Quick guide til elektronisk indberetning af ... - Søfartsstyrelsen

soefartsstyrelsen.dk

Quick guide til elektronisk indberetning af ... - Søfartsstyrelsen

Quick-guide– hurtigt i gang med elektronisk indberetning af mønstringsoplysningerSøfartsstyrelsen tilbyder alle rederier en mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Denelektroniske indberetning kan foregå online over Internettet via Søfartsstyrelsens hjemmeside www.sofart.dk,hvor et link dirigerer dig hen til det rette system, eller via www.virk.dk, fanebladetIndberetninger/Søfartsstyrelsen.Med denne quick-guide kommer du hurtigt i gang med den elektroniske indberetning. Ønsker du en meredetaljeret vejledning og information, kan vi anbefale, at du læser ”Vejledning i brug af system til onlineindberetning af mønstringsdata”.Tildeling af adgangskoderFor at kunne indberette elektronisk skal der for hvert enkelt rederi oprettes et kontaktrederi. Kontaktrederietskal have tildelt et individuelt rederinummer og adgangskode. Dette anskaffes ved via e-mail (ksf@dma.dk) atsende de af Søfartsstyrelsen fastlagte oplysninger om kontaktrederiet. Oplysningerne findes i brochuren”Elektronisk indberetning af mønstringsdata” på søfartsstyrelsens hjemmeside. Styrelsen vender tilbage medadgangskoder.Hurtigt i gangEfter login med rederinummer og adgangskode præsenteres du for startsiden. Systemet er bygget op omkring 4hovedfunktioner, der vises i øverste højre hjørne af skærmbilledet:‣ BesætningsskemaHer kan du oprette, redigere og slette besætningsskemaer. De besætningsskemaer, der er vises er endnuikke indsendt til Søfartsstyrelsen.Knappen ”Ret”Her kan du redigere valgte besætningsskemaer inden de indsendes til Søfartsstyrelsen.Knappen ”Slet”Her kan du slette valgte besætningsskemaer,Knappen ”Ny”Benyttes kun, hvis den søfarende ikke kan findes ved brug af funktionen Søfarende (se nedenfor).Funktionen er kun til brug for påmønstring af en helt ny søfarende, der ikke er kendt/registreret iSøfartsstyrelsens systemer.De sidste 4 cifre i CPR-nummeret bliver altid afkrævet for danske søfarende, mens det ikke skaludfyldes for udlændinge, da Søfartsstyrelsen tildeler udenlandske søfarende et fiktivt løbenummer(sidste 4 cifre).Knappen ”Print/Gem”Print eller gem valgte besætningsskema.Knappen ”Send besætningsskema”Gør det muligt at indsende et besætningsskema af gangen. Ved tryk på denne knap indsendes valgtebesætningsskema.Knappen ”Send alle besætningsskemaer”Indsender alle besætningsskemaer i listen.Når besætningsskemaerne er sendt ind vil de ikke længere være at finde under ”Besætningsskema”.Mønstringerne kan slås op under Søfarende eller Skibe (se nedenfor).‣ SøfarendeDet anbefales altid først at benytte funktionen Søfarende for at checke, om den pågældende søfarendeer kendt i Søfartsstyrelsen system. Der kan slås op på søfarende via fødselsdato, for-og/ellerefternavn.


Når den søfarende er søgt frem kan følgende funktioner benyttesKnappen ”Opret besætningsskema” (Påmønstring)Efter valg af søfarende flettes basisoplysninger automatisk ind i besætningsskemaet.Resten af de påkrævede oplysninger (markeret med røde ”dots” til venstre i billedet) kan herefterudfyldes og besætningsskema kan gemmes.Når besætningsskemaet er gemt, vises dette på listen over besætningsskemaer, under funktionenBesætningsskema (se ovenfor). Besætningsskemaet er kun gemt og derfor endnu ikke afsendt tilSøfartsstyrelsen. På listen over gemte besætningsskemaer kan funktionerne Ret, Slet, Print/Gem ogSend besætningsskema benyttes.Knappen ”Find besætningsskema” (Afmønstring)Her fremfindes tidligere besætningsskemaer til brug for afmønstring, hvor tidligere indtastede data ompåmønstring automatisk flettes ind.Find beviserHer kan du slå op på gyldigheden af den søfarendes kvalifikations-og sønæringsbeviser, såfremtrederiet har modtaget udtrykkeligt samtykke fra den søfarende.‣ SkibeHer kan du finde lister over de mønstrede søfarende på rederiets skib(e). Vælg det ønskede skibog periode.Når listen over de søfarende er søgt frem er det muligt at benytte funktionerne Find beviser, Findbesætningsskemaer, Opret besætningsskema og Opret afmønstringsskema.‣ Log af

More magazines by this user
Similar magazines