OK 2008 - Mine krav - dine krav? - FOA

applikationer.foa.dk
  • No tags were found...

OK 2008 - Mine krav - dine krav? - FOA

Overenskomst 2008 ■|Ligestilling – mere i løn?Jeg mener, at kvinder i den offentlige sektor har brug for et særligt lønløft,så princippet om lige løn for arbejde af samme værdi bliver gennemførthurtigst muligt. Men det bliver dyrt og svært.Princippet om lige løn for arbejde af sammeværdi kan alle være enige om. Men hvorfor erlønnen så stadig lav i den offentlige sektor,hvor kvinder dominerer inden for de traditionellekvindeområder pleje, omsorg og børnepasning?Folketingspolitikere har stået i kø for at fortælle,at de også synes, at lønnen til kvindernei den kommunale og regionale sektor børhæves.Jeg er helt enig i at lønnen skal op. Men derskal mange penge til. Langt flere, end dernormalt er til rådighed til overenskomstfornyelser.Har kommuner og regioner penge til ekstralønforbedringer til kvindegrupperne? IsærFOAs?Eller vil et flertal i Folketinget ‘pumpe’ tilstrækkeligtmed ekstra penge ud til kommunerog regioner, så den mere retfærdige lønkan nås?Og kan vi i fællesskab holde politikerne fastpå tilsagn om at bruge penge til formålet:Bedre løn til offentligt ansatte kvinder?FOA – fag og arbejde | 9

More magazines by this user
Similar magazines