En ny dag for teknisk forvaltning i kommunerne

files.conferencemanager.dk
  • No tags were found...

En ny dag for teknisk forvaltning i kommunerne

19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 1En ny dag for teknisk forvaltning i kommunerne


19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 2DOKUMENT NR./VERSIONVELKOMSTv/ Ruth Wisborg, Områdedirektør, KMD


DIGITALISERING, FORANDRINGER OG KLIMAUDFORDRINGER© KMD A/S19-04-2013


19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 5DOKUMENT NR./VERSIONCHRISTIAN AALBÆK,UNDERDIREKTØR, KMDKMD digitaliserer teknisk forvaltningog understøtter fremtidensudfordringer


DANMARK HAR EN DIGITALISERINGSDAGSORDEN19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 6DOKUMENT NR./VERSION_Spare 2 milliarder pr. år fra 2015_Udvikle den kommunale service_Forpligtende samarbejde i den kommunale sektor


DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 7DOKUMENT NR./VERSIONTeknik og Miljøområdet:_Byg og miljø_Fælleskommunal standardisering af geodataområdet_Digitalisering af planer - delprojekt om kommuneplaner_Digitalisering af planer - delprojekt om lokalplaner_Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet – omlægning af ESR m.fl._Let adgang til offentlige miljødata_Digitalt overblik over planområdet_Genbrug af ejendoms-, bygnings- og adressedata - Datafordeler


© KMD A/STEKNISK FORVALTNING INDGÅR I REGERINGENS INITIATIVER19-04-2013


DEN KOMMUNALE HVERDAG UDFORDRES19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 9Kommunernes opgaver går på tværsBRUGER-FLADEBRUGER-FLADEBRUGER-FLADEBRUGER-FLADEBRUGER-FLADEBRUGER-FLADEØko-ESDHGISESRBBRCPRnomiDATADATADATADATADATADATAKommuneSTAT


EjendomsskatEjerEjendomROTTERBygningsfredningHUSDYRBRUG.DKSTATEN VIL EJE IT-SYSTEMERNE OG DATAMEN KOMMUNERNE SKAL STADIG LØSE OPGAVER19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 10KMD bygger løsninger, der understøtter de kommunaleKommunernes opgaver går stadig på tværsprocesser og integrerer de mange enkeltsystemerØko-ESDHGISESRBBRCPRnomiDATADATADATADATADATADATAKommuneVirksomhedsdataPlansystem.dkDATAFORDELERSTAT


EKSEMPEL – KMD STRUCTURA BYGGESAG EROMDREJNINGSPUNKTET19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 11DOKUMENT NR./VERSIONFra Byggesag kan ESDH sagen oprettes ogdokumenter hentes og gemmes.Fra Byggesag kan kommunens GIS lag tilgåsog der kan oprettes nye registreringerFra byggesag kan nabohøringer startes viaGIS og dokumenterne gemmes i ESDHFra Byggesag kan arkivet over gamlebyggesager sesFra Byggesag kan BBR ses og opdateresFra Byggesag kan der kommunikeres medansøgeren via Følg din ByggesagFra Byggesag kan regningen til ansøgerudskrivesByggesagsbehandler med Structura ByggesagHvad vil vi Integration til Byg og miljø - vi er klar..Hvad vil I?Mobility?


EKSEMPEL – KMD STRUCTURA BYGGESAG EROMDREJNINGSPUNKTET19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 12DOKUMENT NR./VERSIONFra Byggesag kan ESDH sagen oprettesog dokumenter hentes og gemmes.Fra Byggesag kan kommunens GIS lag tilgåsog der kan oprettes nye registreringerFra byggesag kan nabohøringer startes viaGIS og dokumenterne gemmes i ESDHFra Byggesag kan arkivet over gamlebyggesager sesFra Byggesag kan BBR ses og opdateresFra Byggesag kan der kommunikeres medansøgeren via Følg din ByggesagFra Byggesag kan regningen til ansøgerudskrivesHvad vil vi Integration til Byg og miljø - vi er klar..Hvad vil I?Mobility?


EKSEMPEL – KMD STRUCTURA BYGGESAG EROMDREJNINGSPUNKTET19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 13DOKUMENT NR./VERSIONFra Byggesag kan ESDH sagen oprettes ogdokumenter hentes og gemmes.Fra Byggesag kan kommunens GIS lagtilgås og der kan oprettes nyeregistreringerFra byggesag kan nabohøringer startes viaGIS og dokumenterne gemmes i ESDHFra Byggesag kan arkivet over gamlebyggesager sesFra Byggesag kan BBR ses og opdateresFra Byggesag kan der kommunikeres medansøgeren via Følg din ByggesagFra Byggesag kan regningen til ansøgerudskrivesHvad vil vi Integration til Byg og miljø - vi er klar..Hvad vil I?Mobility?


EKSEMPEL – KMD STRUCTURA BYGGESAG EROMDREJNINGSPUNKTET19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 14DOKUMENT NR./VERSIONFra Byggesag kan ESDH sagen oprettes ogdokumenter hentes og gemmes.Fra Byggesag kan kommunens GIS lag tilgåsog der kan oprettes nye registreringerFra byggesag kan nabohøringer startesvia GIS og dokumenterne gemmes iESDHFra Byggesag kan arkivet over gamlebyggesager sesFra Byggesag kan BBR ses og opdateresFra Byggesag kan der kommunikeres medansøgeren via Følg din ByggesagFra Byggesag kan regningen til ansøgerudskrivesHvad vil vi Integration til Byg og miljø - vi er klar..Hvad vil I?Mobility?


EKSEMPEL – KMD STRUCTURA BYGGESAG EROMDREJNINGSPUNKTET19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 15DOKUMENT NR./VERSIONFra Byggesag kan ESDH sagen oprettes ogdokumenter hentes og gemmes.Fra Byggesag kan kommunens GIS lag tilgåsog der kan oprettes nye registreringerFra byggesag kan nabohøringer startes viaGIS og dokumenterne gemmes i ESDHKMD Structura ByggesagFra Byggesag kan arkivet over gamlebyggesager sesFra Byggesag kan BBR ses og opdateresFra Byggesag kan der kommunikeres medansøgeren via Følg din ByggesagWeb-LagerFra Byggesag kan regningen til ansøgerudskrivesHvad vil vi Integration til Byg og miljø - vi er klar..Hvad vil I?Mobility?


EKSEMPEL – KMD STRUCTURA BYGGESAG EROMDREJNINGSPUNKTET19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 16DOKUMENT NR./VERSIONFra Byggesag kan ESDH sagen oprettes ogdokumenter hentes og gemmes.Fra Byggesag kan kommunens GIS lag tilgåsog der kan oprettes nye registreringerFra byggesag kan nabohøringer startes viaGIS og dokumenterne gemmes i ESDHFra Byggesag kan arkivet over gamlebyggesager sesFra Byggesag kan BBR ses og opdateresFra Byggesag kan der kommunikeres medansøgeren via Følg din ByggesagFra Byggesag kan regningen til ansøgerudskrivesHvad vil vi Integration til Byg og miljø - vi er klar..Hvad vil I?Mobility?


EKSEMPEL – KMD STRUCTURA BYGGESAG EROMDREJNINGSPUNKTET19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 17DOKUMENT NR./VERSIONFra Byggesag kan ESDH sagen oprettes ogdokumenter hentes og gemmes.Fra Byggesag kan kommunens GIS lag tilgåsog der kan oprettes nye registreringerFra byggesag kan nabohøringer startes viaGIS og dokumenterne gemmes i ESDHFra Byggesag kan arkivet over gamlebyggesager sesFra Byggesag kan BBR ses og opdateresFra Byggesag kan der kommunikeresmed ansøgeren via Følg din ByggesagFra Byggesag kan regningen til ansøgerudskrivesHvad vil vi Integration til Byg og miljø - vi er klar..Hvad vil I?Mobility?


EKSEMPEL – KMD STRUCTURA BYGGESAG EROMDREJNINGSPUNKTET19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 18DOKUMENT NR./VERSIONFra Byggesag kan ESDH sagen oprettes ogdokumenter hentes og gemmes.Fra Byggesag kan kommunens GIS lag tilgåsog der kan oprettes nye registreringerFra byggesag kan nabohøringer startes viaGIS og dokumenterne gemmes i ESDHFra Byggesag kan arkivet over gamlebyggesager sesFra Byggesag kan BBR ses og opdateresFra Byggesag kan der kommunikeres medansøgeren via Følg din ByggesagFra Byggesag kan regningen til ansøgerudskrivesHvad vil vi Integration til Byg og miljø - vi er klar..Hvad vil I?Mobility?


EKSEMPEL – KMD STRUCTURA BYGGESAG EROMDREJNINGSPUNKTET19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 19DOKUMENT NR./VERSIONFra Byggesag kan ESDH sagen oprettes ogdokumenter hentes og gemmes.Fra Byggesag kan kommunens GIS lag tilgåsog der kan oprettes nye registreringerFra byggesag kan nabohøringer startes viaGIS og dokumenterne gemmes i ESDHFra Byggesag kan arkivet over gamlebyggesager sesFra Byggesag kan BBR ses og opdateresFra Byggesag kan der kommunikeres medansøgeren via Følg din ByggesagFra Byggesag kan regningen til ansøgerudskrivesHvad vil vi Integration til Byg og miljø - vi er klar..Hvad vil I?Mobility?


EKSEMPEL – KMD STRUCTURA BYGGESAG EROMDREJNINGSPUNKTET19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 20DOKUMENT NR./VERSIONFra Byggesag kan ESDH sagen oprettes ogdokumenter hentes og gemmes.MobilFra Byggesag kan kommunens GIS lag tilgåsog der kan oprettes nye registreringerFra byggesag kan nabohøringer startes viaGIS og dokumenterne gemmes i ESDHFra Byggesag kan arkivet over gamlebyggesager sesFra Byggesag kan BBR ses og opdateresFra Byggesag kan der kommunikeres medansøgeren via Følg din ByggesagFra Byggesag kan regningen til ansøgerudskrivesHvad vil vi Integration til Byg og miljø - vi er klar..Hvad vil I?Mobility?


EKSEMPEL - KMD STRUCTURA ADRESSE19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 21DOKUMENT NR./VERSIONKMD har med Structura Adresse skabt mulighed for, at enmedarbejder kan løse hele opgaven fra øst til vest, incl. opdateringaf kommunens egen GIS, adressekoordinat i BBR ogadresseregistrering i BBR.Løsningen gør det enkelt at opdatere adresserne med det samme,så grundlaget for al adresseadministration er på plads.Lige om lidt vil der komme krav om at adresserne skal være påplads indenfordage.


SAMARBEJDER MED ANDRE PARTER19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 22DOKUMENT NR./VERSION_KMD kan ikke det hele alene_Samarbejder_ESDH leverandører_Dansk Scanning A/S (scanning af arkiver – integration)


SAMARBEJDER MED ANDRE PARTER19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 23DOKUMENT NR./VERSION_KMD kan ikke det hele alene_Samarbejder_ESDH leverandører


SAMARBEJDER MED ANDRE PARTER19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 24DOKUMENT NR./VERSION_KMD kan ikke det hele alene_Samarbejder_Dansk Scanning A/S_Konceptet – Digitalisering af byggesagsbehandling_Hvad går det ud på?_Og hvad er værdien for kunderne?


STRUCTURA ER EN PORTEFØLJE AF SAMMENHÆNGENDE IT-LØSNINGER INDEN FOR TEKNISK FORVALTNING19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 25StructuraEJERTekniskForvaltning7b: Byggesag


STRUCTURA ER EN PORTEFØLJE AF SAMMENHÆNGENDE IT-LØSNINGER INDEN FOR TEKNISK FORVALTNING19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 26StructuraEJERTekniskForvaltning7b: Byggesag


STRUCTURA ER EN PORTEFØLJE AF SAMMENHÆNGENDE IT-LØSNINGER INDEN FOR TEKNISK FORVALTNING19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 27StructuraEJERTekniskForvaltning7b: Byggesag


OPSAMLING:KMD DIGITALISERER TEKNISK FORVALTNING OG UNDERSTØTTERFREMTIDENS UDFORDRINGER© KMD A/S19-04-2013_KMD´s Rolle_KMD sikrer sammenhængen i kommunernes dagligdag_binder systemerne sammen så opgaverne kan løses let og effektivt_Midler:Procesorientering


19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 29DOKUMENT NR./VERSIONDigitalisering/effektivisering/optimeringv. Manager Eigil Carner Nielsen, KMD


BAGGRUND19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 30DOKUMENT NR./VERSIONKrav til kommunerne om at kunne leve op til en hurtigereekspedition af sager – herunder byggesager – til gavn for borgere,virksomheder og samarbejdspartnere, øger kravet om effektivearbejdsgange.KMD giver et bud på mulighederne for at øge digitaliseringen, ogdermed opnå en højere effektivisering.


CENTRALT FOKUS PÅ BYGGESAGSOMRÅDET19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 31DOKUMENT NR./VERSION• Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi medeffektiviseringskrav på 200 mio. kr. på byggesagsområdet.• Vækstplanen fokuserer på gebyrer og korteresagsbehandlingstider. Hvis kommunen ikke kan levere deønskede resultater, kan der komme en centralisering afkommunale opgaver. Det er allerede set på en række andrekommunale områder (SKAT, Udbetaling Danmark,arbejdsmarkedsområdet)• KOMBIT i udbud med digital selvbetjeningsløsning påbyggesag, Business casen er på 1,75 timer pr. byggesag ifølgeKOMBIT.Området er i fokus, og det er vanskeligt ikke at tale omeffektiviseringsstrategier i forhold til de nye initiativer.


KRAV OM DIGITAL SELVBETJENING INDTIL NU- IKKE MEGET PÅ DET TEKNISKE OMRÅDE - ENDNUFørste bølge 2012 Anden bølge 2013Sidste år blev en vigtig milepæl i indsatsen for at opnået mere digitalt offentligt Danmark nået medindførelsen af krav om digital selvbetjening på enrække områder i den såkaldt første bølge.19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 32DOKUMENT NR./VERSIONI slutningen af marts vil finansministeren fremsætteendnu et forslag til lov om obligatorisk digitalselvbetjening for borgere (bølge 2) i Folketinget,gældende fra december 2013:Dette medfører, at borgeren skal anvende de digitaleselvbetjeningsløsninger, når borgeren blandt andetskal:• flytte,• skrive barn op til daginstitution, skole ogSFO• bestilling af det gule sundhedskort.De områder, der er omfattet, er:• ansøgning om hjælpemidler,• ansøgning om hjælp til betaling afejendomsskat,• ansøgning om begravelseshjælp,• ansøgning om valg af læge,• ansøgning om økonomisk friplads,• anmeldelse af rotter,• indgivelse af ægteskabserklæring,• ansøgning om duplikatskørekort,• ansøgning om pas,• anmeldelse af udrejse af Danmark,• ansøgning om navne- og adressebeskyttelse,• ansøgning om privat straffeattest,• anmeldelse af cykeltyveri,• ansøgning om navneændring,• anmeldelse af navngivning,• anmodning om begravelse,• anmeldelse af faderskab og• ansøgning om kunststøtte.


FORUDSÆTNINGER FOR AT HØSTE GEVINSTER VEDDIGITALISERING19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 33DOKUMENT NR./VERSION1. Beslut jer for et ledelsessystem, der kan effektivisere jeresprocesser. Det handler både om metode, organisation,opfølgning, læring mm.2. Sæt realistiske mål for jeres effektiviseringsindsats.Benchmark jer eventuelt med andre kommuner for at få sat entilstrækkelig ambitiøs overligger og arbejd med processerne.3. Lederen skal involveres og både være i stand til at forstådetaljerne og sætte målene for digitaliseringsindsatsen.


BEHOV FOR ET LEDELSESSYSTEM?19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 34DOKUMENT NR./VERSIONTekniske forvaltninger rundt omkring i landet arbejder med enlang række forskellige styringsværktøjer, men kun meget få afdem har implementeret et egentlig ledelsessystem.Ledelsessystemet skal bidrage til at optimere opgaveløsningen(processerne) under behørig hensyn til borgernes behov,lovgivningsmæssige krav, politiske prioriteringer og dertil hørendeøkonomiske rammer.Et ledelsessystem rummer både en filosofi, en metode, et værktøjog en tilgang.Og det handler grundlæggende om procesoptimering!


MANGE TYPER LEDELSESSYSTEMER– HVILKE ER RELEVANTE FOR JER?19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 35DOKUMENT NR./VERSION


HVORDAN OPTIMERER VI ARBEJDSPROCESSER?19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 37AS/ISPROCESTO/BESom viarbejderi dagHvad kan viforbedre?Sådanarbejder vifremoverResultat: Ensartede effektive arbejdsgange


TEGN PÅ DÅRLIGT FLOW19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 38DOKUMENT NR./VERSION


EFFEKTIVITETSMÅLING BYGGESAGSTILLADELSERGNS. FORDELING AF TIDSFORBRUG19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 39DOKUMENT NR./VERSION8% 5%Forhåndsdialog14%15%Modt.af ansøgning, journ.,kvitteringsb., screeningIndledende sagsbehandling8%7%4%HøringSagsbehandlingAfgørelseBBR38%Efter afgørelseKilde: KMD’s Benchmarkklub på byggesagsområdet


EFFEKTIVITETSMÅLING19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 40DOKUMENT NR./VERSION400Byggesager i alt pr. årsværk35030025020015010050-Kilde: KMD’s Benchmarkklub på byggesagsområdet


KANALSTRATEGIEN ER VIGTIG FOR BORGERSERVICE… MEN ER DEN VIGTIG FOR BYGGESAGSKONTORET?19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 41DOKUMENT NR./VERSIONKilde: Tilfredshedsmålingi en kommune 2011


SÆT MÅL FOR JERES KANALSTRATEGI OG FLYTBORGERNE FRA DYRE TIL BILLIGE KANALER19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 42DOKUMENT NR./VERSIONDigital henvendelse 4%Telefonisk henvendelse 41%Koster i gns. 3 kr. pr. henvendelseKoster i gns. 40 kr. pr. henvendelsePersonlig henvendelse 35%Koster i gns. 80 kr. pr. henvendelseSkriftlig henvendelse 19%Koster i gns. 110 kr. pr. henvendelse


DIGITAL LEDELSE– EN NY DIMENSION I LEDERROLLEN© KMD A/SPersonaleDigital Ledelse er ikke enselvstændig ledelsesdisciplin,men en del af den almeneledelsesopgaveForandringsledelseledelseØkonomiskledelseDigital ledelse bliverintegreret i den enkelteleders forståelse af, hvad derligger i hans eller hendesfaglighed som lederFagligledelseStrategiskledelseDigitalledelse


DIGITAL LEDELSE INDEBÆRER BL.A.:© KMD A/S1. At formulere en strategi for digitalisering på det tekniskeområde2. At afdække hvilke kompetencer / kompetenceløft jeres ledereog medarbejdere har behov for?3. Evt. at gennemføre et ”testforløb” i digital ledelse i enafdeling efterfølgende


EKSEMPEL PÅ STRATEGIFORLØB – KOM GODT I GANG© KMD A/S_Afdækning af de digitale udfordringer i jeres sektor_Bygningsområdet_Veje og grønne områder_Miljøområdet_Andre_Få evt. et inspirationsoplæg – anden kommune, forsker, ”guru”på området, eller???_Opstilling af en strategi for digitalisering og digital ledelse isektoren_Opstilling af en handlingsplan


KONKLUSION- HVAD UDAD VINDES, KAN INDAD TABES …19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 46DOKUMENT NR./VERSIONBorgerne og politikerne presser på for mere digital selvbetjening,men er I klar til at tage de nye muligheder i brug?Sørg for at justere jeres arbejdsgange løbende, så I ikke risikererat lave dobbeltarbejde, og ikke udnytter de muligheder, somteknologien giver jer.• Opstil gerne succeskriterier for jeres arbejdsprocesser.Og sidst men ikke mindst: Hav ledelsesmæssigt fokus på at høstegevinsterne! Ellers opdager I dem aldrig:• Betragt ”digital ledelse” som en lige så naturlig del afledelsesopgaven som personaleledelse, økonomiledelse osv.


EFTERSKRIFT19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 47DOKUMENT NR./VERSIONBetyder et tomt skrivebord så, at der er fuld digitalisering?


MELLEMØSTEN19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 48DOKUMENT NR./VERSIONKilde: Bureaucratics af Jan Banning


AFRIKA19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 49DOKUMENT NR./VERSIONKilde: Bureaucratics af Jan Banning


Afrika 2011 - Teknisk direktør i amt i Zambia19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 50DOKUMENT NR./VERSION


SYDAMERIKA19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 51DOKUMENT NR./VERSIONKilde: Bureaucratics af Jan Banning


NORDAMERIKA19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 52DOKUMENT NR./VERSIONKilde: Bureaucratics af Jan Banning


ASIEN19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 53DOKUMENT NR./VERSIONKilde: Bureaucratics af Jan Banning


DANMARK19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 54DOKUMENT NR./VERSIONBorgerne laver en del af arbejdet selv !!!


ANBEFALINGER FRA ”DET DIGITALE RÅD”19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 55DOKUMENT NR./VERSIONForslag til tre initiativer:• Etabler et digitalt ledelsesakademi• Hver femte resultatmål i offentlige resultatkontrakter har fokuspå digitale initiativer og hvilke gevinster, der opnås• Ny incitamentsstruktur, der giver myndigheder og institutionerandele i de gevinster, der høstes.


19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 56DOKUMENT NR./VERSIONMONSTERREGN NU OG I FREMTIDENv/ Peter Tanev, TV2


Afslutning med sandwichog evt. spørgsmål19. APRIL 2013© KMD A/SDIAS 57DOKUMENT NR./VERSION

More magazines by this user
Similar magazines