Headset til piloter - BAR transport og engros

bartransportogengros.dk
  • No tags were found...

Headset til piloter - BAR transport og engros

I mange fly er støjniveauet så kraftigt, athøreværn eller headset skal benyttes for atforhindre høreskader og for at opfylde den lovgivning,der er lavet for at beskytte hørelsen.Headset er et vigtigt arbejdsredskab for mangepiloter. Det er forudsætningen for sikker, komfortabel,klar og tydelig kommunikation i cockpittet.Utydelig kommunikation er trættende ogkoncentrationskrævende, og man fristes til atskrue unødigt højt op for volumen.I kraftig støj hører man tale og advarselssignalerbedre, når man har et godt høreværn på enduden høreværn. Det skyldes, at øret er bedst tilat skelne lyde, når lydniveauet ikke er for kraftigt– omkring 60dB(A). Dette gælder dog ikke, hvisman har et hørehandikap.Lovgivning om høreværn og headsetBesætningsmedlemmer er dækket af to forskelligeregelsæt. Under arbejde på jorden er det ArbrancheVejledningbrug af headset i fly2høreværn og headsetbejdstilsynets regler, der gælder. Om bord på flyer det Statens Luftfartsvæsens regler, der gælder.Inden for støjområdet er det stort set de sammeregler, der gælder i begge regelsæt – dog med enundtagelse i forbindelse med grænseværdierne(se vejledningen om Støj i luftfartøjer).Hvis støjbelastningen – målt over en arbejdsdag -er over 80 dB(A), skal der tilbydes høreværn. Hvisstøjbelastningen er over 85 dB(A), skal høreværnetanvendes samtidig med, at støjen skalforsøges dæmpet. Mange besætningsmedlemmerudsættes for en støjbelastning over 80 dB(A) ognogle over 85 dB(A). Selv med en støjbelastninglige over 80 dB(A) bør man bruge høreværn for atundgå risiko for høreskade.Høreværn, der bæres for at opfylde myndighedskravene,skal være godkendte. Mange headset,der anvendes i dag, er ikke godkendte som høreværn,og kan derfor f.eks. ikke anvendes vedudvendige inspektioner på forpladser, hvor derkan være meget kraftig støj.

More magazines by this user
Similar magazines