Navn 1 - CA a-kasse

ca.dk
  • No tags were found...

Navn 1 - CA a-kasse

Lyst til at læse videreVil du læse videre efter endt bachelor/uddannelse?Forskel på lysten til at læse videreTo ud af tre studerende på erhvervsakademierne(65,4 %) vil efter endtuddannelse læse videre med f.eks. enprofessionsbachelor, en HA eller andenvidereuddannelse.Næsten alle bachelor‐studerende (97 %) påhandelshøjskolerne vil læse videre, når dehar taget deres bachelor‐uddannelse.Studer ende påer hver vsakademi erBachel or -studer ende påhandel shøj skol er3%35%0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%65%97%nejjaDen markante forskel kan til dels forklaresved at akademiuddan‐nelserne betragtessom selvstæn‐dige afsluttede uddannelser.Det er en bachelor på handelshøjskolerne iprincippet også. men den er også 1. del afen kandidatuddannelse, og derfor er detformentlig mere naturligt for en bachelor atfortsætte med 2. del.Studerende påvirket af krisenHver fjerde på akademierne (26,1 %) erblevet påvirket af finanskrisen, da de valgteom de ville læse videre eller ej.I altKvindeMandFinanskrisens betydning for dit valg om at læsevidere26,10%27,60%23,90%71,20%69,50%73,90%Mindre/ ingen bet ydningSt or/ nogen bet ydningKrisen har haft lidt større betydning for dekvindelige studerende end for de mandlige.Krisen har haft betydning for 27,6 % afkvinderne, men kun for 23,9 % afmændene0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%Ville du læse videre, hvis der ikke var krise?Hver femte læser kun videre på grund af kriseHver femte på akademierne (19,5 %) villehave valgt anderledes, hvis der ikke havdeværet finanskrise. Dvs. de ville ikke havelæst videre.I altKvinde19,50%20,60%80,50%79,40%jaNejDet gælder for 20,6 % af kvinderne, og lidtfærre mænd, 17,8 %.Mand17,80%82,20%0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%.Rapportens grundlagRapporten er baseret på en undersøgelse blandt 1.017 studerende på handelshøjskolerne i Ålborg og i København og en undersøgelseblandt 453 studerende på erhvervsakademierne. I alt 1.470 studerende har deltaget i undersøgelserne.Ansvarlig for rapporten er kommunikationskonsulent Ole Strand (e‐mail ols@ca.dk, telefon 3342 0864)2/4

More magazines by this user
Similar magazines