Niels Henriksen, Dong - LandboUngdom

landboungdom.dk

Niels Henriksen, Dong - LandboUngdom

xInbicon Demonstrationsanlæg- for 2. generations bioethanolLandboUngdom konferenceBygholm, 27. april 2010


Inbicon demonstrationsanlægAgenda• DONG Energy løsninger indenfor biomasse• Inbicon demonstrationsanlægget i Kalundborg• Teknologi og kommercielt potentiale• Perspektiver for 2G ethanol i Danmark• Affald (REnescience)


DONG Energy - i front indenforbiomasse til energi i DanmarkCentralt kraftværkDecentralt kraftværkBiomasse demonstrationsanlægDONG Energys biomasse engagement1Anvendelse af biomasse i kraftværkerforøges væsentligt i kommende årHerningEnstedGrenaaStudstrupInbiconLTCFB ForgasserAvedøreKøge RenescienceSlagelse HaslevMasnedøMaribo-Sakskøbing234Inbicon 2. generations bioethanolteknologiEtableres demonstrationsanlæg tilforgasning af biomasse påAsnæsværket i 2011Etableret pilotanlæg til raffinering afhusholdningsaffald – REnescience.Teknologi sikrer optimal udnyttelse afenergi og mineraler i affald.


DONG Energy - Fra fossil til vedvarende energiLøsninger i transportsektorenEl-biler2G bioethanol


Inbicon DemonstrationsanlægOfficiel åbning d. 18 november 2009


Inbicon DemonstrationsanlægNøgledataInput:30,000 t hvedehalmOutput:5.4 mio. l Ethanol13,100 t lignin piller11,250 t C5-melasseEnzymleverandører:Danisco, Genencor,NovozymesInvestering:€53 mio., inkl..€10 mio. EUDP støtteDemonstration ogoptimering støttet med€9.1 mio. under EU's7. rammeprogram,Kacelle Projektet


Inbicon 2G Bioethanol teknologiVores mål er optimal anvendelse af biomassenEthanolEthanol erstatter oliei transportCellulose biomasse(affald / restprodukter)C5 melasseC5 melasse øgerfødevareproduktionen- eller erstatter mereolie i transport- eller bruges til biokemikalierLignin biofuelBiofuel erstatter kul ikraftvarme produktion


Inbicon 2G BioethanolteknologiRestbiomasser og energiafgrøder som råmaterialeHvedehalmMajsstænglerSorghumArundoPalm OilResidueBagasse


Inbicon 2G BioethanolteknologiTekniske fordele• Simpel proces baseret på vand, enzymer og gær• Højt tørstofindhold i alle procestrin sparer vand og energi• Lavt enzymforbrug• Integrationsfordel med kraftvarmeværk• CO2 reduktion på 85%


Store test anlæg biomasse forsøgPilot plant 1 ton/hr formekanisk udviklingPilot plant 0,1 t/hrfor test af ny biomasse


Inbicon 2G BioethanolteknologiGradvis opskalering er nøglen til succes


Inbicon 2G BioethanolteknologiBaggrundshistorien90'erne: Første tanker om at kombinere ethanol- og elproduktion2002-06: Det banebrydende EU-projekt (IBUS)2003: Første pilotanlæg (100 kg biomasse input/time)2005: Andet pilotanlæg (1000 kg biomasse input/time)2007: Inbicon A/S etableret med DONG Energy som 100 % ejer2009: Indvielse af demonstrationsanlægget i Kalundborg2010: Første licenskontraktCa. 60 medarbejdere


Inbicon 2G BioethanolteknologiStor interesse internationalt


Perspektiver for 2G Bioethanol i DK• Konkurrence mod andre anvendelser• Konkurrence mod bioethanol produceret medbilligere biomasse• Halm/Biomasse til bioethanol/bioraffinering


International konkurrence• Bioethanol kan produceres over hele verden med megetbillige råvarer• Transport er en overkommelig omkostning• Hjemmemarkedet beskyttes til en vis grad af toldmure• Dansk bioethanol produktion skal være konkurrence dygtigmed international produktion (dyr biomasse skalkompenseres af told og tilskud)


2G BioethanolKonkurrence mod andre anvendelser af halmUlige beskatning af ethanol- og benzinproduktionAnvendelse af biomasse til anden vedvarendeenergi modtager betydelige tilskud2G bioethanol tæller dobbelt i VE-målopfyldelsen.Men værdien er uvis og deles med distributørerne70605040302010-58Tilskud per GJ output50Varme (Elpatronloven) Kraftvarme Kondens-el Bioethanol4212Kommerciel udnyttelse af 2G bioethanol forudsætter incitamenter, fx:- tilskud på samme niveau som andre anvendelser af biomasse- krav om iblanding af 2G ethanol


Transport og kvalitets parametre - Halm• Halmen transporteres til kraftværkerne eller bioethanol anlæg med lastvogn eller traktor– Aflæsning på store kraftværker foregår med kran, der tager 12 bigballer i hvert løft. Det betyder, atkun lastvogne med 24 baller accepteres på disse steder.– Aflæsning på decentrale anlæg og Inbicon sker med truck, der løfter 2 baller ad gangen.• Kvaliteten defineres i kontrakten og omfatter:– Halmtype– Størrelse og vægt af halmballer– Læsning af halm på vogn– Grænser for vandindhold– Andre forhold f.eks. udseende– Krav til dækning med net ved transport for at reducere miljøbelastning


Biomasse til ethanol• Tørt eller fugt indhold op til 50-60%. (F.eks. halm eller ensilage)• Der skal være indhold af sukkerstoffer (stivelse, cellulose mv.). Begrænsetpotentiale i gyllefibre.• Der må ikke være giftstoffer, f.eks. toksiner fra svampe• Der skal være et udviklet testet logistik system (eksisterer for halm)• Helst ikke for meget jord og sten (skal sorteres fra)


Fra Mark til Kraftværk


Hvordan køber vi halmFør varme- og høstsæsonen begynder vi at lave kontrakter med vores leverandører.– Leverandører er typisk landmænd og mellemhandlere– Alle er inviteret til at indgive bud på en kontrakt for et givent volumen og pris.• Kontrakt længden er typisk mellem 1 og 5 år afhængig af pris. Vi prøver at opbygge enportefølje af kontrakter med forskellig længde.• Kontrakter påbegyndes 1. August og løber til 31. Juli det/de efterfølgende år afhængig afkontraktvarighed– Logistikken i varmesæsonen er en udfordring• F.eks. er Avedøre kraftværket forsynet med 65 lastvogne pr dag og med en transport afstand påop til 160 km. Der er opbevaringskapacitet til 2.000 baller svarende til to dages forbrug påAvedøre værketLæs mere: http://www.dongenergy.dk/halmlicitation/halmlicitation/Pages/index.aspx


Discharging at powerplant


REnescience – kan booste biogas fra gylleForeløbige test har bekræftet potentialetEnzyme behandling resulterer I en bio-slurry og en fast fraktion(metal, plastic, textile and wood)Bio-slurry kan bruges til fermenterting til et ethanoleller biogas


REnescience – Pilot AnlægEt pilot anlæg med en kapacity på 800 kgaffald/time er i kontinuert driftDemonstration blev på begyndt I december,2009Anlægget er placeret på Amagerforbraending iCopenhagen2009Enzyme Reactor er 16 m langog en diameter på 2,5 m


Making ethanol work for the worldNIEHE@inbicon.comwww.inbicon.com

More magazines by this user
Similar magazines