elektroniskpatientjou rnal - medicin - EPJ-Observatoriet

epj.observatoriet.dk
  • No tags were found...

elektroniskpatientjou rnal - medicin - EPJ-Observatoriet

E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A LO K T O B E R 2 0 0 2MedicinJørgen Schøler Kristensen, overlæge, dr.med. Hæmatologisk afd Århus Amtssygehus1


E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L - M E D I C I NÅRHUS AMTFormål:5 rigtige - hver gang – mindst !! Patient! Medicin! Dosis! Administrationsvej! Tid! + pris!2


E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L - M E D I C I NÅRHUS AMTForventninger:! Fælles og tværfaglig! Arbejdsgangsanalyse på 4forskellige afdelinger førkontrakt! Væskeskema! Beslutningsstøtte! Elektroniskepræparatoplysninger! Samarbejde ÅrhusUniversitetshospitalsApotek! Rekommendationsliste! Modellering = SSTgrundstruktur3


BilledePASRekvisition/SvarNotatBookingIntegrationMedicinEPJCPRFødesystemerPatologi Patient adm. KliniskKlinisk Røntgen Blodbank Edifact ApotekInformation Biokemi Mikrobiologi


Udvikling Pilotdrift Test 14 afd Implementering 2003Test OdderBooking Cap GeminiTest afd ZTest RandersTest HæmMedicin SystematicTest HæmTest 600Test SCSTest MTest 600Test SCSTest afd YTest MTest afd CAfdafd.Billed B-Data/TianiTest SilkebrogTest afd YTest afd Zafd.Notat WM dataTest afd Test Y PsykTest OdderRek/svar SystematicTest PsykPAS Systematic


E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L - M E D I C I NÅRHUS AMTKommunikation:! Vil sygehus apotekerne varetage opgaven med dataleverance +supplere data med rekommendationsliste og tilladelser ? JA! Vil sygehus apotekerne varetage opgaven med lagerstyring ? JA! Hvordan når automatisk medicindispensering ?6


E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L - M E D I C I NÅRHUS AMT7


E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L - M E D I C I NÅRHUS AMTErfaringer 1 !! TTT: snitflade! Godt samarbejde med SST! Samarbejde med LMS! Andet fokus! Datakvalitet! Klassifikationer! Infusioner! Arbejdsgange – både sygeplejersker og læger8


E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L - M E D I C I NÅRHUS AMTErfaringer 2 !! Apovision del til Amgros! Patientinformationer hvorfra ?! Spændende samarbejde med ISIS – Pervasivehealthcare om mobilitet! Beslutningsstøtte – interaktion udvikles! Brug for landsdækkende ERFA på tværs! Patient inddragelse - egenomsorg9


E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L - M E D I C I NÅRHUS AMTMedicin browser:10


E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L - M E D I C I NÅRHUS AMTInformationer fra Apovsion11


E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L - M E D I C I NÅRHUS AMTMedicinoversigt:12


E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L - M E D I C I NÅRHUS AMTPervasive healthcareMobiladministrationordinationkonferencepatient13


OrganiseringStart: December 1999Hæmatologisk afd ÅASMedicinsk afd M ÅKHMedicinsk afd SilkeborgIntensiv afd ÅASApoteket KH


E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L - M E D I C I NÅRHUS AMTPapirløst ????16


E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L - M E D I C I NÅRHUS AMTVagtlægeHjemme Sygepl.PatientLæge Læge LægeEgen LægeMedicinmodulAPOVISIONSygepl.Sygepl.Sygepl.Medicinliste.PatientApotekerDet fælles datagrundlag med DRUGID,følge SST.Fra LægemiddelstyrelsenDA, DADL, Amgros17


E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L - M E D I C I NÅRHUS AMT18

More magazines by this user
Similar magazines