Microsoft PowerPoint - 6+\345r+i+da..[1]

fremforsk.dk

Microsoft PowerPoint - 6+\345r+i+da..[1]

6 år i dag 16 år i morgenForskningschef Marianne LevinsenCand.scient.pol.www.fremforsk.dkCenter for Fremtidsforskning


Privat forbrug(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)Mængdeindeks8000700060005000400030002000100001846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011Kilde: Danmarks Statistik


Krisen, tidsånden og vimennesker• Ud med optimalisme og overflod• (ud med firehjulstrækkeren og ind med hjemmestrik ogcyklen)• Synder: Grådighed, praleri og vise sine mange materiellegoder frem!• Dyder: Ydmyghed, fornuft, forbrug og godhed Vi flygter fra den kolde verden med arbejdsløshed,finanskrise og lukkede butikker. Det sker på to måder;1. Mere tid derhjemme med familie, venner, børn, god madog vin. (forhåbentlige flere børn)2. Ferie, oplevelser, biograf, teater og relevant viden


BefolkningsudviklingenDanmark 2010-20200-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%Kilde: Danmarks Statistik, 2010


Danmark i Verden 2020Danmark i Verden 2020


Arbejdskraftomkostninger 2007 iSv.Kr. herundertimelønsomkostningerNorgeTysklandSchwiezDanmarkBelgienFinlandUSAHollandSverigeJapanStorbritannienFrankrigSpanienPortugalTjekkietEstlandSingaporePolenLetlandRusland (år 2003 )Kina (år 2003 DI)290 kr.252 kr.229 kr.271 kr.238 kr.249 kr.183 kr.233 kr.221 kr.155 kr.201 kr.192 kr.139 kr.57 kr.51 kr.47 kr.64 kr.45 kr.22 Kr.8-9 kr.7-9 kr.Kilde: Svensk Näringsliv, Internationalt Outlook, april 2007


Arbejdsmarkedet ifremtidenDer er mangel påkvalificeret arbejdskrafti fremtidenFlidNye tabereVindereAnvendelse ogKombination af viden ogkreativitet er deafgørende evner ifremtidenGamletabereNyevindereKlogskab


100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Befolkningensuddannelsesniveau20072283734614341838381253241122568940476573182663713043466846196704666916601142446112487Alle 30-34 årige 30-34 årige i 1993Tertiary education (OECD):Danmark 29% 25-34 årigeUSA 39%, Norge 38%,Sverige 37%, Finland 38%(2001 OECD tal)UOPLYST UDDANNELSELANGE VIDEREGÅENDEUDDANNELSERBACHELORMELLEMLANGE VIDEREGÅENDEUDDANNELSERKORTE VIDEREGÅENDEUDDANNELSERERHVERVSFAGLIGEUDDANNELSERERHVERVSGYMNASIALEUDDANNELSERALMENGYMNASIALEUDDANNELSERGRUNDSKOLE 8. - 10. klasse


Fremtidens samfund:Informationssamfundet på vej modinnovationssamfundetInformationsbearbejdelse – fremtidens vigtigstekvalifikation: Finde, sorterer, behandle, omforme, videresende,smide væk, destillere, lave en syntese Arbejdet med information bliver meget mereomfattende Det bliver også et krav for at klare sig som borgerog menneskerVi har ikke længere de samme jobs gennem hele livetDer er brug for at lære hele livetSamarbejde med mange mennesker, hele tiden


2020 -Globalization,speed and strategy En global verden og de mange kulturer Det globale arbejdsmarked Kommunikation, arbejde og problemløsning påtværs af fysiske grænser Hurtigere og hurtigere ændringer i udfordringerog krav til det enkelte mennesker Lære at navigere i kaos frem for atstyre/kontrollere kaos Det stiller store krav til det enkelte menneskesselvværd, dømme og handlekraft


Elite, middelklasse og denye underprivilegerede Globalisterne Den øverste del af samfundet med de bedste uddannelser, jobsog levevilkår. Verden som legeplads. Regionalister Middelklassen nyder velstanden og den voksendedemokratisering i denne gruppe. Verden, Danmark oglokalområdet Den nye underklasse – de lokale Uuddannede, østarbejdere, immigranter og flygtninge. Mennesker uden uddannelse- mennesker, som lever på kantenog i bunden af vores samfund.


Fremtidens dansker påarbejdsmarkedet• Højtuddannet faglært kort, mellemlang og languddannelse• Højtuddannet ufaglærte – eller udenforarbejdsmarkedet• Alt det andet ordner robotterne eller kineserne,inderne og andre i hele verden.• De næste 10 år massivt behov for videreuddannelseenten den basale eller faglige – ellers ryger de ud!• Folkeskolen er det første bærende fundament iuddannelsessystemet


Livets nye faser19600 20 40 602000BarndomTeenagerForældreAlderdom2030UngeDe frie 1SeniorerDe frie 20 20 40 60 80


De seks generationer ogteknologi ogteknologiforståelseBaby BoomersDen store under ogefterkrigsgeneration:40-tallister, 68-generationFra mangel til overflodP-pillen, rejsegrammofonFødt 1940-54Generation YDen mindste generationKvinder ud påarbejdsmarkedetPc, mobiltelefonFødt 1978-89Generation JonesNyopdaget generationstor generation,”Jones”, fordi de eralmindeligeStereoanlæggetFødt 1955-64Generation ZMellemkrigs-generationStor familieværdierProjekt- og curlingbørnDigital nativesFødt 1990-2001Generation XNå-generationenDen lille efter p-pillenSelvcentrerede, selvoptagne,udadvendteVideoenFødt 1965-77New MilleniumEfter 9-11 generationenKulturel homogen.1. verdensborgergen.Wi–Fi (Wireless internet)Født 2002 -


Virtuelle livGeneration X(1965-1978) Personlig samtale imobil frem for SMS Forbruger afInternettet Facebook, netbank,mail, Minimum køb og salgonline Virtuelt liv sominteresse og sjovGeneration Y(1978-89) Mobiltelefon meget vigtig”Jeg føler mig nøgen udenmin mobiltelefon” SMS frem for personligsamtale Storforbruger af Internettet Facebook, netbank, mail, Maksimum køb og salgonline Virtuelt liv til socialekontakter og netværk


Generation Z


Mobilos- fremtidensmedieplatform


Børns samplede liv ogden virtuelleselvfølgelighed Kommunikationsteknologiener en selvfølge Samplet livstil - multitasker De digitale generationerbehov for at leve fysisk ogdigitaltwww.facebook.com Det samme gælder Leg, kreativitet både Fysisk og digitalt


Forældrenes krav tilfolkeskolen Moderne forældre kan være er drøn irriterende: Tænker ikke i systemer – men i individer Hvert enkelt barn er et selvrealiseringsprojekt Vores barn skal lære at udvikle sig hele tiden Vores barn skal være socialt velfungerende Der er også dem, der falder igennem somforældre Lærer og pædagoger er det sikre holdepunkt fordet moderne usikre forældreskab. Anerkendelse frem for fordømmelse


Politisk regulering affolkeskolen Folketinget og folkeskolen, sygehusene oggymnasier – regulering på indholdssiden Kommunale konsulenter Nationale test af faglige færdigheder,læreplaner og andet godt Stort fokus på målbare præstationer Prøver, test, og færdigheder er meget godt Men livsglæde, nysgerrighed og lyst til læringnu og fremover kan ikke måles.


Folkeskolens rolle isamfundet


Skolens rolle nu og ifremtiden Kerneydelsen - give børn og unge etuddannelsesfundament, som giver lyst til merelæring og uddannelse efter folkeskolen Støtte hver enkelt barn og ung i at udvikle sig tilat blive et helstøbte menneske ogsamfundsborger Fokus på hvert barns særlige værdi ogpersonlighed - få dem selv til føle det Fokus på leg, kreativitet, selvstændighed,rummelighed og sociale færdigheder


Fagligheden i folkeskolen De enkelte fag, fordybelse, nye erkendelser ogsammenhængen til hverdagslivet for hverenkelt elev/klasse Kreativitet – det er kombinatorik i en avanceretudgave, musik, billeder, natur Sprog og sproglige temaer (tale,sms,skrift) Social fleksibilitet og rummelighed – at kunnesamarbejde med alle og over afstand Kultur og verden omkring os


Fagligheden ogsamarbejde på mangeniveauer Fælles forståelsesramme for opgaven Samarbejdet mellem lærere og pædagoger,ellers lykkes det ikke! Forståelsen for vigtigheden af den dagligesociale trivsel i klassen. Viljen til at bryde fastlåste roller og mønstre iinternt i klassen, men også i relationen mellemunderviser og en klasse


Ledelse og ledelsesrollerStanford Universityemeritus professorJames G. March putit:"Leadershipinvolves plumbing(svejsning) as well aspoetry (poesi)."


The Manager Lede og fordele arbejdsopgaver medoverordnet overblik ud fra personaler, økonomiog arbejdsopgaver Evne til at begejstre og motivere i forhold tilkerneydelsen, kultur og strategi (det smitter) Den faglige specialist, som har den fagligeindsigt og dømmekraft i hverdagen Overblik over strategiske udfordringerforretning og medarbejdere


The Priest Kunne lide og rumme lærer, børn og forældre ial deres umulige og besværlige mangfoldighed Dialog og nærvær hver dag ikke kun MUS Respektfuld kommunikation Anerkendelse af indsatsen/ros til de ungelærere Give den enkelte retning og mening ( Uhyrevigtigt)


The Artist En leder som tør indrømme fejl( UHA) contraden negative fejlfinder/problemkulturen Prøve nye veje og metoder og give plads tilmedarbejderne Leder – som tør uddelegere beslutninger ogansvar til andre end sig selv Humor og sjov i hverdagen, gør det sjovere atvære på arbejde. (Brokkerier nr. 1 på hadelisten)


Manager/leder/direktøren fordet hele Naturtalent for at matche en given ledelse tilden situation som hver medarbejder står i timefor time og minut for minut Brobyggeren mellem mange forskelligemennesker og kulturer Erkendelse af lederskabets mange facetter ogudfordringer Ansvar og rollemodellen for alle led i heleorganisationen på alle tidspunkter


www.fremforsk.dkMarianne LevinsenFremforskMontanagade 29E8000 Århus CE jbj@fremforsk.dkT 86 11 47 44M 20 67 45 00

More magazines by this user
Similar magazines