1. Bilag 1. Ansøgning fra GFV (Bilag 1. Ansøgning. GFV.pdf)

www2.gladsaxe.dk
  • No tags were found...

1. Bilag 1. Ansøgning fra GFV (Bilag 1. Ansøgning. GFV.pdf)

Lars Find HansenEgebjerghuse 362750 BallerupTelf. 4466 1632E-mail: larsfind@hotmail.com5. juni 2013Gladsaxe KommuneBørne- og KulturforvaltningenGladsaxe RådhusRådhus Allé 12860 SøborgGladsaxe Film- & Videoklub (GFV) – Aktivitetsbeskrivelse 2012-2014Som vi beskrev i sidste års aktivitetsbeskrivelse, har klubben lagt sig i selen for at få fleremedlemmer, og det er lykkedes. Efter en tilbagegang til kun 16 medlemmer er vi nu, på trods af etdødsfald, oppe på 22 medlemmer, hvilket vi er glade for.Denne tilgang har givet et kvalitetsløft på flere fronter og det var netop et af de nye medlemmer derblev klubmester her i februar 2013.I den overståede sæson, primo september til ultimo maj har vi næsten hver onsdag aften haft etkursus, hvor medlemmerne underviser hinanden i forskellige emner.Der har været stor tilslutning til disse aftener, mødeprocenten er typisk 80 % eller mere, og de erplanlagt forsat i næste sæson, se vores hjemmeside: http://www.gfv.dkVi benytter også eksterne foredragsholdere, det kan være fra andre videoklubber, men ogsåprofessionelle.Fx har vi haft besøg af vores tidligere medlem, TV-producent Ulrik E. Gutt-Nielsen, der står bagfilmserien Fra Kyst til Kyst samt af Frank Poulsen der oprettede Dansk Filmjournal.Ud over klubmesterskabet afholdes også et mindre antal konkurrencer, helt sikkert også i denkommende sæson.GFV har gennem årene deltaget i små og store videoprojekter ikke kun i Gladsaxe Kommune, menhvor vi har kunnet finde dem. På vores hjemmeside vil man kunne se en beskrivelse af adskilligeaf disse projekter. Nogen af disse projekter har givet en mindre indtægt, som det også vil kunneses af regnskabet for 2012.Her i foråret har vi, ud over en gratis OBS-udsendelse for Dansk Kvindesamfund, der p. t. vises påDR1, netop optaget Aldershvilestævnet d. 2. juni.Ellers har vi p. t. ikke nogen projekter i indeværende regnskabsår.Vi har derfor sat os for at gennemfører noget PR bl. a. via vores hjemmeside, for at få projekter,men af forsigtighed, er budgettet mindre end normalt på videoprojekter.I november deltog klubben i Sjællandsstævnets konkurrence, der denne gang blev afholdt i Greveog hvor GFV deltog med 6 film.Som det kan ses i det medsendte regnskab for 2012 havde vi sidste år ret store udgifter til udstyrmed mere. Dette skyldes at vi havde udskudt investering i nyt pc- og lydudstyr samt at vi havde 50års jubilæum. Desværre et det sådan, at kameraudstyr og videoediteringssoftware meget hurtigtforældes.Til gengæld havde vi ret pæne indtægter på vores videoprojekter, hvilket som nævnt ovenstående,ser lidt sort ud for det nye regnskabsår.Side 1


Lars Find HansenEgebjerghuse 362750 BallerupTelf. 4466 1632E-mail: larsfind@hotmail.comVores klublokale, som også benyttes af Gladsaxe Ungdoms Filmklub, har ud over normalrengøring ikke været istandsat siden indflytningen midt i halvfemserne. Det fremtræder temmelignedslidt.Klubbens medlemmer ønsker derfor at bruge sommerpausen, fra juni til september, til at fåistandsat lokalet. Det sker med helt frivillig indsats fra medlemmerne side, men naturligt nok er derbrug for visse indkøb til reparationer, maling, gardiner med mere.Blandt andet ønsker vi at opføre en såkaldt ”Green screen” kendt fra TV og filmindustrien.Som det ses i medsendte budget vil der også i år være behov for et aktivitetstilskud i lighed medde tidligere år og som vi håber på at få.Vi har bedt om mere end vi plejer at få, men dels er vi 35 % flere medlemmer, dels har vi ikkebudgetteret den beskrevne istandsættelse som eventuelt kunne gives mod forvisning af kvitteringertil køb af materialer, som vi forventer vil løbe op i kr. 3.000 til kr.5.000.Vores vedtægter er blevet revideret for bedre at passe til moderne IT-kommunikation.Specielt er § 5 Kontingent samt § 7 Generalforsamling stk. 7, stk. 8 og stk. 9 blevet tilpasset.Medsendte dokumenter:• Vedtægter• Ansøgningsskema til Kulturpuljen• Regnskabet for 2012• Budgettet for 2013• Referat inkl. bestyrelsens beretning fra den ordinære generalforsamling april 2013.• MedlemslisteMed venlige hilsenLars Find HansenKassererSide 2

More magazines by this user
Similar magazines