Læs mere - Grundtvig

grundtvig.dk

Læs mere - Grundtvig

SeptemberMANDAG DEN 12. - FREDAG DEN 16. RØNSHOVED HØJSKOLE, HØJSKOLEVEJ 4, 6340 KRUSÅRønshovedmøde: Debat og fordybelse - i fremtidens folkekirke.Det klassiske Rønshovedmøde – en uge med oplæg, diskussion, udflugt, levende fortællinger, sang ogmusik. Kurset henvender sig fortrinsvis til menighedsrådsmedlemmer og valgmenighedsbestyrelser.Tilmelding og yderligere information: www.ronshoved.dk eller ring på tlf. 7460 8318.Rønshovedmødet arrangeres af Grundtvigsk Forum i samarbejde med Rønshoved Højskole.TIRSDAG DEN 13. KL. 17.00 - 18.30. VARTOV1. foredrag i foredragsrækken ‘Det nye Mellemøsten’ – i alt 5 foredrag:Hvem har startet det hele? Forandringerne i Mellemøsten.Marc Schade Poulsen, ph.d. og direktør, Euro-Mediteranean Human Rights Network.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Foredragsrækken er et samarbejde mellem Grundtvigsk Forum og Det Danske Kulturinstitut.TORSDAG DEN 15. KL. 15.00 - 18.00. VARTOVHvad skal vi tro om klimaet? Fremtidsforestillinger.> Hvilken fremtid tror vi på?> Hvordan skal vi forestille os klimaforandringerne?> Har vi særlige forpligtelser overfor naturen og vore efterkommere?Oplæg: Margrethe Vestager (MF), Ole Jensen (dr. theol.), Mickey Gjerris (LIFE), Jørgen Steen Nielsen(Information), John Nordbo (WWF) og Jørgen E. Olesen (AU).Ordstyrer: Cecilie RubowEntré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Billetter kan bestilles på tilmelding@vartov.dk eller på tlf. 3373 2800.Opkrævning fremsendes pr. e-mail.Arrangør: Grundtvig-Akademiet, Waterworlds KU samt forlaget Anis.SeptemberLØRDAG DEN 17. KL. 9.00 - 15.30 AABYBRO UNGDOMSSKOLE, HØJSKOLEVEJ 7, 9440 AABYBROSensommermøde: Forpligtende fællesskaber – rollespil eller virkelighed?Hos de fleste mennesker eksisterer der en dybtliggende længsel efter forpligtende fællesskaber. Et stedsom holder en fast. En sammenhæng hvor man står til regnskab overfor andre end sig selv. En opgave,hvor man løfter i flok. Denne længsel efter fællesskab eksisterer også i det moderne samfund, hvoropmærksomheden ellers i høj grad er vendt mod individualiteten: Den enkeltes præstationer, karakterer,karriere, udseende osv. Vi lever i et konkurrencesamfund: Alle mod alle. Det er gået hårdt ud overde gamle fællesskaber, i familien, i byen, i foreningen. Det kan være vanskeligt at bygge noget nyt op,fordi ethvert fællesskab strider mod den grundlæggende konkurrenceimpuls. Man bliver kun i fællesskabetså længe det udfordrer, tilfredsstiller ambitioner eller er underholdende nok. Vi håber, at dagen isig selv vil skabe et fællesskab, der åbner ud mod en fælles fremtid, som skal være vores ansvar.Læs mere om programmet på www.grundtvig.dkTilmelding senest 1. september på tilmelding@vartov.dk. Pris kr. 250,- inkl. forplejning. Opkrævningfremsendes på e-mail. Arrangør: Grundtvigsk Forum.TIRSDAG DEN 20. KL. 17.00 - 18.30. VARTOV2. foredrag i foredragsrækken ‘Det nye Mellemøsten’ – i alt 5 foredrag:Hvad er det nye Mellemøsten? Mellem myter og historie, drømme og konflikterJørgen S. Nielsen, professor og leder af Center for Europæisk Islamisk Tænkning,Det Teologiske Fakultet, København. Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Foredragsrækken er et samarbejde mellem Grundtvigsk Forum og Det Danske KulturinstitutFREDAG DEN 23. SEPTEMBER KL. 16.00 - 18.00. VARTOVDe Nordafrikanske demokratibevægelserVelkomst ved Rikke Schultz, formand for Association for World Education Denmark.Oplæg og efterfølgende debat ved Rasmus Boserup tidligere leder af Dansk-Egyptisk Dialoginstitut.> Status over et halv års demokratibevægelser i Nordafrika.> Hvordan kan vi – danske NGO’er – samarbejde med dem?Der serveres sandwich og vand/vin efter oplæg og debat. Pris kr. 75,-Tilmelding senest lørdag den 17. september på myltoft@turbopost.dkArrangør: Grundtvigsk Forum og AWE, Association for World Education


SeptemberTIRSDAG DEN 27. KL. 17.00 - 18.30. VARTOV3. foredrag i foredragsrækken ‘Det nye Mellemøsten’ – i alt 5 foredrag:Ægypten og den arabiske verden.Jakob Skovgaard-Petersen, professor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier,Københavns UniversitetEntré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Foredragsrækken er et samarbejde mellem Grundtvigsk Forum og Det Danske Kulturinstitut.ONSDAG DEN 28. LANDSDÆKKENDE SAMTALEDAG‘Hvem har bolden?’Hvert år opfordrer Grundtvigsk Forum til en landsomspændende samtaledag om et emne af fællesinteresse. Temaet for i år er Ansvar. Ansvaret er som en bold. Den kastes rundt i et ofte uigennemskueligtspil: Hvem har bolden? Ja, hvem har ansvaret? Der bliver lagt op til en vigtig diskussion omdette emne. Der er udarbejdet et materiale til dagen, som er lige til at gå til. Se hvor du kan deltage idit lokalområde eller hvordan du nemt selv kan arrangere en samtaledag på www.samtaledag.dkOktoberTIRSDAG DEN 4. KL. 17.00 - 18.30. VARTOV4. foredrag i foredragsrækken ‘Det nye Mellemøsten’ – i alt 5 foredrag:Tyrkiets betydning mellem Europa og Mellemøsten.Ole Egberg Mikkelsen, chef Udenrigsministeriets Borgerservice,Danmarks ambassadør i Tyrkiet (2009-2011)Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Foredragsrækken er et samarbejde mellem Grundtvigsk Forum og Det Danske Kulturinstitut.FREDAG DEN 7. KL. 15.00 - LØRDAG DEN 8. FOLKEUNIVERSITETSCENTERET SKÆRUM MØLLENatursyn og Gudstanke.Vi ser på den idehistoriske, kulturelle og teologiske baggrund for den fornuftsmæssige arbejdsdelingmellem tro og viden. Er den stadig holdbar, eller trænger den til en revision? Vi har samlet etspændende og varieret program, hvor naturvidenskabsfolk, kunstnere, humanister og teologer på hverderes måde stimulerer samtalen. Seminaret slutter lørdag kl. 15.00. Læs mere på www.grundtvig.dkPris for hele seminaret med forplejning og overnatning kr. 1.450,- Pris uden overnatning kr. 1.150,-Adresse: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Skærum Møllevej 2-4, 7570 Vemb.Tilmelding senest 15. september til kg@vartov.dkSeminaret er et samarbejde ml. Grundtvig-Akademiet og Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.MANDAG DEN 10. KL. 10.00 - 16.30. VARTOVKonference: Undervisning til tiden.Er der en uoverstigelig kløft mellem Grundtvigs skole- og undervisningstanker og moderne teknologiskpræget pædagogisk teori og praksis? – eller kan der opnås en frugtbar dialog mellem Grundtvig ogmoderne pædagogik, der på den ene side gør Grundtvig til pædagogisk håndværker og på den andenside giver plads for de grundtvigske tanker i pædagogisk teknologi? Man kunne også spørge: Giver ensådan dialog aftegninger af et nyt didaktisk paradigme i den danske pædagogiske diskurs og praksis?Det er spørgsmål, vi søger afklaret på konferencen ”Undervisning til tiden – en samtale mellem grundtvigskpædagogisk tænkning og nyere pædagogiske teorier”.Arrangører: Grundtvig-Akademiet, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet og Denfrie Lærerskole, Ollerup.Tilmelding senest den 15. september 2011 på tilmelding@vartov.dkPris 750,- Opkrævning fremsendes på e-mail.


OktoberTIRSDAG DEN 11. KL. 17.00 - 18.30. VARTOV5. og sidste foredrag i foredragsrækken ‘Det nye Mellemøsten’:Det nye Mellemøsten og Danmark.Paneldebat på baggrund af oplæg fra Bo Lidegaard, chefredaktør Politiken.Inviterede paneldeltagere fra fire af folketingets partier.Se www.grundtvig.dk for oplysninger om paneldeltagere.Foredragsrækken er et samarbejde mellem Grundtvigsk Forum og Det Danske Kulturinstitut.FREDAG DEN 14. KL. 18.00 - 24.00. VARTOVKulturnat i Vartov.I Vartov vil der på Kulturnatten være:> Udstilling af nye ukendte grundtvigportrætter – af Annette Falk Lund. Se www.falklund.dk> Keramik – af Finn Dam Rasmussen. Se www.finnkeramik.dk> Arne Haugen Sørensens malerier – den faste udstilling i Vartovs Store Sal.> Gamle grundtvighistorier og fællessang – med Christian Steffensen kl. 19.30, kl. 21.00 og kl. 22.30.TIRSDAG DEN 25. OKTOBER KL. 17.00 - 19.00. VARTOVOpstartsdebat: Grænser for staten og danskernes værdier anno 2011.Første oplæg i debatrækken ”Grænser for stat”.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Arrangeret af Grundtvig-Akademiet og Cevea.NovemberTIRSDAG DEN 1. KL. 17.00 - 19.00. VARTOV”Den moderne børnefamilie: I mors skørter eller bag institutionsporten?”Andet oplæg i debatrækken ”Grænser for stat”Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Arrangeret af Grundtvig-Akademiet og Cevea.FREDAG DEN 4. KL. 9.30 - 17.00. DEN FRIE LÆRERSKOLE, OLLERUPLivets politik - muligheder og visioner for den bioteknologiske revolution.Konferencen på Den frie Lærerskole vil sætte påtrængende etiske spørgsmål i lyset af den bioteknologiskerevolution på dagsordenen i den folkelige debat. Se program og pris på www.grundtvig.dkTilmelding senest 24. oktober på tilmelding@vartov.dkTIRSDAG DEN 8. KL. 13.00 - 15.00, VARTOV1. seminar i studiekredsen ‘En af Grundtvigs hemmeligheder’ – i alt 5 seminarer:Romantik, historie og Grundtvigs egen hemmelighed.Studiekreds ved Jørgen I. Jensen, tidl. universitetslektor.Tilmelding til alle fem studiekredse senest 10. oktober på tilmelding@vartov.dkPris 150,- Opkrævning sendes pr. e-mail.Arrangør: Grundtvig-Akademiet.TIRSDAG DEN 8. KL. 17.00 - 19.00. VARTOV”Skal staten holde fingrene fra religion?”Tredje oplæg i debatrækken ”Grænser for stat”.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Arrangeret af Grundtvig-Akademiet og Cevea.ONSDAG DEN 9. KL. 19.30. LISELUND, SLAGELSEHvad truer os? Hvor er folkeligheden?Foredrag ved Peter Fischer-Møller, biskop, Roskilde.Kaffe og kage: 50,-Se program på www.liselund.dk


NovemberTORSDAG DEN 10. KL. 17.00 - 18:00. VARTOVFyraftenssang.Indleder og fortæller annonceres på www.grundtvig.dk. Fri entré.TIRSDAG DEN 15. KL. 17.00 - 19.00, VARTOV”Ansvar for folkesundheden; stat eller individ?”Fjerde oplæg i debatrækken ”Grænser for stat”.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Arrangeret af Grundtvig-Akademiet og Cevea.DecemberTORSDAG DEN 8. KL. 17.00 - 19.00. VARTOVJulekoncert med Bente Kure og Leif Ernstsen.Billetter kan købes på tilmelding@vartov.dk samt i døren.Entre kr. 100,- Håndmadder kan købes.LØRDAG DEN 10. KL. 11.00 - 15.00. VARTOVJazz-brunch m. Leonardo Pedersens Jazzkapel.Tilmelding senest 25. november på tilmelding@vartov.dkBetaling ved indgangen. Pris 225,- for brunch og musik.TIRSDAG DEN 22. KL. 17.00 - 19.00, VARTOV”Privatskoler vs. folkeskolen og det sociale ansvar”Femte oplæg i debatrækken ”Grænser for stat”.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Arrangeret af Grundtvig-Akademiet og Cevea.SØNDAG DEN 27. KL. 11.15. VARTOVSalmebrunch – Forfatter Bente Hansen om ”Det kimer nu til julefest” – fulgt op af fællessang1. søndag i advent taler forfatteren Bente Hansen om Grundtvigs store salme, ”Det kimer nu til julefest”og lægger op til fællessang. Bente Hansen har skrevet om ”Det kimer nu til julefest” i bogserien”Salmernes hus”, som sætter fokus på højdepunkter i salmetraditionen, som forfattere fortolker i personligeessays, og aktuelle kunstnere illustrerer de valgte salmer. Maja Lisa Engelhardt har såledesskabt illustrationerne til ”Det kimer nu til julefest”. Pris 125,- Opkrævning sendes pr. e-mail.Tilmelding senest 14. november på tilmelding@vartov.dkArrangør: Grundtvigsk Forum i samarbejde med Salmernes Hus, Taarnborg.TIRSDAG DEN 29. KL. 17.00 - 19.00, VARTOVAfslutningsdebat: ”Hvad er den mulighedsgivende stat?”Sjette oplæg i debatrækken ”Grænser for stat”.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Arrangeret af Grundtvig-Akademiet og Cevea.


JanuarTIRSDAG DEN 10. KL. 17.00 - 18.30. VARTOV KIRKEKlassiske Grundtvigcitater i gammel og ny belysning:Religion – ”Menneske først, kristen så”.Oplæg ved Henrik Wigh-Poulsen og Niels Grønkjær.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Arrangør: Grundtvigsk Forum og Vartov Valgmenighed.TIRSDAG DEN 17. KL. 17.00 - 18.30. VARTOVS STORE SALKlassiske Grundtvigcitater i gammel og ny belysning:Pædagogik – ”Og den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær”.Oplæg ved Thorstein Balle og Jens Raahauge.Arrangør: Grundtvigsk Forum og Vartov Valgmenighed.TORSDAG DEN 19. KL. 17.00 - 18.30. VARTOVKrop til salg.Organtransplantation har været en etableret behandlingsform i snart 20 år. Et tilbagevendende tema erdog, at der er brug for flere organer end der doneres. De seneste år har muligheden for at anvendeøkonomiske incitamenter været diskuteret flittigt. Man kunne give et skattefradrag til de, der tilmeldersig donorregisteret eller staten kunne betale begravelsen for dem, der har doneret deres organer.Forslag som disse rejser to spørgsmål:A: Vil det løse problemet?B: Er det etisk rigtigt at blande organdonation og økonomiske incitamenter sammen?Hvilke fordele kunne det indebære og hvilke problemer kunne det rejse?JanuarTIRSDAG DEN 24. KL. 17.00 - 18.30. VARTOVS STORE SALKlassiske Grundtvigcitater i gammel og ny belysning:Politik – ”Og da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget, og færre for lidt”.Oplæg ved Regner Birkelund og Marianne Jelved.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Arrangør: Grundtvigsk Forum og Vartov Valgmenighed.TIRSDAG DEN 31. KL. 17.00 - 18.30. VARTOV KIRKEKlassiske Grundtvigcitater i gammel og ny belysning:Åndsfrihed – ”Frihed for Loke såvel som for Thor”.Oplæg ved Esben Lunde Larsen og Birgitte Stoklund Larsen.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Arrangør: Grundtvigsk Forum og Vartov Valgmenighed.FebruarTORSDAG DEN 9. KL. 17.00 - 18:00. VARTOVFyraftenssang.Indleder og fortæller annonceres på www.grundtvig.dkFri entré.Debatten indledes med oplæg af Karin Riis-Jørgensen, Thomas Søbirk Petersen,Helle Haubro Andersen og Mickey Gjerris.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,- Der kan købes forfriskninger.


MartsTORSDAG DEN 1. KL. 17.00-18.30. VARTOVHar de unge noget til gode? ”Opgørets platform – fordeling, uddannelse og bæredygtighed”.Professor Ove K. Pedersen.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-TORSDAG DEN 8. KL. 17.00 - 18.30. VARTOVHar de unge noget til gode? ”Fordelingen mellem generationerne”.Sekretariatschef Lars Haagen Pedersen.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-TORSDAG DEN 15. KL. 17.00 - 18.30. VARTOVHar de unge noget til gode? ”Næste generations uddannelse”.Direktør Jørgen Søndergaard.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-TORSDAG DEN 22. KL. 17.00 - 18.30. VARTOVHar de unge noget til gode? ”Bæredygtighed og ansvar”.Klimakommissær i EU-Kommissionen Connie Hedegaard.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-TORSDAG DEN 29. KL. 17.00 - 18.30. VARTOVHar de unge noget til gode? ”Og derpå må I unge svare, det til eder står”.Et panel af unge vil replicere på de fire foredrag.Medvirkende Sofie Klokkerholm Rye og Troels Rømer.Entré kr. 70,- Studerende: kr. 40,-Tak for denne sæson!Samarbejdspartnere:Grundtvig-AkademietDet Danske KulturinstitutVartov ValgmenighedCeveaFolkeuniversitetscenteret Skærum MølleKursuscenteret LiselundTaarnborgRønshoved HøjskoleGrundtvig CenteretGrundtvig-SelskabetRønnebæksholmAWE Association for World EducationStudentermenigheden i KøbenhavnWaterworlds Københavns UniversitetForlaget AnisDanmarks Pædagogiske UniversitetsskoleDen frie lærerskole, OllerupKunstplakat af Arne Hauge Sørensens maleri ‘Adam’ på forsiden kan købes gennem Vartov.Pris 250,- kr. Plakaten sælges ved alle sæsonens arrangementer i Vartov.

More magazines by this user
Similar magazines