Velkomstbrev til de nye studerende på - For Studerende - Aarhus ...

studerende.au.dk

Velkomstbrev til de nye studerende på - For Studerende - Aarhus ...

Digitalt design___________________________________PROGRAM FOR RUSUGEN 2013DIGITAL DESIGN- IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION___________________________________INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATIONARTSAARHUS UNIVERSITET


VELKOMMEN PÅ DIGITAL DESIGN!Først og fremmest ønskes du tillykke med optagelsen på studiet Digital Design – IT, Æstetik ogInteraktion. Det betyder, at du nu kan se frem til at være på et spændende, kreativt og alsidigtstudie!Vi er et forholdsvis nyt studie, der er blevet oprettet som en kobling mellem informations- ogmedievidenskab, data og IT, samt æstetik og kommunikation. Derfor har vi hovedsæde påKatrinebjerg i Aarhus N, hvor hoveddelen af dit nye studie vil komme til at foregå, og hvor deandre førnævnte studier også holder til. Virksomheder og forsknings- og innovationscentre holderogså til her. Du vil derfor inden længe blive en del af et spændende miljø med udvikling ogmasser af muligheder.At starte på et nyt studie er en stor omvæltning i ens liv. Det er et vigtigt valg og din uddannelse vilfølge dig resten af livet. Måske kommer du direkte fra en ungdomsuddannelse, hvor alt stort set erplanlagt for dig, eller også har du lige haft et par års pause, eller flere, fra uddannelse med arbejdeog/eller rejser. For alle gælder at det er en ny hverdag man skal indrette sig efter og tilpasse sig,og det kan i starten være svært at overskue.Til gengæld står tutorer, studievejledere, undervisere og dine medstuderende klar til at deleoplevelser, tvivl, erfaringer, spørgsmål og svar, så du kan komme godt i gang, og få noglefantastiske år i dit liv.De første du vil møde er selvfølgelig dine medstuderende på din årgang og ni tutorer. De ni tutorerer 3. semester-studerende fra Digital Design. De har selv opstarten frisk i hukommelsen og enmasse erfaring at dele ud af. Desuden er vi tre koordinerende tutorer (en fra Digital Design og to fraInformationsvidenskab), der alle går på 5. semester, og som du også vil blive præsenteret for. Vi vilselvfølgelig også stå til rådighed, og dele ud af al vores viden og erfaring. Vi har udvalgt de nifantastiske tutorer, som har planlagt hele dit rusforløb.Som afslutning vil vi bare sige, at du allerede nu kan begynde at glæde dig rigtig meget. Viglæder os, måske endda endnu mere, til at se dig og introducere dig til det bedste studie vi kendertil!Vi ses d. 26. august!Hilsen tutorerne: Ege, Emil, Emilie, Kathe, Henrik, Johan, Lucas, Malene og Mikkel og CarolineKoordinerende tutor Caroline Lundqvist: infddtutor2013@gmail.com - tlf. 2844 6437Ansvarlig tutor Emilie G. Brodersen: helte_hunden@hotmail.comAnsvarlig tutor Malene Henriksen: malenemh7@hotmail.com


RUSUGENDin rusuge vil være tæt pakket med sociale arrangementer. Sammen med en faglig workshop vilintroduktionsforløbet foregå over to uger. Alle arrangementer, med undtagelse af den fagligeworkshop, vil være koordineret af tutorerne. Dine tutorer vil altid vil være til rådighed, og sørge forat give dig den bedst mulige start på studiet.I ugens forløb vil det sociale blandt andet indebære aktiviteter, såsom de klassiske navnelege ogdet traditionsrige o-løb, hvor du får rig mulighed for at lære universitetsparken at kende ogstuderende fra Informationsvidenskab.I programmet indgår også aftenarrangementer, hvor det sociale er i højsædet. Vi har iprogrammet også planlagt en aften, hvor du har fri. Du har her mulighed for at tage hjem ogsamle lidt op på dig selv og på alle de oplevelser du har haft.Derudover har vi også sørget for et program med masser af studierelaterede aktiviteter, der skalvære med til at introducere jer for studiets praktiske sider og faglige indhold.INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATIONARTSAARHUS UNIVERSITET


PROGRAMNB. Tiderne er vejledende og kan derfor ændres. I vil selvfølgelig blive informeret om eventuelleændringer.Mandag d. 26. august09.00: Fælles velkomst i Peter Bøgh auditoriet (se www.nydd.dk for rutevejledning og placering)10.00: Introduktion af tutorer og rusugen + Navnelege11.30: Frokostpause12.00: Faglig Workshop14.30: Studievejledningen kommer på besøg15.00: Fri18.00: Grillaften og hyggeTirsdag den 27. august09.00: Fælles morgenmad09.30: Faglig workshop12.00: Frokostpause12.30: Praktisk computerdag. Ved udgangen af denne dag vil alle være tilmeldt til alt, der ernødvendigt!14.00: Rundvisning15.30: Fri18.00: Spis ved en tutor22.00: Alle mødes igen til fællesfest på bar i Aarhus byOnsdag den 28. august09.00: Fælles morgenmad09.30: Faglig workshop11.30: Frokostpause12.00: Det legendariske O-løb18.00: Fri. Der er ikke planlagt et aftenarrangement, så du har mulighed for at slappe af og ladeop.


Torsdag den 29. august09.00: Fælles morgenmad09.30: Faglig workshop12.00: Frokostpause12.30: Oplæg fra diverse foreninger og organisationer14.00: Fri18.00: Pubcrawl (nærmere information følger i selve rusugen)Fredag den 30. august10.00: LegedagOg derefter tager vi i semestrets første fredagsbar!INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATIONARTSAARHUS UNIVERSITET


Faglig workshopSom tidligere nævnt vil der i rusugen, samt den efterfølgende uge, dagligt foregå studiefagligtarbejde. Undervisere og tutorer på Digital Design vil undervise og støtte jer i at arbejde med enfaglig og studierelevant problemstilling. Opgaven vil blive beskrevet nærmere op til studiestart. I vilkomme til at arbejde sammen i grupper, og der kræves ingen andre forudsætninger for at deltagei løsningen af opgaven end den, at I har valgt at starte på Digital Design.SemesterstartsfestUgen efter jeres rusuge afholdes semesterstartsfest for alle nye studerende på Digital Design,Informationsvidenskab og Medievidenskab.Datoen er d. 6. september 2013, så husk at sætte kryds i kalenderen!Mere information følger!HytteturenCirka tre uger efter jeres rusuge, er der hyttetur for alle de nye studerende på Digital Design ogInformationsvidenskab, hvor vi tager ud til en hytte og har det helt for os selv. GLÆD JER!Datoerne er 20.-22. september 2013, så husk at sætte kryds i kalenderen!Mere information følger!Praktisk omkring rusforløbetSom man nok kan se skal der ske en helt masse spændende ting, men det er jo ikke helt gratis.For arrangementerne i rusugen og hytteturen bedes du, senest d. 19. august 2013, indbetale:500 kr. på reg. nr. 4657, konto nr. 4657146102NB! Husk at angive dit fulde navn på indbetalingen.


NYTTIGE HJEMMESIDERwww.nydd.dk - Hjemmesiden dine tutorer har lavet, hvor de her opdaterer med video, billeder oginformationwww.studerende.au.dk/arts - Studieportalen for studerende på fagområdet ARTSwww.studerende.au.dk/arts/studiestarts – Her kan du finde flere informationer om din studiestartwww.dac.au.dk - Her kan du finde oplysninger om undervisere, studievejledning, fag,studieordninger og eksamensformerwww.mit.au.dk - Din adgang til dine informationer (Vil blive introduceret, så denne skal du ikketænke på nu)www.au.dk - Hjemmesiden for hele Aarhus Universitetwww.stakbogladen.dk - Her kan du købe dine pensumbøgerwww.su.dk - Husk at søge om SUwww.ungdomsboligaarhus.dk - Her kan du søge kollegier og ungdomsboligwww.cavi.dk - Centre for Advanced Visualization and Interaction er et AU forskningscenter, hvordu bl.a. kan se hvad man eksempelvis kan beskæftige sig med som studerende på DD.www.statsbiblioteket.dk - Her kan du finde artikler, e-bøger, information og meget mere! (Når duer blevet bruger)www.pensum.dk - Her er det måske muligt også at finde de bøger du skal bruge på dinekommende pensumlister.Har du spørgsmål, som ikke er blevet besvaret i dette brev, og som du ikke kan få besvaret på enaf de ovenstående hjemmesider, er du meget velkommen til at kontakte dine tutorer.INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATIONARTSAARHUS UNIVERSITET


Digitalt designVi ses den 26. august!- ViVi skynder os at få gjort det sidste klar!

More magazines by this user
Similar magazines