januar 2009 - ALS Gruppen Vestjylland

als.gruppen.vestjylland.dk

januar 2009 - ALS Gruppen Vestjylland

Nyhedsbrev ALS FORUM Side 4Patienten tar huvudrollen!En perspektivförskjutning inom sjukvården håller på att äga rum.Det är inte längre läkaren som står i centrum. Patienten vill inte längre vara detsom ordet antyder, den passivt lidande. Nu vill patienterna hävda sina röster ochtala om sina känslor och egna upplevelser av sin sjukdom. Man vill ta tillbakabefälet över sitt liv. Läkarens och vetenskapens allenarådande auktoritet harbörjat monteras ner.16th Annual Meetingof the International Alliance of ALS/MND Association63 representanter deltog på Alliansens möte företrädande 49 organisationer från40 länder.Rodney Harris avgick som ordförande och Gudjon Sigurdssontillträdde som ordförande 2009 iInternational Alliance of ALS/MND Associations.The Forbes Norris Awardär ett pris som utdelas varje år till en förtjänstfull forskare i mnd/als. Mottagaredetta år var den kanadensiske forskaren Michael Strong.The Humanitarian Award tilldelades Rodney Harris, CEO MND Victoria,Australien. Ett årligt, icke vetenskapligt, humanitärt pris för förtjänstfullt arbete ikampen mot mnd/als både nationellt och internationellt.Grant-in-Aid.New therapeutic approaches for MND based on ER stress inhibitionDr Julie Atkin visade för en tid sedan att en cellulär bana kallad ER- stress, startardöd av motoriska neuronceller i MND.Han önskar fastställa, om nya konstruktioner, som förminskar ER- stress, kundeanvändas till fördröjning av sjukdomsstarten och progressiviteten av als, i djursom utvecklat MND.Dessa studier skulle fastställa huruvida dessa, eller besläktade droger, kan varaeffektiva hos människor med sjukdomen.Dr Julie AtkinMND Research Team, Howard Florey Institute, University of Melbourne.

More magazines by this user
Similar magazines