Referat af Grønt Råds møde mandag den 7. maj 2012 Deltagere ...

fredensborg.dk
  • No tags were found...

Referat af Grønt Råds møde mandag den 7. maj 2012 Deltagere ...

7. Kommunernes Landsforenings analyse af samarbejdet i degrønne råd – opfølgning på spørgeskema8. Temaer 20129. Evt.Ad 1. Godkendelse af dagsordenDagsordenen blev godkendtAd 2. MeddelelserFriluftsrådet har udpeget Bente Nielsen som ny repræsentant.Der afholdes spildevandsmøde d. 8. maj på Karlebo Kro forlodsejere, der har fået påbud om forbedret spildevandsrensning(ca. 60 deltagere).Jægernes Kommunale Fællesråd i Fredensborg afholderoplevelsesdag i Langstrup Mose d. 10. juni 2012.Ad 3. Evaluering af mødet mellem Plan- ogKlimaudvalget og Grønt Råd marts 2012Grønt Råd evaluerede mødet og konkluderede, at emnerne ikkevar tilstrækkeligt afstemte i forhold til foreningernesholdninger, at der var for lidt tid til rådighed og for lidt dialog.Grønt Råd havde en række forslag til, at forbedre de fremtidigemøder med udvalgene, bl.a. følgende:Det blev foreslået, at formanden talte med de respektiveformænd for PK og MT for at aftale rammerne for de fællesmøder, da GR har en særlig status som rådgivende for Byrådet.Grønt Råds ambition er at påvirke de politiske beslutninger ikraft af rådets ekspertise.Grønt Råd bør i fællesskab forberede de kommende møder.Rådet er ikke nødvendigvis enigt om budskaber til de politiskeudvalg. Det bør fremgå, hvad der er fælles synspunkter, oghvad der er særstandpunkter.Grønt Råd kunne eventuelt sende forslag til PK og MT, somudvalgsmedlemmerne kunne forholde sig til inden møderne.Grønt Råd kunne eventuelt invitere medlemmerne af MT og PKtil et af Rådets møder.

More magazines by this user
Similar magazines