design boost - Dansk Live

dansklive.dk
  • No tags were found...

design boost - Dansk Live

DANSK LIVE KURSUS» DESIGN BOOST25.09.2012 + 09.10.2012


DESIGN BOOSTFå en klar vision og mission – og bliv et stærkere brand!Dansk Live udbyder i samarbejde med Dansk Design Centeret kort intensivt kursus for festivaler og spillesteder, der ønskeren klar brand-strategi, samt at skabe et stærkere forretningsgrundlag.BaggrundDansk Design Center arbejder med strategisk design i forholdtil erhvervslivet. En af de aktiviteter/koncepter som har vistgode resultater, er Design Boost. Dansk Design Center hargennemført Design Boost i samarbejde med brancheorganisationer,erhvervscentre og -netværk, bl.a. VIVENTES, BusinessCenter Bornholm og en række af selvstændige erhvervsvirksomheder– med gode resultater. Sammen med et strategiskdesignbureau giver Design Boost deltagerne mulighed for attilegne sig værktøjer til at udarbejde en vision og en missionfor jeres spillested eller festival, samt blive skarpere på, hvordanI kan skærpe jeres brand.Design Boost – konceptDesign Boost henvender sig til virksomheder, der ønsker atskabe et stærkere forretningsgrundlag, herunder at identificerenye forretningsmuligheder og kundegrupper og samtidigøge loyaliteten hos eksisterende kundegrupper. DanskDesign Center tilbyder et skræddersyet forløb for danskespillesteder og festivaler, der vil arbejde med metoder, derkan hjælpe med at udvikle forretningen.RammeDesign Boost består af et intensivt forløb på 3 halve dage, derstrækker sig over 2-3 uger. Der kan deltage 4-6 spillesteder/festivaler per forløb og det kræves at minimum 2 medarbejdereper spillested/festival deltager. Forløbet har form af:1. dag:- Fælles adressering af udfordringer, oplæg fra DanskDesign Center og et design bureau med gennemgangaf værktøjer til udarbejdelse af en vision/mission og etstærkt brand.- Det stærke brand: Hvorfor en klar vision og mission forjeres virksomhed er altafgørende for jeres fremtidigesucces.2. dag:- 1:1 dialog mellem spillested/festival, designbureauet ogDansk Design Center.- Gennemgang af ”det strategiske ståsted” på baggrund afet Brand Check.- Drøftelse af workshopresultaterne fra Dag 1 og gennemgangaf arbejdsopgaver til den tredje dag.3. dag:- En fælles gennemgang af deltagernes hjemmesider –hvor er vi lige nu?- Videre arbejde med jeres vision, mission og brand platform.- Endelig præsentation og afslutning.UdbytteMålet med forløbet er overordnet set at udvide spillestedersog festivalernes horisont i forhold til at forstå, hvordan mankan arbejde strategisk med sit forretningsgrundlag ved atanvende designmetoder og -tilgange.Styrken ved Design Boost er, at et strategi- og design bureauog Dansk Design Center på kort tid kommer meget tæt på dedeltagende virksomheder og ind til kernen af virksomhedensudfordringer og problemstillinger. Der bliver kort sagt åbnetop for nye muligheder i forhold til forretningskoncept, produktinnovationeller nye markedsmuligheder – skræddersyettil den enkelte virksomhed.TidspunkterDag 1) Tirsdag den 25. september kl. 9.00-12.00.Dag 2) Virksomhedsbesøg – disse møder sættes op individuelti perioden 25. september – 5. oktober.Dag 3) Tirsdag den 9. oktober kl. 9.00-12.00.StedFastlægges, når vi ved, hvor i landet deltagerne kommer fra.Pris: 4800 kr. ex moms per spillested/festival.TilmeldingSenest mandag den 3. september via sekretariat@dansklive.dk.For yderligere information kontakt Dansk Live’s sekretariateller Charlotte Høeg fra Dansk Design Center på telefon 33 6933 17 eller can@ddc.dk.

More magazines by this user
Similar magazines