OK 2008 - Mine krav - dine krav? - FOA

applikationer.foa.dk
  • No tags were found...

OK 2008 - Mine krav - dine krav? - FOA

■ Overenskomst 2008 |Lønfremgang til alle – rummelig rammeJeg mener, at størstedelen af den økonomiske ramme skal anvendestil generelle lønstigninger, der aftales ved forhandlingsbordet.Du skal stige mere i løn end priserne stiger.Din løn skal følge lønudviklingen for de privatansatte.Vi har faktisk ved de seneste mange overenskomstrundersikret reallønsfremgang for alle.Vi har ikke opnået tidligere tiders storestigninger i pengelønnen. Men den lave inflation,har betydet, at de relativt små lønstigningerhar givet fremgang i levevilkår formedlemmerne.Den model skal vi holde fast i, men arbejdsgiverneskal også presses til at aftale enlønudvikling, som trækker din og andreoffentligt ansattes løn op på et anstændigtniveau.4 | FOA – fag og arbejde

More magazines by this user
Similar magazines