Jødisk almanak 5773 - 2012-.indd - Det Mosaiske Troessamfund

mosaiske.dk

Jødisk almanak 5773 - 2012-.indd - Det Mosaiske Troessamfund

Oversigt over helligdagenes profetafsnit

1. dag Rosh Hashanah: 1. Samuels Bog 1,1-2,10

En af de helt store personligheder i den jødiske historie kommer til verden i dette profetafsnit. Et ægtepar, Hannah og Elkanah, er barnløst og ikke

mindst Hannahs bønner til Gud er så stærke, at Gud beslutter at opfylde hendes og Elkanas ønske om at få en søn. Samuel bliver født og bliver profet og

dommer i det jødiske samfund.

2. dag Rosh Hashanah: Jirmejahu (Jeremias) 31,2-20.

Et af de vigtigste elementer i Rosh Hashanah er Teshuvah; bod, undskyldning og tilbagevenden til den rette vej. Profeten Jeremias, som har oplevet

ødelæggelsen af det 1. Tempel, lover det jødiske samfund, at hvis det vender sig til Gud, så vil Gud tilgive det og det vil kunne vende tilbage til Eretz Israel.

Jom Kippur – Shacharit: Jeshajahu (Jesajas) 57.14-58.14

Profeten gør folket klart, at det ikke er nok at faste. For at vise, at det virkeligt søger tilgivelse, må det leve på et højt etisk niveau. Mennesket må leve

i fred med hinanden, være ærlige, sætte slaver fri og sørge for den fattige. Gør de dette, vil de få del i det arvelod, som Jacob er blevet lovet.

Jom Kippur – Minchah: Jonas Bog.

Profeten Jonah bliver af Gud pålagt at drage til Nineve for at omvende folket, men Jonah er bange for denne opgave og forsøger at flygte til

Tarschish. Båden, han er på, bliver udsat for en voldsom storm og sømændene er af den opfattelse, at der må være nogen, der er skyld i denne

ulykke. De kaster lod og efter at loddet har peget på Jonah, kaster de ham over bord. En gigantisk hval sluger ham, men Jonah kommer

velbeholdent ud af hvalen og er nu klar over, at han må påtage sig den opgave, som Gud har stillet ham. Han drager til Nineve og det lykkes for ham

at få folket til at vende tilbage til Guds veje.

1. dag Sukkot: Zecharjah (Zakkarias) Kap. 14,1-22

Profeten Zecharjah var blandt dem, der vendte tilbage fra Babylon. Kyros havde tilladt en del af den jødiske befolkning, der var blevet sendt i eksil, at

vende tilbage og opbygge landet. Vanskelighederne var store, men profeten udtrykker håb og tro på, at Gud til sidst vil hjælpe folket og befri Israel fra

sine fjender.

2. dag Sukkot: 1. Kongernes Bog 8.2-21

Afsnittet beskriver den arbejdsindsats, der er blevet gjort af op mod 30.000 mand for at bygge det første Tempel i Jerusalem. Det menes, at det har taget

omkring 20 år. Da Templet endelig indvies i Jerusalem, fejres dette med fest i fjorten dage, hvoraf de sidste syv dage var Sukkot.

Shemini Atzeret: 1. Kongernes Bog 8.54-66.

Profetafsnittet fortæller om indvielsen af Kong Salomons Tempel. Det har taget 20 år at bygge dette Tempel.

64

More magazines by this user
Similar magazines