Årets konference om ADHD - ADHD: Foreningen

adhd.dk

Årets konference om ADHD - ADHD: Foreningen

Esther SobanskiMD, certificeret i børne- og ungdomspsykiatrisamt psykoterapi. Esther Sobanski erlektor i børne- og ungdomspsykiatri og lederaf forskningsprojekt om voksen ADHD vedCentral Institute of Mental Health (CIMH) inMannheim. Hun har omfattende klinisk erfaringmed behandling af ADHD hos voksnesåvel som hos børn, har del-taget i flereforskningsprojekter på området og udgivet bøger og artikler.Hun er medlem af flere netværksstyregrupper i Europa.hovedoplægGener og piller er ikke svar pågåden om ADHD 3v/ Michael KasterOplægget vil beskrive, hvorfor gener alene ikke kan forklareårsagen til, at mennesker udvikler ADHD, og hvorfor medicinalene ikke kan løse de vanskeligheder, der er knyttet til ADHD.Det vil forholde sig kritisk til den genetiske ADHD-forskning, ogvil beskrive, hvilken betydning samfundsudviklingen og et barnsnære relationer har for udviklingen af ADHD. Oplægget vilpræsentere den nyeste forskning i epigenetik, der formentligvil blive banebrydende for forståelsen af ADHD i fremtiden.Michael KasterCand. psych. aut., specialist og supervisor iklinisk psykologi (DP). Michael Kaster er privatpraktiserendebørne- og voksenpsykologi København. Han arbejder som terapeut,supervisor, undersøger, konsulent, foredragsholderog børnesagkyndig. MichaelKaster har været aktiv i ADHD-debattensiden 2010. Han har medvirket i en rækkedebatter i radio, tv og skrevne medier.Folkeskole og inklusion– en politisk paneldebatVi har inviteret et ekspertpanel bestående af formand forBørns vilkår, Peter Albæk, Landformand for Skole og Forældre,Benedikte Ask Skotte og skolebestyrelsesformand og inklusionsaktivist,Anders Dinsen til at stille spørgsmål til politiskerepræsentanter. Klik ind på www.adhd.dk for at følge med i,hvilke politikere der deltager.ÅrhusrevysterneEn underholdende revy med fokus på dansk socialpolitiks finurlighedog de finurlige spor denne sætter i finurlige personligheder,herunder også din. Du ved det bare ikke. Århusrevysternehjælper dig til at blive klogere på dig selv og på voresalle sammens sociale system.Festbandet ”Short-Cut”Short-Cut spiller de største dansehits. Repertoiret spænder ligefra Beatles til Kelly Clarkson, og på scenen formår de, medhver deres personlige energi og entusiasme, at give publikumen uforglemmelig oplevelse. De anbefaler i øvrigt publikumefterfølgende strækøvelser for at undgå alt for ømme musklerdagen derpå! www.short-cut.dkAnders StjernholmAnders Stjernholm er uddannet journalistfra Syddansk Universitet i 2007. Han erstand up-komiker og vært på TV2s underholdningsprogram’Bingo Banko’. Igen i årvil Anders komme og underholde som afslutningpå konferencen - om hvad ved hanknapt nok selv endnu. Men Bingo Bankoværtenlover, at der vil være så få tal medi showet som overhovedet muligt!hovedoplægInklusion i folkeskolen – specialundervisningkontra rummelighed 4v/ Niels EgelundInklusion og rummelighed - to begreber der svirrer ikke bare iden pædagogiske debat, men også i debatten om kommunernesøkonomi. Hvad er op og hvad er ned i den debat? De fleste erenige om, at det helt store flertal af elever skal gå i den almindeligeskoles almindelige klasser, men er det nu også rimeligt,eller overhovedet muligt? Oplægget vil kaste lys over problemstillingen.”Skolen er bare ikke det fede, nårman har ADHD. Man skal jo gøredet, der er allersværest. Man skallytte og holde fokus.”Tanja, 18 årNiels EgelundDr.pæd. og PhD, institutleder og professori specialpædagogik på DanmarksPædagogiske Universitet. Niels Egelund eren af landets største kapaciteter indenforpædagogik og den danske skole, hvorhans interesseområde koncentrerer sig omfolkeskolen. Her har han i en årrække tagetcentrale punkter til debat - fra faglighedeni undervisningen til specialundervisning ogurolige elever.Folkeskole og inklusion


program programTorsdag d. 1. september Fredag d. 2. september9.00-10.00 Registrering, kaffe med rundstykker10.00-10.30 Velkomstv/ Formand for ADHD-foreningen, Jette MyglegaardÅbningstalev/ Socialminister Benedikte Kiær (K)10.30-12.00 Hovedoplæg 1Diagnosis and Treatment of Adult ADHDv/ Sandra Kooij (NL) (simultantolkes)12.00-13.00 Frokost13.00-15.00 Workshop AA1. Fra ord til handlingA2. Praktisk tilgang til inklusion af elever med ADHDA3. Hvordan tager man hånd om hele familien?9.00-10.30 Hovedoplæg 4Inklusion i folkeskolen – specialundervisning kontra rummelighedv/ Niels Egelund10.30-10.45 Pause med kaffe10.45-12.00 Workshop BB1. At rumme børn med særlige behovB2. Inklusion i folkeskolenB3. Nye veje til forståelse og samarbejdeB4. Kvinder med ADHD i sexindustrienB5. Det gode voksenliv med ADHDB6. Forældrefærdigheder i gulvhøjdeB7. ADHD hos voksne - det vestjyske referenceprogramB8. Tryk på trivsel og tryghedB9. Kærlighed i Kaos – når der er tryk på familielivet12.00-13.00 Frokost15.00-15.30 Pause med kaffeA4. DIVA – diagnostic Interview for ADHD in Adults (simultantolkes)A5. Treatment of Adults with ADHD – a German perspectiveA6. Kommunernes forebyggelse og inklusion af ungeA7. Afprøvning og dokumentation af familiestyrkende indsatser15.30-17.00 To samtidige hovedoplæg - Tilmelding ikke mulig.Hovedoplæg 2Affective Dysregulation in Attention- Deficit/HyperactivityDisorder (ADHD). v/ Esther Sobanski (D) (simultantolkes)Hovedoplæg 3Gener og piller er ikke svaret på gåden OM ADHD.v/ Michael Kaster18.00 ADHD-foreningen byder på et glas i foyeren13.00-14.00 Folkeskole og inklusion – en politisk paneldebat14.00-14.15 Pause med kaffe14.15-15.15 Workshop CC1. Vidensdeling og inklusion – en model med succesC2. Hvordan kan vi inkludere et ekskluderet barn?C3. Pædagogisk totalentreprise med overskudC4. En samlet pakkeC5. Nålen i høstakkenC6. Hvad skal der til for at fastholde unge på arbejdsmarkedet?C7. Sensoriske profiler hos børn og ungeC8. Mistanke om ADHD og hvad så?C9. Anne, ADHD og Anerkendelse15.30-16.00 Farvel og tak med Anders Stjernholm,stand-up-komiker med ADHD19.00 Festmiddag med revy og musik21.00 Underholdning ved ÅrhusrevysternePrimære målgruppe: Den pædagogiske sektor Den sundhedsfaglige sektorDen sociale sektor Familier/pårørende22.00 Musik og dans med Short-Cut


Returadresse:ADHD-foreningenRugårdsvej 1015000 Odense CPraktiske oplysningerTidTorsdag d. 1. september kl. 9.00til fredag d. 2. september kl. 16.00.StedHotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg,tlf. 6531 3131, www.nyborgstrand.dkIndkvarteringDer er et begrænset antal enkeltværelser. Indkvartering vilfortrinsvist ske i dobbeltværelse på Nyborg Strand. Ved mangetilmeldinger vil andre hoteller blive inddraget.PrisPrisen for at deltage i den årlige ADHD-konference er 3975 kr.Ved indkvartering i dobbeltværelse tillægges pr. person 560 kr.Ved indkvartering i enkeltværelse tillægges 880 kr. pr. person.Prisen for konferencen er inklusiv forplejning, festaften ogkonferencemateriale. Alle priser er eksklusiv moms.TilmeldingDu tilmelder dig via hjemmesiden www.adhd.dk før d. 2.august 2011. Hurtig tilmelding tilrådes, da der er begrænsetplads på de enkelte workshops. Ved overtegning på en workshoptillader ADHD-foreningen sig at fordele de sidst tilmeldtepå de øvrige workshops.AfbudTilmelding er bindende. Evt. afbud skal meddeles skriftligt.Ved afbud senest d. 2. august betales 50 %. Ved afbud efterd. 2. august betales 100 %.ADHD-foreningenRugårdsvej 1015000 Odense CDenmarkTlf. +45 70 21 50 55Fax: +45 63 13 42 60Mail: info@adhd.dkwww.adhd.dkSvanemærket tryksag 541-510Programmet er sponsoreret af

More magazines by this user
Similar magazines