November - Sdr. Stenderup

bsavis.dk

November - Sdr. Stenderup

Nummer 10, 18. årgang, november 2012Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. StenderupGlade børn påAakjær fikderes egen PCLæs side 3Hvorfor hedder vejene,som de gør - ny serieLæs side 9Mange roser tilskolehistorisk bogLæs side 19


3Seks glade børn på Aakjær- nu med egen PCBørnene i alderen 12 til 15. årpå Aakjær i Sdr. Stenderupfik sig en dejlig oplevelse, darepræsentanter for Børnenesit-fond kom på visitAf Poul Erik Nørgaardfoto: Niels LundBaggrunden for besøget var en ansøgningtil fonden, der er en del af Børnehjælpsdagen,om en donation på bærbare computeretil de seks unge mennesker påAakjær.Ellevilde- Vores børn har adgang til stedets computere,dog mener personalet på Aakjærat det er et plus for børnene, at de nu harfået deres helt egen computer i forhold tilderes videre skole- og uddannelsesforløb,siger pædagog og souschef Tina Vistisen.der søgte fonden om seks bærbare computereog blev godkendt.De unge mennesker var naturligvis ellevilde,da de fik beskeden om besøget - ogikke mindst, at der var en tidlig julegavepå vej.- Selve dagen, der var skolefri, blev enkæmpe oplevelse for børnene - tænk sigDer var glæde på Aakjær, da der blev delt tidlige julegaver ud.Fra venstre: Frederik, Rikke Engskov fra Børnenes IT-Fond, Mathias, Frederik, Henningfra TDC, Rebecca, Thea og Sara.nu at have en spritny computer - en selvfølgefor mange – men ikke for mangeanbragte børn, siger souschefen.Selvværd– Når anbragte børn og unge får en computer,øger det deres selvværd. De følersig ligeværdige med deres klassekammerater,siger projektleder for Børnenes itfond,Rikke Engskov.Projektet får penge fra både private og detoffentlige.Virksomheden TDC har bidragetmed 100.000 kroner, som i denne uge hargivet 369 anbragte børn en ny computer.I alt er der uddelt 736 computere.AakjærAakjær er et socialpædagogisk opholdsstedfor børn fra familier med problemer afforskellige årsager og som til tider har detsvært.Stedet fejrede iøvrigt sin 15 års fødselsdagden 1. november.Der blevet pakket ud og installeret programmer til den helt store guldmedalje, da deunge mennesker på Aakjær fik deres bærbare computere. I midten følger lederen og stifterenaf opholdsstedet Kurt Liin spændt med - t.h. souschef Tina Vistisen.


5Motion og socialt samværfor den modne aldersgruppeFor 10 år siden fik JørgenGravers idéen til at startepensionist-badminton i BjertHallenAf Poul Erik Nørgaard- Jeg har mere eller mindre altid haft tilknytningtil sport og ikke mindst til BjertHallen - så da jeg havde brugt et par årsom folkepensionist og fandt lidt tid i overskud,tog jeg en snak med halinspektørKeld Venø.- Hvis vi var fleksible og kunne indretteos efter skolens brug af hallen, kunne derogså være plads til pensionist-badminton idagtimerne - den blev købt og fire herrer i70’erne startede karrieren op igen, sigerJørgen Gravers.I dag er der 12 faste spillere af beggekøn dog flest herrer, der slår til fjerboldenhver mandag mellem kl. 11.30 og 12.30.- Udover de faste spillere har vi femi ”baghånd” for at tale et sprog, vi badmintonspillerekan forstå - de skal bare kontaktesi god tid - så, vi er altid fuld hold,siger Jørgen Gravers, der selv er en af defire spillere på 80+ - de øvrige bevægersig i 70+ området.Ekstra socialtDa avisens medarbejder mødtes medbadmintonspillerne var det helt tilfældigt12 veteran badmintonspillere fylder halgulvet hver mandag til spil og hyggelæig samvær.den første mandag i måneden - og denskiller sig lidt ud fra de andre mandage.- Her indtager vi en frokost i hallenscafeteria, hvor bestyren Per serverer sildemadder,smørrebrød og et stykke med osteller ”rulle” - det helle skyllet ned en øl ogsnaps.- Det skal jo ikke være motion det hele,slutter Jørgen Gravers og når lige attilføje, at der er to ledige baner, hvis nogleskulle have fået ”appetit” på badminton forden lidt mere modne aldersgruppe.Hver den første mandag i måneden er derdømt socialt samvær - så står den på frokostog et godt grin.


6Megetmere enddiscountDanmarks billigste butikMeget mere åbent...Nu åbent alle ugens dagekl. 8.00 til 21.00


8DØGNVAGTEr din bolig sikret?Din bolig kan sikres effektivt, uden at hjemmet bliver til Fort Knox.Låsesmeden Schrøder har en lang række gode råd til, hvordan du bedstsikrer din bolig.Derfor er det en god idé at give hele boligen et sikringstjek, samt at kiggepå alle ind- og udgange med tyvens øjne.Ring 75 50 23 99 og få etuforpligtende tilbud på sikring af din bolig- for en sikkerheds skyldAutoriseret Ruko SikringscenterAlbuen 15, Kolding, tilf. 75 50 23 99www.laasesmeden-schroeder.dkDØGNVAGT


9Historien bag:Mads Kehletsvej i AgtrupMads Peter Kehlet, blev født imaj 1852 og døde i november1958, i en alder af 106 år, somDanmarks ældste mand oglagde navn til en vejAf Pia Rohde StensenMads Peters familie levede efter Statsbankerottenunder meget beskedne vilkår, ogvar nødsaget til at sende nogle af deresbørn ud i tjeneste. Deriblandt Mads Peter,der kom i tjeneste på sin onkels gård,Løgergaard i Agtrup. Det var ikke deneneste gård Mads Peter nåede at gøre tjenestepå inden han kom i lære som murer.Tyskerne havde imens Mads Peter var itjeneste hos sin onkel haft besat Danmark,og Mads Peter nåede også at gøre tjenestesom soldat, inden han påbegyndte sitvirke som murer.Fra 1884-95 forpagtede Mads Petergården Skovlykke, hvor han boede sammenmed sin hustru. Men Mads Peter havdeambitioner om at få sin egen gård, ogdreven som han var, havde han sørget forat ligge penge til side, og opkøbe land iAgtrupskov. Efter en kraftig storm havdenedlagt en større mængde træer i Statsskovenså Mads Peter sin chance, ogopkøbte tømmer til billige penge. Han suppleredemed en større mængde rødemursten, og gik i gang med at bygge singård. Et arbejde han foretog alene, ogdermed undgik udgifter til lønninger.Mads Peter havde ikke kun ambitioner,men også visioner. Da det omkring 1900blev fordelagtigt at dyrke frø, øjnede MadsPeter straks mulighederne og gik i gang.Han fik også gjort andre interesserede,hvorefter han i 1911 startede et frørenseri iAgtrup, som han 3 år senere valgte atbosætte sig ved. Frørenseriet blev medtiden til et familieaktieselskab, og sidst i20’erne valgte Mads Peter at flytte tilbagetil Agtrup Skov, hvor han boede i et lillehus han selv havde bygget.Et godt eksempel på Mads Peter somambitiøs visionær er at den nye strandvej iAgtrupvig blev anlagt på hans initiativ.Hans begrundelse var, at det ville blive lettere,og dermed billigere at få materialer tilsognets veje fragtet hertil, hvis der blevbygget en landingsbro for enden af dennye vej. Vejen ligger der den dag i dag,navngivet efter Mads Peter; Mads KehletsVej.Mads Peter har tilbragt hele sit liv i BjertSogn, med undtagelse af soldatertiden.Han har uden tvivl følt en stærk tilknytningtil sognet, som han også har haft en kæmpebetydning for. Udover at stå bagopstarten af frøavlen og være initiativtagertil den nye strandvej, var Mads Peter medtil at oprette mejeriet. Han oprettede ogsåsognets første venstreforening, og deltog ito perioder i sognerådet. Det er også sognerådet,der tilbage i Maj 1952 udvalgteham til sognets æresborger, i forbindelsemed hans 100-års dag.Mads Peter Kehlet opnåede ikke kunmeget i løbet af sit lange liv, men varutvivlsomt en person mange så op til pga.hans personlighed, som bestod af en godkombination af flid og dygtighed.Kilder:http://jonathanhansen.se/annat/genealogi/jkh/per00102.htmhttp://reocities.com/Heartland/Hills/4272/keh28-01.htmSkolebørnene sang fødselsdagssang for Mads Peter Kehlet på hans 100 års dag.


10Kolding BedemandsforretningGARANTITRYGHEDSIKKERHEDVi hjælper med alt vedr.begravelse og bisættelseFå pjecerne:“Min sidste vilje”“Når nogen dør”Søren Erik Andersen (grundlagt 1897)Dyrehavegårdsvej Bjert Vestervang 36000 Kolding 6091 Bjert75 52 65 77 75 57 23 38www.se-andersen.dkDet bliver jul i årOg sædvanen tro får Stenderup Sogn ogsåbesøg af julemanden.Vi har inviteret ham – og bekræfter hermed, at hanhar fundet tid i sin travle kalender til at besøg os:Søndag den 2. december kl. 16.00Hvor vi vil tænde juletræet, hygge os med lidt julesange, en passendemængde ”rundt om træet snak” og lidt juleknas.Hvis vi alle går baglæns i seng og beder vores aftenbøn, kan det måskeoven i købet være, at vi får det helt rigtige vejr denne dag.Det er da værd at prøve …Vi håber, at se alle Stenderups børn og barnlige sjæle.På gensynSdr. Stenderup Sogns Beboerforening


11Nyt fra Sdr. Bjert PensionisforeningGeneralforsamlingD. 16. oktober blev holdt generalforsamling, som resulterede i følgende:BestyrelsenFormand Erik Piihl Tlf. 75572943Næstformand Laurits Bjerg Tlf. 75572436Kasserer Gunner Nielsen Tlf. 75572594Sekretær Ellen Giversen Tlf. 75572405Bestyrelsesmedlem Angela Winther Tlf. 75572562Bliv medlem af Sdr. Bjert Pensionistforening. Det koster stadig kun kr. 60,00 for et helt år. Vi skal bede om navn, adresse, tlf. nr. og fødselsdato.Ring til en fra bestyrelsen.Aktivitet i KærnehusetKærnehuset er åben hver onsdag og torsdag mellem kl. 14.00 og 16.00 for brætspil (vi har flere forskellige), kortspil mv.Er der interesse for Dart vil vi gerne høre det. Vi skal ud at købe. Erik Piihl kan kontaktes.Husk vi har motionsgymnastik for ældre hver mandag mellem kl. 14.00 og 16.00. Vi kører programmet fra Ældre Sagen, hvorfra vi harindkøbt CD og DVD. Der er plads til flere på holdet.Musik på instrumenter. Der spilles hver mandag mellem kl. 9.30 til ca. kl. 12.00. Der er plads til flere på holdet. Du skal selv have ditmusikinstrument med. Der er plads til både øvede og uøvede.HuskHusk d. 13. nov. hvor vi besøger Vivi´s franske stue og får en smagsprøve på et ”Provencalsk kaffebord”. Husk tilmelding og detHASTER. Se nærmere i vores aktivitetsprogram.Huskjulefrokost d. 15. dec. Se nærmere i aktivitetsprogram


12Smilet er denkorteste afstandTo skuespillere med hver sintilknytning til Sdr. Bjert spilleri november måned en eftertænksomog morsom teaterforestillingpå Mungo Park iKolding. Begge har tidligerestået på scenen til Borgerfesti Sdr. Bjert.Det er intet mindre end en forestilling, sombevæger sig rundt i Victor Borges univers,Frank Thiel og Trine Gadeberg har kastetsig ud iMed røde klovnenæser bevæger de siggennem den halvanden time lange forestilling,som er fyldt med sjove scener,påfund og perfekt timing.Publikum, som var i alle aldre, da aviseni skolernes efterårsferie overværede stykket,morede sig fortræffeligt, og der varmasser af roser til de to skuespillere forderes præstation.Borges selvlysende skygge hængerover forestillingen, hvor to misforstået selvhøjtideligeeksistenser låner og stjæleruhæmmet fra mesteren i kampen for atvære det, han engang var.Fra samme vejFrank Thiel er født og opvokset på Engløkkeoverfor skolen i Sdr. Bjert. Han eruddannet på Statens Teaterskole i Københavnog har medvirket i flere film, tv-serierog spillet på bl.a. Det nye Skuespillerhus,Gasværket og Betty Nansens. Frank borefter mange år i hovedstaden nu i Egtved.Trine Gadeberg bor lidt længere oppead Engløkke – på det stykke som hedderVesterløkke. Hun har boet i 10 år i Sdr.Bjert. Trine er mest kendt for sine roller imusicals, forskellige revyer, Nissebanden,ophavskvinde og skuespiller i City Singlersog sidst men ikke mindst kirkekoncerterog store slotskoncerter.Tid til fordybelseTrine Gadeberg fik ideen til en forestilling,hvor man brugte mange af de virkemidler,som Victor Borge underholdt med – hanvar især meget berømt i USA.Den daværende leder af Mungo ParkMoqi Simon Trolins var straks med påideen, da hun henvendte sig. Moqi erDe røde næser i stykket skyldes, at Victor Borge altid gik med en rød næse i lommen.Med den kunne han altid vende en alvorlig situation til noget positivt ved at få smiletfrem. Den var rar at have på sig.instruktør på forestillingen og har sammenmed de to aktører fundet på alle løjerne.Avisen mødte de to svedige skuespillereefter forestillingen. Varme scenelamper ogtætsiddende kjole og hvidt er ikke denbedste cocktail.”Det har været en fantastisk oplevelse atspille en lang sammenhængende humoristiskforestilling”, fortæller Trine.”Når jeg spiller revy i Sønderborg, er dermange små skethes, som hver har deresegen lille pointe”.Hun fortsætter:”Tiden til fordybelse med en forestillinghar været den største oplevelse ved atarbejde på Mungo Park. Og så er menneskeneomkring Mungo Park Teatret baremed til at gøre en forskel i Kolding”.Helt fra bundenKunne du tænke dig at prøve kræfter medden form for teater igen?”Jeg vil rigtig gerne arbejde med MungoPark igen. Og med denne form for teater”,svarer Trine hurtigt.”Jeg har altid kendt denne side af migselv. Jeg har bare ikke haft en mulighedfør nu til at vise denne side frem af migselv. Men spørger du mine venner ogfamilie, så kan de genkende mange tingog mange figurer, jeg har brugt i min barndomog ungdom, som her popper op i småglimt”.Trines far udtalte efter at have set forestillingen:"Det er som at se Trine på slap line, dahun var barn".For Frank Thiel har det været en oplevelseigen at være med til at lave en forestillinghelt fra bunden. Det gjorde han før,han kom på teaterskolen.”Det er vores forestilling. Min. Trines.Moqis. Vi har skabt den og improviseretden frem”, fortæller Frank.”Da jeg spillede ”Macbeth” på Gasværket,lå der et manuskript. ”Bliktrommen” påBetty Nansens var lavet ud fra en roman,


13hvilket gav problemer med manuskriptet.I ”Smilet er den korteste afstand” har visammen opbygget et sammenhold ogknow how, som vi kan bruge i den næsteforestilling her på Mungo. I Københavnhavde jeg ”bare” skullet videre til en nyforestilling på et andet teater”, siger Frank.Når man arbejder på denne måde, erdet vigtigt med en stærk instruktør. Frankmener, at Moqi har været rigtig god til atsamle trådene, skære igennem og haveoverblik.Lært af hinandenBegge skuespillere er enige om, at de harlært noget af hinanden. De kommer jo frahver deres verden: en skuespiller og ensanger.”Det har været meget inspirerende atarbejde sammen med Trine. Jeg harværet glad for, at vi svingede så godt sammenhumormæssigt. Vi har haft det sjovtsammen, og jeg har da helt klart lærtnoget af Trines musikalitet og sangkunnen”,fortæller Frank.Trine supplerer med, at de begge harværet ihærdige og arbejdet længe og fundetud af, at de på mange punkter lignerhinanden.Frank Thiel er lige nu i gang med at lavespeak til en radioudsendelse og enreklame og skal så i gang med en workshoppå næste forestilling på Mungo Park,som hedder ”Honningkagebyen”.Trine Gadeberg er i gang med at øve tilforskellige koncerter, bl.a. i Ribe Domkirkeog skal senere på en juleturne med CitySinglers.”Smilet er den korteste afstand” spillerigen fra 22. november til 15. december iKolding, og så håber de begge, at denkommer på turne. Forestillingen kan i princippetses af alle nationaliteter med enkeltetilpasninger til sproget.-pbFrank Thiel og Trine Gadeberg efter forestilling. Kjole og hvidt er en varm spilledragt, nårde skarpe scenelamper er tændt.Fakta om Victor BorgeI 1940 blev Børge Rosenbaum (Victor Borge) tvunget til at forladeDanmark på grund af den nazistiske jødeforfølgelse. Skønthan ikke talte engelsk, lykkedes det ham snart at "oversætte"sin humor, og han optrådte i Bing Crosbys radioprogram KraftMusic Hall i 1941.Allerede det næste år blev han udnævnt til "the best new radioperformer of the year" af den amerikanske presse, og fra da afgik det kun fremad.Han blev især kendt for sit One-man-show Comedy in Music iGolden Theatre, New York, i perioden 1953-56. Han turneredeverden over og kom også hjem til Danmark. På en måde varhan Danmarks mest kendte stand-up komiker.


14NYBYGNING - OMBYGNING- RENOVERINGAUT. VVS-INSTALLATØRINDUSTRI - VILLA - LANDBRUGVAND-VARME-VENTILATION-JORDVARME-STOKERFYR-SMEDEARBEJDEBjarne Olsen, tlf. 2783 9501 eller René Fey Olsen, tlf. 2783 9502Thygesmindevej 2, 6092 Sdr. StenderupTræpillerTil folk med stokerfyr kanvi tilbyde træpiller af godkvalitet og med en godbrændeværdi.Vi har både småsække,storsække og løsvare.Der er mulighed for selv at hente.Medbring evt. selv emballage.Man bedes ringe inden afhentning.Ring, hvis der ønskes priserpå løsvare og levering.Sønder Stenderup MaskinstationGammel Ålbovej 1 A6092 Sønder Stenderupwww.sdrstenderupmaskinstation.dkTlf.: 75571137 - 20266037 - 40191137


15Microsoft certificeret system ingeniør MCSEFremlysningGuld halskæde med Margurite smykkesamt Guld halskæde med vedhæng- begge i en æskeog fundet på Nørrevænget.Kan afhentes hosErik Piihl, Løgervej 14, Agtrupmod at betale denne annonce :-)ELITE DATA - DIN IT PARTNERKim PedersenProdukter•Netværk•E-mail og kalender•Internet•Sikkerhed•Fjernopkobling•Lej en IT afdeling•Kontorsystemer•Rådgivning•Servicewww.elitedata.dkELITE DATADIN IT PARTNERGuldager 1 - 6091 Bjert21 61 30 27post@elitedata.dkIT leverandør inden for rådgivning, installation, salg og serviceStøtteforeningen Dannevirke holderJULEFROKOSTi Forsamlingshuset Dannevirkefredag den 16. november kl. 18med den traditionelle gode danskejulemad.Pris 100 kr. pr. person- drikkevarer til rimelige priser.Tilmelding senest11. november tilJeanette Skov,tlf. 20 82 60 92Festsalen i MejerietGår du med tanker om at skulleholde din næste fest i Mejeriet’sflotte festsal?(Alt udstyr til 90 siddende gæster)så er det nu !Der er “rift” om datoerne !Henvendelse Keld Venøtlf: 75572424 - mobil: 24409424Se: www.mejeriet-bjert.dk


16Kuhrt & PedersenTømrer- ogSnedkerforretning ApSStenderupvej 226, 6092 Sdr. Stenderup75 57 14 57OmbygningNybygningReparationIsoleringTilbygning


17To nye bøger fra Helle JuhlDet er en hektisk bogsæsonfor Helle Juhl, som er aktuelmed to nye kulturhistoriskefagbøger, ”Husmødre – historierfra landets størstearbejdsplads” (Gyldendal)og ”Da Frøken Jensen blevmoderne – en fortælling omkvinden bag kogebogen”(Lindhardt og Ringhof).Midt i efterårsferien måtte hun tage togettil København for at medvirke i Aftenshowetom sidstnævnte, og desuden har hundeltaget i flere avisinterviews og radioudsendelserom de to bognyheder.- Ja, jeg har måttet ”skifte side” vedinterviewbordet, og det er en lidt underligfornemmelse, når man selv i mange år harværet den, der interviewede, fortæller freelancejournalistenog forfatteren fra Skartved.Bogen om husmødre ligger i forlængelseaf Helle Juhls tidligere bøger om husbestyrerinderog livet i landbokulturenførhen, hvorimod bogen om kogebogsforfatterenfrøken Jensen (1858-1923) er enny genre.- Det er en historisk biografisk fortællingbaseret på arkivstof og på erindringer framedlemmer af den københavnske familie,hun i det meste af sit voksenliv, var husbestyrerindehos.Familien hed Melchior, og yngstebarneti familien, Lauritz Melchior, blev takketvære frøken Jensens økonomiske hjælpuddannet til operasanger, hvorefter hangjorde verdenskarriere som Wagner-tenor.Hvilket hun dog aldrig nåede at opleve ifuldt omfang, da hun som 64-årig døde afen lungebetændelse.Opfordringen til at dykke ned i frøkenJensens historie var mere end almindeligvelkommen hos forfatteren, som er i gangmed at videreuddanne sig til cand. public.i kulturhistorisk formidling på SDU.- Jeg skulle netop til have et fag i historiskbiografiskrivning, så værktøjerne komnæsten af sig selv.Til gengæld var det længe svært at findebrugbare kilder, men ved et lykketræfkrydsede min og forlagets vej enHelle Juhl måtte en tur til Californien for at lave research på en af hendes to nyudkomnebøger.fjern ”efterkommer” af frøken Jensen,nemlig Lauritz Melchiors søn Ib, som er 95år gammel og bor i Hollywood, hvor hanhar haft en lang karriere som forfatter ogfilminstruktør.Bogen om Frk. Jensen er en historisk biografiskfortælling baseret på arkivstof ogerindringer.Ham rejste jeg over til og fandt en stordel af det materiale, som fortællingen byggerpå, fortæller Helle Juhl, der nu serfrem til at færdiggøre sit studium over detnæste halve års tid.rør-Bogen om husmødre ligger i forlængelseaf Helle Juhls tidligere bøger om husbestyrerinderog livet i landbokulturen.


18Vi byder gamle og nyekunder velkommenENGDRAGET 136091 BJERTTelefon 7557 2548Mobil: 2011 8197og 2427 2420Alt i autoreparationSynAirconditionDæk (også opbevaring)Lav timeprisPL. Auto & TeknikThorsvej 16091 BjertTel.: 6186244020 års erfaring - din tryghed


19Mange roser tilskolehistorisk bogDer blev uddelt mange verbale roser til folkenebag den nye skolehistoriskebog ”Skoleliv i Bjert – fra landsbyskoler tilcentralskole”, da den blev offentliggjortved en velbesøgt reception fredag den 12.oktober i aulaen på Sdr. Bjert Centralskole.- Bare køb! Det er et helt fantastisk værkog væsentligt bidrag til forståelsen af folkeskolensrødder og til bevarelsen af densværdier. Ja, faktisk er der tale om tidligtfestskrift til folkeskolens 200 års jubilæumi 2014, lød det fra blandt andre skoledirektørIb Hansen, som ikke mindst var imponeretover, at bogen holder en rød trådhele vejen igennem, selv om den beskrevneperiode strækker sig over næsten 500år, og redaktionen tæller ikke færre endotte personer.Redaktør og layouter Erling Grau slogda også fast, at der var lagt mange frivilligetimer i projektet, men at det heller ikkevar blevet til så godt et resultat uden praktiskog økonomisk støtte fra KoldingStadsarkiv og Forsikringsselskabet SønderjyllandsØst’s Fond.Herefter gjorde flere af skribenternerede for nogle af de opdagelser og oplevelser,der havde fået undervejs i processen,som oprindeligt udspringer af et sogneeftermiddagsmødei starten af 2010,hvor emnet var ”Skolerne i Sdr. Bjert”.I forbindelse med receptionen benyttedemange lejligheden til at købe bogen, somkoster 140 kr. Dem, der ikke nåede detved den lejlighed, har chancen hver torsdagmellem kl. 16 og 18 i Lokalarkivet påEgebo Plejecenter.Der var stor interesse blandt fremmødte for den nyudkomne bog om Skolen i Bjert.Ib Hansen, Koldings børne- og uddannelsesdirektør, havde fået det første eksemplar afbogen fra trykkeriet. På billedet Ib Hansen (tv) sammen med en af forfatterne, Hans JørgenPedersen og bogens redaktør Erling Grau.I forbindelse med præsentationen fikforeningen et legat fra Sdr. Bjært ogOmegns Sparekasses Legat sompåskønnelse af initiativet med bogen.På billede modtager foreningens formandMorten Bøge (th) legatet fraSdr. Bjært og Omegns SparekassesLegat, som var præsenteret ved formandenPoul Friis og Lars Thiesen(tv) fra Danske Bank.


21Genfærd og forviklingerSdr. Bjert musik og teaterforening opførerden 9. og 10. november stykket Gengærdetpå badehotellet af Svend Borg. Stykketinstrueres i år af Solveig Lund.Det er en forviklingskomedie, som foregårpå et mindre mondænt badehotel,hvor værtinden i den grad har ambitioner iretning af det mondæne.I stykket gennemlever hotellets gæsterog personale et par hektiske dage medgæster, der absolut ikke er, hvad de giversig ud for, det uundgåelige fnidder blandtejer og personale – det sidste er i øvrigtsammensat af yderst specielle personligheder- , et lyslevende genfærd og endeligopklaringen af en stor kriminalsag.Det sidsteunder ledelse af den skingrende galelandpolitibetjent Knippel.Ungt islætVi har været så heldige igen i år, at fåunge aktører til at medvirke i vores teaterstykke,siger foreningens formand HenningNielsen.Disse unge besætter både en større rolleog som noget nyt et par vigtige statistroller.Vi er rigtigt glade for at have de ungeskuespillere med. Det er jo forhåbentligdisse, der vil tage over, når vi ældre skal tilat nyde teatret fra tilskuerpladserne.Rolleliste:Finne Rasmussen spillerGrev Rosenfjer.Lotte Koefoed spiller Lene - stuepige.Lilli Olesen spiller Sofie - kokkepigen.Fakta omforestillingenPå tekniksiden er der også en nyudvikling,idet der i år er hele tre farver i lyssætningen.Det har foreningen aldrighaft før.Vi serverer en teatermenu fredagden 9. november. Meget apropos erdet Mortens and.Dørene åbner kl. 1800 fredag medspisning kl 1830. Lørdag den 10.november åbner vi kl 1900.Kom og oplev dette forrygende teaterstykkeog få dig noget godt mad isamvær med gode naboer og venner.


22Bjert Hallen’sskolemadsordningnu også på netbutik!www.b-hal.dkMenuer:FasteOksespegepølse + agurk.Skinke + ost + agurk + gulerod.Kylling + agurk + løg.Kalkun + agurk + tomat.Pastasalat m. kylling.Pastasalat m. frikadeller.1 varm ret dagligPasta m. kødsauce og salat.Boller i karry og salat.Gryderet m. ris og salat.Frikadeller m. kartofler og grønt.Dagen hvor du kan lade dig overraske.Pasta m. kødsauce og salat.Chilli con carne/kødsauce m. ris og salat.Pandekager m. salat og kylling/chilli conc..Nuggets m. pastasalat.+ flere andreDen varme ret serveres i cafeteriet og er kuntilgængelig for 4. - 9. klassetrinAlle menuer er lavet af de bedste råvarer ogefterlever alle krav til sund og varieret kostAlle retter koster kr. 25,-Ved bestilling af en hel uge er prisen kr. 100,-Du kan læse mere omcafeteriet’s mange tilbudog aktiviteter påwww.bjerthallen.dkellerring 7557 2424


23Designer, smykkekunstner, silkemaler ogkreativ iværksætter holder åbent husStenderup-halvøen er blevet beriget medendnu en kunstner og kreativ sjæl, som nuåbner dørene for lokalbefolkningen ogdermed giver mulighed, at vi andre ”døde -llige” får mulighed for at stifte bekendtskabmed kunstens verdenBodil Dahl Rasmussen flyttede i sommerind i Gl. Bjært 22, og vil i de kommendemåneder med mellemrum holde åbenthus med arbejdende værksted, hvor folkkan komme og kreére deres egne julegaverog kreationer.Bodil Dahl Rasmussen flyttede efter 12år i Norge tilbage til Danmark - tilbage tilhjemegnen, idet hun stammer fra Ågård.Hun designer og tilvirker unikke smykkermed sølv, krystaller og perlemor.Hun er silkemaler og kreativ iværksætter- og i øvrigt oprindelig uddannet som socialpædagogog dramalærer.- Sidste forår i ”Fest- og kulturugen i tidligereEgtved Kommune” blev jeg spurgt,om jeg ville tegne og male et 6x3 meterstort silkegobelin: ”Livets træ/syngetæppe”sammen med beboere, brugere og personalepå Ågård Plejecenter, og det - eftermin mening - smukke silketæppe prydernu deres café, og alle føler vist nu ejer-Sdr. Stenderup KirkeTirsdag den 6. nov. kl. 14.30Tirsdagsklub, hvor Birgitte Arendtfortæller om glæden i flere afskygningerunder titlen”Kys jorden - Når glæden flyder over.”Kaffe / brød koster 20 kr.Alle er velkomne.Torsdag den 8. nov. Kl. 17.30”Kirke i børnehøjde”.Spejderne medvirker.Efter gudstjenesten spiser vi sammen i konfirmandstuen. Derer ingen tilmelding og det er gratis. Alle er meget velkomne.Søndag den 18. nov. kl. 19.00Aftengudstjeneste.Brug din kirke.skab til dette værk, fortæller Bodil DahlRasmussen.- Det var for mig et givende projekt, somsatte ekstra gang i mine iværksætterdrømme,og dem har jeg nu valgt at forsøge atvirkeliggøre med base i Bjert, fortællerBodil.Åbent husHun har besluttet sig for at holde åbenthus flere gange i de kommende månederBodil Dahl Rasmussenholder åbent hus inovember og decembermåned.inden jul.De første fredage i november måned erman velkommen mellem kl. 14 og 17 og isamme tidsrum de to sidste søndageisamme måned.I december er datoerne endnu ikke påplads, men der stilles en plakat op på fortovetved adressen, så man kan holde sigorienteret om, hvornår der er mulighed forat besøge det arbejdende værksted idecember måned.rør-Forkæl dig selv-og demdu holder afTirsdag den 4. dec. kl. 14.30Tirsdagsklub, hvor vi synger, spiller bankoog hører julehistorie.Medbring en lille pakke, 25 kr.Kaffe / brød koster 20 kr.Alle er velkomne.Tlf.: 7631 1130 - www.bjertkro.dk


28Hjertelig takfor den store opmærksomhed iforbindelse med min60 års fødselsdagVenlig hilsenSven Rørbæk Madsen


29Fisk, teater, rap og kagerOnsdag den 3. oktober var der masser afliv og kreativitet på Sdr. Bjert Centralskole,hvor overbygningen havde sidste dag medderes valgfag.De har haft seks onsdage á fem timer.Vi bringer her billeder fra fire af fagene.Faget alternativ idræt er der ikke billederfra.Eleverne er efter efterårsferien gået igang med en ny runde med valgfag, hvorder er disse fag på programmet: Filosofi,musik/teater, mad og gæster, idræt ogsundhed, artwork og værksted.”Mad og kultur” sluttede af med det helt store kagebord, som eleverne kunne købe i middagspausen.Laura og Sofia passede boden.Anders Knudsen viser her stolt en fisk frem,som blev fanget på fagets Friluftsliv fisketurden sidste liniedag. Med lidt god vilje er denstørre end en hånd.”Den levende Jukeboks” spillede koncert i aulaen i femte lektion. Der var rapnumre, enballade og rocknumre.Dramaholdet spillede teater for 0.-4. klasse.Over temaet drømme havde holdet lavet en forestilling,hvor publikum i grupper skulle bevægesig rundt på skolen for at at se stykket. Der varscener i aulaen, fysiklokalet, fyrkælderen oggymnastiksalens omklædningsrum


30ENTREPRENØRBELÆGNING - ANLÆGSARBEJDEDRÆNING - DRÆNSPULING - SLAMSUGNINGBJARNE NISSENTLF. 75 57 29 7640 28 29 76SKOVHAVEVEJ 586091 BJERT


31Vinterbadning for kvinderpå StenderuphalvøenAf Nina Fischer-NielsenAt være vinterbader kræver, at kroppengradvist vænnes til det stadig kolderevand - derfor er det nu, man skal starte.I starten af oktober var vi et par stykker,der drog af sted til Skibelund for at begyndeforberedelserne til at blive vinterbadere.Til vores ærgrelse var badebroen netoptaget op af vandet, men det skulle dogikke holde os tilbage. Vi fandt et sted udenret meget tang og vadede ud i vandet frastrandbredden. Og faktisk er det bedst atgå stille og roligt ud i vandet. Hvis manhopper i meget koldt vand kan det give enchokeffekt, der kan lamme musklerne, såbadebroen skal vi alligevel ikke bruge!Det kolde gys giver en masse psykiskog fysisk velvære. Når kroppen møder detkolde vand, arbejder hjertet ekstra hårdtfor at holde varmen, så puls og blodtrykstiger. Alle små blodkar trækker sig sammenhelt ud i fingerspidserne, så blodetløber ind til hjertet og de indre organer.Kuldechokket får kemiske signalstoffer tilat strømme ud i hjerne og krop, bl.a. forsvarsstoffersom adrenalin og binyrebarkhormoner,samt ”humørstoffer” som serotonin.Det har en smertestillende, afstressendeog humørløftende effekt. Noglemener, at vinterbadning styrker immunforsvaret,øger fedtforbrændingen og forbedrerfunktionen af blodsukker og insulin.Når man kommer op af vandet, venderblodet tilbage til hud og muskler, og detgiver en dejlig varmefølelse.Opholdet i vandet er kun ganske kort ogfølelsen af velvære i kroppen indfinder sigallerede efter 20 – 30 sekunder. Man skalhelst have hele kroppen under vand, formærkværdigvis gør det ikke ondt at dyppehele kroppen, mens det kan være smertefuldtat holde en hånd i iskoldt vand.Vi starter officielt vinterbadningssæsonensøndag d. 11. november, hvor alleinteresserede kvinder fra Stenderuphalvøener velkomne. Vi går i vandet ved Skibelundkl. 10.00.Trine Birkelund (tlf. 26700841)Nina Fischer-Nielsen (tlf. 29931841)Rettelse:I sidste nummer bragte vi en forkert billedtekst under et af billederne i reportagen omRuth og Christian Jensens lange cykeltur. Her er billedet igen med den rigtige tekst:14. juli: Ofte var det meget øde som her i Norge, hvor Christian dækkede op til frokostmidt på vejen, hvor tre veje mødtes. Der kom først en bil, da frokosten var veloverstået.Motionsdag på Sdr. Stenderup SkoleI anledning af skolernes motionsdag blev Sdr. Stenderup fredag før efterårsferien cykletog løbet tyndt af skoleelev er. På Sdr. Stenderup Skole var det i år bike & run, derskulle få pulsen op hos eleverne.Børnene blev sat sammen to og to: en skulle cykle, mens den anden løb ved sidenaf. Ruten gik gennem Sdr. Stenderup til Agtrup og tilbage igen, og børnene skulleprøve at få tilbagelagt flest mulige kilometer.Traditionen tro begyndte dagen med, at skolebestyrelsen bød på fælles morgenmadfor alle elever. Udover at være en hyggelige start på dagen, skal den fælles morgenmadgøre eleverne bevidste om, hvor vigtigt det er med et ordentligt morgenmåltid,hvis man skal have energi resten af dagen.MiddelaldermarkediStenderupSFOEn dag i september var forældre ogandet godtfolk indbudt til middelaldermarkedi Sdr. Stenderups SFO.Markedsdagen var kulminationen påen hel uge, der havde stået middelalderenstegn. Børnene havde brugtugen på forskellige middelalderaktiviteterog forberedelser til markedsdagen.På selve markedsdagen var børnenei middelalderkostumer, og underholdningenvar i top med både gøgleri ogskuespil i bål-hytten.Efter skuespillet havde børneneboder, hvor man for en skilling (lavet itræ) kunne købe dej til snobrød, en kopsuppe lavet over bål eller en kop nutidigsaftevand.


33Min farTekst og tegningJens Bach AndersenMin far har fået Alzheimer. Eller ’Alzheimerssygdom’ , som det vist kaldes, hvisdet skal være helt korrekt.Min mor har derimod ikke; til gengældhar hun fået noget mere at se til, og detser oven i købet ud til, at hun får mere ogmere at se til. ’De pårørendes sygdom’kaldes det så også.Sygdommen viste sig, da min farbegyndte at glemme flere og flere ting.Ganske almindelige og ganske banale,dagligdags ting,- Hvor er det nu, vi ska’ hen? kunne hanspørge min mor, mens han låste døren forat trave ud i Toyotaen. Min mor kører.Det havde i flere uger været aftalt, at deskulle besøge (for eksempel) mig og minkone.Eller: “Hvor er mine nøgler, jeg plejeraaaltid at lægge dem her?”.Senere blev det til “Jeg kan sørme ik’finde min tegnebog”, og senere endnu:“Der er nogen, der har taget mine penge!”.Lad mig fortælle om min fars senestefødselsdag her sidste senvinter, som vi vartil. Min søster og hendes mand kom også.Min far var nu ikke klar over, hvorfor vikom, da vi kom; at vi sådan lige pludseligstod der og bankede på døren. Uanmeldt.Kun min mor havde erindret, vi skullekomme.Nå, vi sagde selvfølgelig ’goddaw’og ’tillykke med fødselsdagen’, og så videre,som man nu gør, hvorefter vi komindenfor, smed overtøjet, overrakte gaverog skred lidt efter videre til min mors karbonader.Af og til, der er efterhånden længere oglængere imellem, men af og til sker detstadig, at min far genkender mig.Det gjorde han den dag.Han siger ikke så meget, og når hansiger noget, er det efterhånden mere ogmere let vrøvlede lyde – men han smiler.Hvilket muligvis er det vigtigste. Et smilsiger meget - i nogen sammenhængesiger det vel nærmest ’alt’.Måske fordi vi begge inderst indehusker, eller i hvert fald fornemmer, hvorgodt det er at være sammen – og af og tilgrine sammen. Måske det ligger på rygraden,både unge og gamle rygrade, hvorgodt det er at føle hygge i hinandens selskab- at føle sig trygge i hinandens selskab.Uden at snakke så meget. Som ersamværet en bette mental rede, derimmervæk er god at putte sig i, mens detmeste af resten går på hæld.Jeg tænker somme tider på, at det er,som har man smidt en mand i fængsel -på livstid – uden han har taget af kassen.Eller slået nogen ned. Ingen af delene villemin far finde på. Man kan højst sige, hanaf og til er lige ved at slå os andre ud.Tilbage til fødselsdagen,- Sig mig, hvad er alt det, der står der,spurgte han og pegede på sit lille gavebord(som vi bruger det i min familie) medblomster og sager, det lille runde bord vedstuevinduet i nord-vest. Han havde lagtgaflen fra sig for bedre at kunne pege.- Jamen Kaaarl da (min far hedder Karl),det er jo dine fødselsdagsgaver! svaredemin mor og bød flere karbonader rundt.Hvorefter min far lyste op i hele hovedet.Glad. Meget glad. Smilende og ægte overrasketsom en lille dreng, der ikke anede,han havde fortjent så meget i fødselsdagsgave.For anden gang.Igen var det kommet bag på ham, hanhavde fødselsdag.I alt skete det vist en fire gange, at minfar havde fødselsdag - den dag - og hanblev lige glad og overrasket hver gang.- Jaaammen dog, er alt det til mig!Og det var bare lidt flasker rødvin ogchokolade.Så er der skisme noget ved at kommemed gaver til folk.


34Sven Åge´s ServiceUdfører alle forefaldende reperationer og vedligeholdelse afhus og have, bygninger og virksomheder.F.eks.: Tømrerarbejde, træfældning, anlægsarbejde, svejsearbejde,muldvarpe- og mosegrisebekæmpelse.Tlf.: 7557 2537Mobil: 2166 9013Intet erfor småtXtra-Rum - lokal opbevaringPulterrum fra kr. 300, - pr.måned. Nem og fri adgang.Også mindre erhvervslejemål.Peter Juhl, Gl. Skartved 44,6091 Bjert, tlf. 2819 2025Michael H. Nielsen2223 1604Allan D. Christensen3125 0413DIN herrefrisør


35Bedre tidligt end aldrigAvisen vil ikke stå tilbage for REMA og Dagli’ Brugsen, så derfor ønskes alleQuiz omForbrydelsenHvem er forbryderen i tvserien”Forbrydelsen”? Deltag i dennequiz og vind 50.000 kr., hvis dugætter rigtigt. Det koster 50 kr. atdeltage.Skriv navnet på den af disse personer,som du tror, er skurken og senddet til redaktionen:1. Peter Lundin2. Birthe Böttzau3. Carsten PoppHvis ingen gætter rigtigt går heleoverskuddet til redaktionens julefrokost.RygekursusHusholdningsforeningen tilbyder nu et rygerkursus. Instruktør er SvenRørbæk, som her løfter lidt af sløret for det politiske korrekte program.1. Der startes blidt op med Prince Light. Der træneshosteteknikker.2. Vi trapper op til 20 cigaretter om dagen, og der prøverygesforskellige mærker. Vi ryger i redaktionens lokale i hallen.3. Cigarens og pibens historie gennemgås. Vi bygger vores egenvandpibe.4. Udflugt til Christiania, og vi prøver sjov tobak.5. Der modtages et diplom, når man er storryger.NetopZumbatræner og lærer HelleJensen synes, det er indviklet atsætte volleyboldnettet op.Så sandt som det skrevet stårTerrormålpå boldbanenDet er blevet lidt farligere at gåtil Grand Old Boys fodbold efterMorten Storm har afsløret sitsande jeg.


36Tømrer- & snedkerforretningRuddi HansenVarmarkvej 286092 Sdr. Stenderup75 57 12 42 / 40 42 88 78


386091 “Det er her det sker” 6092NOVEMBER6. 15.00 Syng med Egebo Egebo19.30 Julemærkehjem Skolen i Bjert BS Husholdningsforening8. 09.00 Morgensang Sdr. Bjert Kirke Tilret. af konfirmanderne15.00 Gudstjeneste Egebo Egebo19.00 Banko Dannevirke Stenderup Pensionistfor.19.30 SKRÅL Sognehuset Trine Gadeberg12. 14.30 Mandagsbanko Dannevirke Stenderup Pensionistfor.13. Vivi's franske stue Houens Odde Bjert Pensionistforening15.00 Underholdning Egebo Egebo14. 19.00 Banko Egebo Busforen. Smutteren15. 15.00 Sang og fortælling Egebo Egebo17.00 Gudstj. og fællesspisn. Sdr. Bjert Kirke Bjert Kirke i børnehøjde19.00 Banko Dannevirke Støtteforeningen16. 18.00 Julefrokost Dannevirke Dannevirke20. 15.00 Sang og musik Egebo Egebo19.00 Banko Mejeriet Bjert Pensionistforening22. 14.30 Præstens eftermiddag Egebo Egebo26. 19.00 Blomsterbinding Skolen i Bjert BS Husholdningsforening27. 15.00 Underholdning Egebo Egebo19.30 Julemøde Skolen i Bjert BS Husholdningsforening28. 19.00 Banko Egebo Busforen. Smutteren19.00 BMW koret Dannevirke Stenderup Pensionistfor.29. 14.30 Sogneeftermiddag Sognehuset Sdr. Bjert Kirke19.00 Strikkecafe Egebo BS Husholdningsforening19.00 Banko Dannevirke BeboerforeningenDECEMBER2. 1. søndag i advent Egebo Egebo2. 16.00 Juletræet tændes Torvet i Stenderup Beboerforeningen4. 19.00 Banko Mejeriet Bjert Pensionistforening5. 19.00 Julekoncert Sdr. Bjert Kirke Sdr. Bjert Kirke6. 15.00 Gudstjeneste Egebo Egebo19.00 Banko Dannevirke PensionisforeningenSKAL jeres arrangementer med i kalenderen - så send en mail til pen@infospot.dk med fremtidige arrangementerop til 12 måneder frem -brug også kalenderen til jeres planlægning - se den på www.bsavis.dk - med detaljer om div. arrangementer.Deadline: Næste nummer fredag den 23. nov. 2012Udgivelse:Bjert-Stenderup MedieforeningAvisen udkommer 11 gange årligt - ikke i juli.Omdeles gratis til ca. 1.500 husstande i 6091 og 6092.Redaktion: Tel.: 7557 7404 Mail: avisen@bjert.dk- svarer den sidste weekend i månedenSven Rørbæk (ansv.) Tel.: 2125 3508 Mail: svrm@kolding.dkAnnoncesalgPer Bertelsen Tel.: 7557 2909 Mail: per6091@gmail.comMaria Hall Tel.: 4275 2103 Mail: damefotograf@gmail.comFotoHelle Juhl Tel.: 7557 2025Poul Erik Nørgaard Tel.: 2043 5076 Mail: pen@infospot.dkAktivitetskalenderBiert Stenderup Net-Aviswww.bsavis.dkJens Bach Andersen Tel.: 7557 2481 Mail: jensbachandersen@gmail.comTegningJytte Hansen Tel.: 2483 6008 Mail: jytte@infospot.dkØkonomiHolger Pedersen Tel.: 2073 1390 Mail: holgerpedersen@jubii.dkOmdelingFrom Grafisk Tel.: 7552 7711 Mail: info@from-grafisk.dkTryk

More magazines by this user
Similar magazines