profil2000 På frierfødder for seniorer - FOA

applikationer.foa.dk

profil2000 På frierfødder for seniorer - FOA

længe arbejdslivet. Den enkelte medarbejders motivationfor at blive på en god arbejdsplads vil have størreeffekt end alverdens politiske indgreb og reguleringeri sammensparede rettigheder.Det er derfor lige nu, virksomhederne skal tageudfordringen op og udvikle en kvalificeret seniorpolitik.De benhårde realiteter kan simpelthen være engod løftestang for en sag, som under alle omstændighederburde have været klaret for længst på allearbejdspladser: Nemlig at gennemføre en fornuftigseniorpolitik til gavn for både nuværende og kommendeseniorer.50.000 af FOA’s medlemmer er allerede fyldt 50år. Andre 60.000 runder samme skarpe hjørne i løbetaf de næste 10 år. De – og flere efter dem– skal have ordentlige vilkår hele arbejdslivet.5

More magazines by this user
Similar magazines