Samarbejde om integration af forskningen - Aarhus Universitet

cepome.au.dk

Samarbejde om integration af forskningen - Aarhus Universitet

Projekt SIF – interessenterSamarbejde om Integrationaf ForskningenSpeciallægereformen –perspektiver for fremtidenÅrhus, 11. oktober 2007• Aarhus Universitet• ’Nye’ og ’gamle’ fakulteter• Danmarks PædagogiskeUniversitetsskole• Projekt SIF• Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet• CEPOME (Pædagogisk Udviklende Funktion)• Region Midtjylland+Region Nordjylland• Projektmagere og –deltagereA A R H U S U N I V E R S I T E TA A R H U S U N I V E R S I T E TP R O J E K T S I FCarsten Hering NielsenP R O J E K T S I FCarsten Hering NielsenProjekt SIF – formålProjekt SIF – formål (2)Projektets formål er, at• afdække mulige samarbejdspunkter for etfremtidigt forskningssamarbejde med enbredere faglig profil• bidrage til fremme eller etablering af enpædagogisk forskningsramme omudviklingsprojekter indenfor det medicinskeuddannelsesfeltProjektets formål er, at• tilskynde til en øgetformidlingsindsats af generiskeresultater fra udviklingsprojekter• skabe grundlag for forskningsbaseretmetodeudvikling på området• styrke originalforskningen i medicinskuddannelseA A R H U S U N I V E R S I T E TA A R H U S U N I V E R S I T E TP R O J E K T S I FCarsten Hering NielsenP R O J E K T S I FCarsten Hering Nielsen1


Målsætningen er, at…• medvirke til forbedring af denlægelige uddannelse gennem øgetviden og forståelse af feltet• monitorere og dokumentereeksisterende udviklingsinitiativerindenfor feltet• opstille en række konkrete forslag tilforskningsspor under temaet’Klinikken som læringsrum’Flere målsætninger; at…• opsamle erfaringer fra øvrigenationale og internationale forskereog netværk indenfor tilgrænsendeområder• opsamle brugbare erfaringer medrekruttering af interesserede forskereog implementering afforskningsbaserede anbefalingerA A R H U S U N I V E R S I T E TA A R H U S U N I V E R S I T E TP R O J E K T S I FCarsten Hering NielsenP R O J E K T S I FCarsten Hering NielsenFlere målsætninger (2); at…• dele og formidle en sådan viden såvelregionalt, nationalt som internationalt,bl.a. gennem netværksopbygning, medAarhus Universitet i en central rolle• skabe gensidig adgang tilforskningsmiljøerne i henholdsvis denpædagogiske og den kliniskeuddannelsesmæssige forskning iarbejdspladsbaseret praksislæringProjekt SIF - aktiviteterKort sigt• Konferencen i dag• Præsentation af fusionen mellem DPU og AU• Præsentation af Projekt SIF• Præsentation af forskningsrapporten• UFO – Uddannelsesforskning• OECD-rapport (2004) med baggrundspapirer• UBST-rapport (2007)A A R H U S U N I V E R S I T E TA A R H U S U N I V E R S I T E TP R O J E K T S I FCarsten Hering NielsenP R O J E K T S I FCarsten Hering Nielsen2


Nye initiativerDSMUs Årsmøde 6. december, Odense:• Workshop omUddannelsesforskningen på detmedicinske område (Dehn & Hering)International konference• Foråret 2009 – København• Arbejdstitlen er:Social Relations in Medical EducationA A R H U S U N I V E R S I T E TKonkrete opgaver• ’Litteraturdel’• Registrere alle danske artikler på feltet• Indsamle information om forskelligeudviklingsprojekter og deres særkender• Opstille en række skitser til projekterindenfor medicinsk uddannelse• Obligatoriske forskningskurser på 9. semester• Forskningstræningsopgaver(i speciallægeuddannelsen)• Forskningsårsopgaver (under medicinstudiet)• Gennemgå de eksisterende opgaverA A R H U S U N I V E R S I T E TP R O J E K T S I FCarsten Hering NielsenP R O J E K T S I FCarsten Hering NielsenKonkrete opgaver (2)• Formidling af resultater• Identifikation af fremtidigesamarbejdspartnere (såvel regionalt,nationalt som internationalt)• Forslag til evt. fremtidige fastesamarbejdsspor• Herunder skitser til konkrete ph.d.-projekter• Fundraising til en sådan virksomhedKort(ere) sagt:Projekt SIF• er en invitation til øget samarbejde• skal generere flere spørgsmål endsvar• skal eksponere medicinsk uddannelsesom forskningsfelt• skal formidle kontakt mellem folkmed idéer og folk der ønsker atarbejde med sådanne idéerA A R H U S U N I V E R S I T E TA A R H U S U N I V E R S I T E TP R O J E K T S I FCarsten Hering NielsenP R O J E K T S I FCarsten Hering Nielsen3

More magazines by this user
Similar magazines