13.07.2015 Views

Et blad for Førtids- og Folkepensionister - Greve Kommune

Et blad for Førtids- og Folkepensionister - Greve Kommune

Et blad for Førtids- og Folkepensionister - Greve Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jeep Note: 6 JeepM2 Half-track Note: 6 Half-track 1 0 0M3 Half-track Note: 6 Half-track 1 0 0M20 Utility Note: 6 Jeep 1 0 0M10 3in. GMC Note: 6, 7 Full-track 4 2 0M7 3in. Gun 32” 2 12 3+M4 Sherman Tank Note: 6, 8 Full-track 6 4 1M3 75mm gun 32” 2 10 3+Co-ax MG, Hull MG 16” 3 2 6M4 Sherman OP Tank Note: 6, 8 Full-track 6 4 1M3 75mm gun 32” 2 10 3+Co-ax MG, Hull MG 16” 3 2 6M7 Priest Note: 6 Full-track 1 0 0M2A1 105mm howitzer Note: 9 24” 1 9 2+Firing Bombardment Note: 10 72” -- 4 4+P 47 ThunderboltAIRMG To Hit: 2+ -- 6 5+Bombs To Hit: 4+ -- 5 1+.50cal Vehicle AAMG Note: 11 16” 3 4 5+Notes:1. Automatic Rifles2. Tank Assault 43. ROF 2 if pinned4. Can fire over friendly troops.5. Gun Shield: No HE6. Vehicle may mount .50cal Vehicle AAMG7. Slow Traverse8. Stabilizer9. Hull Mounted10. Smoke and Smoke Bombardment11. ROF 1 if other weapons fire: Self-defense AACharles McKellar


Nyttige adresserHedeboDegnestræde 12670 <strong>Greve</strong>Tlf. 43 41 50 00MøllehøjMøllehaven 22690 KarlslundeTlf. 46 16 56 00NældebjergRådhusholmen 82670 <strong>Greve</strong>Tlf. 43 97 86 00StrandcentretFrydenhøj Allé 1002670 <strong>Greve</strong>Tlf. 43 95 90 00<strong>Greve</strong> BibliotekPortalen 22670 <strong>Greve</strong>Tlf. 43 95 80 00<strong>Greve</strong> Pensionistcenter<strong>Greve</strong>ager 92670 <strong>Greve</strong>Tlf. 43 90 14 72Aktivhuset OlsbækkenOlsbæk Strandvej 432670 <strong>Greve</strong>Tlf. 43 90 13 96ForebyggelseskonsulenterHjemmebesøg til alle over 75 årJerismosevej 95, <strong>Greve</strong>Tlf. 43 97 84 62ÆldrerådetForm. M<strong>og</strong>ens MarkerBastebjerg 262690 KarlslundeTlf. 46 15 00 02NetværkskontoretFrivilligt socialt arbejdehverdage kl. 10-12på tlf. 43 60 00 93<strong>Greve</strong> MuseumBækgårdsvej 92670 <strong>Greve</strong>Tlf. 43 40 40 36Tune PensionistcenterNørregade 6, Tune4000 RoskildeTlf. 46 13 96 79HøreundervisningenSolrød Center 22680 SolrødTlf. 46 33 53 50<strong>Greve</strong>rneSocialpsykiatrisk dagtilbudRådhusholmen 5, <strong>Greve</strong>Tlf. 43 97 22 50KlagerådetForm. M<strong>og</strong>ens MarkerBastebjerg 262690 KarlslundeTlf. 46 15 00 02Annas HusHundige Bygade 492670 <strong>Greve</strong>Tlf. 43 90 18 17Ældre hjælper ÆldreIndkøbskorpstirs. <strong>og</strong> ons. kl. 10-13Tlf. 43 90 18 17PensionisthaverneHundige Vænget 62670 <strong>Greve</strong>Tlf. 43 61 10 64<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>Rådhusholmen 102670 <strong>Greve</strong>Tlf. 43 97 97 97Rådgivende Handicap<strong>for</strong>umLouis Krantz (DSI)Kr<strong>og</strong>ager 28, 2670 <strong>Greve</strong>Tlf. 43 90 88 29Aktivitetskonsulent<strong>og</strong> sekretær <strong>for</strong> ÆldrerådetLise HøstTlf. 43 97 92 61Mobil 40 38 33 60RedaktionBente Bentsen(ansvarshavende)Peder EgelundLise HøstAlexander LukitschInger E. SvaneFreddy ThaxowArtikler i <strong>blad</strong>et udtrykker ikkenødvendigvis redaktionens mening.Redaktionens adresseBente BentsenEngrøjel 902670 <strong>Greve</strong>benben@hlaug.dkTlf. 43 90 36 73Næste nummer:September 2004Deadline 15. august 2004Udgiver<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>Oplag: 5.700Idé/layout:Formegon 43 99 90 99Tryk: Lassen Offset

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!