Jakob Thykier

toef.dk

Jakob Thykier

Ny lovgivning forgrunduddannelseogefteruddannelse


Påstande (Udgangspunkt i hovedstadsområdet):• 10% af rutechaufførerne skal ny rekrutteres hvert år• 10% af rutechaufførerne har en længerevarende uddannelse• 90% af rutechaufførerne er rekrutteret fra ledighed


Undervisningsministeriet:Længerevarende uddannede har ikke adgang til AMU-kurser:Længerevarende uddannede er, personer som har en dansk uddannelse ud over faglært niveau ellerpersoner med en tilsvarende udenlandsk uddannelse”Tilsvarende” betyder f.eks.:En indisk lærer kan ikke konverterer sin uddannelse til en dansk uddannelse, men kan ikke deltage iet AMU-kursus, uden fuld egen betaling.En tysk sygeplejerske kan ikke konverterer sin uddannelse til en dansk uddannelse, men kan ikke deltage iet AMU-kursus, uden fuld egen betaling.Løsning:Stop ansættelse af længerevarende uddannede


Beskæftigelsesministeriet:Ny ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse skal vælge uddannelsesom har et taxameter på mindre en 3.500 kr. pr. ugeTaxametret på bus- og godsgrunduddannelserne er ca. 5.400 kr. pr. uge1. Kvartal 2010 - 5.793 kursister på ”selvvalgte” AMU-kurser inden for transportområdet1. Kvartal 2011 - 869 kursister på ”selvvalgte” AMU-kurser inden for transportområdetFald på 85%Kursister på ”selvvalg” Bus-grunduddannelse 2010 / 20111. Kvartal 2010 - 306, 2. kvartal 2010 - 339, 3. kvartal 2010 - 219, 4. kvartal 2010 - 3601. Kvartal 2011 - 68, 2. kvartal 2011 – 0, osv.


Beskæftigelsesministeriet:Konsekvens:Fremover vil der blive uddannet ca. 1200 færre buschauffører om åreti DanmarkEr det et problem?Nej, der er ikke et problem, så længe at bunkerne af ansøgninger på driftkontorerne er højJa, det er et problem, når bunkerne af ansøgninger er væk, skal nyechauffører bestilles hos jobcentrene eller skolerne med minimum 3måneders varselJa, det er et problem, skolerne har i stor stil afskediget kvalificerede lærere og solgtskolevognene. Produktions apparatet er døendeHusk fra 2007/8, at det koster ca. 1.500 kr. pr. dagat mangle en buschauffør !!

More magazines by this user
Similar magazines