OK 2008 - Mine krav - dine krav? - FOA

applikationer.foa.dk
  • No tags were found...

OK 2008 - Mine krav - dine krav? - FOA

■ Overenskomst 2008 |Vælg selv – hvilken efteruddannelse.FOA-medlemmer ønsker generelt at udvikle sig fagligt og individuelti forhold til arbejdsplads og arbejdsopgaver.Jeg mener, at FOA må aftale med arbejdsgiverne, at der brugesoverenskomstpenge på efteruddannelse – hvis vi sikrer,at du så får ret til efteruddannelse efter eget valg.FOAs medlemmer skal have forbedrede mulighederfor at udvikle deres kompetencerbåde gennem det daglige arbejde og gennemefter- og videreuddannelse.Arbejdsgiverne er enige i, at udvikling afmedarbejdernes kompetencer er nødvendigfor effektiv opgavevaretagelse og udviklingaf arbejdspladsen.Vi ved af erfaring, at vores arbejdsgivermodparter,Kommunernes Landsforening ogDanske Regioner, ikke vil eller kan binde denenkelte kommune eller region til konkreterettigheder til kompetenceudvikling.Det gælder i hvert fald, så længe det blot erarbejdsgivernes penge, der bruges til kompetenceudvikling.Skal vi gå efter at få afsat overenskomstmidlerøremærket til kompetenceudviklingved de centrale forhandlinger – altså en slagsuddannelsesfond? Og hvor langt skal vi gå forat sikre valgfrihed til uddannelsesformål forden enkelte?14 | FOA – fag og arbejde

More magazines by this user
Similar magazines