profil2000 På frierfødder for seniorer - FOA

applikationer.foa.dk

profil2000 På frierfødder for seniorer - FOA

Det grå Guld8År 2005 vil på én gang give os to Danmarksrekorder: Dels vil vi her have denstørste årgang af 60-årige nogensinde, dels den mindste årgang af 18-årigenogensinde.De arbejdspladser, der ikke forlængst har fundet ud af at behandle deresseniorer ordentligt, vil få store problemer med at skaffe sig den fornødne kvalificeredearbejdskraft i 2005.Kombinationen af de store årgange fra 1940’erne og de små årgange fra1980’erne har allerede ført til en stigende gennemsnitsalder på arbejdsmarkedet,i særdeleshed i stat og kommuner. I mange statslige institutioner ergennemsnitsalderen allerede nu omkring 50 år, i de fleste kommuner er denkun et par år mindre, og blandt FOA’s 200.000 medlemmer er gennemsnitsalderengodt 43 år.Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har dokumenteret, at arbejdsmarkedet ide kommende år får brug for ca. 155.000 flere seniorer mellem 55 og 64 år.Et omdømme som en god arbejdsplads også for seniorer vil helt klart stilleden enkelte kommune stærkt i konkurrencen om det “grå guld”.Der skal også en særdeles aktiv seniorpolitik til at afbøde de problemer,som vil følge af, at ca. 30.000 medarbejdere må forventes at forlade ældreomsorgeni kommunerne inden 2006. Eller til at regulere på det forhold, at

More magazines by this user
Similar magazines