Montagevejledningen - DS Stålprofil

ds.staalprofil.dk

Montagevejledningen - DS Stålprofil

6Montering – oversigt3524617220 21151615169811720181714131012111921På de efterfølgende sider vises vejledning for montering af DS Sinus stålplader på tag og efterfølgende formontering på ydervæg. Ovenstående illustration giver overblik over de anvendte produkter og deres placering ikonstruktionerne. Af tegningen fremgår også placering af skruer til fastgørelse af pladerne (se nedenfor).1. DS Sigma stålåse2. DS Sinus stålplader3. DS Vinkel- eller Ventilationsrygning4. DS Ribbebånd5. DS Vindskede / Udhæng6. DS Ovenlysplade7. DS Plastfuglegitter8. Vindspærre9. DS Afstandsprofil10. DS Hjørne11. Lodret samling (sideoverlæg)FastgørelseSkrueplacering på tagVed tagfod, endeoverlæg og kip monteres der en skruei hver bølgebund.Øvrige skruer placeres forskudt i hver anden bølgebund.Skrue i hver bølgebund kan være nødvendig. Overlapskruereller popnitter placeres normalt pr. 500 mm isidesamlingerne.Husk at fjerne spånerne med en blød kost.12. Lodret samling (med planplade)13. DS Markeringsprofil14. DS T-profil15. DS Vinkel over vindue, døre og porte16. DS Vandnæse over vinduer, døre og porte17. DS Sideinddækning til vinduer, døre og porte18. DS Sålbænk19. Vandnæse ved fundament20. DS Selvborende skruer til fastgørelse på stål og træ21. DS overlapskruer / popnitter til inddækninger ogsideoverlægSkrueplacering på facadeSkruer placeres i hver bølgebund ved ender og endeoverlæg.Øvrige skruer placeres forskudt i hver anden bølgebund.Skrue i hver bølgebund kan være nødvendig.Overlapsskruer eller popnitter placeres normaltpr. 500 mm i sidesamlingerne.Husk at fjerne spånerne med en blød kost.

More magazines by this user
Similar magazines