HartmannRosenkæret 392860 SøborgMaj GreenRosenkæret 392860 SøborgRådhus Alle2860 SøborgTelefon: 39 57 58 00Mobil: 40 32 68 28Telefon: 39 57 58 05Mobil: 24 84 38 63Telefon: 39 57 50 00


<strong>Telefonliste</strong> beredskab skybrud<strong>Gladsaxe</strong> <strong>Kommune</strong> Social og SundhedsforvaltningenFunktion Navn/ adresse Telefon/ mobilSocial- og sundhedsforvaltningenRådhus Alle2860 SøborgTelefon: 39 57 55 01Trænings- og PlejeafdelingenAkut døgnplejenTelefon: 23 40 56 83(døgnbemandet)Psykiatri- og HandicapafdelingenDækker BotilbuddeneKagsåhuse, Vadstruphus,Cathrinegården, BuddingeHovedgade 111Leder af ServiceafdelingenDækker Kellersvej, Ellekilde,Valdemars Alle ogLillemosegaardArbejdsmarkedsafdelingenSikkerhedsansvarligDriftsleder Bo ØlshøjNybrogårdNybrovej 3332800 Kgs. LyngbyBjarne LarsenServiceafdelingenKellersvej 72860 SøborgBirgith BechJobcenter <strong>Gladsaxe</strong><strong>Gladsaxe</strong>vej 3722860 SøborgDøgntelefon: 24 46 33 42Tlf. turnusordning: 39 57 42 27Telefon: 40 98 33 14mandag-fredag til kl. 15.30Telefon øvrig tid: 40 98 33 13turnusordningTelefon: 22 25 75 16CenterchefErhvervscenter EspelundenSundhedschefSundheds- ogRehabiliteringsafdelingenAdministrations- ogsekretariatslederKommunallægeLeder af HjælpemiddeldepotetMona UlstedTransformervej 172730 HerlevMia Fruergaard<strong>Gladsaxe</strong> RådhusRådhus Alle2860 SøborgMarit Karina Buccarella<strong>Gladsaxe</strong> RådhusRådhus Alle2860 SøborgKarin Susanne Hansen<strong>Gladsaxe</strong> RådhusRådhus Alle2860 SøborgMichael SunesenTelefonvej 8F2860 SøborgTelefon: 21 42 66 78Telefon: 39 57 55 13Telefon: 29 38 82 12Telefon: 39 40 50 90Telefon: 21 29 70 79Telefon: 39 57 52 70Telefon: 26 19 90 94Telefon: 61 65 81 08Telefon: 39 57 54 66Telefon: 21 19 24 42Telefon: 32 84 03 28Telefon: 21 79 41 14Telefon: 44 17 60 46


<strong>Telefonliste</strong> beredskab skybrudNordvandFunktion Navn/ adresse Telefon/ mobilNordvand Ørnegårdsvej 172820 GentofteNordvand Kommunikation Ørnegårdsvej 172820 GentofteTelefon: 39 45 67 00Vagttelefon: 39 45 68 68Telefon: 39 45 67 00Vej og trafikFunktion Navn/ adresse Telefon/ mobilBusselskab Movia Dagtimer: 22 65 79 54 (JanJensen)Vagttelefon: 36 13 17 41Togdrift DSB 70 13 14 15Buddinge Station Buddingevej 270 70 13 14 15PolitiKøbenhavns Vestegns PolitiVagtcentralen2620 AlbertslundTelefon: 43 86 14 48Vejdirektoratet Telefon: 70 10 10 40Telefon: 80 20 20 60Leverandører og entreprenørerFunktion Navn/ adresse Telefon/ mobiltelefon/ mailRør, ventiler, værktøj m.m. Nordvand 39 45 68 68Pumper, brandslanger Loxam 46 15 56 00Leje af gravemaskiner Loxam 46 15 56 00


<strong>Telefonliste</strong> beredskab skybrudForsyninger, kommuner, andre myndighederFunktion Navn/ adresse Telefon/ mobiltelefonBeredskabsstyrelsenBeredskabsstyrelsen SjællandBag Bakkerne4700 NæstvedDONG Energy Nesa Allé 12820 GentofteHNG <strong>Gladsaxe</strong> Ringvej 112860 SøborgTelefon: 55 73 42 25Telefon: 55 73 37 00Telefon: 72 10 10 10Vagttelefon: 72 10 20 30Telefon: 39 54 70 00Vagttelefon: 39 54 70 10TDC Koncernomstilling Telefon: 80 80 80 80TDC Fejlmelding Telefon: 80 80 80 47Københavns Energi Ørestad Boulevard 352300 København SLyngby-Taarbæk <strong>Kommune</strong> Lyngby RådhusLyngby Torv2800 Kgs. LyngbyGentofte <strong>Kommune</strong> Bernstorffsvej 1612920 CharlottenlundHerlev <strong>Kommune</strong>RådhusetHerlev Bygade 902730 HerlevFuresø <strong>Kommune</strong> Stiager 23500 VærløseTelefon: 33 95 33 95Telefon: 45 97 30 00Telefon: 39 98 00 00Telefon: 44 52 70 00Telefon: 72 35 40 00PresseFunktion Navn/ adresse Telefon/ mobilTV2, Lorry Allégade 7-92000 FrederiksbergTelefon: 38 38 55 55Mail: redaktion@tv2lorry.dkKøbenhavns RadioP4 KøbenhavnDR Byen Emil Holms Kanal 200999 København CTelefon: 35 20 68 00Mail: kbh@dr.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!