Børns Voksenvenner København Vi udvider hos Børns ...

adhd.dk

Børns Voksenvenner København Vi udvider hos Børns ...

Børns Voksenvenner KøbenhavnHyskenstræde 7, 11207 København KTelefon: 33 15 19 48e-mail: kbh@voksenven.dkProjektet er omtalt på vores hjemmeside, hvor det også ermuligt at læse mere om Børns Voksenvenner generelt.www.voksenven-kbh.dkVi vil gerne fortælle mere om Børns Voksenvenner, så ringendelig til Stine Skovby på 33151948 og hør om det ernoget for dit barn. Du er også velkommen til at kontakte osvia mail på kbh@voksenven.dkVi udvider hos BørnsVoksenvenner!Børn der har søskende med gennemgribendeudviklingsforstyrrelse eller ADHD tilbydes nuen voksenvenVi tilbyder normalfungerende børn i alderen 6-12 år venskab med enfrivillig voksen af samme køn. Voksenvennen og barnet er sammen2-4 gange om måneden af nogle timers varighed.


Børns Voksenvenner i København (vi dækker Københavns ogFrederiksberg Kommune samt hele det tidligere Københavns Amt) hari snart 21 år etableret venskaber mellem børn af enlige forældre, med etsparsomt voksennetværk, til ressourcerige frivillige voksne. Vi har engrundig procedure for udvælgelse af de frivillige, ligesom vi indhenterdiverse attester, og venskaberne følges, blandt andet med tætsupervision det første år.Børn med søskende, der har en gennemgribende udviklingsforstyrrelseeller ADHD kan have enlige eller samboende forældre, essensen er herat barnets bror eller søster har en diagnose og deraf tilbydes detnormalfungerende barn en voksenven. Væsentligt er det fortsat atbørnene har et spinkelt voksennetværk.Hvem er Voksenvennerne? Det er mænd og kvinder i alle aldre med vidtforskellige baggrunde. De kan leve alene eller i parforhold, have voksnebørn eller slet ingen. Nogle har arbejdet professionelt med børn, andre harlavet noget helt andet. Fælles for dem er, at de har overskud og lyst til atlære et barn at kende og er villige til at påtage sig det ansvar, der følgermed at involvere sig i barnets liv. Udvælgelsen af nye voksenvenner skerbl.a. på baggrund af en personlig samtale i den frivilliges hjem. Herudoverskal voksenvennen deltage i et introduktionskursus, inden den endeligematchning kan finde sted. Undervejs i venskabets etablering fårvoksenvennerne mulighed for at udveksle erfaringer og at støtte oginspirere hinanden i fællesskab med en supervisor.Familier og børnForældrene ønsker måske at give deres normalfungerende børn nogleekstra oplevelser. Samværet kan bestå af aktiviteter og oplevelser meden voksen ven, men venskabet er også samvær, hygge samt en at talemed. Hvad dit barn og den frivillige laver sammen aftaler de fra gangtil gang, alt efter hvad de har lyst til. Nogle voksenvenner fortæller, atbørnene synes det er hyggeligt når de laver mad sammen, så snakker deog hygger imens. Børns Voksenvenner arrangerer forskelligeaktiviterer henover året, her kan dit barn og dets voksenven mødeandre børn og frivillige.Børnene er helt almindelige børn, der går i skole, har legekammerater ogfritidsaktiviteter. Fælles for dem er, at forældrene har tænkt, at de kunnehave glæde af en anden voksen og nogle andre oplevelser. Nogle afbørnene kan have et vanskeligt samvær med deres søskende grundetsøsteren/brorens diagnose, og her kan samværet med voksenvennen måskeblive et frirum.Det kan også være alt muligt andet venskabet kan berige barn ogvoksenven med. Vores erfaring er, at børnene er meget glade for, at have envoksen, der er deres særlige voksne og ofte får én til én kontakten storbetydning for barnet.Særlige tiltag i projektHvis børnene er interesseret heri tilbyder vi børnegrupper, hvorformålet er, at børnene kan møde andre børn, der er i samme situationsom dem selv. De andre børn kan have forældre/søskende medbevægelseshandicap, kronisk sygdom ect. I Børnegruppen vil vi tageforskellige emner op, der er betydningsfulde for børnene og børnenevil have mulighed for at fortælle om deres situation og høre hvordanandre børn lever.

More magazines by this user
Similar magazines