profil2000 På frierfødder for seniorer - FOA

applikationer.foa.dk

profil2000 På frierfødder for seniorer - FOA

På frierfødder for seniorerer udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte.Pjecen præsenterer forbundets holdning til seniorpolitik ogunderstreger seniorpolitikkens nødvendighed.Profilpjecen efterfølges af en værktøjspjece om samme emne.Pjecerne kan bruges af FOA’s afdelinger, tillidsrepræsentanter og andremedarbejdere som er interesserede i emnet.RedaktionJoanna Rønn,Dorte Tange,Søren Steen-Jensen, Senior-Consult,Co’mers Journalistik & PRIllustrationerLise Arildskov RasmussenLay-outJOE’s DesignTryk:Handy-Print A/SOplag:10.000Juni 20002

More magazines by this user
Similar magazines