Større viden skal hjælpe mennesker med den usynlige lidelse ADHD

adhd.dk
  • No tags were found...

Større viden skal hjælpe mennesker med den usynlige lidelse ADHD

ADHD-foreningens kurserKursus 202010. ADHD – betydning for forældrerollen Hold AForældrekursus for forældre som ikke er tilfredse med udfyldelsen af rollen som far eller morTid: Fredag den 15. oktober – søndag den 17. oktober 2010Kurset starter fredag kl. 18.30 og slutter søndag ca. kl. 14.00Sted: Karlslunde Strand Hotel og Konferencecenter, Karlslunde Strandvej 87, 2690 Karlslunde,tlf. 46 16 01 07, www.kursuscentre.dkKort om kursets formål og forløbFormålet er, at det vi arbejder med på kurset, kan passes ind i jeres dagligdag og styrke jeresfølelser af, succesoplevelser i jeres forældreskab og jeres håndteringstrategier i det daglige.Derfor vil emner for oplæggene og diskussioner blive defineret ud fra jeres oplevelser somfremlæges under kursusforløbet.Kurset bliver skræddersyet således, at det overvejende tager udgangspunkt i deltagernesdagligdag, med udfordringer og muligheder.Der vil løbende være indlagt pauser, så ingen undervisningsaktivitet vil strække sig over 45min.Program:Fredag den 15. oktoberKl. 14.00 – 18.30AnkomstDer er mulighed for tjek ind på værelset fra kl. 14Der vil blive serveret sandwich og en øl/vand ved kursetsstart. Der er mulighed for at tage sandwich med ikursuslokalet.Kl. 19.00 – 21.00Præsentation af kursus og af deltagerne.(Alle skal fortælle én ting om hvad deres barn er god til og én tingom hvad deres barns største udfordring er).Og udlevering af kursusmaterialer.v/ Jytte Lunding og Hamid Bakhsh1


Lørdag den 16. oktoberKl. 7.00 – 9.00Kl. 9.00 – 10.30Kl. 10.30 – 12.15Kl. 12.30 – 13.30Kl. 13.30 – 15.00MorgenmadOplæg: ADHD – betydning for forældrerollen- Hvilke særlige udfordringer oplever forældre til ørn med ADHD?- Redskaber og værktøjer til løsning af disse udfordringerGruppearbejde: ADHD – betydningen for forældrerollen ivores familie.- Hvad er det for nogle udfordringer vi står overfor i vores familie?- Hvilke særlige ressourcer er der i vores familie?FrokostFremlæggelse i plenumKl. 15.00 – 16.30Kl. 16.30 – 17.00Kl. 17.00 – 18.0Kl. 19.00 –Oplæg og rollespil: ”om at lære gamle hunde nye kunster”- Hvordan kan man arbejde med ændringer i rollerne i familien?- Hvordan skaber man forandringer i forældrerollen?PauseOpsamling og diskussion i plenumMiddagSøndag den 17. oktober(Værelserne skal forlades seneste kl. 10.00)Kl. 7.30 – 9.00Kl. 9.00 – 10.00Morgenmad”Walk and talk” Ønsker for fremtiden- Deltagerne vil sammen to og to, gå en times tur for at udveksleog definere ønsker for fremtiden.Kl. 10.00 – 10.45Kl. 10.45 – 11.00Kl. 11.00 – 12.30Kl. 12.40 – 13.00Kl.13.00 –Fremlæggelse af ønskerne i plenumPauseArbejdende værksted.- Deltagerne formulerer mål for deres videre arbejde og derformuleres indikatorer, der viser at man er på rette vej.Opsamling og evalueringSandwich og tak ofr denne gang.2


OplægsholdereJytte Lunding, psykolog.Gennem mange år har jeg udført udredninger, vejledt og undervist menneskermed ADHD.Jeg arbejder i det daglige med børn, unge og voksne, med ADHD samt derespårørende.Jeg underviser professionelle, og har samtaleforløb, med mange forskellige derenten har, eller er i kontakt med mennesker der har ADHD.For 8 år siden var jeg med til at starte en netværksgruppe for voksne med ADHD,samt en gruppe for deres pårørende, og jeg er stadig frivillig i begge grupper.Hamid Bakhsh, psykolog, sygeplejerske.Hamid har speciale i ADHD og psykopatologi. Han har gennemført en 2åriguddannelse i kognitiv terapi.Arbejder bl.a. med udredning og behandling af ADHD, angst og depression, samtstress og kriser.Han underviser og holderforedrag i Danmark og udlandet om ADHD.Har 2 børn der er diagnosticerede med ADHD. Og har undervist på mangeforskellige ADHD kurser.Kursusleder fra ADHD-foreningen: Conni BorgstrømArr.: ADHD-foreningen, Rugårdsvej 101, 5000 Odense C, tlf. 70 21 50 55, www.adhd.dk,e:info@adhd.dk3

More magazines by this user
Similar magazines