profil2000 På frierfødder for seniorer - FOA

applikationer.foa.dk

profil2000 På frierfødder for seniorer - FOA

Seniorpolitiker personalepolitik18En del arbejdspladser, herunder både kommuner og amter,har formuleret nogle rammer eller overordnede visioner for enseniorpolitik. Men kun de færreste af dem har sat ret mangehandlinger bag de måske nok så smukke ord. Det er hér, der foralvor skal sættes ind.Den første erkendelse, der er nødvendig er, at seniorpolitik er en del afpersonalepolitikken. Og man kan ikke have en personalepolitik, som foreksempel kun omhandler de unge og yngre medarbejdere, ligesom mannaturligvis heller ikke kan have en personalepolitik, der kun omhandler deførste to tredjedele af arbejdslivet.At der så også er mangel på ordentlig personalepolitik i det hele taget påstore dele af arbejdsmarkedet er naturligvis et problem i sig selv. Men behovetfor seniorpolitik kan måske blive en positiv løftestang også for dennemangel. Det kan være en værdifuld ambition.

More magazines by this user
Similar magazines