Jødisk almanak 5773 - 2012-.indd - Det Mosaiske Troessamfund

mosaiske.dk

Jødisk almanak 5773 - 2012-.indd - Det Mosaiske Troessamfund

Fastedage: 6 gange i løbet af året er der fastlagt fastedage. Disse dage er enten nævnt i Tenach (Biblen) eller de er indstiftet af rabbinerne til minde

om bibelske begivenheder.

1. Den største fastedag er Jom Kippur - 10. tishri. Denne fastedag er, som den eneste, nævnt i Torah (3.Mosebog, kap. 16, 29/31). Denne dag

benyttes til at søge tilgivelse gennem selvransagelse. Den indledes med Kol Nidrebønnen med den meget traditionelle melodi. Afslutningen på

fastedagen er tiden for Neilah, hvor vi tør håbe på, at Gud ikke alene har tilgivet den enkelte, men hele det jødiske folk for dets synder. Dagen afsluttes

med en enkel lang tone fra Shofaren.

2.Tishah Beav - 9. av. Her erindres Templernes ødelæggelse. Det første Tempel i år 586 f.v.t. af babylonerne, det andet i år 70 e.v.t. af romerne.

Dagen er en af det jødiske folks smerteligste dage. Det sår, som disse begivenheder medførte, vil altid blive mindet.

3. Shivah asar betamuz - 17. tamuz. Denne dag i år 70 trængte romerne ind i Jerusalem og Jerusalems ydre mur faldt. Til minde om dette afholdes

denne fastedag.

4. Asarah betevet - 10. tevet. Babylonernes belejring af Jerusalem, som førte til byens erobring og ødelæggelse af det første Tempel i år 586 f.v.t.,

begyndte på denne dag.

5. Tzom Gedaljah - 3. tishri. Efter at en stor del af den jødiske befolkning var blevet ført i fangenskab til Babylon, blev Gedaljah indsat af Nebudkaneser

som jødisk statsholder i Palæstina. Kort efter blev Gedaljah myrdet, og den lille skare, der var forblevet i landet, mistede sit sidste holdepunkt og måtte

til sidst også forlade hjemlandet.

6.Ta’anit Esther - 13. adar. Purimhistorien om Esther, der blev dronning er velkendt. Til erindring om de forberedelser Esther gjorde for at redde

jøderne, markeres denne dag.

For Jom Kippur og Tishah beav gælder der spise- og drikkeforbud fra aftenen i forvejen og i 25 timer. For de andre såkaldte små fastedage gælder

fasten fra solopgang til mørkets frembrud. Fasten må brydes af helbredsmæssige årsager.

8