E-museum.dk Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri

emuseum.tekster.emu.dk

E-museum.dk Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri

E-museum.dk

Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri

De første mennesker samlede bær og frugter og gik på jagt efter mindre dyr, der

kunne nedlægges ved håndkraft. Senere udviklede mennesket redskaber, som

kunne bruges i jagten.

Jagt og fiskeri

Det første spor af jagt i Danmark er fundet i Nr. Lyngby tæt på Løkken i Nordjylland.

Der er tale om 11.000 år gammel pilespids. Senere er redskaberne blevet udviklet

yderligere og specialiseret til bestemte formål. Alle redskaber var lavet af flint og

redskaberne blev bedre og bedre og samtidigt flottere. Der er fx fundet fint

forarbejdede fiskekroge. De bedre jagtredskaber af flint blev brugt indtil omkring 3500

f.v.t.

Landbrug

Omkring 4.000 f.v.t. kom kornet til Danmark, og man begyndte at dyrke jorden. Man

ryddede skoven for at få plads til markerne. Det første korn man dyrkede var spelt og

emmer. Kornet ændrede måden mennesket levede på. Kornet krævede

opmærksomhed gennem en lang periode. Det skulle sås, plejes, høstes og

forarbejdes. Denne proces var ikke forenelig med livet som omflakkende jæger.

Derfor begyndte mennesket at blive bofast. Kornet gav en helt anden sikkerhed for

den nødvendige mad. Det gav et nogenlunde fast udbytte og kunne opbevares i lang

tid. Hvis høsten var succesfuld, var forrådet for vinteren altså sikret.

Landsbyen

I løbet af bronzealderen og jernalderen begyndte landsbyen at udvikle sig, og den

blev centrum for landbruget helt indtil udskiftningen i 1700-tallet. Landsbyens marker

var koncentreret omkring husene, der lå i en tæt klynge. Markerne blev delt i strimler,

så hver enkelt bonde havde adgang til både gode og dårlige jorder.

Udskiftningen

I midten af 1700-tallet blev landbruget helt forandret af udskiftningen. Udskiftningen

betød en større omlægning af markerne for at opnå øget effektivitet. I stedet for den

fællesdrift, der havde præget landsbyen hidtil, blev den enkelte gård nu tildelt egne

marker. Udskiftningen medførte en effektivisering af landbruget, men også en

nedbrydning af det hidtidige landsbysamfund, da mange gårde blev flyttet ud på

deres nye jordlodder.

Det moderne landbrug

Landbruget var op til 1960’erne Danmarks vigtigste erhverv. Men fremkomsten af

industri og nye maskiner betød, at landbruget mistede sin position som Danmarks

vigtigste eksportør, og at erhvervet begyndte at blive affolket. Maskiner kunne gøre

arbejdet for mange mennesker, og mange landbrug er blevet slået sammen til store

gårde, hvorved man har opnået betydelige stordriftsfordele.

UNI•C Side 1 af 3


Fiskeri

Fiskeriet i Danmark har ligesom landbruget gennemgået en enorm udvikling. I starten

har fiskeriet været til personligt behov. De fleste fisk blev nok fanget med hænderne

eller med krog og simple net. Man har med andre ord anvendt stort set de samme

slags fangstredskaber, som bruges i dag. Fiskeriet har i perioder spillet en enorm

rolle for den danske økonomi. I middelalderen var sildemarkederne langs Øresund en

stor indtægtskilde. Ifølge datidens kilder var Øresund så proppet med sild, at man

nærmest kunne skovle dem op.

Fiskeri fra kysten

Meget af fiskeriet foregik direkte fra kysten. Nogle steder på vestkysten fra små

hytter, som kun blev benyttet i sommerhalvåret, når vejret tillod at man stod til havs.

Enkelte steder fisker man stadig fra kysten uden en havn. I stedet bliver

fiskefartøjerne trukket op på stranden. Det kan man se på den nordlige del af den

jyske vestkyst bl.a. ved Thorupstrand og Løkken.

Fiskefartøjer trukket op på stranden ved Løkken.

Det moderne fiskeri

Det moderne fiskeri har først og fremmet taget sit udgangspunkt i de store

fiskerihavne på den jyske vestkyst. Esbjerg var på et tidspunkt en af verdens største

fiskerihavne. Ligesom i landbruget har fiskeriet også været gennem en

rationaliseringsproces, hvor skibene er blevet større og mandskabet mindre. I dag er

fiskeriet som erhverv i Danmark i tilbagegang.

UNI•C Side 2 af 3


Problemstillinger

Fiskeri i oldtiden

Undersøg hvor man har fundet spor af fiskeri i oldtiden

• Hvad har man fundet?

• Hvor har man fundet det?

• Hvordan kan det være, at man har fundet tingene lige netop der?

Redskaber

Lav i grupper en liste over de jagt- og fiskeriredskaber I kender.

• Skriv og tegn, hvordan redskaberne ser ud, og hvordan de bliver brugt.

• Prøv at finde ud af, hvilke redskaber man brugte tidligere?

Jagt

Hvorfor går man på jagt i dag – Lav et interview med en jæger.

Landmand/Fisker

Inviter er landmand/fisker ind i klassen. Forbered besøget.

UNI•C Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines