03.12.2012 Views

NYHED - andersen & nielsen as

NYHED - andersen & nielsen as

NYHED - andersen & nielsen as

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2011


Firmaprofi l

a+n er førende leverandør og distributør af produkter

og serviceydelser inden for håndværktøj

til professionelle håndværkere, herunder lasere

og måleværktøj, der markedsføres under navnet

Laser-Prof. Vi repræsenterer bla. fi rmaerne Geo-

Fennel, Leica, Zircon, PLS, Weiss, DigPilot og

Guide.

Stort sortiment - stor viden

Laser-Prof har Danmarks største sortiment af

måleværktøj til den professionelle faghandel.

Sortimentet spænder lige fra simple streglasere

over avancerede rotations- og rørlægningslasere

til totalstationer m.m. Produkterne understøttes

af et kompetent team af interne og eksterne

konsulenter samt back-up inden for logistik,

markedsføring og service. Igennem årene har vi

opnået en betydelig viden om måleinstrumenter,

som gør os i stand til at tilbyde ydelser i form af

eget værksted og deling af ekspertviden.

Serviceværksted

På vores serviceværksted reparerer vi måleværktøj

inden for få dage - både egne og andre mærker.

Mens instrumentet er til reparation, tilbyder

vi udlånsmaskiner til en god pris.

Kursus om lasere og termografi

Vi afholder jævnligt laser- og nivelleringskurser

samt kurser om termografi . Kurserne foregår i

Middelfart og i Skovlunde og indeholder både en

teoretisk og en praktisk del.

www.ankas.dk 2

Klimaprodukter

Som supplement til vores store program af

håndværktøj og måleværktøj har vi udvidet med

forretningsområdet Klima systemteknik. Sortimentet

består af infrarøde varmekanoner, støvsugere

til håndtering af asbest, skimmel og PCB,

støvvægge, luftrensere og meget andet.

Brochuren Klima systemteknik kan bestilles på

36410200 eller info@aogn.dk.

Konsulenter

Brochuren Br Broc ochuren indeholder deho

kapit

it

lerne støvhåndtering, UNI S

og fugthåndtering.

Allan Bundgaard Salgschef

Søren Markussen Jylland

Lenni Lind Andersen Jylland/Fyn

Jess Grouleff Sjælland/Bornholm

Kurt Olsen Sjælland/Fyn

Tlf: 36410200 ● info@aogn.dk ● www.laser-prof.dk


INDHOLD

4 STREGLASERE

Square Liner II

PLS FT90

5 PLS 360

FL 40-Pocket II HP

6 Lino L2

Lino L2+

7 Lino L2G

Lino L2P5

8 PLS 180

FLG 40-Green

9 PLS 90

FL 40-3Liner HP

10 FL 45 HP

FL 40-4Liner

11 Multi-Liner FLG 55-Green

Multi-Liner FL 55 Plus

12 Maxi-Liner FL 65

PRIKLASERE

Duo-Pointer

13 PLS 3

PLS 5

14 Multi-Pointer

KOMBINEREDE ROTATIONS- OG

STREGLASERE

FL 1000

15 ROTATIONSLASERE

FL 200 A

FL 200 A-N

16 FL 210 A

FLG 210 A-Green

17 FL 100 HA junior

FL 110 HA

18 Roteo 35WMR

Roteo 35 grøn

19 FL 240 HV

FLG 240 HV-Green

20 FL 250 VA-N

FLG 250-Green

21 FL 260 VA

FLG 260 VA-Green

22 FL 500 HV-G

FLG 500 HV-GGreen

23 Rugby 50

Rugby 55

24 Rugby 100

Rugby 200

3

25 Rugby 260/270/280SG

26 Rugby 420DG

FL 550 H-G

27 MASKINMODTAGERE

FMR 700

28 Tilbehør til FMR 706

Bullseye 6

FMR 600

29 NIVELLERINGSINSTRUMENTER

GeoFennel

F210007 komplet

NAN-2024

30 Jogger 20/24

Runner 20/24

Sprinter 50

31 Sprinter 150M/250M

NA700

32 Slangenivellering

Forlængersæt

FET 500

FET 402K-L

33 Builder 100

TheoDist FTD 05

34 Builder 200/300/400/500

35 KABELSØGERE

Digicat 500i

Digicat 550i

36 TILBEHØR TIL KABELSØGERE

METALDETEKTORER

DTM 240EN

37 RØRLÆGNINGSLASERE

FKL-50

Universalbeslag

FKL-80

38 Piper 100/200

TERMOGRAFISKE KAMERAER

EasIR-4

39 M8

EasIR-9

TP8S

40 VATERPAS

42 VATERPAS OG MANUELLE MÅLE-

INSTRUMENTER

43 ELEKTRONISKE OG MANUELLE

MÅLEINSTRUMENTER

49 LEICA DISTO

50 TREFODSSTATIVER

52 DIVERSE TILBEHØR

www.laser-prof.dk


Streglasere

Streglaser

Square Liner II

• Frembringer to laserstreger, der ligger i en præcis 90°

vinkel (lige vinkel)

• Stregerne er fi ne og lette at se*

• Vinkel-skabelonen forlænges således med fl ere meter -

ideelt ved gulv- og fl iselægning!

• Det er enkelt at overføre 90° vinkler til gulvet eller væggen

• Indbygget rørlibelle til nivellering

TEKNISKE DATA

Arbejdsområde Max. 30 m*

TEKNISKE Nøjagtighed DATA

± 3 mm/10 m

Funktionstid 48 timer

TUN-nr. 5789072

Vare-nr. GF-F551000

LEVERINGSOMFANG

Magnetisk måltavle, batterier og taske

* afhængig af lysforhold i rummet

www.ankas.dk 4

Streglaser

PLS FT90

• Frembringer to laserstreger, som krydser på gulvet foran

laseren

• Samtidig sendes to laserstreger bagud

• Tegner laserstreger op på væggen

• Nem at betjene

• Perfekt til fl iselægning og -montering

NYHED

TEKNISKE DATA

Arbejdsområde Max. 20 m*

TEKNISKE Nøjagtighed DATA

± 2 mm/6 m

Funktionstid 10 timer

Vægt inkl. batterier 1,09 kg

TUN-nr. 1478491

Vare-nr. PC-PLS60567

LEVERINGSOMFANG

Vægbeslag, 2 magnetiske måltavler, batterier, taske og

kuffert


Streglaser

PLS 360

• Selvnivellerende streglaser

• Lyser 360° rundt

• Ekstra kraftigt laserlys

• Nem betjening med én knap

• Vandtæt hus

• Mulighed for brug af modtager

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 8°

Nøjagtighed ± 1 mm/10 m

Arbejdsområde uden modtager 15 m Ø*

Arbejdsområde med modtager 60 m Ø

Funktionstid 35 timer

Arbejdstemperaturer -18°C - +49°C

Vægt inkl. batterier 900 g

Laserklasse 2

TUN-nr. 5340815

Vare-nr. PC-PLS360

LEVERINGSOMFANG

Vægbeslag og kuffert

* afhængig fh i af fllysforhold f h ldii rummet t

5

Streglasere

Streglaser

FL 40-Pocket II HP

• Forbedret version med ekstra kraftig laserdiode

• Laserkryds, 1 lodret og 1 vandret streg

• Pulsfunktion til brug med modtager, forlænger rækkevidden

• Magnetisk dæmpning og magnet i foden

• Kan monteres på mange måder med multifunktionsholder

• Låseanordning giver sikker transport

• Visuel alarm og lydsignal hvis uden for selvnivelleringsområdet

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 4°

Dæmpningssystem Magnetisk

Nøjagtighed ± 3 mm/10 m

Arbejdsområde uden modtager 20 m Ø*

Arbejdsområde med modtager 60 m Ø

Funktionstid 48 timer

Vægt 400 g

TUN-nr. 5342668

Vare-nr. GF-F541100

LEVERINGSOMFANG

Multifunktionsholder, magnetisk måltavle, batterier og

polstret taske

www.laser-prof.dk


Streglasere

Streglaser

Lino L2

• Laserkryds, 1 lodret og 1 vandret streg

• Pulsfunktion til brug med modtager forlænger rækkevidden

• Selvnivelleringsfunktion der kan slås fra

• Låseanordning giver sikker transport

• Automatisk slukning hvis uden for selvnivelleringsområdet

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 4°

Vandret nøjagtighed ± 2 mm/10 m

Lodret nøjagtighed ± 0,75 mm/3 m

Arbejdsområde uden modtager 15 m*

Arbejdsområde med modtager 30 m

Temperaturområde -10°C - +40°C

Beskyttelsesgrad IP 54

Vægt 320 g

TUN-nr. 5353809

Vare-nr. LE-757225

LEVERINGSOMFANG

Magnetisk multifunktionsadapter, kugleadapter, magnetisk

måltavle, batterier og taske

* afhængig fh i af f llysforhold f h ld i rummet t

www.ankas.dk 6

Streglaser

Lino L2+

• Ekstra tynde, synlige laserstreger oplyses over 180°

• Laserkryds, 1 lodret og 1 vandret streg

• Pulsfunktion til brug med modtager forlænger rækkevidden

• Selvnivelleringsfunktion der kan slås fra

• Låseanordning giver sikker transport

• Automatisk slukning hvis uden for selvnivelleringsområdet

NYHED

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 4°

Vandret nøjagtighed ± 2 mm/10 m

Lodret nøjagtighed ± 0,75 mm/3 m

Arbejdsområde uden modtager 15 m*

Arbejdsområde med modtager 30 m

Temperaturområde -10°C - +40°C

Beskyttelsesgrad IP 54

Vægt 320 g

TUN-nr. 1478492

Vare-nr. LE-783711

LEVERINGSOMFANG

Magnetisk multifunktionsadapter, magnetisk måltavle, batterier,

taske og kuffert


Streglaser

Lino L2G

● Grøn laserstråle der er 12 gange mere synlig end rød indendørs

• Laserkryds, 1 lodret og 1 vandret streg

• Pulsfunktion til brug med modtager forlænger rækkevidden

• Selvnivelleringsfunktion der kan slås fra

• Låseanordning giver sikker transport

• Automatisk slukning hvis uden for selvnivelleringsområdet

• 1/4" gevind til trefodsstativ

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 4°

Vandret nøjagtighed ± 3 mm/10 m

Lodret nøjagtighed ± 0,75 mm/3 m

Arbejdsområde uden modtager 15 m*

Arbejdsområde med modtager 30 m

Temperaturområde 0°C - +40°C

Vægt 350 g

TUN-nr. 1420617

Vare-nr. LE-777066

LEVERINGSOMFANG

Magnetisk multifunktionsadapter, kugleadapter, magnetisk

måltavle, batterier og taske

* afhængig af lysforhold i rummet

7

Streglaser

Lino L2P5

Streglasere

• Selvnivellerende kryds-/streglaser

• 2 laserstreger: 1 vandret og 1 lodret i 90° vinkel

• 5 uafhængige prikker (den ene prik er krydset)

• Mulighed for brug af modtager

• Nem at betjene

• 1/4" gevind til trefodsstativ

• Velegnet til elektrikere, tømrere, malere, gulvlæggere m.m.

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 4°

Vinkel laserstråle 180°

Nøjagtighed lodrette prikker ± 3 mm/10 m

Vandret nøjagtighed ± 3 mm/10 m

Lodret nøjagtighed ± 0,75 mm/3 m

Arbejdsområde uden modtager Op til 15 m*

Arbejdsområde med modtager 30 m

Arbejdstemperaturer -10°C - +40°C

Beskyttelsesgrad IP 54

Vægt inkl. batterier 370 g

TUN-nr. 1420618

Vare-nr. LE-777069

LEVERINGSOMFANG

Multifunktionsadapter, magnetisk måltavle, batterier og

taske

www.laser-prof.dk


Streglasere

Streglaser

PLS 180

• Selvnivellerende vandret og lodret streglaser

• Ekstra kraftigt laserlys

• Vandret og lodret streg oplyses over 180°

• Sat i et hjørne dækkes 360° vandret og 360° lodret

• Mulighed for brug af modtager

• Ekstra kraftig

• Skal ikke låses

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 6°

Vinkel laserstråle 180°

Nøjagtighed ± 3 mm/10 m

Arbejdsområde uden modtager 30 m Ø*

Arbejdsområde med modtager 60 m Ø

Funktionstid 25 timer

Arbejdstemperaturer -18°C - +50°C

Vægt inkl. batterier 280 g

Laserklasse 2

TUN-nr. 5340813

Vare-nr. PC-PLS180

LEVERINGSOMFANG

Taske, vægbeslag, batterier og kuffert

* afhængig af lysforhold i rummet

www.ankas.dk 8

Streglaser

FLG 40-Green

● Grøn laserstråle der er 12 gange mere synlig end rød indendørs

● Grøn kryds-/streglaser

● 1 vandret og 1 lodret streg

● Selvnivellerende magnetdæmpet pendulsystem

● Drejesokkel med gradskala

● Ophængssystem med magnet eller montering på trefod

● 1/4" eller 5/8" gevind til trefodsstativ

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 3,5°

Nøjagtighed ± 3 mm/10 m

Arbejdstemperaturer 0°C - +40°C

Laserklasse 3

TUN-nr. 5237259

Vare-nr. GF-F543000

LEVERINGSOMFANG

Multifunktionsholder, magnetisk måltavle, laserbriller,

genopladelige batterier, oplader og kuffert


Streglaser

PLS 90

• Selvnivellerende 90° streglaser

• Til indendørs og udendørs brug

• Meget kraftigt laserlys

• Mulighed for brug af modtager

• Monteringsbeslag til lægter

• Laserlyset kan justeres/fl yttes uden at fl ytte på laseren

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 6°

Nøjagtighed ± 1 mm/10 m

Arbejdsområde uden modtager 30 m Ø*

Arbejdsområde med modtager 60 m Ø

Funktionstid 25 timer

Arbejdstemperaturer -18°C - +50°C

Vægt inkl. batterier 770 g

Laserklasse 2

TUN-nr. 5340816

Vare-nr. PC-PLS90

LEVERINGSOMFANG

Fod, to måltavler, trefodsadapter, batterier og kuffert

Måltavle

• Til udendørs brug til PLS 90

Måltavle:

TUN-nr. 1292003

Vare-nr. NS-400114

Stavholder til måltavle:

TUN-nr. 1292005

Vare-nr. NS-400115

9

Streglaser

FL 40-3Liner HP

Streglasere

• Forbedret version med ekstra kraftig laserdiode

• 1 vandret og 2 lodrette streger samt 90° vinkel

• 3 synlige laserstreger der kan tændes/afbrydes separat

• Pulsfunktion til brug med modtager forlænger rækkevidden

• Solid magnetisk dæmpning

• Låseanordning giver sikker transport

• Optisk alarm og lydsignal hvis uden for selvnivellerings-

området

• Velegnet til fl isemurere, køkkenopsætning m.m.

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 3,5°

Dæmpningssystem Magnetisk

Nøjagtighed ± 3 mm/10 m

Arbejdsområde uden modtager 20 m Ø*

Arbejdsområde med modtager 60 m Ø

Vægt 800 g

TUN-nr. 5342670

Vare-nr. GF-F530100

LEVERINGSOMFANG

Vægholder, magnetisk måltavle, laserbriller, batterier og

transporttaske

* afhængig af lysforhold i rummet

www.laser-prof.dk


Streglasere

Streglaser

FL 45 HP

• Forbedret version med ekstra kraftig laserdiode

• Selvnivellerende kryds-/streglaser

• 3 laserstreger: 1 vandret og 2 lodrette

• Sænklod (nedadgående prik)

• Pulsfunktion til brug med modtager forlænger rækkevidden

• Laserkryds på loftet passer med lodprik i gulvet

• Stænk- og støvtæt hus, IP 54

• Velegnet til alle indendørs opgaver

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 3°

Nøjagtighed ± 3 mm/10 m

Arbejdsområde uden modtager 20 m Ø*

Arbejdsområde med modtager 60 m Ø

Funktionstid 12 timer

Arbejdstemperaturer -10°C - +45°C

Beskyttelsesgrad IP 54

Vægt 1,0 kg

TUN-nr. 1393606

Vare-nr. GF-F520510

LEVERINGSOMFANG

Mini trefodsstativ, magnetisk måltavle, gulv-/vægholder,

laserbriller, batterier, transporttaske

* afhængig af lysforhold i rummet

www.ankas.dk 10

Streglaser

FL 40-4Liner

• Fuldautomatisk laser med ekstra kraftig laserdiode

• 1 vandret og 3 lodrette streger

• Selvnivellering kan slås fra

• Pulsfunktion til brug med modtager forlænger rækkevidden

• Optisk alarm hvis uden for selvnivelleringsområdet

• Gummiarmeret

• Vægholder med centrérkryds

• Til indendørs nivellering

• Velegnet til tømrere, snedkere og elektrikere m.m.

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 3,5°

Nøjagtighed: ± 3 mm/10 m

Arbejdsområde uden modtager 20 m Ø*

Arbejdsområde med modtager 60 m Ø

Funktionstid 12 timer

Vægt 1,0 kg

Laserklasse 3R

TUN-nr. 1241520

Vare-nr. GF-F520000

LEVERINGSOMFANG

Magnetisk måltavle, vægholder, laserbriller, batterier og

transporttaske


Streglaser

Multi-Liner FLG 55-Green

● Grøn laserstråle der er 12 gange mere synlig end rød indendørs

• Selvnivellerende kryds-/streglaser

• 3 laserkrydser

• 2 lodrette og 1 vandret streg

• Laserkryds på loftet

• Lodprik på gulvet

• Væg-/gulvbeslag med magnet

• Selvnivelleringen kan slås fra, så laserstrålen kan indstilles

manuelt (skråt)

• Centrérkryds for nivellering over gulvkryds

• Transportsikring

• Effektivt, genopladeligt Li-ion batteri giver lang funktionstid

• Optisk alarm og lydsignal hvis uden for selvnivelleringsområdet

• Opladeren kan fungere som strømforsyning

• 5/8" gevind til trefodsstativ

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed ± 2 mm/10 m

Arbejdsområde uden modtager 20 m*

Funktionstid 5 timer

Arbejdstemperaturer 0°C - +40°C

Vægt 1,05 kg

Beskyttelsesgrad IP 54

TUN-nr. 1393640

Vare-nr. GF-F500100

LEVERINGSOMFANG

Væg-/gulvbeslag, ministativ, magnetisk måltavle, laserbriller,

genopladelige batterier, oplader, batterirum til Alkaline

batterier, kuffert

* afhængig af lysforhold i rummet

11

Streglasere

Streglaser

Multi-Liner FL 55 Plus

• 4 laserstreger: 1 vandret og 3 lodrette

• Laserkryds på loftet

• Sænklod (nedadgående prik)

• Pulsfunktion til brug med modtager forlænger rækkevidden

• Laserstregerne kan tændes/afbrydes separat

• Rund libelle og justérbar fodskrue

• Solid magnetisk dæmpning

• Justérbar 360° cirkel - 400 gon

• Justérskrue

• Kompensatorlås til transport

• Automatisk slukning og lydsignal hvis uden for selvnivelleringsområdet

• Kan også monteres på trefodsstativ

• Velegnet til murere, tømrere og snedkere

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 3,5°

Nøjagtighed ± 3 mm/10 m

Nøjagtighed ved indstillet rund libelle ± 2 mm/10 m

Arbejdsområde uden modtager 20 m Ø*

Arbejdsområde med modtager 40 m

Vægt 1,6 kg

Laserklasse 3R

TUN-nr. 1241519

Vare-nr. GF-F500550

LEVERINGSOMFANG

Modtager FR 55, gulvstativ, magnetisk måltavle, laserbriller,

genopladelige batterier, oplader, batterirum til Alkaline

batterier og kuffert

www.laser-prof.dk


Streglasere

Priklasere

Streglaser

Maxi-Liner FL 65

• 4 lodrette streger vinkelret på hinanden og 2 vandrette

streger

• Laserkryds på loftet

• Lodstråle til gulv

• Pulsfunktion til brug med modtager forlænger rækkevidden

• Selvnivelleringen kan slås fra, så laserstrålen kan indstilles

manuelt (skråt)

• Justérbar 360° cirkel med fi njustering

• Transportsikring

• Integreret gulvstativ og 5/8" gevind til trefodsstativ

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed ± 2 mm/10 m

Arbejdsområde uden modtager 20 m*

Arbejdsområde med modtager 40 m

Strømforsyning NiMH/Alkaline batterier

Arbejdstemperaturer -10°C - +45°C

Vægt 1,45 kg

TUN-nr. 1393641

Vare-nr. GF-F581000

LEVERINGSOMFANG

Modtager med beslag, universal-gulvstativ, magnetisk

måltavle, laserbriller, genopladelige batterier, oplader,

batterirum til Alkaline batterier, kuffert

www.ankas.dk 12

Priklaser

Duo-Pointer

• Robust, selvnivellerende topunktspriklaser

• 2 laserprikker i lodlinjen: 1 ned, 1 op

• Robust hus, gummiarmeret

• Optisk alarm og lydsignal hvis uden for selvnivelleringsområdet

• Transportsikring

• Indbygget magnet

• 1/4" stativgevind

• Til overførsel af holdepunkter og markeringer fra gulv til

loft

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed ± 2 mm/10 m

Arbejdsområde 30 m*

Funktionstid 15 timer

Arbejdstemperaturer -10°C - +45°C

Strømforsyning 3 x AA Alkaline batterier

Beskyttelsesgrad IP 54

Vægt 0,6 kg

TUN-nr. 1393643

Vare-nr. GF-F575000

LEVERINGSOMFANG

Magnetisk måltavle, batterier og taske

* afhængig af lysforhold i rummet


Priklaser

PLS 3

• Robust, selvnivellerende priklaser

• 3 laserprikker: 1 ned, 1 op, 1 lige frem

• Ekstra kraftigt laserlys

• Vandtæt hus

• Skal ikke låses

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 6°

Nøjagtighed ± 2 mm/10 m

Arbejdsområde 30 m*

Funktionstid 30 timer

Arbejdstemperaturer -18°C - +50°C

Vægt inkl. batterier 330 g

Laserklasse 2

TUN-nr. 5340818

Vare-nr. PC-PLS3

LEVERINGSOMFANG

Vægbeslag, fod, batterier og taske

* afhængig af lysforhold i rummet

AVOID EXPOSURE

LASER RADIATION EMITTED

FROM THIS APERATURE

3

13

Priklaser

PLS 5

• Robust, selvnivellerende priklaser

• 5 laserprikker: 1 ned, 1 op, 3 vandrette

• Ekstra kraftigt laserlys

• Vandtæt hus

• Skal ikke låses

Priklasere

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 8°

Nøjagtighed ± 1 mm/10 m

Arbejdsområde 30 m*

Funktionstid 30 timer

Arbejdstemperaturer -18°C - +50°C

Vægt inkl. batterier 770 g

Laserklasse 2

TUN-nr. 5340819

Vare-nr. PC-PLS5

LEVERINGSOMFANG

Vægbeslag, fod, pendulmåltavle, batterier og kuffert

PLS 5

www.laser-prof.dk


Priklasere

Priklaser

Multi-Pointer

• Selvnivellerende indendørs 5-punktlaser

• Optisk alarm og lydsignal hvis uden for selvnivellerings-

området

• Transportsikring

• Drejesokkel med magnet

• Robust hus, gummiarmeret

• Støvtæt

• Kan monteres på alle trefodsstativer med 5/8" gevind eller

1/4" gevind

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 3° - 5°

Dæmpningssystem Magnetisk

Nøjagtighed ± 2 mm/10 m

Arbejdsområde 30 m*

Funktionstid 24 timer

Arbejdstemperaturer -10°C - +40°C

Synlige laserdioder 4 x 650 nm

Vægt (kun laseren) 740 g

Laserklasse 2

TUN-nr. 5116529

Vare-nr. GF-F555000

LEVERINGSOMFANG

Multifunktionsholder, magnetisk måltavle, stropholder, batterier

og kuffert

* afhængig af lysforhold i rummet

Kombinerede rotations- og streglasere

www.ankas.dk 14

Rotations-/streglaser

FL 1000

• Første laser med rotation og streger samtidig

• Elektronisk selvnivellerende

• Vandret: Roterede laserstråle. Lodret: 4 synlige laserstreger

i ret vinkel på hinanden. Laserkryds på loftet,

lodpunkt på gulvet

• Tiltfunktion

• Justérbar 360° delkreds

• Integreret gulvstativ og 5/8" gevind til trefodsstativ

• Tovejsfald X- og Y-akse

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed

Rotationslaser:

± 1 mm/10 m

Man. faldindstilling på X- og Y-akse ± 5°

Arbejdsområde uden modtager 40 m Ø*

Arbejdsområde med modtager 200 m Ø

Scanning 30 m Ø

Scanningsvinkel

Streglaser:

10/30/60°

Arbejdsområde uden modtager 20 m Ø*

Arbejdsområde med modtager 80 m Ø

Strømforsyning NiMH/Alkaline batterier

Synlig laser 635 nm

Arbejdstemperaturer -10°C - +40°C

Beskyttelsesgrad IP 54

TUN-nr. 5306288

Vare-nr. GF-F585000

LEVERINGSOMFANG

Modtager FR 10, fjernbetjening, magnetisk måltavle, laserbriller,

genopladeligt batteri, oplader og kuffert


Rotationslaser

FL 200 A

• Halvautomatisk rotationslaser

• Selvnivellerende vandret

• Dobbelt scanningsfunktion og prikfunktion

• Permanent 90° laserprik

• Manuel laser i lodret

• Nem at betjene med fjernbetjening og modtager

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 3,5°

Nøjagtighed

Arbejdsområde:

± 1,5 mm/10 m

Med modtager ≥ 200 m Ø

Rotation (uden modtager) Ca. 20 m*

Uden rotation (uden modtager) Ca. 50 m*

Scanning (uden modtager) Ca. 30 m*

Rotationshastighed 0-350 o./min.

Arbejdstemperaturer -10°C - +40°C

Beskyttelsesgrad IP 54

Vægt 1,7 kg

TUN-nr. 5651446

Vare-nr. GF-F290000

LEVERINGSOMFANG

Modtager, fjernbetjening, genopladelige batterier, oplader,

beslag og kuffert

* afhængig af sollys

15

Rotationslaser

FL 200 A-N

Rotationslasere

• Halvautomatisk rotationslaser

• Selvnivellerende vandret

• Ekstra kraftig gummiarmering

• Dobbelt scanningsfunktion og prikfunktion

• Permanent 90° laserprik

• Manuel laser i lodret

• Monteringsplade med integreret justérskrue

• Nem at betjene med fjernbetjening og modtager

• Forbedret batteri

• Kan bruge almindelige Alkaline batterier

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 3,5°

Nøjagtighed

Arbejdsområde:

± 1,5 mm/10 m

Med modtager ≥ 200 m Ø

Rotation (uden modtager) Ca. 20 m*

Uden rotation (uden modtager) Ca. 50 m*

Scanning (uden modtager) Ca. 30 m*

Rotationshastighed 0-350 o./min.

Arbejdstemperaturer -10°C - +40°C

Beskyttelsesgrad IP 56

Vægt 1,7 kg

TUN-nr. 5106507

Vare-nr. GF-F291000

LEVERINGSOMFANG

Modtager, fjernbetjening, genopladelige batterier, oplader,

beslag og kuffert

www.laser-prof.dk


Rotationslasere

Rotationslaser

FL 210 A

• Halvautomatisk rotationslaser

• Selvnivellerende vandret, manuel nivellering lodret

• Lodret og vandret rotation, scanning og prik

• Ekstra kraftig gummiarmering

• Hurtig selvnivellering med meget stabil nøjagtighed

• Batterierne kan oplades uden for laseren

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 3,5°

Nøjagtighed vandret ± 1,5 mm/10 m

Nøjagtighed lodret ± 2 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 400 m Ø

Rotationshastighed 150, 200, 250, 300 o./min.

Scanningsvinkel 0/20/40°

Arbejdstemperaturer -10°C - +45°C

Beskyttelsesgrad IP 66

Vægt 5,7 kg

TUN-nr. 1291711

Vare-nr. GF-F291500

LEVERINGSOMFANG

Modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening, gulv-/vægbeslag,

magnetisk måltavle, laserbriller, genopladelige

batterier, oplader og kuffert

www.ankas.dk 16

Rotationslaser

FLG 210 A-Green

● Grøn laserstråle der er 12 gange mere synlig end rød indendørs

• Halvautomatisk rotationslaser

• Selvnivellerende vandret, manuel nivellering lodret

• Lodret og vandret rotation, scanning og prik

• Ekstra kraftig gummiarmering

• Hurtig selvnivellering med meget stabil nøjagtighed

• Batterierne kan oplades uden for laseren

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 3,5°

Nøjagtighed vandret ± 1,5 mm/10 m

Nøjagtighed lodret ± 2 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 400 m Ø

Rotationshastighed 150, 200, 250, 300 o./min.

Scanningsvinkel 0/20/40°

Arbejdstemperaturer 0°C - +40°C

Beskyttelsesgrad IP 66

Vægt 5,3 kg

TUN-nr. 1291713

Vare-nr. GF-F291700

LEVERINGSOMFANG

Modtager FRG 44, fjernbetjening, gulv-/vægbeslag,

magnetisk måltavle, laserbriller, genopladelige batterier,

oplader og kuffert


Rotationslaser

FL 100 HA junior

• Fuldautomatisk rotationslaser til entreprenører,

murere og andre der arbejder vandret

• Selvnivellerende vandret

• Kan bruge genopladelige batterier eller Alkaline batterier

• Slukker automatisk hvis uden for selvnivelleringsområdet

• Automatisk tippekontrol (tilt)

• Rotation stopper ikke ved lette vindstød eller jordrystelser

(VWS funktion)

• Robust og nem at betjene

NYHED

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed ± 1 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 600 m Ø

Rotationshastighed 800 o./min.

Funktionstid Ca. 24 timer (NiMH)

Ca. 36 timer (Alkaline)

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C

Vægt 2,4 kg

Beskyttelsesgrad IP 65

TUN-nr. 1461322

Vare-nr. GF-F212000

LEVERINGSOMFANG

Modtager FR 45 med beslag, NiMH batteri, oplader, batterirum

til Alkaline batterier og kuffert

17

Rotationslaser

FL 110 HA

Rotationslasere

• Fuldautomatisk rotationslaser til entreprenører,

murere og andre der arbejder vandret

• Ekstra robust med gummiforstærkning og metaltop

• Selvnivellerende vandret

• Tovejsfald X- og Y-akse

• Effektivt, genopladeligt Li-ion batteri giver lang funktionstid

(40 timer)

• Automatisk tippekontrol (tilt)

• Laserstråle kan slås fra sektionsvis (mask funktion)

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed ± 0,75 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager FR 45 600 m Ø

Arbejdsområde med modtager FMR 700 650 m Ø

Rotationshastighed 800 o./min.

Tovejsfald (X- og Y-akse) ± 5° (9%)

Arbejdstemperaturer -10°C - +45°C

Vægt 2,1 kg

Beskyttelsesgrad IP 66

TUN-nr. 1241515

Vare-nr. GF-F211000

LEVERINGSOMFANG

Modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening, Li-ion batteri,

oplader, batterirum til Alkaline batterier og kuffert

www.laser-prof.dk


Rotationslasere

Rotationslaser

Roteo 35WMR

• Fuldautomatisk rotationslaser

• Selvnivellerende vandret og lodret

• Rotation, scanning og lodstråle

• Tovejsfald på X- og Y-akse

• Kan bruge genopladelige batterier eller Alkaline batterier

• Motorstyret vægbeslag, styret af fjernbetjening

• Kan tippes 90° manuelt eller med vægbeslaget

• Fjernbetjening og sensor i én

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 4,5°

Nøjagtighed ± 1,0 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 150 m Ø

Rotationshastighed 0/150/300/450/600 o./min.

Funktionstid Ca. 50 timer (NiMH)

Ca. 160 timer (Alkaline)

Scanningsvinkel Variabel fra 2° til 36°

Arbejdstemperaturer -10°C - +50°C

Beskyttelsesgrad IP 54

Vægt 1,7 kg

Vare-nr. LE-765752

LEVERINGSOMFANG

Motorstyret vægbeslag (integreret), kombineret modtager

og fjernbetjening med beslag, batteriholder, magnetisk

måltavle, laserbriller, genopladelige batterier, opladersæt,

batteri til modtager og kuffert

www.ankas.dk 18

Rotationslaser

Roteo 35 grøn

● Grøn laserstråle der er 12 gange mere synlig end rød indendørs

• Fuldautomatisk rotationslaser

• Selvnivellerende vandret og lodret

• Rotation, scanning og lodstråle

• Tovejsfald på X- og Y-akse

• Kan bruge genopladelige batterier eller Alkaline batterier

• Motorstyret vægbeslag, styret af fjernbetjening

• Kan tippes 90° manuelt eller med vægbeslaget

• Fjernbetjening og sensor i én

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 4,5°

Nøjagtighed ± 1,0 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 150 m Ø

Rotationshastighed 0/150/300/450/600 o./min.

Funktionstid Ca. 25 timer (NiMH)

Ca. 40 timer (Alkaline)

Scanningsvinkel Variabel fra 2° til 36°

Arbejdstemperaturer 0°C - +40°C

Beskyttelsesgrad IP 54

Vægt 1,7 kg

Vare-nr. LE-772787

LEVERINGSOMFANG

Motorstyret vægbeslag (integreret), kombineret modtager

og fjernbetjening med beslag, batteriholder, magnetisk

måltavle, laserbriller, genopladelige batterier, opladersæt,

batteri til modtager og kuffert


Rotationslaser

FL 240 HV

• Fuldautomatisk rotationslaser vandret og lodret

• Scanningsfunktion

• Prikfunktion

• Manuelt fald på X- og Y-akse op til ± 5° (± 9%)

• 90° lodstråle opad

• Automatisk tippekontrol (tilt)

• Tænd/sluk fjernbetjeningsfunktion

• Velegnet til alle nivelleringsopgaver

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed vandret ± 1 mm/10 m

Nøjagtighed lodret

Arbejdsområde:

± 1,5 mm/10 m

Med modtager 500 m Ø

Scanning (uden modtager) 30 m*

Roterende (uden modtager) 40 m Ø*

Scanningsfunktion 2-trins

Rotationshastighed 200/500 o./min.

Manuelt fald på X- og Y-akse ± 5° (9%)

Arbejdstemperaturer -10°C - +45°C

Beskyttelsesgrad IP 54

Vægt 1,95 kg

TUN-nr. 1393601

Vare-nr. GF-F244000

LEVERINGSOMFANG

Modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening, væg-/loftsbeslag,

laserbriller, magnetisk måltavle, genopladeligt NiMH

batteri, oplader, batterirum til Alkaline batterier og kuffert

* afhængig af sollys

19

Rotationslasere

Rotationslaser

FLG 240 HV-Green

● Grøn laserstråle der er 12 gange mere synlig end rød indendørs

• Fuldautomatisk rotationslaser vandret og lodret

• Scanningsfunktion

• Prikfunktion

• Manuelt fald på X- og Y-akse op til ± 5° (± 9%)

• 90° lodstråle opad

• Automatisk tippekontrol (tilt)

• Tænd/sluk fjernbetjeningsfunktion

• Velegnet til alle nivelleringsopgaver

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed vandret ± 1 mm/10 m

Nøjagtighed lodret

Arbejdsområde:

± 1,5 mm/10 m

Med modtager 400 m Ø

Scanning (uden modtager) 40 m*

Roterende (uden modtager) 50 m Ø*

Scanningsfunktion 2-trins

Rotationshastighed 200/500 o./min.

Manuelt fald på X- og Y-akse ± 5° (9%)

Arbejdstemperaturer 0°C - +40°C

Beskyttelsesgrad IP 54

Vægt 1,95 kg

TUN-nr. 1393602

Vare-nr. GF-F244500

LEVERINGSOMFANG

Modtager FRG 45-Green med beslag, fjernbetjening,

væg-/loftsbeslag, laserbriller, magnetisk måltavle, genopladeligt

NiMH batteri, oplader, batterirum til Alkaline

batterier og kuffert

www.laser-prof.dk


Rotationslasere

Rotationslaser

FL 250 VA-N

• Fuldautomatisk rotationslaser

• Selvnivellerende vandret og lodret

• Ekstra kraftig gummiarmering

• Taster med let forståelige symboler

• Variabel scannings- og prikfunktion

• Tovejsfald til 5° X- og Y-akse

• Trinløs hastighed 0-600 omdrejninger/min.

• Justérbar bredde på scanningsstreg

• Permanent 90° prik

• Automatisk tippekontrol (tilt)

• Velegnet til alt tømrer- og murerarbejde

• Kan bruges til tagopretning

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed vandret ± 1,0 mm/10 m

Nøjagtighed lodret

Arbejdsområde:

± 1,5 mm/10 m

Med modtager 500 m Ø

Rotation (uden modtager) Ca. 40 m Ø*

Uden rotation (uden modtager) Ca. 50 m*

Scanning (uden modtager) Ca. 30 m*

Rotationshastighed 120, 500 o./min.

Tovejsfald ±5° X- og Y-akse

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C

Beskyttelsesgrad IP 65

Vægt 1,9 kg

TUN-nr. 5155770

Vare-nr. GF-F241000

LEVERINGSOMFANG

Modtager, fjernbetjening, laserbriller, magnetisk måltavle,

integreret vægbeslag, genopladelige batterier, oplader og

kuffert

* afhængig af sollys

www.ankas.dk 20

Rotationslaser

FLG 250-Green

● Grøn laserstråle der er 12 gange mere synlig end rød indendørs

• Fuldautomatisk rotationslaser

• Selvnivellerende vandret og lodret

• Ekstra beskyttet med gummiarmering

• Variabel scannings- og prikfunktion

• Tovejsfald til 5° X- og Y-akse

• Hastighed 120 eller 500 omdrejninger/min.

• Justérbar bredde på scanningsstreg

• Permanent 90° prik

• Nem at betjene med fjernbetjening

• Automatisk tippekontrol (tilt)

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed vandret ± 1 mm/10 m

Nøjagtighed lodret

Arbejdsområde:

± 1,5 mm/10 m

Med modtager ≥ 250 m Ø

Rotation (uden modtager) Ca. 60 m Ø*

Uden rotation (uden modtager) Ca. 80 m*

Scanning (uden modtager) Ca. 40 m*

Rotationshastighed 120, 500 o./min.

Funktionstid Ca. 12 timer (akku)

Ca. 30 timer (Alkaline)

Tovejsfald ±5° X- og Y-akse

Arbejdstemperaturer 0°C - +40°C

Vægt 2,3 kg

TUN-nr. 5241289

Vare-nr. GF-F243000S

LEVERINGSOMFANG

Modtager, fjernbetjening, laserbriller, magnetisk måltavle,

vægbeslag, genopladeligt batteri, oplader og kuffert


Rotationslaser

FL 260 VA

• Robust fuldautomatisk rotationslaser

• Selvnivellerende vandret og lodret

• Ekstra kraftig gummiarmering

• Automatisk tippekontrol (tilt)

• Rotation stopper ikke ved lette vindstød eller jordrystelser

(VWS funktion)

• Overvåget envejsfald (tilt)

• Effektivt, genopladeligt Li-ion batteri giver lang funktionstid

• Kan bruge almindelige Alkaline batterier

• Scanningsfunktion

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed vandret ± 0,75 mm/10 m

Nøjagtighed lodret ± 1,5 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 600 m Ø

Scanningsvinkel 0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Rotationshastighed 300, 800 o./min.

Arbejdstemperaturer -10°C - +45°C

Beskyttelsesgrad IP 66

Vægt Ca. 2 kg

TUN-nr. 1314972

Vare-nr. GF-F242000

LEVERINGSOMFANG

Modtager FR 45, fjernbetjening, magnetisk måltavle,

laserbriller, genopladelige batterier, oplader og kuffert

21

Rotationslasere

Rotationslaser

FLG 260 VA-Green

● Grøn laserstråle der er 12 gange mere synlig end rød indendørs

• Robust fuldautomatisk rotationslaser

• Selvnivellerende vandret og lodret

• Ekstra kraftig gummiarmering

• Automatisk tippekontrol (tilt)

• Rotation stopper ikke ved lette vindstød eller jordrystelser

(VWS funktion)

• Overvåget envejsfald (tilt)

• Effektivt, genopladeligt Li-ion batteri giver lang funktionstid

• Kan bruge almindelige Alkaline batterier

• Scanningsfunktion

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed vandret ± 0,5 mm/10 m

Nøjagtighed lodret ± 1,5 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 400 m Ø

Scanningsvinkel 0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Rotationshastighed 300, 800 o./min.

Arbejdstemperaturer 0°C - +40°C

Beskyttelsesgrad IP 66

Vægt 2,6 kg

TUN-nr. 1375169

Vare-nr. GF-F242500S

LEVERINGSOMFANG

Modtager, fjernbetjening, magnetisk måltavle, laserbriller,

genopladelige batterier, oplader og kuffert

www.laser-prof.dk


Rotationslasere

Rotationslaser

FL 500 HV-G

• Ny, forbedret generation af fuldautomatiske, digitale

rotationslasere med tovejsfald

• Selvnivellerende vandret og lodret

• Ved vandret brug digital indstilling af fald på X- og Y-akse

op til ± 10% eller manuelt fald

• Ved lodret brug kan retningen af X-aksen justeres ± 10%,

Y-aksen er selvnivellerende, retningen af X- og Z-aksen kan

justeres manuelt

• Automatisk tippekontrol (tilt)

• 90° lodstråle opad

• Scanningsfunktion med fi njustering og stort vinkelområde

• Rotation stopper ikke ved lette vindstød eller jordrystelser

(VWS funktion)

• Effektivt, genopladeligt Li-ion batteri giver lang funktionstid

• Kan bruge almindelige Alkaline batterier

• Oplyst display

• Med radiostyret 2-vejs fjernbetjening med programmerbart

display og ekstra lang rækkevidde (50 m)

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed vandret ± 0,5 mm/10 m

Nøjagtighed lodret ± 1 mm/10 m

Nøjagtighed fald ± 3 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 700 m Ø

Scanningsvinkel 0/10/45/90/180°

Rotationshastighed 300/600 o./min.

Tovejsfald

Vandret brug X-akse ± 10,000%

Vandret brug Y-akse ± 10,000%

Vandret brug begge akser {Max. ± 14%

Lodret brug X-akse ± 10,000%

Lodret brug Y(Z) akse Vandret selvnivellerende

Funktionstid 40 timer

Arbejdstemperaturer -10°C - +45°C

Beskyttelsesgrad IP 66

Vægt 3,85 kg

TUN-nr. 1393603

Vare-nr. GF-F231000

LEVERINGSOMFANG

Modtager, 2-vejs fjernbetjening, kikkert, Li-ion batteri,

oplader og kuffert

www.ankas.dk 22

Rotationslaser

FLG 500 HV-GGreen

• Ny, forbedret generation af fuldautomatiske, digitale

rotationslasere med tovejfald

● Grøn laserstråle der er 12 gange mere synlig end rød indendørs

• Selvnivellerende vandret og lodret

• Ved vandret brug digital indstilling af fald på X- og Y-akse

op til ± 10% eller manuelt fald

• Ved lodret brug kan retningen af X-aksen justeres ± 10%,

Y-aksen er selvnivellerende, retningen af X- og Z-aksen kan

justeres manuelt

• Automatisk tippekontrol (tilt)

• 90° lodstråle opad

• Scanningsfunktion med fi njustering og stort vinkelområde

• Rotation stopper ikke ved lette vindstød eller jordrystelser

(VWS funktion)

• Effektivt, genopladeligt Li-ion batteri giver lang funktionstid

• Kan bruge almindelige Alkaline batterier

• Oplyst display

• Med radiostyret 2-vejs fjernbetjening med programmerbart

display og ekstra lang rækkevidde (50 m)

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 5°

Nøjagtighed vandret ± 0,5 mm/10 m

Nøjagtighed lodret ± 1 mm/10 m

Nøjagtighed fald ± 3 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 400 m Ø

Scanningsvinkel 0/10/45/90/180°

Rotationshastighed 300/600 o./min.

Tovejsfald

Vandret brug X-akse ± 10,000%

Vandret brug Y-akse ± 10,000%

Vandret brug begge akser {Max. ± 14%

Lodret brug X-akse ± 10,000%

Lodret brug Y(Z) akse Vandret selvnivellerende

Funktionstid 40 timer

Arbejdstemperaturer -10°C - +40°C

Beskyttelsesgrad IP 66

Vægt 3,85 kg

TUN-nr. 1393604

Vare-nr. GF-F231500

LEVERINGSOMFANG

Modtager, 2-vejs fjernbetjening, kikkert, Li-ion batteri,

oplader og kuffert


Rotationslaser

Rugby 50

• Vandret fuldautomatisk rotationslaser

• Automatisk selvnivellering

• Nem betjening med kun én tast

• Ekstra kraftig gummiarmering

• Kan bruge genopladelige batterier eller Alkaline batterier

• Automatisk tippekontrol (tilt)

• Velegnet til bygning af sokler og fundamenter, dybdekontrol

af udgravninger, nivellering af forme og kontrol af

højder m.m.

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ±5°

Nøjagtighed ved -5° - +35°C ± 0,9 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 300 m Ø

Rotationshastighed 600 o./min.

Funktionstid Ca. 35 timer (NiMH)

Ca. 60 timer (Alkaline)

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C

Beskyttelsesgrad IP 55

Vægt 1,85 kg

Vare-nr. LE-6003467

LEVERINGSOMFANG

Modtager med beslag, genopladeligt NiMH batterisæt,

oplader og kuffert

23

Rotationslaser

Rugby 55

TEKNISKE DATA

Rotationslasere

• Vandret og lodret fuldautomatisk rotationslaser

• Automatisk selvnivellering

• Tovejsfald

• Scanningsfunktion og fast laserstråle-funktion

• Lodpunkt på gulvet

• Ekstra kraftig gummiarmering

• Kan bruge genopladelige batterier eller Alkaline batterier

• Energibesparende sleepfunktion

• Velegnet til opsætning af forsænkede lofter og indendørs

vægge, gulvlægning m.m.

Selvnivelleringsområde ±5°

Nøjagtighed ved -5° - +35°C ± 0,9 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 300 m Ø

Rotationshastighed 0/120/300/600 o./min.

Funktionstid Ca. 30 timer (NiMH)

Ca. 50 timer (Alkaline)

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C

Beskyttelsesgrad IP 55

Vægt 1,85 kg

Vare-nr. LE-6003483

LEVERINGSOMFANG

Modtager med beslag, fjernbetjening, loftgitter-mål,

genopladeligt NiMH batterisæt, oplader og kuffert

www.laser-prof.dk


Rotationslasere

Rotationslaser

Rugby 100

• Vandret fuldautomatisk rotationslaser

• Automatisk selvnivellering

• Envejsfald

• Kan bruge genopladelige batterier eller Alkaline batterier

• Kan oplade batterier mens laseren arbejder

• Nem betjening med enkelt tastatur

• Ekstra kraftig gummiarmering - ekstra robust laser

• 100% vandtæt

• Kan leveres som LR model med ekstra stort arbejdsområde,

vare-nr. LE-6003501

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ±5°

Envejsfald Op til 10%

Nøjagtighed ved -5° - +35°C ± 0,5 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 300 m Ø

Rotationshastighed 300/600 o./min.

Funktionstid Ca. 35 timer (NiMH)

Ca. 60 timer (Alkaline)

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C

Beskyttelsesgrad IP 66

Vægt 2,95 kg

Vare-nr. LE-6003495

LEVERINGSOMFANG

Modtager med beslag, genopladeligt batterisæt, oplader

og kuffert

www.ankas.dk 24

Rotationslaser

Rugby 200

• Fuldautomatisk rotationslaser vandret og lodret

• Selvnivellerende vandret og lodret

• 90° delt laserstråle

• Tovejsfald

• Scanningsfunktion

• Kan bruge genopladelige batterier eller Alkaline batterier

• Nem betjening med enkelt tastatur

• Ved lodret brug kan man fi nde lodpunkt ved tryk på én tast

• Ekstra kraftig gummiarmering - ekstra robust laser

• 100% vandtæt

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ±5°

Nøjagtighed ved -5°C - +35°C ± 0,5 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 300 m Ø

Rotationshastighed 0/60/120/300/600 o./min.

Scanningsvinkel 10°, 45°, 90°, 180°

Tovejsfald Op til 10%

Funktionstid Ca. 30 timer (NiMH)

Ca. 50 timer (Alkaline)

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C

Beskyttelsesgrad IP 56

Vægt 2,9 kg

Vare-nr. LE-6003505

LEVERINGSOMFANG

Modtager med beslag, genopladeligt batterisæt, oplader

og kuffert


Rotationslaser

Rugby 260/270/280SG

• Fuldautomatisk rotationslaser med digitalt fald

• Selvnivellerende vandret

• Ekstra kraftig gummiarmering

• Laserstråle kan slås fra sektionsvis (mask funktion)

• Stort, let læseligt display med adgang til menu

• 100% støv- og vandtæt hus, IP 67

TEKNISKE DATA 260SG 270SG 280SG

25

Rotationslasere

90° laserprik •

Fungerer med RF fjernbetjening •

Selvnivellerende lodret •

Scanningsfunktion 10, 45, 90°

Automatisk tilkontrol i fald mode • •

Digitalt envejsfald ± 10%/100 ‰ ± 15%/150 ‰ ± 15%/150 ‰

Digitalt tovejsfald ± 15%/150 ‰

Selvnivelleringsområde ± 5° ± 5° ± 5°

Nøjagtighed ± 0,5 mm/10 m ± 0,5 mm/10 m ± 0,5 mm/10 m

Nøjagtighed ved faldfunktion ± 1,0 mm/10 m ± 1,0 mm/10 m ± 1,0 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 600 m Ø 700 m Ø 700 m Ø

Rotationshastighed 600 o./min. 0/120/300/600 o./min. 0/120/300/600 o./min.

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C -20°C - +50°C -20°C - +50°C

Vægt 2,95 kg 2,95 kg 2,95 kg

Vare-nr. LE-6003538 LE-6003544 LE-6003553

LEVERINGSOMFANG

Modtager med beslag, genopladelige batterier, oplader og kuffert

280DG med fjernbetjening:

Vare-nr. LE-6003181

www.laser-prof.dk


Rotationslasere

Rotationslaser

Rugby 420DG

• Fuldautomatisk, digital rotationslaser

• Laserplan-stabilisering

• Indstilling af fald på én akse (X eller Y) fra -5% til +25%

• Indstilling af fald på to akser (X og Y) fra -5% til +15%

• Indstilling af fald med et interval på 0,001%

• Ekstra stort arbejdsområde

• Ekstra kraftig gummiarmering

• Stort, let læseligt display med adgang til menu

• 100% vandtæt

• Velegnet til entreprenører, kloakarbejdere, landmænd m.m.

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ±5°

Nøjagtighed ved -5°C - +35°C ± 0,55 mm/10 m

Arbejdsområde med modtager 1.100 m Ø

Rotationshastighed 300/600/900/1.200 o./min.

Funktionstid Ca. 100 timer (akku) /

ca. 130 timer (Alkaline)

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C

Beskyttelsesgrad IP 57

Vægt 5 kg

Vare-nr. LE-6003531

LEVERINGSOMFANG

Modtager med beslag, fjernbetjening, genopladeligt batterisæt,

oplader og kuffert

www.ankas.dk 26

Rotationslaser

FL 550 H-G

• Fuldautomatisk rotationslaser med ekstra kraftigt tovejsfald

• Vandret selvnivellerende

• Digital faldindstilling af X- og Y-aksen

• Indstilling af fald på Y-aksen op til 25% med adapter

• Manuelt fald på X- og Y-aksen

• 90° lodstråle opad

• Laserstråle kan slås fra sektionsvis (mask funktion)

• Tiltfunktion, manuel funktion

• Rotation stopper ikke ved lette vindstød eller jordrystelser

(VWS funktion)

• Effektivt, genopladeligt Li-ion batteri giver lang funktionstid

• Kan bruge almindelige Alkaline batterier

• Oplyst display

• Med radiostyret 2-vejs fjernbetjening med programmerbart

display og ekstra lang rækkevidde (50 m)

TEKNISKE DATA

Selvnivelleringsområde ± 8°

Nøjagtighed vandret ± 0,5 mm/10 m

Nøjagtighed fald ± 1 mm/10 m

Arbejdsområde 700 m Ø

Rotationshastighed

Tovejsfald

600-1.000 o./min.

X-akse ± 10,000%

Y-akse -1,000% - +25,000%

Begge akser sammen Max. 20%

Funktionstid 40 timer

Arbejdstemperaturer -10°C - +45°C

Beskyttelsesgrad IP 66

Vægt 3,85 kg

TUN-nr. 1393605

Vare-nr. GF-F232000

LEVERINGSOMFANG

Modtager, fjernbetjening, holder, kikkert, genopladelige

batterier, oplader og kuffert


Maskinmodtager sæt

FMR 700

• Komplet maskinmodtager 360° og display (FMR700-M/C)

• Maskinmodtager fås med magnetbeslag eller rørbeslag

• Ekstremt robust og stødsikker

• Forbedrede vibrationsbeslag, mere driftssikre end fjedre

• Fungerer med alle professionelle rotationslasere

• Nem betjening

• Vand- og støvtæt

• Magnet- og rørbeslag fås også løse

TEKNISKE DATA maskinmodtager (sæt)

Nøjagtighed, fi n indstilling ± 2 mm - ± 10 mm

Nøjagtighed, grov indstilling ± 5 mm - ± 23 mm

Arbejdsområde 200 m

Modtagervinkel 360°

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C

Vægt 3,1 kg

Maskinmodtager med magnetbeslag:

TUN-nr. 5050391

Vare-nr.

Maskinmodtager med rørbeslag:

GF-FMR706-M

TUN-nr. 5119775

Vare-nr. GF-FMR706-C

Sæt med magnetbeslag (FMR706-M + FRP707):

TUN-nr. 5043896

Vare-nr. GF-FMR700-M-KOMPLET

Sæt med rørbeslag (FMR706-C + FRP707):

TUN-nr. 5085780

Vare-nr. GF-FMR700-C-KOMPLET

LEVERINGSOMFANG

Display, ledninger, oplader og kuffert

27

LEVERINGSOMFANG

Ledninger

Maskinmodtagere

GF-FMR706-M GF-FMR706-C GF-FRP707

TEKNISKE DATA display

TUN-nr. 5050392

Vare-nr. GF-FRP707

www.laser-prof.dk


Maskinmodtagere

Tilbehør

til maskinmodtager FMR 706

Magnetbeslag:

TUN-nr. 5332030

Vare-nr. GF-F261600

Rørbeslag:

TUN-nr. 5332029

Vare-nr. GF-F261500

Magnetstang:

TUN-nr. 1483205

Vare-nr. GF-F290810

Maskinmodtager

Bullseye 6

• Monteres på stang med kraftige magneter eller direkte på

maskinen

• LED lamper med grønt lys, meget synligt

• Kan tilsluttes automatisk til styring af hydraulik

• Automatisk slukning efter 75 min. uden laserstråle

• Fungerer med alle professionelle rotationslasere

• 4 nøjagtighedstrin

• Tiltindikation

• 100% vandtæt

TEKNISKE DATA

Nøjagtighed, fi n indstilling ± 5 mm

Nøjagtighed, mellem indstilling ± 12 mm

Nøjagtighed, grov indstilling ± 34 mm

Arbejdsområde 460 m Ø

Modtagervinkel 360°

Arbejdstemperaturer -20°C - +60°C

Vægt 5,5 kg

TUN-nr. 1242284

Vare-nr. GG-991326-09

LEVERINGSOMFANG

Magnetstang, kabler til bil, batterier, transformer og kuffert

www.ankas.dk 28

Maskinmodtager

FMR 600

• Monteres på stadie med beslag eller direkte på maskinen

med indbyggede magneter

• LCD og LED display samt 3 ringetoner angiver højde

• Husker sidst indlæste data

• Fungerer med alle professionelle rotationslasere

• Vandtæt

TEKNISKE DATA

Nøjagtighed, fi n indstilling ± 5 mm

Nøjagtighed, grov indstilling ± 12,5 mm

Arbejdsområde 200 m

Modtagervinkel 235°

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C

Vægt 960 g

TUN-nr. 5181215

Vare-nr. GF-FMR600

LEVERINGSOMFANG

Batterier og kuffert


Nivelleringsinstrument

GeoFennel

• For afsætning af højder og afstande

• Luftdæmpet og med krydsophængt kompensatormagnet

for optimal rækkevidde og nøjagtighed

• Let læselig vandret cirkel 400 gon

• Robust metalhus for brug i al slags vejr

• Automatisk kompensator

• Hurtig fokusering

• Retvendt billede

• Dobbeltsidet fi njustering

• Beskyttelsesgrad IP 54

• Forstørrelse 20x, 26x eller 32x

TEKNISKE DATA

Forstørrelse 20x 26x 32x

Synsfelt ved 100 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m

Nøjagtighed på 1 km ± 2,5 mm ± 2,0 mm ± 1,5 mm

Vandret cirkel 400 gon 400 gon 400 gon

Objektiv diameter 35 mm 40 mm 40 mm

Vægt 2,0 kg 2,0 kg 2,0 kg

TUN-nr. 5633138 5633139 5633140

Vare-nr. GF-F210007 GF-F210003 GF-F210005

LEVERINGSOMFANG

Lod, kuffert

Nivelleringsinstrument

NAN-2024

• Automatisk horisontering af mållinjen

• Lodret afstandsmåling

• Ekstra grovsigtekorn, meget kort målbredde

• Vandret kreds af metal bag glas

• Ringe følsomhed over for rystelser

• Vandtæt

• Fjederbelastet vandret justering

• Dobbeltsidet fi njustering

• Kompensator med magnetdæmpning

29

TEKNISKE DATA NAN-2024

Nivelleringsinstrumenter

Nivelleringsinstrument

F210007 komplet

Inkl. trefodsstativ og aluminiumstadie

TEKNISKE DATA

Forstørrelse 24x

Nøjagtighed på 1 km ± 2,5 mm

Vandret cirkel inddeling 0-400 gon ved 1 gon

Korteste fokuseringsafstand 0,9 m

Objektiv diameter 36 mm

Vægt 1,9 kg

TUN-nr. 5227426

Vare-nr. NS-550124

LEVERINGSOMFANG

Kuffert

TUN-nr. 5882948

Vare-nr. GF-F210007K

www.laser-prof.dk


Nivelleringsinstrumenter

Nivelleringsinstrument

Jogger 20/24

• For afsætning af højder og afstande

• Automatisk luftdæmpet kompensator

• Retvendt billede

• Vandret dobbeltsidet fi njustering

• Forstørrelse 20x eller 24x

• Perfekt til profi lering, byggemodning m.m.

TEKNISKE DATA Jogger 20 Jogger 24

Forstørrelse 20x 24x

Nøjagtighed på 1 km ± 2,5 mm ± 2,0 mm

Vandret cirkel inddeling 0-360° 0-360°

Interval 1° 1°

Korteste fokuseringsafstand


Nivelleringsinstrument

NA700

• Super robust og præcist nivelleringsinstrument

• Automatisk luftdæmpet kompensator

• Retvendt billede

• Kan arbejde både med gon og grader

• Gasfyldt teleskop

• Forstørrelse 20x, 24x, 28x eller 30x

• Fremragende optik

• 100% vand- og støvtæt

31

Nivelleringsinstrumenter

TEKNISKE DATA 720 724 728 730

Forstørrelse 20x 24x 28x 30x

Objektiv diameter 30 mm 36 mm 40 mm 40 mm

Korteste fokukseringsafstand 0,5 m 0,5 m 0,5 m 0,7 m

Justering af fokus Grov Grov Grov/fin Grov/fin

Nøjagtighed på 1 km 2,5 mm 2 mm 1,5 mm 1,2 mm

Nøjagtighed enkelt måling, 30 m 1,5 mm 1,2 mm 1 mm 0,8 mm

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C -20°C - +50°C -20°C - +50°C -20°C - +50°C

Vægt 1,6 kg 1,6 kg 1,7 kg 1,7 kg

Vare-nr. LE-641982 LE-641983 LE-641984 LE-641985

LEVERINGSOMFANG

Kuffert

Nivelleringsinstrument

Sprinter 150M/250M

• Digitalt nivelleringsinstrument

• Kan bruges både til elektroniske og optiske målinger

• Omvendt stadieafl æsning

• Magnetdæmpet pendulkompensator

• Enkeltmålinger udføres på under 3 sekunder

• Præcis afl æsning på display

• Tracking funktion

• Data kan overføres til PC med USB-stik

• Monitoreringsprogram

• Hukommelse med plads til 1.000 punkter

• 29 valgfri sprog, herunder dansk

TEKNISKE DATA

Forstørrelse 24x

Arbejdsområde 2-100 m

Optisk måling Med standard alu E-skala/

numerisk stadie 2,5 mm

Enkelt-stadie afl æsning Standardafvigelse: 0,6 mm

(elektronisk) og 1,2 mm (optisk)

ved 30 m

Afstandsnøjagtighed Standardafvigelse afstands-

måling 10 mm for D ≤ 10 m og

(Distance in m x 0,001) for D >

10 m

Måle-modes Enkelt og sporing

Strømforsyning AA tørceller (4 x LR6/AA/AM3 1,5 V)

Vægt 2,5 kg

Sprinter 150M:

Nøjagtighed på 1 km Elektronisk måling: 1,5 mm

Vare-nr. LE-762630

Sprinter 250M:

Nøjagtighed på 1 km Elektronisk måling: 1,0 mm

Vare-nr. LE-762631

LEVERINGSOMFANG

Kuffert

www.laser-prof.dk


Nivelleringsinstrumenter

Slangenivellering

• Direkte afl æsning af højdeforskel på digitalt display

• Betjenes af én person

• Hurtig og præcis nivellering på egen hånd

• Nivellering på modsatte vægge

• Nivellering mellem grøfter og traverser

• Nivellering over forhindringer uden visuel kontakt

• Slukker automatisk efter 33 min.

TEKNISKE DATA

Slangelængde 24 m

Nøjagtighed ± 2 mm

Arbejdsområde 48 m

Arbejdstemperaturer 0˚C - +35˚C

Batteridrift Ca. 250 timer

Vægt Ca. 5,5 kg

TUN-nr. 5195050

Vare-nr. WM-90022

LEVERINGSOMFANG

Kuffert

Forlængersæt

• Til slangenivellering

• 4 x 350 mm rør

• 1 x holder til instrumentet

TUN-nr. 5239494

Vare-nr. WM-H-SET

TEKNISKE DATA FET 402K-L

Forstørrelse med kikkert 30x

Forstørrelse med optisk lod 3x

Nøjagtighed 2" (0,6 mgon)

Vinkelmåling Gradvis stigende

Måleenhed 400 gon/360˚/mil

Objektiv åbning 45 mm

Funktionstid theodolit Ca. 35 timer (NiMH)

Ca. 40 timer (Alkaline)

Arbejdstemperaturer -20˚C - +45˚C

Vægt 4,5 kg

TUN-nr. 1483203

Vare-nr. GF-F316000

LEVERINGSOMFANG

Batterier og kuffert

www.ankas.dk 32

Nivelleringsinstrument

FET 500

• Manuel theodolit

• Ideel til opretning af konstruktionselementer

• Opmåling af vinkler/hjørner

• Opmåling og opsætning vandret, lodret

TEKNISKE DATA

Forstørrelse 20x

Korteste fokuseringsafstand 1,2 m

Direkte afl æsning 0,1 gon

Beregning 10 mgon

Objektiv diameter 30 mm

Vægt 2,0 kg

TUN-nr. 5604005

Vare-nr. GF-F350000

LEVERINGSOMFANG

Kuffert

Elektronisk theodolit

FET 402K-L

• Integreret lasermålsøger

• Koaksial laserstråle integreret i teleskopet, kan fokusere på

målet

• Kompensator giver højere nøjagtighed

• Samtidig visning af lodret og vandret cirkel

• Vandret cirkel med valgmulighed med eller mod uret

• Nulstilling og låsning af vandret cirkel i alle positioner

• V-vinkel i gon, grad eller procent

NB: Leveres fra 1. april 2011

NYHED


Theodolit

Builder 100

• Elektronisk theodolit

• Stort LCD display med lys

• Dobbeltaksekompensator for nøjagtig opsætning

• Endeløse drev

• Akustisk meddelelse til 90° sving

• 3 sprogversioner, herunder dansk

• Grafi sk nivelleringsstøtte

• Tyveribeskyttelse

TEKNISKE DATA Builder 109 Builder 106

Nøjagtighed vinkelmåling 9" 6"

Funktionstid 20 timer 20 timer

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C -20°C - +50°C

Beskyttelsesgrad IP 55 IP 55

Vægt 4,4 kg 4,4 kg

Vare-nr. LE-772727 LE-772728

LEVERINGSOMFANG

Fodstykke, genopladeligt Li-ion batteri, oplader og kuffert

33

Nivelleringsinstrumenter

Totaltation

TheoDist FTD 05

• Flere programmer: Koordinator, manglende streg,

tilbageskæring, afbalancering, set out måling, areal

• Indbygget kompensator ± 3°

• Laser-lodstråle

• Integreret lasermarkør

• Dobbelt LCD display (4 streger, 24 bogstaver)

• Tastatur med 26 taster

• Dataoverførsel via RS-232 eller USB kort

NB: Leveres fra 1. april 2011

NYHED

TEKNISKE DATA

Måleområde, refl eksfrit Op til 200 m

Måleområde, enkelt prisme Op til 600 m

Nøjagtighed, afstandsmåling ± 2 mm + 2 ppm

Vinkel nøjagtighed 5"

Forstørrelse 30x

Korteste fokuseringsafstand 1,5 m

Intern hukommelse 50.000 punkter

TUN-nr. 1483206

Vare-nr. GF-F700000

LEVERINGSOMFANG

Batterier, diverse kabler og kuffert

www.laser-prof.dk


Nivelleringsinstrumenter

Totalstation

Builder 200/300/400/500

• Med laserlod for hurtig opsætning

• Dobbeltaksekompensator for nøjagtig opsætning

• Med PC/håndholdt interface

• Opstilling med referencelinje

• Tilslutning til tredjeparts udstyr med serielt interface

• Ideel til nivelleringsopgaver og laser-afstandsmåling

• Forskellige modeller til individuelle behov

• Man kan vælge 3 sprogvarianter ud af 25 sprog,

herunder dansk

TEKNISKE DATA 209/206 309/306 409/406 509/506/505/503

Power Site software •

Trådløs kommunukation •

Måling til prisme • •

Fuldt alfanumerisk keyboard • •

Volumenberegning • • •

Dataoverførsel med USB-stik • • •

PC/håndholdt interface • • •

Laser-afstandsmåling • • • •

Opstilling med referencelinje • • • •

3 sprog • • • •

Li-ion batterier • • • •

Keyboard Standard Alfanumerisk Alfanumerisk Alfanumerisk

Intern hukommelse (punkter) - 15.000 50.000 50.000

Vinkelnøjagtighed 9"/6" 9"/6" 9"/5" 9"/5"/3"

Afstand uden prisme 80 m 120 m 15 m 250 m

Afstand til reflekstape 250 m 250 m 15 m 250 m

Afstand til prisme - - 500 (3500) m 500 (3500) m

Vægt 5,1 kg 5,1 kg 5,1 kg 5,1 kg

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C -20°C - +50°C -20°C - +50°C -20°C - +50°C

Vare-nr. LE-772729/ LE-772731/ LE-772733/ LE-772735/LE-772736/

Leveringsomfang se www.laser-prof.dk

LE-772730 LE-772732 LE-772734 LE-772741/LE-772737

www.ankas.dk 34


Kabelsøger

Digicat 500i

Digital kabelsøger - forbedret digital model

Via modtagne refl ekterede radiofrekvenser gennem en intern antenne opfanges

styrken og retningen af de modtagne signaler, så brugeren får oplyst placeringen

og retningen af undergrundsinstallationer. Derefter kan man markere placeringen

af installationen på jordens overfl ade, så gravepersonalet har en klar angivelse

af, hvor de ikke skal grave.

Digicat kan også bruges til at fi nde aktive strømkabler, spore nedgravede metalinstallationer

med refl ekterende signaler og kan med Digitex 8/33 signalgenerator

spore ikke strømførende kabler.

NYHED

• Ny, forbedret digital model

• Til strømførende kabler og telefonkabler i jorden

• Digitrace installationssporer giver mulighed for sporing af

plastikrør, cementrør og andre ikke metalliske rør (ekstra

udstyr)

• Auto 8 kHz og 33 kHz samtidig

• Let afl æseligt LED display med lyssensor

• Let at betjene - kræver kun minimal træning

• Valg af standard strøm-mode ved opstart af sikkerhedshensyn

• Fuldautomatisk følsomhedsindstilling

• Audio og visuel visning af signalmodtagelse

TEKNISKE DATA

Frekvens Strøm-mode 50/60 Hz

Radio-mode 15-30 Hz

Generator-mode (8 og 33 kHz)

Dybde Strøm til 3 m, radio til 2 m,

generator til 3 m

Strømforsyning 6 x AA Alkaline batterier

Funktionstid 40 timer

Beskyttelsesgrad IP 54

Vægt 2,7 kg inkl. batterier

TUN-nr. 1483302

Vare-nr. LE-780225

35

Kabelsøger

Digicat 550i

Kabelsøgere

• Ny, forbedret digital model

• Til lokalisering af strømførende kabler og telefonkabler

under jorden

• Let afl æseligt, digitalt LCD display med lyssensor, der

aktiverer baggrundsbelysning automatisk

• Et-trins dybdeestimat sammen med Digitex eller Digimouse

• Auto 8kHz og 33 kHz samtidig

• Valg af standard strøm-mode ved opstart

• Fuldautomatisk følsomhedsindstilling

• Audio og visuel visning af signalmodtagelse

• Indbygget, brugeraktiveret testfunktion

• Digital signalbehandling - robust og fejlfri lokalisering på

byggepladsen

TEKNISKE DATA

Frekvens Strøm-mode 50/60 Hz

Radio-mode 15-60 Hz

Generator-mode (8 og 33 kHz)

Automode = strøm - og radio-mode

Dybde Strøm til 3 m, radio til 2 m,

generator til 3 m

Dybdeestimering 10% af dybden i ledning eller sonde

(8 kHz og 33 kHz) (0,3 m til 3,0 dybdeområde)

Strømforsyning 6 x AA Alkaline batterier

Funktionstid 40 timer (ved 20°C)

Vægt 2,7 kg inkl. batterier

Beskyttelsesgrad IP54

TUN-nr. 1445449

Vare-nr. LE-780231

www.laser-prof.dk


Tilbehør til kabelsøgere Metaldetektorer

Signalgenerator

Digitex 8/33

• Signalgenerator

• Bruges med Digicat 100/200

• Til lokalisering af ikke strømførende

kabler med Digicat 100 og 200

• Sporingsområde induktion typisk 150 m

• Sporingsområde tilslutning typisk 250 m

• Meget præcis

• Inkl. forbindelseskabelsæt med krokodillenæb

og spyd

Vare-nr. LE-731049

Installationssporer

Digitrace 30

• Installationssporer

• Bruges med Digicat 100/200 og Digitex 8/33

• 30 m lang, snoet glasfi berstav

• Til måling af den totale længde af kloak,

vandledning eller ikke-metalliske rør

• Fås også i 50 m og 80 m

• Inkl. stik til Digitex 8/33

Vare-nr. LE-731050

Signalklemme

• Bruges med Digitex 8/33

• Til tilslutning af signal til lang,

cylindrisk metalledning

(fx. rør og isolerede elkabler)

Vare-nr. LE-731056

www.ankas.dk 36

Kabelsæt til lysnet

• Bruges med Digicat 100/200 og Digitex 8/33

• Til tilslutning af et sporingssignal til ethvert stik til internt

elektricitetsforsyningssystem

• Til lokalisering af forsyningskabel uden for bygningen

Vare-nr. LE-731668

Taske til Digicat

Vare-nr. LE-740307

Metaldetektor/minesøger

DTM 240EN

• Til søgning af jernholdige metaller

• Meget nem betjening

• Inkl. taske

TUN-nr. 5381676

Vare-nr. MD-722040


Rørlægningslaser

FKL-50

• Rørlægningslaser med fuldautomatisk selvnivellering

• Specielt designet til rørlægning

• Automatisk centrering af laserstrålen

• Indikation af laserstartpunkt

• Robust aluminiumshus

• 100% vandtæt

• Indbygget, genopladeligt batteri

• Stort tastatur og oplyst, let læseligt LCD display

• Stabile monteringsben og praktisk håndtag

TEKNISKE DATA

Vandret nøjagtighed ± 5 mm/100 m

Arbejdsområde Op til 200 m

Rækkevidde fjernbetjening 60 m forfra, 10 m bagfra

Justeringsområde Hældningsområde fra -20%

til +40%

Sideretning: ± 4°

Selvnivelleringsområde ± 5°

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C

Funktionstid 24 timer

Strømforsyning Genopladelige NiMH batterier

eller Alkaline batterier

Vægt 5 kg

TUN-nr. 1393642

Vare-nr. GF-F455000

LEVERINGSOMFANG

Sigteramme med magnetisk måltavle, fjernbetjening,

oplader, batterirum til Alkaline batterier, måltavle, ben DN

150, DN 200, DN 300, DN 400, DN 500, adapter til montering

med 3 ben og kuffert

Universalbeslag

• Til brug med FKL 50 i mandehul eller rør med stor

diameter

• Kan justeres i højden

NB: Leveres fra 15. juni 2011

NYHED

TUN-nr. 1483213

Vare-nr. GF-F455100

NYHED

37

Rørlægningslaser

FKL-80

Rørlægningslasere

• Fuldautomatisk rørlægningslaser med automatisk nivellering,

hældningskompensation, nulstilling af hældning,

retningscentrering og afbrydelse ved for lav spænding eller

stødvise bevægelser

• Specielt designet til rørlægning

• Kan opstilles centreret eller med en konstant afstand over

rørniveauforskellen

• Robust, anodiseret og gasfyldt metalhus

• 100% vandtæt

• Diodelaser med synlig stråle, lang levetid og lavt strømforbrug

• Indbygget, genopladeligt batteri beskyttet mod afl adning

under transport

• Stort tastatur og oplyst, let læseligt LCD display

• Stabile monteringsben og praktisk håndtag

TEKNISKE DATA

Nøjagtighed 0,005%

Arbejdsområde Op til 200 m

Rækkevidde fjernbetjening 150 m forfra, 18 m bagfra

Justeringsområde Hældningsområde fra 10%

til +40%

Sideretning: ± 4°

Afl æsningsnøjagtighed 0,001%

Selvnivelleringsområde -5% / +40%

Arbejdstemperaturer -10°C - +50°C

Funktionstid 26 timer med NiCd batteri

Strømforsyning Genopladeligt NiCd batteri

Ekstern strømforsyning 10,5 V til 15 V med kabel

Vægt 3 kg

TUN-nr. 5230817

Vare-nr. GF-F450000K

LEVERINGSOMFANG

Sigteramme med magnetisk måltavle, fjernbetjening,

oplader, måltavle, ben DN 200, DN 250, DN 300, DN 400,

DN 500, adapter til montering med 3 ben og kuffert

www.laser-prof.dk


Rørlægningslasere Termografi ske kameraer

Rørlægningslaser

Piper 100/200

• Kompakt rørlægningslaser med stort, tydeligt LCD display

• Kraftigt hus af støbt aluminium, nitrogenfyldt

• 100% vandtæt

• Den eneste rørlægningslaser der passer til 100 mm Ø rør

• Automatisk faldkompensation ved +/- 3°

• Effektivt, genopladeligt Li-ion batteri giver lang funktionstid

• Advarsel mod afl adet batteri

• Ejerinformation

• Med stroboskop-knap så man kan få laserstrålen til at

blinke meget hurtigt og dermed øge synligheden

• Stabile monteringsben og praktisk håndtag

• Til brug i rør, over jorden og i mandehuller

• Piper 200 har Alignmaster® automatisk målsøgning

TEKNISKE DATA

Arbejdsområde Op til 200 m

Rækkevidde fjernbetjening 150 m forfra, 10 m bagfra

Justeringsområde Hældningsområde fra -10%

til + 25%

Maks. lasereffekt 4,75 mW

Vandret justering 6 m på 30 m

Selvnivelleringsområde -15% / +30%

Arbejdstemperaturer -20°C - +50°C

Funktionstid 40 timer

Strømforsyning Li-ion 7,4 V/3,8 Ah

Vægt 2 kg

Vare-nr. Piper 100 LE-748704

Vare-nr. Piper 200 LE-748710

LEVERINGSOMFANG

Fjernbetjening, genopladeligt batteri, oplader, måltavle,

bensæt og kuffert

www.ankas.dk 38

Termografi sk kamera

EasIR-4

• Alsidig håndværkermodel med ergonomisk rigtigt hus

• Tåler fald fra 2 m

• Autofokus eller manuel fokus

• Fusionsbillede

• Fotokamera

• Talebesked til billeder (op til 60 sekunder pr. billede)

• 8 farvepaletter

• Rapportgenerator

TEKNISKE DATA

LCD skærm 3,2"

Opløsning 160 x 120 pixels

Følsomhed ved 30°C 0,1°C

Måleområde -20°C - +250°C

TUN-nr. 1449525

Vare-nr. GF-F821000

LEVERINGSOMFANG

2 GB hukommelseskort, kortlæser, genopladelige batterier,

oplader, ledninger, taske og kuffert


Termografi sk kamera

M8

• Robust, kompakt model

• Med touch screen der giver mulighed for at foretage

analyse på skærmen

• Autofokus

• Onlinefunktion

• Fusionsbillede

• Indbygget digitalkamera

• IR-online video

• Talebesked til billeder (op til 60 sekunder pr. billede)

• Rapportgenerator

TEKNISKE DATA

LCD skærm 2,47"

Opløsning 160 x 120 pixels

Følsomhed ved 30°C 0,08°C

Måleområde -20°C - +250°C

Forstørrelse 2x

Uden vidvinkel: M8

TUN-nr. 1380043

Vare-nr. GD-31020

Med vidvinkel: M8W

TUN-nr. 1475325

Vare-nr. GD-31021W

LEVERINGSOMFANG

Guide IrAnalyzer® software, hukommelseskort, adapter

til hukommelseskort, kortlæser, Li-ion batteri, ledninger,

taske og kuffert

39

Termografi sk kamera

EasIR-9

• Robust, brugervenligt kamera

• Indbygget lys

• Manuel fokus

• High performance IR detektor

• Støjfrit 16 bit termografi sk billede

• Fusionsbillede

• Mulighed for live video

• Talebesked til billeder (op til 60 sekunder pr. billede)

• Rapportgenerator

TEKNISKE DATA

LCD skærm 3,6"

Opløsning 384 x 288 pixels

Følsomhed ved 30°C 0,08°C

Måleområde -20°C - +250°C

Forstørrelse 2x

TUN-nr. 1469676

Vare-nr. GD-32009

LEVERINGSOMFANG

2 GB hukommelseskort, kortlæser, genopladelige batterier,

oplader, ledninger, taske og kuffert

Termografi sk kamera

TP8S

Termografi ske kameraer

• Fokussøger gør det lettere at se i solskin

• Med touch screen

• Skærmen kan afmonteres og fjernbetjenes

• Autofokus

• Indbygget digitalkamera

• Talebesked til de enkelte IR billeder

• Kan fjernbetjenes via Bluetooth® headset

• Rapportgenerator

TEKNISKE DATA

LCD skærm 3,5"

Opløsning 384 x 288 pixels

Følsomhed ved 30°C 0,08°C

Måleområde -20°C - +600°C

Forstørrelse 10x

TUN-nr. 1475326

Vare-nr. GD-TP8S

LEVERINGSOMFANG

2 GB hukommelseskort, kortlæser, genopladelige batterier,

oplader, ledninger og taske

www.laser-prof.dk


Vaterpas

Laser vaterpas

Multi-Digit pro

• Digitalt vaterpas og vinkelmåler med laserprik

• Vaterpas indstilling: Grader eller procent

• Vinkelmåler: 0-180°

• Med lydfunktion og HOLD funktion

• Kan bruges med alle tre funktioner på samme tid eller

hver for sig

• Vender automatisk tallene i displayet for nem afl æsning

TEKNISKE DATA

Måleområde vinkel 0°~180°

Opløsning 0,1°

Måleområde hældning 0°-90° eller 0%-100%

Opløsning 0,1° eller 0,1%

Hældningens nøjagtighed 0,2°

Måleområde laser 20 m

Laserens nøjagtighed ± 0,5 mm/1 m

Længde (klappet ud) 530 mm (1.000 mm)

Vægt 1,3 kg inkl. batterier

TUN-nr. 5789071

Vare-nr. GF-F600000

Digitalt laser vaterpas

S-Digit multi

• Laserprik synlig på ca. 20 m

• Funktioner som S-Digit mini

• Display kan drejes 180°

• Afl æses fra siden eller toppen

• Nulstilling mulig i enhver position mellem 0° og 33°

• Med lydfunktion og HOLD funktion

TEKNISKE DATA

Arbejsområde 4 x 90°

Længde 25 cm

TUN-nr. 5342667

Vare-nr. GF-F630000

www.ankas.dk 40

Laser vaterpas

S-Digit 60

• Digitalt vaterpas med laser og almindelige vaterpaslibeller

vandret, lodret og 45 grader

• Viser fald i grader eller procent

• Vender automatisk tallene i displayet for nem afl æsning

• Synlig laserprik udvider måleområdet til ca. 20 m

• Med HOLD funktion

TEKNISKE DATA

Måleområde vinkelmåler 4 x 90°

Måleområde laser 20 m

Nøjagtighed laser ± 0,5 mm/1 m

Mål l x b x h 600 x 27 x 60 mm

Vægt 850 g

TUN-nr. 5174302

Vare-nr. GF-F620000

Digitalt vaterpas

S-Digit mini

• Elektronisk mini vaterpas

• Magnetisk fod på en side og prismeudskæring på to sider til

montering af vaterpas på rør

• Vender automatisk tallene for nem afl æsning

• Med HOLD funktion

• Valgmulighederne grader eller procent

TEKNISKE DATA

Nøjagtighed ± 0,1° inden for ± 10° afvigelse

i forhold til 0°, 90°

± 0,2° ved øvrige positioner

Opløsning 0,1° eller 0,1%

Strømforsyning 3 x 1,5 V AA

Funktionstid 600 timer

Mål l x b x h 156 x 56 x 31 mm

TUN-nr. 5157380

Vare-nr. GF-F610000


Elektronisk vaterpas

S-Digit WL

• LCD display

• Indbygget HOLD og lydfunktion

• Forskellige lydsignaler når man nærmer sig/har nået 0/90°

• Retningspile for fald

• Angivelser i °, %, mm/m, in/ft

• Med indbyggede libeller

TEKNISKE DATA

Nøjagtighed ± 0,1° ved 0° og 90°

± 0,2° ved øvrige positioner

Funktionstid 60 timer

Måleområde 4 x 90°

S-Digit 60 WL:

Længde 60 cm

TUN-nr. 1314976

Vare-nr. GF-F640000

S-Digit 120 WL:

Længde 120 cm

TUN-nr. 1314977

Vare-nr. GF-F640100

Rørlægningsvaterpas

• Solid udgave med sættevinkler

• Patenteret indbygningssystem for stødfast libelle

• Kan lave fald op til 10% vha. indbygget målebånd

• Nøjagtighed: 0,5 mm/m = 0,029 grad

• Længde 100 cm

TUN-nr. 5228304

Vare-nr. WM-90100

41

Vaterpas

Sølveloxeret vaterpas

• Aluminium vaterpas med 3 stødfaste libeller og alu-profi l

• Elektronisk kontrol og indbygning af libellerne

• 40 cm: TUN-nr. 5228106, vare-nr. WM-39504

• 60 cm: TUN-nr. 5228107, vare-nr. WM-39506

• 80 cm: TUN-nr. 5228108, vare-nr. WM-39508

• 100 cm: TUN-nr. 5228109, vare-nr. WM-39510

• 120 cm: TUN-nr. 5228110, vare-nr. WM-39512

• 150 cm: TUN-nr. 5228111, vare-nr. WM-39515

• 180 cm: TUN-nr. 5228112, vare-nr. WM-39518

• 200 cm: TUN-nr. 5228113, vare-nr. WM-39520

Vaterpas sæt

• Bestående af 60, 120 og 200 cm sølveloxerede vaterpas

TUN-nr. 5228114

Vare-nr. WM-39599

Digitalt vaterpas

Niveau Digit

• Viser fald i grader eller procent

• Opløsning 0,1° eller 0,1%

• Lyd ved 0° og 90° kan slås fra

• HOLD funktion

• Vender automatisk tallene i displayet for nem afl æsning

• Nem at kalibrere

• Nøjagtighed ± 0,1° ved 0° og 90°, ± 0,2° ved øvrige

positioner

• 100 cm: TUN-nr. 5346759, vare-nr. WM-80510

• 200 cm: TUN-nr. 5346761, vare-nr. WM-89520

* afhængig af lysforhold i rummet

www.laser-prof.dk


Vaterpas og manuelle måleinstrumenter

Alu vaterpas

• Ekstremt robust alu-profi l med profi lering for bedre greb

• Elektronisk kontrol og indbygning af libellerne

• Huller for gennemgreb

• 60 cm: TUN-nr. 5228305, vare-nr. WM-38906G

• 80 cm: TUN-nr. 5228306, vare-nr. WM-38908G

• 100 cm: TUN-nr. 5228307, vare-nr. WM-38910G

• 120 cm: TUN-nr. 5228308, vare-nr. WM-38912G

• 150 cm: TUN-nr. 5228309, vare-nr. WM-38915G

• 180 cm: TUN-nr. 5228311, vare-nr. WM-38918G

• 200 cm: TUN-nr. 5228310, vare-nr. WM-38920G

Stolpevaterpas

• Kraftig aluminium

• 3 libeller til lodret afl æsning af stolpe- og hjørneopsætning

• 1 libelle til vandret afl æsning

• MV-profi ler og håndtag

• Længde 54,5 cm

• Vægt 960 g

TUN-nr. 5157460

Vare-nr. MT-29850

Præcisionsvaterpas

• Af metal

• Leveres i trækasse

• 200 mm x 0,1 mm: TUN-nr. 5241040, Vare-nr. MT-30022

• 200 mm x 0,02 mm: TUN-nr. 5241039, Vare-nr. MT-30020

Gaffelmålebånd

• Robust stålmålebånd, 30 eller 50 m

• Alu-ramme giver let vægt

• Ergonomisk greb

• Slidstærk konstruktion

• 30 m: TUN-nr. 5228312, vare-nr. WM-920GEM30

• 50 m: TUN-nr. 5228313, vare-nr. WM-920GEM50

www.ankas.dk 42

Elektronisk vinkelmåler

• 4 størrelser:

• 370 mm: TUN-nr. 5907604, vare-nr. NS-GN498PD

• 517 mm: TUN-nr. 5907606, vare-nr. NS-GN5050

• 767 mm: TUN-nr. 5907607, vare-nr. NS-GN5075

• 1067 mm: TUN-nr. 5907608, vare-nr. NS-GN5105

• Libelle vaterpas med lodret og vandret

libelle og elektronisk vinkelmåler 0-185°

• Vinkel kan omgående afl æses i display

• Advarsel for lav batterikapacitet

Stolpevaterpas

• 3 libeller

• Fast 90 graders vinkel

• Med elastik

• Mål 14 x 9 x 9 cm

• Vægt 114 g

TUN-nr. 5238377

Vare-nr. CL-907

Lommevaterpas

• 3 libeller

• Slagfast ABS plast

TUN-nr. 1247086

Vare-nr. WM-80220B

Selvklæb. målebånd

• 13 mm

• 2 m fra højre: TUN-nr. 5307699, vare-nr. WM-2H

• 2 m fra venstre: TUN-nr. 5307700, vare-nr. WM-2V

• 3 m fra højre: TUN-nr. 5307701, vare-nr. WM-3H

• 3 m fra venstre: TUN-nr. 5307702, vare-nr. WM-3V

• 5 m fra højre: TUN-nr. 5307703, vare-nr. WM-5H

• 5 m fra venstre: TUN-nr. 5307704, vare-nr. WM-5V

• 10 m fra højre: TUN-nr. 5307697, vare-nr. WM-10H

• 10 m fra venstre: TUN-nr. 5307698, vare-nr. WM-10V


Arbejds-walkie-talkie

• Professionel, robust udgave til udendørs brug

• LED visning af modtagelse og transmission

• 16 kanaler

• Rækkevidde 5 km i åbent terræn

TUN-nr. 1291718

Vare-nr. GF-F870000

Videoendoskop

FVE 100

• Vandtæt kikkertrør, 1 m langt

• 3" display

• 960 x 240 pixels

• Ø 17 mm kamerahoved

• 5-15 cm synligt område

• Videoudtag til TV (PAL/NTSC)

• Genopladelige Li-ion batterier

• Inkl. magnet, krog, spejl, kabler, oplader og kuffert

TUN-nr. 1393654

Vare-nr. GF-F800700

Kamerarør til videoendoskop

• Til FVE 100 og FVE 150, 9 mm Ø

• 1 m langt: TUN-nr: 1447763, vare-nr. GF-F800752

• 2 m langt: TUN-nr: 1447764, vare-nr. GF-F800753

Termometer/vindmåler

FTA 1

• Til måling af luftstrøm/temperatur

i omgivelserne

• Forskellige funktioner som max./min.

og HOLD

• 1,4-104 km/t, 0,4-30 m/s,

80-5900 ft/min, 0,9-67 mph,

0,8-58 knob

• Lufttemperaturområde -10°C - +60°C

TUN-nr. 1393662

Vare-nr. GF-F800450

Elektroniske og manuelle måleinstrumenter

43

Håndmikrofon

• F&-HM til walkie-talkie

TUN-nr. 1306163

Vare-nr. GF-F870100

Endoskop

• Kikkert til inspektion på svært tilgængelige steder:

Vægge, gulve, lofter, maskindele, cylindre m.m.

• Med lys og 90° vinkelspejl

• 18" langt kikkertrør

TUN-nr. 5214717

Vare-nr. IGS-818

Videoendoskop med kamera

FVE 150

• Vandtæt kikkertrør, 1 m langt

• 3,2" display

• 320 x 240 pixels

• Ø 17 mm kamertahoved

• 15-25 cm synligt område

• Videoudtag til TV (PAL, NTSC) samt intern hukommelse

• Menufunktion på fl ere sprog (engelsk, fransk, spansk, tysk)

• JPG (320 x 240), lagring i intern hukommelse

• 70 MB intern hukommelse og 2 GB SD-kort

• Genopladeligt Li-ion batteri

• Inkl. magnet, krog, spejl, kabler, oplader, SD-kort og kuffert

TUN-nr. 1393655

Vare-nr. GF-F800710

5-i-1 digitalt multimeter

FMM 5

• Måler lys, fugt, støj, temperatur

• Måler ACV, DCV, ACA, DCA modstand,

kapacitans, frekvens, driftscyklus

diodekontrol, kontinuitetstest, ikke

kontakt AC-spænding

TUN-nr. 1314978

Vare-nr. GF-F800600

www.laser-prof.dk


Elektroniske og manuelle måleinstrumenter

Lægtesøger

StudSensor i65

• Vægscanner med centrum- og kantsøger

• Til træ- og metallægter

• Finder lægter i op til 38 mm's dybde

• Med alarm for strømførende ledninger

• Med autokorrektionsteknologi

TUN-nr. 5310319

Vare-nr. ZI-62069

Lægtesøger

MultiScanner i520

• Til træ-/metallægter samt el-kabler

• Finder centrum af lægten i én arbejdsgang

• Skelner mellem overfl adiske og dybe mål

• Finder lægter og ikke jernholdigt metal

i op til 38 mm's dybde

• Finder jernholdigt metal i op til 76 mm's

dybde gennem massiv beton

• Velegnet til bla. installering af skabe,

stikkontakter og vægmonterede fl adskærme

TUN-nr. 5310318

Vare-nr. ZI-62293

Lægtesøger

StudSensor e40

• Til træ-/metallægter

• Finder lægter i op til 38 mm's dybde

• Med alarm for strømførende ledninger

• Med SpotLite® pegesystem

• Skridsikkert gummihåndtag

TUN-nr. 1377820

Vare-nr. ZI-63963

Lægtesøger

MultiScanner i320

• Til træ-/metallægter

• Finder centrum og kant af lægten

• Finder lægter og rigler i op til 38 mm's

dybde bag gips eller krydsfi nér

• Finder jernholdigt metal i op til 76 mm's

dybde

• Finder ikke-jernholdigt metal i op til 38 mm's

dybde

• Med alarm for strømførende ledninger

TUN-nr. 1377816

Vare-nr. ZI-64015

www.ankas.dk 44

Metalsøger

MetalliScanner MT6

• Elektronisk metalsøger

• Brugervenligt avanceret brugerinterface

• Skelner automatisk mellem magnetisk/

ikke magnetisk metal

• Finder metal i op til 152 mm's dybde gennem

massiv beton

• Målenøjagtighed ± 25 mm, ± 13 mm i dybden

• Med stort display der viser genstandens

placering og dybde

TUN-nr. 5310224

Vare-nr. ZI-62080

Metalsøger

MultiScanner i700

• Vægscanner med centrum- og kantsøger

• Frit bevægeligt scannerhoved med klart,

baggrundsbelyst LCD display

• Finder ikke jernholdigt metal i op til

5 cm's dybde

• Finder jernholdigt metal i op til 7,5 cm's

dybde

• Finder trælægter i op til 38 mm's dybde

• Med alarm for strømførende ledninger

• Med autokorrektionsteknologi

• Med markørpen

TUN-nr. 5310225

Vare-nr. ZI-62082

Lægtesøger

StudSensor e50

• Til træ-/metallægter

• Finder lægter i op til 38 mm's dybde

• Med alarm for strømførende ledninger

• Med autokorrektionsteknologi

• Stor LCD skærm

• Skridsikkert gummihåndtag

TUN-nr. 1377818

Vare-nr. ZI-63968

Ledning-/kabelsøger

ElectriScanner

• Finder strømførende ledninger

• Finder ledninger i op til 10 cm’s dybde

• Automatisk kompensation for 110/220V

og 50/60 Hz

• Skridsikkert gummihåndtag

TUN-nr. 1394397

Vare-nr. ZI-64131


Termoelement termometer

FT 1300-2

• Professionelt type K termometer med

dobbelt input

• Elektronisk offsetfunktion tillader at

kompensation for termoelementfejl

maksimerer den overordnede nøjagtighed

• Max. HOLD og data HOLD funktion

• Baggrundsbelyst LCD display

• Målenøjagtighed ± 0,5% ±1°C

• Temperaturområde -50°C - +1300°C

• Differential temperatur (T1-T2)

• Scanningsfunktion (T1, T2, T1-T2, max.,

HOLD m.m.)

TUN-nr. 1314990

Vare-nr. GF-F800410

Støjmåler

FSM 130

• Til hurtige målinger af støjniveau eller

akustik

• Max. og HOLD funktion

• Måleområde low range 35-100 dB

• Måleområde high range 60-130 dB

• Målenøjagtighed 1,5 dB ved 94 dB

TUN-nr. 5214469

Vare-nr. GF-F800200

Infrarødt termometer

FIRT 550-Pocket

• Til temperaturmålinger uden kontakt

• Lille, handy model

• Dobbelt laserstråle fokuserer på

målegenstanden

• Temperaturområde -50°C - +550°C

• Afstand 12:1

• Målenøjagtighed ± 1%

• Stråleevne justerbar 0,1 - 1,0

TUN-nr. 1314985

Vare-nr. GF-F800001

Infrarødt termometer

FIRT 1600 Data

• Kort måletid: 150 ms

• Temperaturområde -50°C - +1600°C

• 99 målinger i hukommelse

• USB forbindelse til overførsel af data

TUN-nr. 1483210

Vare-nr. GF-F800020

NB: Leveres fra 1. maj 2011

NYHED

Elektroniske og manuelle måleinstrumenter

45

Digitalt termometer

FT 1000-Pocket

• Type K termoelementsensor

• Lille, handy model

• Temperaturområde -20°C -

+1000°C

• LCD display med °C, °F, HOLD og

data HOLD

• Advarsel ved lavt batteriniveau

• Automatisk slukning

TUN-nr. 1314991

Vare-nr. GF-F800420

Støjmåler

FSM 130+

• Til hurtige målinger af støjniveau/akustik

• Max. og HOLD funktion samt strømudtag

til tilslutning til analysator eller optager

• Indbygget kalibrering

• Indikation ved for stort område

• Måleområde low range 35-100 dB

• Måleområde high range 65-130 dB

• Frekvensvægtning low range: 35-100 dB

• Frekvensvægtning high range: 65-130 dB

• Målenøjagtighed 1,5 dB ved 94 dB

TUN-nr. 5214470

Vare-nr. GF-F800210

Infrarødt termometer

FIRT 800-Pocket

• Til temperaturmålinger uden kontakt

• Lille, handy model

• Dobbelt laserstråle

• Temperaturområde -35°C - +800°C

• Afstand 10:1

• Målenøjagtighed ± 1%

• Stråleevne justerbar 0,1 - 1,0

TUN-nr. 1314986

Vare-nr. GF-F800002

Infrarødt termometer

FIRT 1000 DataVision

• Temperaturmåling af dug- og dråbepunkt

• Måling af lufttemperatur 0°C - +50°C

• Måling af luftfugtighed 0-100% RH

• Integreret kamera til billeder eller video

• TFT farvedisplay med kamera

• Kort måletid: 300 ms

• Temperaturområde -50°C - + 1000°C

• USB forbindelse til overførsel af data

TUN-nr. 1483211

Vare-nr. GF-F800030 NYHED

NB: Leveres fra 1. maj 2011

www.laser-prof.dk


Elektroniske og manuelle måleinstrumenter

Positioneringsstreglaser

FPL L-5

• Udsender en tydelig laserstreg

• Bruges som referencelinje ved skæring af træ, fl iser m.m.

• Indbygget laserdiode 5 mW

• Laservinkel 84°

• Synlig 0-10 m

• Arbejdstemperaturer -10°C - +40°C

• Inkl. universalholder

TUN-nr. 1393645

Vare-nr. GF-F519005

Materialetykkelsesmåler

FCT 1 Data

• Måleområde 0-1250 μm

• V-sensor til måling af runde materialer

• USB forbindelse til overførsel af data

• Måling i μm, mils, mm

TUN-nr. 1483209

Vare-nr. GF-F800460

NB: Leveres fra 1. maj 2011

NYHED

Telefi x

• Til alle typer opmålinger hvor tommestok

eller målebånd ikke kan bruges

• Vinduesmål, dørmål, bordplader osv.

• Nem afl æsning

• Leveres med etui

• 66-300 cm: MT-49360, TUN-nr. 5850331

• 99-500 cm: MT-49362, TUN-nr. 5850332

• 135-800 cm: MT-49365, TUN-nr. 5931036

• 165-1000 cm: MT-49366, TUN-nr. 5931037

www.ankas.dk 46

Positioneringsstreglaser

FPL C-5

• Udsender to tydelige laserstreger, der danner et kryds

• Bruges som referencelinje ved skæring af træ, fl iser m.m.

• Indbygget laserdiode 5 mW

• Laservinkel 120°

• Synlig 0-10 m

• Arbejdstemperaturer -10°C - +40°C

• Inkl. universalholder

TUN-nr. 1393649

Vare-nr. GF-F519105

Lysmåler

FLM 400 Data

• 0-400.000 Lux

• Måling 1,5 gange i sekundet

• 99 målinger i hukommelse

• USB forbindelse til overførsel af data

• 16000 målinger som datalogger

TUN-nr. 1483258

Vare-nr. GF-F800510

NB: Leveres fra 1. maj 2011

NYHED

Lækagesøger

Leak Alert

• Elektronisk vandføler

• Udsender høj alarmlyd ved direkte

kontakt med vand

• Holder op til 72 timer

TUN-nr. 5310320

Vare-nr. ZI-62076

Gaslækagesøger

FGD 1

• 16" fl eksibelt rør

• Præcisionssensor til selv små udslip

• Gastyper: naturgas, propan, butan, metan,

acetone, alkohol, ammoniak, benzin, jetbenzin,

hydrogen, røg, industrielle opløsningsmidler,

lakfortynder, nafta

TUN-nr. 1483208

Vare-nr. GF-F800470

NB: Leveres fra 1. maj 2011

NYHED


Digitalt hygro-/termometer

FHT 60

• Til måling af relativ fugt og temperatur

• Hurtig måletid

• Baggrundsbelysning, max. HOLD og data HOLD

• Måleområde temperatur -20°C - +60°C

• Måleområde fugt 0-100%

• Målenøjagtighed temperatur ± 2°C

• Målenøjagtighed fugt ± 3,5%

TUN-nr. 5214467

Vare-nr. GF-F800100

Temperatur- og fugtdatalogger

FHT 70

• Måleområde -40°C - +70°C

• Måling af luftfugtighed 0-100% RH

• Variabel indstilling af målinger fra

1 sek. til 24 timer

• 32700 målinger i hukommelse

• USB forbindelse til overførsel af data

TUN-nr. 1483761

Vare-nr. GF-F800120

NB: Leveres fra 1. maj 2011

NYHED

Fugtmåler til beton og træ

GMI 15

• Kan måle i ca. 3 cm’s dybde i træ og

i ca. 4 cm’s dybde i beton og cement

• Kan måle fugt bag væg- og gulvfl iser

• Arbejdstemperatur 0°C - +50°C

• Opbevaringstemperatur -20°C - +70°C

• Relativ fugt 0% - 80%

TUN-nr. 5230815

Vare-nr. GG-101440

Fugtmåler

FFM 100

• Med oplyst display og kuglesonde

• Kan måle i 20-40 mm’s dybde

• Måleområde 0-100 cifre

• Max./min. og HOLD funktion

TUN-nr. 1314979

Vare-nr. GF-F800650

Elektroniske og manuelle måleinstrumenter

47

Digitalt hygro-/termometer

FHT 100

• Til måling af relativ fugt og temperatur

• Med måling af temperatur for dugpunkt og

dråbedannelse

• Hurtig måletid og stor nøjagtighed

• Baggrundsbelysning, max. HOLD og data HOLD

• Måleområde temperatur -30°C - +100°C

• Måleområde fugt 0-100%

• Målenøjagtighed temperatur ± 0,5°C

• Målenøjagtighed fugt ± 2%

TUN-nr. 5214468

Vare-nr. GF-F800110

Fugtmåler til træ

Mess. 590

• Alsidig digital fugtmåler

• Måler fugt både på overfl aden og inden i emner

• Viser det tørre og muligvis fugtige område

• Baseret på elektrisk modstand

• 3 LED lamper og LCD display

• Måleområde fugt 8-28%

• Nøjagtighed ± 2% mellem 8 og 28%

• Temperaturkompensation 0-40°C

TUN-nr. 5245347

Vare-nr. GF-F800300

Universal fugtmåler

GMH 3830

• Professionel fugtmåler

• Måler på overfl ader, i indstik og indboringer

• Måler fugt og temperatur

• LED display

• Menufunktion

• Nøjagtighed i træ og byggematerialer ± 0,2%

• Leveres inkl. alle dele til indstik, overfl ade

og indboring inkl. målepasta og kuffert

TUN-nr. 5207439

Vare-nr. GG-GMH3830

www.laser-prof.dk


Elektroniske og manuelle måleinstrumenter

Teleskopmålestok

EasyFix

• Teleskopmålestok med let læselig skala

• 83-500 cm

• Vægt 2 kg

• Leveres med etui

TUN-nr. 5789070

Vare-nr. GF-F451

Elektronisk målehjul

ME 100

• Fra 0 til 999.999,99 m

• Med hukommelse

• Hjulomkreds 1 m

• Nøjagtighed 1 mm

• Leveres med taske

TUN-nr. 5050389

Vare-nr. GF-ST142

Målehjul med plasthjul

M 10

• Med støtteben

• Fjerner snavs fra hjulet

• Hjulomkreds 1 m

• Nøjagtighed 1 cm

• Leveres med taske

TUN-nr. 5848475

Vare-nr. GF-ST325120

Kikkert med afstandsmåler

Pro Sport 450

• 4x forstørrelse, 20 mm optik

• Arbejdsområde op til 732 m

TUN-nr. 5174269

Vare-nr. GG-3254699

www.ankas.dk 48

Målestok/laser sensorholder

EasyFix

• Teleskopmålestok der kan bruges som

langt stadie, med holder til modtager

• 83-500 cm

• Vægt 2 kg

• Leveres med etui

TUN-nr. 5306290

Vare-nr. GF-F452

Målehjul med metalhjul

M 10S

• Nem at bruge

• Stort display, nemt at afl æse

• Hjulomkreds 1 m

• Nøjagtighed 1 cm

TUN-nr. 5907605

Vare-nr. SW-SL500205

Kikkert med afstandsmåler

NYHED

Fusion 1600

• 10x forstørrelse, 42 mm optik

• Måleområde op til 1463 m

• Synsfelt 1000 m/101 m

• Bue- eller riffelmode

• Rainguard® HD Coating

• 100% vandtæt

TUN-nr. 1483215

Vare-nr. GG-201042

Kikkert med afstandsmåler

Elite 1500

• 7x forstørrelse, 26 mm optik

• Arbejdsområde op til 1373 m

TUN-nr. 5174270

Vare-nr. GG-3254800


PREXISO

• Lille, robust afstandsmåler

• Måling af areal (m2) og volumen (m3)

• Pythagoras

• Nøjagtighed ± 2 mm

• Rækkevidde Fra 10 cm op til 30 m

TUN-nr. 1418293

Vare-nr. LE-762073

NYHED

LEVERINGSOMFANG

Etui og batterier

DISTO D2

• Lille afstandsmåler til indendørs brug

• Genvejstaster og lys i display

• Pythagoras og dobbelt Pythagoras

• Måling af areal (m2) og volumen (m3)

• Timer (automatisk nedtælling)

• Udklappeligt endestykke

• Nøjagtighed ± 1,5 mm

• Rækkevidde fra 5 cm op til 60 m

TUN-nr. 5384898

Vare-nr. LE-763494

LEVERINGSOMFANG

Etui, løs strop og batterier

DISTO D5

• Afstandsmåler til indendørs og udendørs brug

• Farvedisplay

• Digital målsøger med 4x zoom

• Udregning af taghældninger og facadearealer

• Trekantfunktion til udregning af areal af

mangekantede rum

• Pythagoras og dobbelt Pythagoras

• Hukommelse med plads til 20 målinger

• Nøjagtighed ± 1 mm

• Rækkevidde fra 5 cm op til 200 m

TUN-nr. 1283493

Vare-nr. LE-764550

LEVERINGSOMFANG

Etui, løs strop og batterier

49

DISTO DXT

• Afstandsmåler til indendørs og udendørs brug

• Tåler støv og spuling med vand (IP 65) samt

fald fra 2 m

• Måling af areal (m2) og volumen (m3)

• Pythagoras

• Udklappeligt endestykke

• Nøjagtighed ± 1,5 mm

• Rækkevidde fra 5 cm op til 70 m

TUN-nr. 1418716

Vare-nr. LE-774697

NYHED

LEVERINGSOMFANG

Etui, løs strop og batterier

DISTO D3a

DISTO D8

• Afstandsmåler til indendørs og udendørs brug

• Overførsel til lomme-PC eller PC vha.

BLUETOOTH® teknologi

• Integreret 360º tiltsensor til måling af fald

• Farvedisplay

• Digital målsøger med 4x zoom

• Udregning af taghældninger og facadearealer

• Hukommelse med plads til 30 målinger

• Nøjagtighed ± 1 mm

• Rækkevidde fra 5 cm op til 200 m

• Vand- og støvtæt, IP 54

TUN-nr. 1318306

Vare-nr. LE-764555

LEVERINGSOMFANG

Måltavle, etui, løs strop og batterier

Leica Disto

• Ultra lille afstandsmåler til indendørs brug

• Måling af areal (m2) og volumen (m3)

• Gradmålinger op til ± 45º

• Pythagoras

• Timer (automatisk nedtælling)

• Tiltmodtager og udklappeligt endestykke

• Nøjagtighed ± 1 mm

• Rækkevidde fra 5 cm op til 100 m

• Vand- og støvtæt, IP 54

• Fås også i BT version med Bluetooth® (vare-nr. LE-776747)

TUN-nr. 1423036

Vare-nr. LE-776148

LEVERINGSOMFANG

Etui, måltavle, løs strop og batterier

NYHED

www.laser-prof.dk


Trefodsstativer

Alu-stativ FS 20

• Robust

• Hurtig opstilling

• Til alle typer instrumenter

• Med skulderstrop

• Højde 105-165 cm

• Vægt 3,5 kg

TUN-nr. 5810809

Vare-nr. GF-SL320101

Elevatorstativ FS 30-M

• Hurtig opstilling

• Med gummispidser

• Elevator kan låses

• Mm skala

• Med skulderstrop

• Højde 65-200 cm

• Vægt 5,2 kg

TUN-nr. 5842519

Vare-nr. GF-SL320103

Elevatorstativ FS 30-S

• Kraftigt mini-trefodsstativ

• Med gummispidser

• Elevator kan låses

• Mm skala

• Med skulderstrop

• Højde 68-138 cm

• Vægt 4,2 kg

TUN-nr. 5399079

Vare-nr. GF-F000155

www.ankas.dk 50

Alu-stativ med kuglehoved FS 20-D

• Hurtig opstilling

• Til instrumenter der kræver

rund plade til montering

• Med skulderstrop

• Højde 105-165 cm

• Vægt 3,5 kg

TUN-nr. 5919458

Vare-nr. GF-G320102

Elevatorstativ FS 30-L

• Hurtig opstilling

• Med gummispidser

• Elevator kan låses

• Mm skala

• Med skulderstrop

• Højde 90-285 cm

• Vægt 8,2 kg

TUN-nr. 5848478

Vare-nr. NS-SL320108

Elevatorstativ FS 30-XS

• Gummifødder til indendørs brug

• Kan også bruges udendørs

• Højde 104-300 cm

• Vægt 5,9 kg

TUN-nr. 5342672

Vare-nr. GF-F000165


Alu-elevatorstativ

• Let aluminiumstrefod

• Til måleudstyr/fotoudstyr

• Gevind 1/4"

• Meget let fi njustering

• Fodstykket kan justeres i alle retninger

og er aftageligt

• Højde 70-172 cm

TUN-nr. 1305776

Vare-nr. LE-757938

Alu-elevatorstativ FS-10/12

• Let aluminiumstrefod

• Gevind 5/8"

• Hurtig opstilling

• Med stregskala

• Højde 67-161 cm: GF-SL302000,

TUN-nr. 5143079

• Højde 73-244 cm: GF-F303000,

TUN-nr. 1483212

NB: FS-12, GF-F303000,

leveres fra 1. juni 2011

Træstativ FS-24

• Robust træstativ til theodolit og

totalstationer

• Hurtig opstilling

• Med skulderstrop

• Højde 105-170 cm

• Vægt 6,5 kg

TUN-nr. 5686632

Vare-nr. NS-550507

51

Elevatorstativ FS 30-XL

• Let trefod af aluminium og glasfi ber

• Kan bære op til 20 kg

• Højde 166-380 cm

• Vægt 15,6 kg

TUN-nr. 5189636

Vare-nr. GF-F000159

Trefodsstativer

Alu-trefodsstativ, kamerastativ

• Let aluminiumstrefod

• Til måleudstyr/fotoudstyr

• Gevind 1/4"

• Hurtig opstilling

• Med stregskala

• Højde 57-161 cm

TUN-nr. 5061977

Vare-nr. GF-F301000

Teleskopstang KS 3

• Bruges hvor der ikke er plads til

trefodsstativ

• Hurtig opstilling

• Med plade til laser

• Med stregskala

• Højde 85-380 cm

TUN-nr. 5607325

Vare-nr. GF-520100

www.laser-prof.dk


Diverse tilbehør

Stadie til laser

• Alu-stadie med rund libelle

• Med holder til montering af modtagerbeslag

• Mm skala

• Længde 2,4 m

• Vægt 900 g

TUN-nr. 5815832

Vare-nr. GF-SL320205

Præcisionsnivellerstadie

• Metrisk alu-stadie, 1,24-5 m

• Til nivellering

• Sølvoverfl ade på en side

• Stabil aluminiumsprofi l

• Mm skala/E-skala

TUN-nr. 5810810

Vare-nr. GF-SL320208

Betonmodtagerstadie

• Til udlægning af beton eller andre

fl ydende materialer

• 38 cm metaltallerken og 1,5 m

aluminiumsstang

• Bruges i stedet for standard stadie

TUN-nr. 5157382

Vare-nr. GF-F290800

Finjusteringsadapter

• Passer til alle rotationslasere og

streglasere

• Finjusterer 360° vandret

• Åbning til laser med lodstråle til gulv

• Låsemekanisme

TUN-nr. 1478488

Vare-nr. GF-F290760

Adapter til trefodsstativ

• 5/8" indvendigt gevind

• 1/4" udvendigt gevind

TUN-nr. 1307228

Vare-nr. PC-PLS-20351

NYHED

FR 10 kombinationsmodtager

• Til streglasere og rotationslasere

• To nøjagtighedstrin i rotationsfunktion:

± 1 mm/2,5 mm

• To modtageområder i stregfunktion

TUN-nr. 5325085

Vare-nr. GF-F585510

www.ankas.dk 52

Nivellerstadie/teleskopisk målestok

• Metrisk alu-stadie, 1,187-5 m

• Til nivellering

• Sølvoverfl ade på en side

• Stabil aluminiumsprofi l

• Mm skala/E-skala

• Kan afl æse den faktiske højde på skalaen

TUN-nr. 5236416

Vare-nr. GF-485

Stadie i træ

• Sammenklappeligt stadie, 4 m højt

• E-skala

• Coated med PVC

• Galvaniseret beslag

• Foldes til 1 m

TUN-nr. 5686633

Vare-nr. NS-964451

Tag-/galgebeslag

• Passer til alle rotationslasere

TUN-nr. 5136226

Vare-nr. GG-01

Vinkeladapter med gradskala

• Bruges med rotationslaser

• Til afsætning af fald fra 0 til 90 grader

• Kan monteres på alle trefodsstativer

med 5/8" gevind

• Indstilles manuelt i grader vha. skala

TUN-nr. 5157381

Vare-nr. GF-F290700

Vægholder til laser

• Robust vægholder til laser

• Ideel til indendørs brug

• Cm- eller tommeskala

• Leveres med taske

TUN-nr. 5791319

Vare-nr. GF-F290600

SLD modtager

• Passer til alle streglasere

• To LCD displays

• Justérbar ringetone

• To nøjagtighedstrin

TUN-nr. 5341192

Vare-nr. PC-SLD


Rod-Eye Digital modtager

• Robust modtagerboks

• Med beslag

• Passer til alle rotationslasere

• Viser i mm forskellen i

målingerne

• Automatisk slukning

• Rækkevidde 1-300 m

• 3 lydstyrker

• Funktionstid 60 timer

• 5 nøjagtighedstrin: ± 0,5 mm/1 mm/2 mm/5 mm/10 mm

• Arbejdstemperaturer -20° - +60°C

• Vand- og støvtæt, IP 67

Vare-nr. LE-769809

FR 45 modtager

• Passer til alle rotationslasere

• Gummibeskyttet hus

• Indbyggede magneter på toppen

og siderne

• 3 nøjagtighedstrin: ± 2 mm/

4 mm/10 mm

TUN-nr. 5230656

Vare-nr. GF-F252000

FR 55 modtager

• Passer til alle streglasere med

pulsfunktion

• Med LED lamper på toppen

TUN-nr. 5062979

Vare-nr. GF-F500510

Fjernbetjening

• Passer til FL 250 VA-N

• Kan styre alle funktioner

• Leveres inkl. batteri

TUN-nr. 1307227

Vare-nr. GF-FB250

Laserbriller

• Gør det lettere at se laserstrålen

TUN-nr. 5730815

Vare-nr. SW-SL320210

53

FR 66 modtager

Diverse tilbehør

• Robust modtagerboks

• Med beslag

• Passer til alle rotationslasere

• Viser i mm forskellen i

målingerne

• Automatisk slukning

• Rækkevidde 1-300 m

• 3 lydstyrker

• Funktionstid 60 timer

• 5 nøjagtighedstrin: ± 0,5 mm/1 mm/2 mm/5 mm/10 mm

• Arbejdstemperaturer -20° - +60°C

• Vand- og støvtæt, IP 67

TUN-nr. 1266918

Vare-nr. GF-F258000

FR 77 modtager

• 12 cm langt modtagerfelt

• Trådløs overførsel af signal mellem

2 stk. FR 77

• 4 nøjagtighedstrin: ± 2 mm/5 mm/

10 mm/20 mm

• Med NiMH batteri og oplader

TUN-nr. 1483207

Vare-nr. GF-F257000

NB: Leveres fra 1. juni 2011

Fjernbetjening

• Passer til FL 200 A og FL 200 A-N

• Kan styre alle funktioner

• Leveres inkl. batteri

TUN-nr. 5195051

Vare-nr. GF-F2981

Fjernbetjening

• Passer til Rugby 280DG

• Kan styre alle funktioner

• Let læseligt display

• Rækkevidde 100 m

TUN-nr. 1340170

Vare-nr. LE-768543

Magnetisk måltavle

• Magnetisk

• Cm- eller tommeskala

Grøn: TUN-nr. 5353901, vare-nr. GF-F290501

Rød: TUN-nr. 5730814, vare-nr. SW-SL320191

NYHED

www.laser-prof.dk


Diverse tilbehør

Spotmarker, 500 ml

• Selvrensende dyse

• Kan bruges på alle materialer

• Fås i rød, gul, hvid og sort

Vare-nr. MD-201530..561

Markeringsspray, 500 ml

• Selvrensende dyse

• Kan bruges på alle materialer, også våde

• Fås i 3 almindelige farver og 6 selvlysende

farver

Vare-nr. GF-800001..11

Vogn til markeringsspray

• Spraystok med hjul

• Passer til Spotmarker

TUN-nr. 5398865

Vare-nr. MD-899836

A4 måltavle

• Til Leica

TUN-nr. 5353897

Vare-nr. LE-723385

Retteskinne

• 200 cm: TUN-nr. 8506123, vare-nr. CC-220-200

• 250 cm: TUN-nr. 8506131, vare-nr. CC-220-250

• 300 cm: TUN-nr. 8506149, vare-nr. CC-220-300

• 400 cm: TUN-nr. 8506164, vare-nr. CC-220-400

• 500 cm: TUN-nr. 8506180, vare-nr. CC-220-500

• 600 cm: TUN-nr. 8506198, vare-nr. CC-220-600

Dobbelt pentagon

• Med to 90° spejle

• Kan lukkes for snavs

TUN-nr. 5848477

Vare-nr. GF-ST325130

www.ankas.dk 54

Spotmarker fl ourescerende, 500 ml

• Selvrensende dyse

• Kan bruges på alle materialer

• Fås i pink, rød, orange, gul, grøn og blå

fl uorescerende

Vare-nr. MD-201479..523

Holder til markeringsspray

• Spraypistol

• Passer til Spotmarker

TUN-nr. 5398848

Vare-nr. MD-123030

Vinkellibelle

• Til opstilling af stolper

• Til brug på stadier

TUN-nr. 5848476

Vare-nr. GF-ST325125

Lille måltavle

• Til Leica

TUN-nr. 5353899

Vare-nr. LE-563875

Retteskinne

• Med libelle

• 200 cm: TUN-nr. 8506065, vare-nr. CC-165-200

• 250 cm: TUN-nr. 8506073, vare-nr. CC-165-250

• 300 cm: TUN-nr. 8506081, vare-nr. CC-165-300

• 400 cm: TUN-nr. 7617657, vare-nr. CC-165-400

Passtykke til pentagon

• Passer til alle landmålerstokke

TUN-nr. 5353903

Vare-nr. GF-F277


Digital skydelære

• Af hærdet rustfrit stål

• Måleområde 0-155 mm

• Afl æsning 0,01 mm

• Med dybdemål

• Nøjagtighed ± 0,02 mm

• Med store, let læselige tal

TUN-nr. 5385070

Vare-nr. GM-0610

Landmålerstok

• Træ

• Rød/hvid

• Metalspids

• 23 x 1500 mm

TUN-nr. 5933063

Vare-nr. P-091600

Batterisæt til FL 100 HA

• Genopladeligt NiMH batterisæt inkl. oplader

TUN-nr. 1483762

Vare-nr. GF-100-7

Tommestok

• 3 m lang

• 15 led

TUN-nr. 5231865

Vare-nr. WM-337

Kurvespejl nr. 75

• Til cirkelformede afsætninger

• Særdeles velegnet til anlægsgartnere

og brolæggere

TUN-nr. 5178503

Vare-nr. GG-75

Tællevægt

• Til emner fra 0,2 g

• 0-6 kg x 0,2 g

TUN-nr. 1394438

Vare-nr. SN-9220.02.001

55

Skydelære med klemlås

• Afl æsning 0,05 mm

• Kæbelængde 40 mm

TUN-nr. 5385069

Vare-nr. GM-1010

Klemmebeslag komplet

• Til trefodsstativ

TUN-nr. 5195057

Vare-nr. GF-F160

Tommestokstadie

• 50 cm led

• Mm skala/E-skala

TUN-nr. 5157394

Vare-nr. NS-714001

Tommestok

• 2 m lang

• 10 led

• Natur: TUN-nr. 5236325, vare-nr. WM-334

• Hvid: TUN-nr. 5236322, vare-nr. WM-331

• Hvid/gul: TUN-nr. 5236324, vare-nr. WM-333

Bordvægt

• Bruger batteri

• Vejeplade 160 x 160 mm

• 0-5000 g, 1 g interval

TUN-nr. 1394434

Vare-nr. SN-9203.01.001

Digital foderskovl

• Digital vægt med aftagelig skovl

• Indbygget tiltsensor for nøjagtig

vejning

• 0-2 kg x 2 g

TUN-nr. 1394444

Vare-nr. SN-8210.01.001

Diverse tilbehør

www.laser-prof.dk


www.laser-prof.dk

Marts 2011

andersen & nielsen as • Meterbuen 2-4 • 2740 Skovlunde • Tlf: 36410200 • Fax: 36416932 • info@aogn.dk

M:\GPN\InDesign\Laser-prof katalog 2011 - marts 11 gpn

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!