2010 Jordan Syrien malerlaug.indd - Københavns malerlaug

kbh.malerlaug.dk

2010 Jordan Syrien malerlaug.indd - Københavns malerlaug

JORDAN & SYRIEN– Fra Petra til Damaskus16. - 30. april 2011Københavns MalerlaugsRejsefond• 15 dages oplevelsesrejse med Elisabeth Hedenstierna som rejseleder


Eventyret tager os gennem hjertet af Mellemøsten til prægtigeørkenruiner og atmosfærefyldte karavanebyer. Vi går på opdagelsei den sagnomspundne klippeby Petra, der ligger skjult bag en smalklippesprække. Vi udforsker Jordans hovedstad Amman, bader i DetDøde Hav og nyder udsigten fra toppen af Nebobjerget, hvorfraMoses så ind i Det Hellige Land. I Syrien udforsker vi SilkerutebyenAleppo, der stadig rummer en af Mellemøstens største basarer. IDamaskus følger vi i Paulus’ fodspor og vandrer gennem basarenslabyrint af smalle gader. Her arbejder bagere, skræddere og smedefor åbne døre i trange værksteder, og duften af krydderier og nybagtbrød blander sig med lugten af sød tobak fra tehusenes boblendevandpiber. Vi besøger også den maleriske landsby Maalula, hvorman stadig taler aramæisk, som man gjorde det på Jesu tid. Forudeventer også verdens største korsridderborg og den legendariskeørkenby Palmyra.REJSELEDERENElisabet Hedenstierna er cand. mag. ikinesisk. Hun er en af MarcoPolos mesterfarne rejseledere og kunne i 2007 fejresit 20 års jubilæum. Hendes ry er nærmestlegendarisk og hendes rejser ofte udsolgtet år i forvejen - uanset om turen går tilKina, Vietnam, Mexico eller et af hendesandre rejsemål. Elisabet har udover rejselederjobbethaft mange andre spændendejob eksempelvis som kulturattaché vedden svenske ambassade i Beijing, mendet er arbejdet som rejseleder, der stårhendes hjerte nærmest. Elisabet er vellidtfor sin enorme viden og hjertevarmelatter. Har man først én gang rejst medElisabet, følger man hende overalt.Dag 1. Ankomst til AmmanFra København flyver vi via Istanbul tilAmman, hvor vi ankommer midt på aftenen.Fra lufthavnen kører vi direkte tilhotellet, hvor vores værelser står klar.Dag 2. Madaba og Det Døde Hav(M, F, A)Vi forlader Amman fra morgenstunden ogkører ad den såkaldte Kongevej dybere indi Jordan. Dette er den ældgamle karavaneoghandelsrute, hvor først romerne og sidenkorsfarerne satte sig blodige spor i sandet.Vejen bugter sig gennem et landskab prægetaf dybe dale og bløde bakker. I Madaba skalvi se det berømte mosaikkort, som er detældste kendte kort over Det Hellige Landog de omgivende områder. Herfra går detnedad til Det Døde Hav, der ligger 400 munder havets overflade. Forskellen i tempe-Vi har god tid til at udforske fantastiske Petra.2


atur er bemærkelsesværdig, og luften vedsøen er som regel bagende varm. Derfor gørdet godt med et forfriskende bad, hvilket eren ganske særlig oplevelse grundet det højesaltindhold i søen. Vi fortsætter køreturensydpå. Det er en smuk tur, hvor vi har søenpå den ene side og bjergene på den anden.Men turen bliver virkelig spektakulær, nårvi ruller ind gennem de dramatiske bjergemed særprægede klippeformationer. Sidstpå dagen er vi fremme i Petra, hvor vi indlogerespå vores førsteklasses hotel.Dag 3. Petra – Den Glemte By (M,F, A)Allerede i dag venter et af turens helt storehøjdepunkter. At vi har noget særligt ivente, fornemmer vi allerede fra morgenstunden,når vi vandrer igennem den smalleklippekløft, der danner porten til Petra.Kløften blev gjort verdensberømt, da skuespillerenHarrison Ford red gennem kløftenpå vej mod et nyt eventyr i rollen somaction-arkæologen Indiana Jones. Først kanman ikke se, hvad der venter forude, menpludselig åbenbarer klippebyen sig for os.Gennem sprækken ser vi nu facaden afKazneh. En fantastisk bygning, 40 m høj,hugget direkte ud af de røde sandstensklipper.Snart befinder vi os i hjertet af Petra.Den by, der var nabatæernes hovedstadfra 300 år f. Kr. til 106 e. Kr. Siden blev denglemt, og først i 1812 blev den genfundetaf den schweiziske opdagelsesrejsendeJohann Ludwig Burckhardt.Petra er en uforglemmelig oplevelse, dermed rette regnes for en af de største seværdighederi hele Mellemøsten. Farverne ogformerne i kløften er fantastiske. Klipperne,der er slebet og bearbejdet af vind og vand,rangerer i farve fra rustrød over orange tilhvid. Det hele fuldendes af den dramatiskeindgang til byen, der går gennem densmalle kløft. Både hvad angår størrelse ogskønhed er Petra unik, så vi tager os godtid til at opleve de fantastiske gamle gader,paladser, templer, gravkamre, offerstedersamt ikke mindst amfiteateret med 3000pladser!Dag 4. Petra – Mt. Nebo – Amman(M, F, A)Efter en god nats søvn bryder vi op fra Petraog sætter kurs tilbage mod Amman, derligger på en række høje mellem den frodigeJordandal og ørkenen. På vejen kører vi oppå bjerget Nebo, hvorfra Moses så ind i DetHellige Land. Det land, som han aldrig selvnåede at betræde. På bjerget er opført enbasilika, der bl.a. rummer smukke mosa-Petra er et storslået syn fra alle vinkler.3


4Moskeen i Damaskus er blandt de smukkeste i hele Mellemøsten.


ikker. Herfra går turen til Amman, hvor viskal kigge nærmere på denne fascinerendeby. Amman er en moderne by, men underfacaden finder man utallige små moskeer,byzantinske kirker og levn fra romertiden.Vi besøger bl.a. det næsten 2.000 år gamleromerske teater, der er hugget direkte udaf en klippevæg. Teateret fremstår i dagrenoveret og bruges ofte til koncerter ogoperaer. Vi ser også en perlerække af byensøvrige attraktioner og får os en god fornemmelseaf denne storby, der er væsentlig forskelligfor de byer, vi har i vente i Syrien.Aftenens middag er en ganske særligoplevelse. Restauranten Fakhr El-Din erindrettet i den tidligere premierministersprivatbolig, så der er lagt op til en aftenud over det sædvanlige, når vi sætter os tilbords i de smukke gemakker.Dag 5. Romernes Jeraz ogDamaskus (M, F, A)Vi forlader Jordans hovedstad og sætterkursen mod Damaskus og Syrien. Undervejsbesøger vi ruinerne af den romerske byJeraz, der, efter Petra, regnes for Jordansvigtigste seværdighed. I sin storhedstidhavde Jeraz omkring 15.000 indbyggere. Enstor by efter datidens målestok, og man fornemmerstadig, at her var tale om en bådetravl og stolt by. Fra triumfbuen vandrer viad de gamle gader til byens centrum, enstor oval plads omgivet af majestætiskesøjler. Vi går naturligvis indenfor i amfiteatretog nyder udsigten over ruinbyenfra Zeustemplet, inden vi fortsætter modSyrien og Damaskus.Fremme i Damaskus indlogeres vi på detlille hyggelige boutiquehotel TalismanHotel, der ligger i hjertet af Damaskus’gamle bydel tæt ved en række af byens størstehistoriske seværdigheder. Hotellet er ensand perle, der på bedste vis fanger østensmystik og stemning. Hvert af de 17 værelserer individuelt indrettet i den lokale arabiskestil og ligger smukt rundt om en atmosfærefyldtgårdhave med vand og grønne planter,som det er tradition på disse kanter.Dernæst er resten af dagen fri til eventyr påegen hånd i en af Mellemøstens mest traditionsrigeog stemningsfulde historiske byer.Dag 6. Byvandring i Damaskus (M,F, A)Næste morgen vågner vi i hjertet af en afverdens ældste byer. Overalt i den gamlebydel fornemmer man kulturens og historiensvingesus. Som når vi vandrer ad ViaRecta, Den Lige Gade. Det var denne gade,Ananias blev sendt til af Jesus for at bankepå døren til Judas’ hus. Her ville han findeen mand ved navn Saulus. En jødisk mand,der foragtede kristendommen, forfulgtede kristne og som nu var blevet blind efterat have mødt Jesus på sin vej ind modDamaskus. Ananias forklarede den blinde,at Jesus havde sendt ham. Han lagde sinehænder på Saulus, der fik sit syn tilbage.Oplevelsen blev et vendepunkt for Saulus.Han lod sig døbe og blev under navnetPaulus kendt som en af kristendommensstore forkæmpere. Hans tidligere allieredeblev imidlertid rasende over hans forræderiog sendte folk af sted, der skulle slå hamihjel. Men Paulus undslap på eventyrlig vis,da han lod sig hejse over bymuren gemt i enkurv. Via Recta fører os ind i basarens labyrintaf smalle gader, hvor bagere, snedkere,smede og skræddere arbejder for åbne dørei trange værksteder. Duften af nybagt brødog eksotiske krydderier blander sig medduften af sød tobak fra tehusenes vandpiber.Hver en gade og hvert et hus i detteområde har historier at fortælle. Vi besøgergamle karavanseraier, tyrkiske paladser ogden arabiske hærfører Saladins grav.Souken i Damaskus har ikke ændret sig meget gennem tiderne.5


Midt i den gamle bydel ligger ogsåUmayademoskéen, der mere end nogetandet bygningsværk afspejler byenslange historie. Hvor moskéen står i dag,lå engang et romersk Jupitertempel, dersiden blev fundament for en kristen basilikaopført på det formodede gravsted forJohannes Døberens hoved. Graven er herendnu, men basilikaen er borte. I år 705gav Umayadedynastiets 6. kalif ordre til, atder på dette sted skulle opføres en moské,»Hvis lige aldrig har været skabt af nogenfør mig, og som heller ikke vil blive overgåetefter mig«. Moskéen regnes i dag for et afde vigtigste centre for arabisk og islamiskkultur. Vi skal naturligvis også udforske dengamle kristne bydel med de mange antikvitetsforretningerog glaspustere. Og viskal besøge Ananias hus, en lille kirke, derligger flere meter under gadeniveau. Når vitrænger til at slappe lidt af, er der mangecharmerede tehuse at vælge imellem. Vikigger også forbi Saida Zeinab moskéen,der ligger i byens sydlige udkant. Moskéenhar taget navn efter profeten Muhammedsbarnebarn, der ligger begravet på dettested. Moskéen med den gyldne løgformedekuppel tiltrækker mange shia-muslimskepilgrimme. De vandrer i stilhed rundt omdet sølvgitter, der omslutter Saida Zeinabsgrav. Nogle rører ved gitteret. Andre kysserdet ærbødigt. Om aftenen går vi ud ogspiser middag på en god lokal restaurant.Dag 7. Maalula, Krak des Chevaliersog Safita (M, F, A)Vi forlader Damaskus fra morgenstundenog kører til landsbyen Maalula, der liggerklemt inde i en smal dal. Blå- og gulkalkedehuse klæber sig til klippesiderne, og overde flade hustage ses kupler og tårne medkristne kors. Maalula er en gammel kristenenklave, og her kan man stadig finde folk,som taler aramæisk. Sproget, som mantalte på Jesu tid. En del af byens indbyggereer muslimer, men hovedparten er græskkatolskeog græsk-ortodokse. Vi besøger toaf byens klostre, det græsk-ortodokse Skt.Thekla og det græsk-katolske Skt. Sergius.Sidstnævnte opført med genbrug af byggestenfra et gammelt romersk tempel forvinguden Bacchus.Fra Maalula fortsætter vi ind i Ansariyebjergene,og pludselig kan vi se den. Somen mægtig ørnerede højt oppe på en klippeligger Krak des Chevaliers, verdens stør-ste og mest velbevarede korsridderborg.Borgen blev oprindeligt opført af Emirenaf Aleppo i 1031, men under det førstekorstog i 1091 blev borgen erobret af dekristne korsfarere. Krak des Chevaliers blevsenere overdraget til Johannitter-ordenen,der måske er bedre kendt som Malteserordenen.De udbyggede og forstærkedeborgen, der blev deres hovedkvarter i DetHellige Land. Her levede ordenens stormestersammen med 50-60 munke og omkring2.000 kristne stridsmænd. Araberne forsøgtei flere omgange at indtage borgen,men hver gang blev de slået tilbage. Selvden berømte hærfører Saladin måtte givefortabt. Det siges, at han opgav sit forehavendeallerede ved synet af den mægtigeborg. Borgen blev da heller aldrig erobret.Men den faldt alligevel i arabiske hænder i1271, da Sultan Baibars narrede de tilbageværende200 korsfarere til at overgive sig.Vi spadserer en tur på de tykke fæstningsmure,hvorfra der er en enestående udsigttil de omkringliggende landsbyer og bjerge.Siden går vi på opdagelse i den gamle borgsmange rum. I de øverste etager var deropholdsrum, spisesale og kapel. I de nederstevar der værksteder, stalde til hestene oglagerrum med så rigelige forsyninger af madog drikke, at det satte Krak de Chevaliers iI Krak des Chevaliers tages vi tilbage til korsriddernes tid.6


Souken i Aleppo er en af de største i Mellemøsten.Det er en labyrint af smalle overdækkedegader. Firkantede åbninger i dethvælvede loft sender skæve søjler af lys ned igaderne. Til begge sider er der åbne værksteder,boder med eksotiske krydderier i store sække og forretningermed byens berømte sæbe stablet i pyramider.Her er butikker med glitrende bryllupsudstyr og slagtere, dermelder udsolgt ved at sømme koens hale op på døren.7


10Ørkenbyen Palmyra er et andet af Mellemøstens helt store højdepunkter.


firkantede åbninger i det hvælvede loftsender skæve søjler af lys ned mellem demange boder. Til begge sider er der åbneværksteder og boder med krydderier i storesække. Den stærke duft fra krydderierneblander sig med den søde duft af sæbe, derer nænsomt stablet i kunstneriske pyramider.Her er forretninger med glitrende bryllupsudstyrog slagterbutikker, der melderalt udsolgt ved at sømme koens hale oppå døren. Vi vandrer gennem gaderne forbityrkiske bade, palæer med springende fontænerog de gamle karavanseraier, der i sintid fungerede som herberg for købmænd ogkaravaneførere på gennemrejse. Vi besøgerDen Store Moské og lægger vejen forbiKhan al-Sabuns karavanserai fra det 16.århundrede. Endelig besøger vi BimaristanArghan, et hospital fra det 14. århundredefor psykisk syge, inden vi runder dagen af påen fortovscafé med udsigt til citadellet, derligger badet i det gyldne eftermiddagslysfra den nedgående sol.Dag 11: Aleppo - Palmyra (M, F, A)I dag venter endnu et stort højdepunkt, nårvi kører ud i ørkenen til det sagnomspundnePalmyra. Vi tager os god tid til at nydeturen og måske gøre et par stop undervejs.Fra Aleppo går turen over de åbne syriskesletter. Mange begivenheder har udstilletsig her gennem århundrederne. Dette erikke mindst byen Rasafa vidnesbyrd om.Arkæologer mener, at byen blev grundlagtsom et militært fort i det østlige romerskeimperium. Men efter at den romerskeofficer Sergius døde martyrdøden i det 3.århundrede e. Kr., begyndte pilgrimme atstrømme til området. Byen voksede, og 500år senere valgte kaliffen Hisham at regerefra Rasafa. Byen blev dog senere ødelagt afde mongolske ryttere, der strøg ind overområdet efter at have erobret det meste afAsien.Snart dukker Palmyra op i horisonten.Det var herfra, den karismatiske dronningZenobia regerede over den østlige tredjedelaf romerriget. Som en af de strategiskvigtigste oaser på handelsruternemellem Kina, Irak og Mellemøsten oplevedePalmyra sin storhedstid omkring 200år før Kristus. Ikke mindst udnævnelsen tilromersk koloni hjalp til med at sætte gangi konstruktionen af imponerende arkader,gader, statuer og templer. Vi skal besøgenogle af de væsentligste ruinkomplekser oghøre mere om den legendariske dronningZenobia, der overtog styringen af riget,efter hendes mand under mystiske omstændighederblev myrdet. Zenobia var særdelesvelbegavet og forstod sig på det politiskespil, der foregik i kulissen. Optændt af sinsucces og ambitioner besluttede hun sig forat erobre alle Roms territorier. Det lykkedesat erobre Syrien, Egypten samt overtagestyringen af de vigtigste asiatiske områder,hvorved hun kom til at kontrollere søvejenetil og fra Sydøstasien. Hun ændrede titeltil Augustus og fik mønter præget med sitbillede, inden det lykkedes kejser Aurelianat stable en hær på benene, der var stærknok til at erobre det tabte land tilbage ogbelejre Palmyra, indtil Zenobia overgav sig.I kæder af guld blev hun fragtet til Rom,hvor det lykkedes hende at forgive sig selv,inden hun kunne modtage sin straf. Vi indlogeresfor natten nær ruinerne.Dag 12: Ruinbyen Palmyra (M, F, A)Vi bruger hele dagen blandt de mange imponerenderuinkomplekser, der er spredt udover et område på seks kvadratkilometer.Med så god tid i Palmyra har vi mulighed forogså at se nogle af de mere afsidesliggendebygninger samt høre flere af de fantastiskehistorier om Dronning Zenobia.Dag 13: Palmyra – Damaskus (M,F, A)Vi nyder en stille og rolig morgen, indenturen går tilbage til Damaskus. Her indlogeresvi igen på Talisman Hotel for to nætter.Dagens program er åbent for improvisationog eventyr på egen hånd.Dag 14: Sightseeing og fritid iDamaskus (M, F, A)Dagen starter på Beit al Aqqat, et damasensk1700-tals palads, der i dag dannerramme om Det Danske Institut i Damaskus.Den ualmindeligt smukke bygning har doganer meget længere tilbage. Rester afHerodes den Stores amfiteater blev fundet iydermuren, da man for nyligt restaureredepaladset, og udgør nu en del af væggen isekretærens kontor. Vi får en rundtur i deninteressante bygning og hører mere om denspændende historie og restaureringsprocessen.Resten af dagen er fri til afslapning ogegne eventyr i denne fascinerende by. Mankan skrubbe ørkenstøvet af sig i et tyrkiskbad, gå på indkøb i souken eller nyde en kopsød te på et af de lokale tehuse med udsigttil det altid pulserende gadeliv. Vi mødesigen om aftenen for at tage afsked medMellemøsten på behørig vis med en lækkerafskedsmiddag på en udvalgt restaurant.Dag 15: HjemrejseVi skal meget tidligt op for at køre til lufthavnen,hvor hjemrejsen begynder. Efter etflyskift i Istanbul lander vi senere på dageni København.REJSENS KARAKTERDen arabiske verden er helt sin egen,og mange ting vil være anderledesend i Danmark. Det sagt, vil alle kunnevære med på denne rejse. Vi bor rejsenigennem på pæne og ordentlige førsteklasseshoteller.I Damaskus og Aleppohar vi endda fundet frem til hyggeligeog spændende boutiquehoteller, derpå bedste vis fanger stemningen i degamle byer. Tilmed ligger hotellernemed fantastiske placeringer i henholdsvisden gamle bydel i Damaskusog det charmerende armenske kvarteri Aleppo. Boutiquehotellerne iDamaskus og Aleppo er indrettet ioriginale historiske bygninger, hvorforværelserne kan være af forskelligstørrelse. Ikke mindst på hotel BeitWakil. Dette er dog en del af helhedsoplevelsenog opvejes til fulde af deneksotiske atmosfære. I Palmyra borvi i nærheden af ruinerne på et hoteludvalgt af Elisabeth.Morgenmad spiser vi på hotellerne,mens de øvrige måltider vil blive indtagetpå gode lokale restauranter oghotellerne. Mellemøstens køkken ermed rette berømt. Det er både let,delikat og sundt. Middagene beståroftest af mange forskellige små retter.Kødet er som regel lam eller kylling.Der er mange forskellige slags salaterog grønsagsretter ledsaget af humusog krydrede yoghurtsaucer. Frisk fladbrødledsager måltidet, der eventueltafsluttes med søde kager.Transporten foregår i rummeligemoderne busser, vejene er gode ogafstandene overkommelige. Der vildesuden forekomme en del vandring ide gamle bydele og ved de forskelligeruinkomplekser, men vi tager det stilleog roligt, så alle med almindelig godfysisk form kan være med uden problemer.Denne rejse er nemlig produceretmed tilpas meget luft i programmet,hvilket giver rig mulighed for virkeligat nyde stemningen de fantastiskesteder vi besøger.11


REJSENS PRIS ...Pris pr. personi dobbeltværelse:for medlemmer kr. 21.800ikke-medlemmer kr. 23.800Tillæg for enkeltværelse: kr. 5.200Sygeafbestillingsforsikring: kr. 950Vi kigger selvfølgelig også inden for i moskeerne og oplever stemningen.Prisen inkluderer:• Fly København – Istanbul – Amman //Damaskus – Istanbul – København medTurkish Airlines.• 14 overnatninger på følgende hoteller:• 2 nætter i Amman på førsteklasses hotelLandMark• 2 nætter på førsteklasses hotel i Petra• 4 nætter i Damaskus på boutiquehotelletTalisman• 1 nat på førsteklasses hotel Safita ChamPalace• 3 nætter i Aleppo på boutiquehotellet BeitWakil.• 2 nætter i Palmyra på førsteklasses HotelDedeman• Fuldpension (dog ikke dag 1 og dag 15 )(M = Morgenmad – F = Frokost – A =Aftensmad)• Transporter, udflugter og entréer i følgeprogram• Flyskatter og -afgifter• Drikkepenge• Dansk rejseleder• Deltagermøde inden afrejsen• Lokalguide• Administrationsgebyr og Konkursdækning ihenhold til RejsegarantifondenPrisen inkluderer ikke:• Drikkevarer• Sygeafbestillingsforsikring• Årsrejseforsikring, kr. 679. (Dækning afbagage og ulykke mod tillæg)Prisen er baseret på minimum 20 deltagereog maksimum 24 deltagere.TIlmelding: Senest den 1. oktober 2010 tilKøbenhavns Malerlaugs Rejsefond. Sendenten tilmelding til adressen:Amaliegade 31, 1256 København K.eller på fax 33155648.Bemærk, der er et begrænset antal pladser –hurtig tilmelding tilrådes.MarcoPolo tager forbehold for trykfejl, valutakurser, prisændringer samt andre forhold vi ikke har indflydelse på · CVR-nr. 89925428. Udvidet ansvarsforsikring nr. A0068. Rejsegarantifond nr. 289 · 06.12.2007ferie@marcopolo.dk · www.marcopolo.dkKøbenhavn · Strandboulevarden 122, 2. · 2100 København Ø · Århus · Søren Frichs Vej 34A · 8230 Åbyhøj · Tlf. 70 12 03 03

More magazines by this user
Similar magazines