OK 2008 - Mine krav - dine krav? - FOA

applikationer.foa.dk
  • No tags were found...

OK 2008 - Mine krav - dine krav? - FOA

■ Overenskomst 2008 |Medbestemmelse – din tillidsrepræsentant kan sikre din trivsel.Jeg mener, at du og din tillidsrepræsentant har brug for at blive hørtog at være med til at bestemme, hvordan trivslen øges på arbejdspladsen.Din tillidsrepræsentant skal have ordentlig tid til arbejdet med at sikreindflydelse til dig og dine kolleger.Første betingelse for øget trivsel er, at du ogkollegerne aktivt søger at forbedre jeres trivselpå arbejdspladsen.Anden betingelse for øget trivsel er, at arbejdsgiverenlytter til dig, dine kolleger ogdin tillidsrepræsentant – og er åben for reelmedbestemmelse.Tredje betingelse for øget trivsel er, at der ertid og rum til, at din tillidsrepræsentant kanarbejde aktivt med konkrete initiativer og forslag.Jo flere opgaver med drøftelser, forhandlingerog aftaler på arbejdspladserne I får, jovigtigere er det, at jeres tillidsrepræsentantfaktisk har tid til at beskæftige sig seriøst meddisse opgaver.Derfor bør der være pligt for din arbejdsgivertil at forhandle og aftale tid til tillidsrepræsentantarbejdet.Forliget på det private arbejdsmarked 2007indeholder ekstra løn for at være tillidsrepræsentant.Til OK-08 på det offentlige område, må vidiskutere, om ekstra løn til tillidsrepræsentanterskal aftales centralt – eller om forskelligelokale lønaftaler allerede sikrer en fornuftigekstra aflønning af tillidsrepræsentanter.8 | FOA – fag og arbejde

More magazines by this user
Similar magazines