Jødisk almanak 5773 - 2012-.indd - Det Mosaiske Troessamfund

mosaiske.dk

Jødisk almanak 5773 - 2012-.indd - Det Mosaiske Troessamfund

��� ��� ��� ��� ���

������� ������� ������� ������� ������� ���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ������� ��� ��� ��� ���

����������������������������������

����������������������������������

����������������������������������

����������������������������������

����������������������������������

����������� ����������� ����������� ����������� �����������

�����.�����.�����.��������� ��������� ��������� ��������� ���������

JØDISK ALMANAK

5773

Fra 17. september 2012 til 4. oktober 2013

Udgivet af Det Mosaiske Troessamfund ©

Redaktion: Bent Lexner

Forsidefoto: Fiskerbåd med danske flygtninge oktober 1943.

Tryk: DaMi Colour Print - www.dami.dk

INDHOLD

Vejledning side 2

Den jødiske tidsregning side 4

Helligdagene side 6

Fastedage side 8

Gudstjenestetider Rosh Hashanah/Jom Kippur side 9

Kalendersiderne side 10-61

Vejledende tider for efterårshelligdagene side 62

Mitzvot i Københavns Synagoge side 63

Oversigt over helligdagenes profetafsnit side 64-65

Det Mosaiske Troessamfunds administration side 66

MT´s hvem - hvad - hvor side 67

Troessamfundets ledelse side 68

Begravelsespladser og begravelsesselskaber side 69

Telefonregister side 70-73

Oversigt over fest og mærkedage 2012-2014 side 74

3

More magazines by this user
Similar magazines