MÃ¥lgruppe

socialrdg.dk
  • No tags were found...

MÃ¥lgruppe

Målgruppe• KriminalitetsforebyggendeindsatsValby• 10 – 17 år• 50 pladser• Fordelt på firelokalcentreAmagerDKSBrønshøj/Husum• 6 medarbejdere i etteam• 12 unge & familierNørrebro


En ny indsats med gamle dyder• Intensiv indsats• Opfølgning• Inddragelse af borgeren• Anerkendelse af det unikke menneske• Opdagelser af intentioner, ønsker ogdrømme


Tre indsatsområder• Skole• Netværksmøder / jævnligkontakt/ skolekoordinator• Hjem• Familiesamtaler + hjælptil akut konflikthåndtering• Fritid• Netværksmøder / jævnligkontakt /• fritidskoordinator


Inddragelse af Familien /relationsarbejde.• Familieliv• Signs of Safety• Familiesamtaler• Forældregrupper• Fortælleværksted• Konflikthåndtering• Ungeliv• Kontaktperson• Aktivitetskalender• I Skolelære• Ungegruppe• Fortælleværksted• Psykolog


IndviklingUdviklingAfviklingVisitation• Indberetning• § 50 undersøgelse• Intern visitation i DKS• Præsentation af DKSfor familien• Aftale om samarbejdemed familien & DKSMålgruppe• 10 – 17 år• Truende, uroskabende,kriminel adfærd• Kendt af SSPFamilielivSigns of Safety• Familiesamtaler• Forældregrupper• FortælleværkstedUngeliv• Kontaktperson• Aktivitetskalender• I Skolelære• Ungegruppe• Fortælleværksted• PsykologDelmål• Styrketsamarbejde mellemforvaltningog forældre• Positivt samspil ifamilien• Styrket forældreansvar• Unge integreret iskole ogfritidstilbud• Færre konflikteri skole/fritidMålIngen eller mindre kriminalitet,uroskabende eller truende adfærdCa. 2 mdr. Ca. 8 mdr. Ca. 2 mdr.


Resultater af familie ogrelationsarbejde


Konfliktniveau i familien før og efterRespondenterProcentRespondenterProcentMeget lavt konfliktniveau 2 3,4% 3 5,2%Lavt konfliktniveau 9 15,5% 20 34,5%Middel konfliktniveau 10 17,2% 13 22,4%Højt konfliktniveau 21 36,2% 15 25,9%Meget højt konfliktniveau 14 24,1% 7 12,1%Ved ikke 2 3,4% 0 0,0%I alt 58 100,0% 58 100,0%


Før og efter58respondenterIndberetningerSigtelserFør 228 89Efter(7 mdr.)81 26


Risikovurdering af ny kriminalitetProfessionelles vurdering Før EfterRespondenterProcentRespondenterProcentLav risiko 4 6,9% 6 10,3%Mindre risiko 1 1,7% 23 39,7%Nogen risiko 16 27,6% 13 22,4%Større risiko 21 36,2% 11 19,0%Høj risiko 16 27,6% 5 8,6%Ved ikke 0 0,0% 0 0,0%I alt 58 100,0%58 100,0%


Skole/uddannelse før og efterRespondenterProcentRespondenterProcentUden skoletilbud eller reelt inaktiv i sitskoletilbud15 25,9% 4 6,9%I specialskoletilbud 9 15,5% 25 43,1%I ordinært skoletilbud med særligt tilbudom støtte/foranstaltning i skoletilbudetI ordinært skoletilbud uden særligt tilbudom støtte/foranstaltning i skoletilbudet11 19,0% 9 15,5%19 32,8% 13 22,4%I job 0 0,0% 0 0,0%Andet, hvad: 4 6,9% 7 12,1%I alt 58 100,0% 58 100,0%


Samarbejde & koordinering• Årligt uddannelsesprogram• Løbende supervision og faglig sparring• Dokumentation• Effektmål med Rambøll• Praksis Research• Monitorering og udvikling

More magazines by this user
Similar magazines