profil2000 På frierfødder for seniorer - FOA

applikationer.foa.dk

profil2000 På frierfødder for seniorer - FOA

Det er vanskeligt at forestille sig en arbejdsplads, som ikke kan bruge,værdsætte og udnytte disse medarbejder-kvaliteter. Det kræver bare, at man eråben og tager fat på nogle af de holdninger, der måske blokerer for det fuldeudbytte af alle de gode ressourcer, som seniormedarbejderne har.Det er en holdningsændring, som både skal ske hos den enkelte, hos kolleger,hos lederne, arbejdsgiverne og i konkret adfærd og personalepolitik. Derskal handles og skabes fleksible muligheder. Kønne ord alene flytter ingenting.11

More magazines by this user
Similar magazines