Claus Bjarne Christensen

toef.dk
  • No tags were found...

Claus Bjarne Christensen

!" # $


!" # $ • Forbund af personer medfunktionsnedsættelse ibevægeapparatet - Personer medfysisk handicap• Stiftet i 1925 - del af DH• Lige muligheder for alle• Henvendelser til relevante instanser ogstøtter medlemmer• Instanser: Kommune, bygherre,transport udbydere, lovgivere ogudøvende myndigheder(bygningsinspektorater)• Medlemmer: Opkvalificeres til at kunneindgå positiv og konstruktiv i dialog.


• Materielle værdier/ting:hjælpemidler, biler ogminicrosser• Immaterielle værdier:socialt samvær og godefamilierelationer• Forbedringer indsatsområder:40% tilgængelighed og 18 %sagsbehandling manglendesmidighed• Helbred:Det er ikke hvordan du har det,men hvordan du ta’r det


%& '• Ingen arme - ingen kager ....• Festlige lejligheder• Den sammenhængende rejse• Ingen mikrofon - ingen information


() ' • Claus Bjarne Christensen• 1962 født i Århus, Danmarks næstbedste by• 1964 venstrehåndet• 1967 Kollektiv trafik - sporvogn• 1975 gigt• 1982 egen bil• 1983 aktiv i handicaporg.• 1991 uddannet arkitekt, bygningskunst• 1996 Handicapråd og BTPU• Tale, arbejde, grine og udtrykke mine behov• Storforbruger af design og hjælpemidler:kørestol, bor i hus, dankort, mobiltelefon, går på stadion• Appetit på LIVET


*+ ( # • Transport for alle er en menneskeretrespekt for det enkelte menneske• FN’s Standardregler om lige mulighederfor handicappede• Regel nr. 5 “De enkelte lande børanerkende, at tilgængelighed eraltafgørende for opnåelse af ligemuligheder i alle områder af samfundet.• Handicappet er det, ligger uden forpersonen - det er ikke en skavank vedden enkelte, men en skavank vedomgivelserne.• FN-konvention giver mennesker medhandicap samme (ikke bedre)rettigheder som alle andre


$ ,-) )


. ) Kan jeg ikke komme med bussen fordi jeg sidder i kørestol?Eller er det bussen der ikke tage en kørestol med?


. ) Funktionsnedsættelse+ Barriere______________________= Handicap____________________________________________


. ) Funktionsnedsættelse+ Barriere______________________= Handicap____________________________________________


! # /) • Er du selv kommet til Fredericia?• Du skal hentes i en anden region• Vi skal have 4 dage (tidligere 6 dage)• Nyt edb på ønske sedlen. Håber duhar god tålmodighed?• 52,3 km.• Du kan ikke komme af sted før end påtirsdag.• Man kan ikke bare lige i løbet af ”notime” komme til at køre• Regler er regler• Mail med rejsebeskrivelse og brev


. • Hvorfor kan man ikke bare få lov til atkøre når man er på fremmet grund• Er reglerne for ufleksible?• Usikkerheden - bliver jeg hentet• Lige værdig samtale - regler er regler• Forskelsbehandling• Taxa 300 kr. (140 kr.)


## Mandag 24. november• Bil til Fredericia - værksted• El-scooter - i Fredericia (3 km)• Tog fra Fredericia - til Odense• Taxa fra Odense til Holmstrup (10 km pris ca. 300 kr)• Sådan gik det heldigvis ikke...Tirsdag 25. november• Taxa fra Holmstrup kl. 9.15 (sådan gik det....)• Taxa fra HCA - Odense kl. 16.45Onsdag 26. november• Taxa Holmstrup kl. 12.50 - mødetid Odense kl. 13.25• Tog fra Odense. 13.40 til Fredericia ankomst 14.50• (Jeg vil hellere springe på toget i Holmstrup) kl. 13.48


) • S-tog• Berlin og London - kom med bussen• Metro - niveaufri adgang- betjeningspaneler


) • Hjemme kl. 24.00 - specialbus (afhænger af kommune)• DSB-service til kl. 24.00 (kl. 16.00 på små stationer)• Hjemmehjælp går kl 22.00


0 ) (# ) ) ) &


#) + (1, • Baggrund: Møde i Vejdirektoratethvor vi ikke kunne komme ind• Resultat: Vejregel omtilgængelighed• Handicapråd efterspørgertilgængelighedsrevision• www.vejsektoren.dk


#) #( ) 2, • Bestilling 48 timer iforvejen• Servicetider 6.00 -24.00 på store stationer• Spørgsmål: Kan vi fålov til at komme medtoget som andre?• Svar TM: Nej, det vilikke værehensigtsmæssigt• Forhandling 2014• FN-konvention


+ 2, • 27 mio. kr. til handicapforbedringer - 10 mia. kr. til banker

More magazines by this user
Similar magazines