Seksualundervisning 7.-9. klasse (pdf 579 KB) - Aarhus.dk

aarhus.dk

Seksualundervisning 7.-9. klasse (pdf 579 KB) - Aarhus.dk

7. - 9. klasse | SeksualundervisningTema: Forelskelse, følelser og kærlighedTRINMÅLFAGHÆFTE 21INDHOLDIDEER TIL AKTIVITETERBeskrive fysiskeog psykiske faktorerog diskuterederes samspilog indvirkningpå sundhed ogseksualitetGøre rede forhvordan følelserog kærlighedhar betydningfor sundhed,seksualitet ogfamilielivVenner og kæresterHvordan kan man få enkæreste?Hvilke udfordringer kanman have som ung iforhold til venner og kærester?På hvilke forskellige måderkan man være en godkæreste?Hvordan kan man slå opmed en kæreste?Hvilken betydning harvenner og kærester i ungesliv?• Planlæg et forløb sammen med sundhedsplejersken omkærester, at være forelsket, hvad en god kæreste er,hvordan man passer på sig selv og hinanden.• Læs og analyser sange, romaner og noveller om følelser,kærlighed, venskaber og parforhold.• Arbejd med dilemmaer og cases om unges forskellige udfordringerog spørgsmål i forhold til venner og kærester.• Se kortfilm og ungdomsfilm der handler om venskaber,følelser og kærester, og tal om de udfordringer og dilemmaerder kommer til udtryk. Tal om hvordan dilemmaerneog udfordringerne håndteres, og få eleverne til atkomme med ideer til, hvilke andre handlemuligheder derkan være i de pågældende situationer. Tal om fordele ogulemper ved de forskellige handlemuligheder.• Undersøg, hvad rapporter og undersøgelser fortællerom unges livsstil og oplevelse af livskvalitet i forhold tilvenner, kærester og familieliv. Opstil ideer til, hvordanman som samfund kan skabe gode rammer for et godtungdomsliv.Kærlighed og forelskelseHvad er kærlighed?Hvordan føles det at væreforelsket?Hvilke forskellige følelserkan man have, når man erforelsket?Hvilken betydning harkærlighed og forelskelse iforhold til unges trivsel?Hvem kan man tale medom kærlighed, forelskelseog sex?• Gruppearbejde om ”Udfordringen” påwww.sexfordig.dk.• Arbejd med dilemmaer og cases om unge, der opleverforelskelse, kærlighed og det at have en kæreste ellerikke at have en kæreste på forskellige måder. Eksempelvisautentiske cases fra sexlinien.dk eller fiktive personeri romaner, noveller, kortfilm og ungdomsfilm. Tal omhvordan dilemmaerne og udfordringerne kan håndteres,og få eleverne til at komme med ideer til forskelligehandlemuligheder, der kan være i forhold til dilemmaerneog udfordringerne. Tal om fordele og ulemper ved deforskellige handlemuligheder.• Lav interviews med voksne om forelskelse, kærester,kærlighed mv.• Undersøg, hvilke muligheder der som ung er for at fårådgivning om kærlighed og forelskelse på nettet ogandre steder, og tal om fordele og ulemper ved at brugede forskellige muligheder.4Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

More magazines by this user
Similar magazines