artikel go beauty juni 08.pdf - Nyt Smil

nytsmil.dk
  • No tags were found...

artikel go beauty juni 08.pdf - Nyt Smil

MAGASINET DER GOR DIG SMUKKERE DIN ULTIMATIVE GUIDE TIL ET SKONNERE LIV I HVERDAGENFALDER OGFIDUSER NAR DUFARVER HARBETestGODT NYT TILFOLSOM HUDTIPS: SKON I SOLENd:.','frpnin!:, Ilndermologi/l.ltG, ItedlsugrtittgSKRAMMENDE AR VA.KLivs un ltehundl ing:erne")EG HAR EN DATEIWEEKENDEN''E l,'l'e k I i re behu n d I i n ger nt edhurliel resullul\*t**--,-Sprojt dig til\rA rru srnur eanM MfotBH'ER NY FILLER FEDT INJEKIIONERIMPTANTATER FORMTNDSKELT LAFII/pf6...


Michelle Peck- eksklusivt interviewrned Madonnas hudteraoeutIlverrr rrrisunder ikke Madonnas altid perfekte og strdlende porcekenshud?Hun ser 20 Ar yngre ucl, encl fodselsaltestcn viser. I Ivor.dalgor hrrn? Filr' hudbehundlinger udfort af arnerikanske MICIIELT,,trPtrCK, cler el hendes privaie hLrclterapeut! CO'Beautv's joru'nalistmodtc Michelle Peck pi Flotel Malriot.t. for.at fA nogle fiI.AF PIA RiEDELMed begge hender blver jeg hist hjerteligt velkommen og budt a le mine opgaver via mund til @re. Da jeg introducerede Madonnanden for i en af Hote Marrotts mest eksklusive suiter 'How are {or 02 ntraceutical oxygenbehand ingen var hLrn helt solgt og haryou?', bliverjeg spurgt flere gange inden for de f@rste par minutter. slden k@bt en maskine ti hved af hendes hjem. Behandlingen gennemfugierhuden og tilforer naturlge ingred ense( der fer huden tilMens jeg siger, at jeg har det 'wonderful', finder jeg pen og papirfrem, for audiensen hos USAs forende hudterapeut inden for oxygenbehandlngerer sat til en lile halv time, sajeg har ikke et minutat strdle og se yngre ud.at spllde hos denne skonhedsdronng.HVAD BESTAR DtN oPGAVE t?Udover de behandlinger jeg foretager hjemme hos hende se v, erV glider ned i den bl@de afdeling og fer vand og kaffe, som der jeg nred pa Madonnas koncertturn6er, hvor jeg giver hende enalligevel kke rigtigt er td til at drikke. N,4ichelle Peck snor sine ben behandling kort tid, for hun gAr pd scenen. Det unikke ved 02et par gange rundt om sig selv, folder sine perfekt manicurerede lntraceutical er jo, at huden ikke er rriterei eller rodmer efter enhander i sk@det og ser pa mig med store ojne, der er indrammet af behandling. Derfor kan man legge makeup allerede 20 minutterelter,tung, glitrende ojenskygge. Jeg skyder tanken om mine knapt se og sA er man klar til ai mode verden med en smuk, gennemfugtetperfekte morgentoilette bort og sporger @s.hud, hvor fine Inier er blevei udglattet, og huden fremstar yngre ogmere sp@nosrg.HVORDAN ER DET AT ARBEJDESA TAT sAfuIMEN MED MADoNNA?HVoRNAR SKAL DU BEHANDLE MADoNNA NESTE GANG?Det er pragtfuldt. Hun er sA nem at arbe.jde med og en sior n- Jeg f])ver snart til New York, hvor Madonna skal presente.e sinspiration for s ne omgive ser Hun er en intelligeni og meget vafm nye dokumentarfilm 'l Am Because We Are' om borns vilkar i Malaw, Afrika. Det foregAr pA Robert De Niro's Tr beca Film Festival.person. Og hendes hud er utrolg floi, men hun passer ogsa godtpa den, {x solbader hLrn aldr g og berer altid kasket, nar hun er ude Jeg folger lVadonna og hendes aktiviieter, sd hun altid kan fA dei dagslyset. Det kan vi andre l@re megei af. Selv uden makeup er behandllnger, hun onskerhun usandsynlig smuk. Jeg behandler ogsi Gwyneth Paltrow oghun har sarnme s@de personlighed. Begge er de meget nede pa OM 02 INTRACEUTICAL OXYGENBEHANDLINGjorden og har ingen nykker, og det er sedanne mennesker, jeg kan Behandlngen er udvikiet i Melbourne, Australien for ca. 7 er sidenlide at arbejde forog blev introduceret pa det amerikanske matked tor ca. 4lh et siden.lVichelle Peck blev skaks overbevist om oxygenbehandlingensHVORDAN BLEV DU HUDTERAPEUT FOR DE KENDTE?effektivitet, der ifolge N,4ichelle fugter huden p6 det dybeste niveauJeg har altid arbejdet med forskellige kropsbehandl nger Jeg fandi og giver hurtige resultater. Hun anbefaler en startpakke med 6 behandlinger,lom ugen, og herefter 1-2 behandlinger pr mAned fornemlig ud af, atjeg havde en gave inden for det omrade atjeg vardygtig til at arbejde healende med rnine h@nder. Herfra var der ikke at holde effekten. Hedilkommer hudplejeprodukter, der skat brugeslangt t I ogsa at behandle ansigtshuden. Til{redse kunder anbefa dagligt. 02 Intraceutical oxygenbehandling tilbydes i jlere klinikker ilede mig, og se gik dei slag islag, og en dag var det sa Ny'adonna, Danmark og koster mellem 1.200-l .500 kr. pr behandling .der stod pa kundelisten. Jeg har aldrig lavet marketing, men faet


8OR SOII,I STJERNERNEMICHELLE PECKS HUDPLEJERAD:. tag aldrig solbad,lag hat pa, nar du gar udr drik masser af vandr brog kun lidt makeup, huden skal kunne ander dyrk motion flere gange om ugenr brug serums der gennemfugter hudenr spis sundt, undga sukkerr skar ned pe alkoholindtagelrdrop cigaretterne


GO'BliAL,'f'Y6 e hu nd I i neQS*Hty-TorHerhjemme kalder vi behandlingen Oxygenlifl. Behandlingener kendt som de beramLes yndling.s ansigt.s behandling ogden mest effektive botox - uden brug af nil. Et pust af oxvgenkan gore mirakler pA korr ridldoaooDet er kendt som de beromtes yndlings ansigtsbehandling og denmest effektive botox- uden brug af nal. Et pust af oxygen kan goremirakler pa kod tidlBeromte som lvladonna, kvindeme i "Desperate Housewives, Ellelvlcpherson, Sharon Stone og Sanne Salomonsen, svargertildennehurtigvirkende booster iil huden. De er store fans af behand ing medoxygen, der er et gennembrud indenfor antiaging behandlingerl\4ange behandlinger loveral Ja bugi med rynker ogfine linier, men det der eranderledes ved oxygen behandling er,at den udf@res udenbrug af en nal, menved el tryk af renoxygen for at sikre,at behandlingen virkerdybt nede i huden.Denne revolutionerendebehandling eret alternativ til kvinder,der vil bevare deiunge udseende,men som gerne vlundge injektioner.HVAD ER OXYGEN BEHANDLING?Det er en sikker og non invasiv metodede. giver huden et boost med latJligeingredie.ser. De aklive, nalJrlige ing edienserindJores ved pulserende oxygen tryk med et nrundsrykke, derstryger blidt hen over huden. Dei er fuldst€ndig smertefrit, og deter en del af en ansigtsbehandling, som blandt andet indeb@rer enansigtsmaske og afoma, som indandes.HVORDAN VIRKER DET?Hvor Botox lammer neNestimu atonen til den muske , som stoffetinjiceres I, virker Orygenlift ved blidt at a{slappe musklen. Deakiive ingredienser vkker de dybe lag i huden ved at stimulerecollagen produktionen. Der er ikke nogen risiko for at der sker enEndring a{ ansigtsudtryk, og med tiden vildybden og storrelsen afrynkerne m ndskes. Fine linier, man specieli ser i det f@lsomme @jenomrade og ved overleben bliver bl@dere.HVEM EGNER BEHANDLINGEN SIG TIL?Mennesker med nalefobi og alle, der onsker at bek@mpe tegnpa adring.HVOR LANG TID VIRKER DET?Ca 10 dage. Onsker du resultaiet skal holde lengere, anbefalesder at tage en kLr som beslAr a'6 behardlinger.Oxygen behandlingernekan bruges mod en r@kke problemer, somrynker, pigmentering og acne. Der er forskellige formerfot oxygen behandling, men stjernernes favotil et Antiage/foryngelse.lvange beromtheder valJarter Ul klinikkerfor at fe {oretagei denne behandling. De kan seresultat allerede efter 6n behandlino, hvor huden fAret synligt blodere look.


KBEHANDLTN'IOrygen behandlingerne:Fa synlige resultater med orygen behandlingeme, Disse effektiveansigtsbehandlinger giver dig en frisk, glat og ungdommelig hud.Hemmeligheden er ikke kun orygenen men ogse de effektive produKerder kombineres med behandlingen, Orygen behandlingengenopretter hudens fugtbalance og forbedrer hudens glalhed, Behandlingengiver en forfriskende og oploftende fomemmelse, deroger hudens elasticitet og forbedrer hudens udseende - hurtigt.Oxygen Paris:I times behandling inkl. serum og masker ca. kr. 1.100,-Se mere pA wwlv.people-hellerup.dkIntaceuticals - ogse kaHet 'Madonna behandlingen"30 minutters behandling koster fra ca, 1 .0O0-1.800 kr afhangigaf hvilke f@r/eiterbehandlinger du onsker.Se mere pe www.orygenlift.dk


ffiiifi;^tt,,.f, ft '$t-ryHvod er en Inrroceur;.ots Infus;on?tc. loo..o+r o... .J-, (106 Jo-6ooo,oo.o,i p-r de t.-r...re o o.. ..oI ,'o o- o,..1 ..-. .*''o:":^5.o.,,-.-.;".,t..,.",.-.-.o.-"i o,..lt'n,rrr:- .D, re c. I rg.15 re, bede.. rei!r-..;].J^delnerer og hvC:e,1:'"" ";:, ?s p.rre, bi!., s!. sr ,eCuc-.,eri,,.oen se,l-r'i: r! rl lr 5f:L:..."..,-9"].:lso ;e-" ro cI :o o En rs i gne".er Froli;ico:jLis.ll,Vpj"ll jAes for nermesre lorhono,errrr rr I J UJ U5 wwwlntroceuticols.dl( 0mtroceutrccls