Det dansk-marokkanske Landboungdom samarbejde - Danmarks ...

landboungdom.dk

Det dansk-marokkanske Landboungdom samarbejde - Danmarks ...

Det dansk-marokkanskeLandboungdom samarbejdeEt samarbejde om at udvikle og styrkelandbrugsfærdigheder og sociale kompetencer hosunge på landet i Danmark og Marokko.


Et ligeværdigt samarbejdsprojektI 2009 indledte Dansk LandboUngdom (LU) og Maison Familiale Rurale d’Ouled Said (MFR)et samarbejde om at styrke landboets unge i specifikke landbrugsfærdigheder, advocacytræning og udvikling af netværk indenfor landbruget.Projektets formål er at øge de unges jobmuligheder i landzonerne, træne deres socialefærdigheder, højne deres forståelse for andre kulturer og udbygge deres netværker medderaf større vidensdeling i landbruget. Samtidig sigter vi mod at øge de demokratiske evnerved gennem netværk og specifik viden at øge de unges medbestemmelse i landzonerne.Projektet i praksisProjektgruppen fra LU var i oktober 2009 i Marokko for at besøge landbrugsskolen i OuledSaid. Trods de åbentlyse forskelle mellem dansk og marokkansk landbrug fandt vi mangeligheder mellem de unges problemer i landzonerne. Manglen på job, få muligheder for selvat eje jord, storbyens tiltrækning og et stort ønske om en praktisk uddannelse, der ikkeudelukkende satser på boglige færdigheder.Pilotprojektet, der løber over 2010 og 2011, går derfor ud på at træne de ungeslandbrugsfærdigheder og kommunikationsevner ved at planlægge og afholde workshop ispecifikke landbrugsfaglige færdigheder.6 lærer fra MFR kommer til Danmark fra den 13 - 20 november 2010, hvor de sammen med12 unge landmænd fra LU skal planlægge 4-5 workshop, der skal afholdes på skolen iMarokko i uge 7 2011.Vi lægger stor vægt på at dette er et ligeværdigt projekt hvor alle skal lære noget afhinanden på både det kulturelle og landbrugsfaglige plan. Derfor planlægges og afholdes alleworkshops i fællesskab.Håbet er atdisse workshops vil blive en succes og evt indgå i skolens uddannelse på et seneretidspunk, hvor 3. års eleverne evt kan afholde workshops for 1.års elever og derved styrkederes egne evner og sikre en fortsat vidensdeling.UdfordringerneDer er store sproglige og kulturelle forskelle på Danmark og Marokko og ligeledes på denmåde vi driver landbrug på. Fælles har vi dog alle engagementet for at fastholde unge ilandzonerne og fortsat udvikle landbruget. Det er denne platform vi vil udnytte til også atskabe større forståelse for hinandens kulturer og livsvilkår.


GevinsterneUdover at bringe ny viden til landbruget vil vi fremme de unges indflydelse på demokratiet iform af den fantastiske træning, der ligger i at planlægge og udvikle frivilligtorganisationsarbejde.I Danmark har andelsetanken været landbrugets drivkraft i mange år og netværk, ERFAgrupper og rådgivningscentre er alle udsprunget herfra. I Marokko er de små cooperativer ideres spæde start, men mangler koplingen til et netværk for landmænd hvor de i fællesskabkan udvikle og styrke deres erhverv – og få indflydelse via lobbying og advocacy.Det er vores håb at vi med dette projekt kan være medvirkende til en dannelse af netværkbland marokkanske unge landmænd og derigennem højne deres indflydelse ogselvbestemmelse i samfundet.Projektet lige nuLU modtager de marokkanske landbrugslærere den 13 november 2010 og arbejdet med atudvikle workshops går igang.I vedlagte bilag kan I se programmet for projekt ugen i Danmark. Vi modtager selvfølgeligmed glæde besøg under hele ugen!Om LandboUngdomLandboUngdom er en frivillig organisation for unge med interesse i landområderne. Viskaber aktiviteter, laver sociale netværk og styrker mulighederne for et aktivt liv på landet.Vi har mange års erfaring i udvikling af landbrugets uddannelser og sætter en ære i at støtteeleverne undervejs med både sociale og faglige aktiviteter. Vi er for unge mellem 15 og 36 årog er en 100% ungdomsledet organisation. Vi samarbejder tæt med både 4H og landbrugetsandre interesseorganisationer.Om Maison Familiale RuraleMaison Familiale Rurale er en verdensomspændende fransk organisation, med det formål atuddanne unge på landet og styrke deres sociale kompetencer. MFR startede i 1996 iMarokko og der er nu 12 afdelinger. Afdelingen i Ouled Said har ca 60 elever fordelt på 3 år.Uddannelsen er tilrettelagt med ca 1 uges undervisning på skolen og der efter 3 ugerslandbrugspraktik i en familie. 1. år trænes der almindelige boglige færdigheder sammen medlandbrugsfærdigheder 2. år vælger eleverne hvilke type færdigheder de specifik vil træne og3. år starter de arbejde eller et selvstændingt projekt med støtte og hjælp til udvikling afbusinessplaner og lignende fra skolen.


SamarbejdspartnereProjektet er financieret af Det Arabiske Initiativ gennem Dansk Ungdoms Fællesråd ogMellemøstprojektpuljen (MENA-DK) under sagsnr. 10-2-12-2-43Desuden samarbejder vi med flere lokale organisationer såsomMarokkanerklubben i TåstrupgårdDanish Relief Group / Næstved NødhjælpsdepotLa Maison du MarocProjektgruppenJane Lindedam: Næstformand Dansk LandboUngdom. lindedam@life.ku.dk mobil 23286740Stina Lindedam: LandboUngdom lindedam@yahoo.dk mobil 60274368Peter Frederiksen: LandboUngdom peterpanik1@hotmail.com28146201mobilKarima Okar: Presidente Maison Familiale Rurale Ouled Said karima-okar@hotmail.fr

More magazines by this user
Similar magazines