Royal Greenland satser på energioptimering - Schneider Electric

schneider.electric.dk

Royal Greenland satser på energioptimering - Schneider Electric

Royal GreenlandRoyal GreenlandRoyal Greenland satser energioptimeringDen grønlandske seafood-gigant vil spare millioner at sænke energiforbrugetmed intelligent overvågning produktions- og pakkesites over hele verden.Vi havde brug for nogle standardiseredemålemetoder, så vi kunne se, hvor detkan betale sig at sætte ind. Det har vi fåetmed ION Enterprise, som gør det nemt atmåle, dokumentere og overvåge vores forbrugaf el, vand, olie, gas og fjernvarme.”- Henrik Kraft, Technical Project Manager,Royal Greenland.SYSTEMET• Managementsystemet ION Enterprise samlermålinger og overvågninger hos RoyalGreenland.• CS Electric Nord har leveret systemet fraSchneider Electric, der opfylder RoyalGreenlands behov.• Målingerne kan følges live online og systemetgenererer nemt rapporter.• Systemet overvåger energiforbruget viaethernet og modbus-kommunikation mellemde forskellige målere samt PLC’er, som sikrerden enkle puls- og analogmåling af fravand, gas, olie, strøm og temperatur.• Energiovervågning skal sikre energibesparelserfor godt 15 mio. kr. over de næste3 år.ROYAL GREENLAND• Er ejet af det Grønlandske selvstyre medhovedkvarter i Nuuk.• En af verdens største koncerner inden forbehandling, produktion og pakning af rejerog fiskeprodukter.• Har fabrikker og produktioner i Tyskland,Polen, Canada, Grønland og i Aalborg,Danmark• Har knap 2000 medarbejdere verdensplan.Fokuserer nu en grønnere profil tilgavn for både miljø og bundlinje.Succesfuld energioptimering er afhængig af måling og overblik over forbruget. Derfor har RoyalGreenland i samarbejde med Schneider Electric og CS Electric Nord installeret intelligent overvågning.Intelligent overvågning skal være med til at skrue ned for energiforbruget hosen af verdens største seafood-producenter. Royal Greenland vil spare 10 % energiforbruget sine produktions – og pakkesites over hele verden overde næste tre år. Det giver store besparelser bundlinjen. Første skridt skaberoverblik over energiforbruget koncernens fire europæiske fabrikker.Millioner af rejer og fisk bliver hver dag forarbejdet, behandlet og pakket afRoyal Greenland. Det er en energikrævende proces, og nu vil det grønlandskeproduktions-flagskib gøre de røde rejer grønne. I samarbejde medSchneider Electric og CS Electric Nord skal et ambitiøst projekt nu give energibesparelseri millionklassen ved at skrue ned for forbruget i produktionerne.Henrik Kraft har gennem de seneste tre år haft ansvaret for den grønne omstillingaf Royal Greenlands produktions-sites i Europa. Projektet har alleredegivet en besparelse et tocifret millionbeløb, og potentialet er større.- Vi har løbende fokus optimering af vores energiforbrug, og det nye systemgør det muligt for os at gå endnu mere målrettet til værks. Vores produktionerer meget energikrævende, og her er de helt store energislugere vand tilforarbejdning og energi til vores køle- og kedelanlæg. Der er ingen tvivl om, atder her er et stort potentiale for at bruge mindre energi, forklarer Henrik Kraft,der er Technical Project Manager hos Royal Greenland.Det stod hurtigt klart, at energiprojektet Royal Greenlands europæiskefabrikker krævede overvågning og måling i jagten det første energirigtigemål. Et tæt samarbejde med CS Electric Nord og Schneider Electric har nugivet Royal Greenland et intelligent system, somsikrer detaljeret målinger koncernens energiforbrugi Europa.- Vi havde brug for nogle standardiserede målemetoder,så vi kunne se, hvor det kan betale sig atsætte ind. Det har vi fået med ION Enterprise, somgør det nemt at måle, dokumentere og overvågevores forbrug af el, vand, olie, gas og fjernvarme.Det er nødvendigt med et brugervenligt ogoverskueligt system, når vi sigt skal samle mereend 20 driftssteder fordelt flere kontinenter i étsystem, siger Henrik Kraft.Systemet er i første omgang installeret Royal Greenlands fabrikker i Tyskland og Polensamt det danske pakkeri – og forædlingsfabrik iAalborg. Næste skridt er at få koblet den canadiskerejeproduktion og flere fabrikker i Grønland det intelligente system fra Schneider Electric.Grøn overvågningSuccesfuld energioptimering er afhængig afmåling og overblik over forbruget. Det ved SteenJørgensen fra CS Electric Nord, som har konfigureretmanagement-systemet ION Enterprise fraSchneider Electric, så det passer til Royal Greenlandsbehov.- Det handlede om at finde et system, som kunnedokumentere, rapportere ikke mindst visualisereforbruget, så det bliver nemt at følge, hvilkeresultater energi-indsatsen giver. Derudover er detvigtigt, at systemet er enkelt at bruge, så det ikkekræver meget tid og lang oplæring, forklarer systemintegratoren,der har stor erfaring med løsningertil energioptimering.Valget faldt ION Enterprise, som Steen Jørgensenhar sat op og skræddersyet til RoyalGreenland, så målinger fra de forskellige fabrikkerbliver samlet i én brugerflade, som trækker datafra en fælles server. Det gør det nemt at få overblikover energiforbruget tværs af den verdensomspændendeorganisation, selvom man eksempelvissidder i Royal Greenlands tekniske afdeling ihovedadministration i Aalborg. Systemet er byggetenkelt op og måler nu forbruget af el, vand, Olie,Gas og temperatur fabrikker i Danmark,Tyskland og Polen, inden produktioner i Grønlandog Canada også bliver koblet .- Vi har lavet en startpakke med produkter, licenserog guidelines, så det er nemt at installere systemet de forskellige sites. Det hele kører via ethernetog modbus-kommunikation mellem de lokaleinstrumenter, som registrerer forbruget via dehovedmålere, der er sat op hovedforsyningeraf vand, køleanlæg, paneler samt gas, olie ogtemperatur. Det giver os et godt overblik over destore linjer i forbruget de enkelte steder. På sigtkan systemet nemt udvides med mere specifikkemålinger de enkelte produktionslinjer ogmaskiner, så overvågningen bliver mere detaljeret,forklarer Steen Jørgensen.Resultatet af mange timers arbejde er nu etsystem, som er enkelt at installere og ikke mindstbruge i jagten en grønnere reje – og fiskeproduktion.Henrik Kraft kan nu sidde i Aalborg ogblive opdateret live energiforbruget fabrikkerne.Det giver ikke blot overblik over besparelserne,men også eventuelle energislugende fejl vilblive nemmere at finde og stoppe.Make the most of your energySchneider Electric Danmark A/SIndustriparken 32, 2750 BallerupTelefon 44 20 70 00www.schneider-electric.dk


Royal GreenlandRoyal Greenland vil spare 10 % sit samlede energiforbrug frem til 2015. I løbet af projektets indledende fase har Royal Greenland allerede sparet et tocifret millionbeløb.Ambassadører og adfærdSystemet sparer ikke energi i sig selv, men det eret vigtigt værktøj i bestræbelserne en grønnereproduktion. Derfor har Royal Greenland ogsåsærligt fokus , at medarbejderne skal væreen del af det besparende projekt. Det kan kræveadfærdsændringer flere steder, som ikke er vant tilet særligt fokus energiforbruget.- Vi arbejder at udnævne energiambassadører de enkelte sites, så der konstant er et skarptfokus energibesparelser lokalt. Der er ingentvivl om, at projektets succes afhænger af opbakningfra medarbejderne, så det er vigtigt, alle kanse fordelene og ikke mindst er med til at fremmeden energirigtige udvikling. Her spiller systemet envigtig rolle, da resultaterne vil blive vist lokalt, såalle kan følge med i besparelserne, forklarer HenrikKraft.De fire europæiske fabrikker er nu koblet op systemet, og første skridt mod store energibesparelserer allerede i gang. I første omgang er fokusrettet mod at plukke de lavthængende frugter.- Vi er startet med en Fiat 500, og derfra arbejdervi os mod en Rolls Royce i energioptimering. Dethandler om at fokusere de lavthængende frugter,som giver nogle hurtige besparelser direkte bundlinjen. Vi er konstant opmærksomme atoptimere vores produktioner, og her er energiforbrugetet interessant område med et stort potentiale.Derfor er det også meget vigtigt med opbakningfra medarbejderne, som sigt skal væremed til at tage ansvar for en mere grøn produktion,siger Technical Project Manager Henrik Kraft.Royal Greenland vil spare 10 % sit samledeenergiforbrug frem til 2015. I løbet af projektets indledendefase har Royal Greenland allerede sparetet tocifret millionbeløb.Make the most of your energy

More magazines by this user
Similar magazines