Checkliste til brug for APV på dagrenovationsområdet

bartransport.dk
  • No tags were found...

Checkliste til brug for APV på dagrenovationsområdet

Checkliste til brug for APV på dagrenovationsområdetBrug denne checkliste som supplement til standard APV materialetfra Branchearbejdsmiljørådet for transport og engrosDe konstaterede problemer overføres til skema 2 i APV skemaet hvis noget ønskes ændretArbejdsstedets indretningVognens indretning1.1 Er der mulighed for indstilling af føresædet ? Og udnyttes dette ?1.2 Er der kommentarer til ind- og udstigningsforhold ( hyppighed m.v. ) ?1.3 Er lifte og andre løfteanordninger CE mærket eller opfylder den danske krav ?1.4 Bliver lifte og andre løfteanordninger løbende vedligeholdt ?1.5 Findes der tekniske hjælpemidler til at reducere løft / bæring fx indsamlingsvogne1.6 Er vognene vedligeholdt og iorden ?1.7 Vibrationer - giver arbejdet anledning til problemer ? / hvilke ?1.8 Findes der partikelfiltre så indånding af evt. sundhedsskadelige stoffer undgås ?Det lokale arbejdssteds indretning1.9 Vurder skub og træk i forb. med adgangsforholdene // angiv hvor forholdene er uacceptable1.10 Er der på ruten steder, hvor vedligehold af havegange etc. giver anledning til problemer ?1.11 Er der andre forhold der giver anledning til problemer ?Arbejdets udførelse2.1 Inddrages virksomhedens SiO/ medarbejderne i arbejdstilrettelæggelsen ?2.2 Foretages der løbende vurderinger af hvorledes uhensigtsmæssig påvirkninger undgås ?2.3 Er arbejdet med stoffer og materialer kortlagt og kendt ?2.4 Findes der arbejdspladsbrugsanvisninger for anvendte rengøringsmidler etc ?2.5 Foretages der en vurdering skub og træk i forb. med adgangsforholdene ?2.6 Registreres steder, hvor det ikke er muligt at udføre arbejdet på en forsvarlig måde ?2.7 Findes der en procedure for instruktion af nye medarbejdere,/ og indeholder denne arbejdsmiljøforhold ?2.8 Modtager medarbejderne instruktion i løfteteknik ?2.9 Findes der et beredskab for fx risiko for hundebid ?2.10 Er der udarbejdet en procedure for anmeldelse af arbejdsskader, og virker denne ?2.11 Er kendte og mulige risici for tilskadekomster afdækket ?2.12 Er der samarbejdsforhold på virksomheden der påvirker arbejdsmiljøet negativt ?Personlige værnemidler3.1 Bruges der sikkerhedssko for de arbejdsopgaver der fordrer dette ?3.2 Findes der rengøringsrutiner for rengøring af containere ?3.3 Findes der hjælpe- og værnemidler til rengøring af fx containere ?3.4 Er der behov for andre personlige værnemidler ?3.5 Gives der arbejdsbeklædning efter overenskomsten, og er der kommentarer til dette ?3.6 Bruges de personlige værnemidler som forudsat ?Vedligehold


4.1 Rengøring4.2 Vask4.3 Anden vedligeholdAndet der kan være relevant at medtage i APV'en5.1 Sikkerhedsorganisation ved mere end 5 ansatte5.2 Valg af leverandører ( værksteder, servicestationer m.v.)5.3 Ansættelsesaftale5.4 Er der kommentarer til omklædningsfaciliteter ?5.5 Er der kommentarer til spise- og andre faciliteter ?Tilføj evt. selv emner til checklistenSupplerende viden specifikt på renovationsområdet kan findes i Arbejdstilsynets anvisningnr. 4.1.01. Af nov. 1993 / AT-Anvisning om håntering m.v. af dagrenovationDato :Underskrift :LederMedarbejder

More magazines by this user
Similar magazines