13.07.2015 Views

Vær med i Seniorklubben - FOA

Vær med i Seniorklubben - FOA

Vær med i Seniorklubben - FOA

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

Ved at fortsætte dit medlemskab får du også:◆ FOA-BLADET◆ mulighed for at deltage i FOA-ferie påBymose Hegn◆ tilskud til højskoleophold.Som efterlønsmodtager og førtidspensionist er dudækket af en gruppelivsforsikring, som du betaler etmindre årligt kontingent for.Hvis du vælges ind i seniorklubbestyrelsen,får du tilbud om forskellige kurser for bestyrelsesmedlemmer.Aktiviteterne i seniorklubben er forskellige fra afdelingtil afdeling. Henvend dig derfor i din afdeling,og de vil sørge for, at du kommer i kontakt medseniorklubben.Tilbuddene er der, og du får dermed mulighed foren aktiv fremtid.FOA har brug for dig og dine erfaringer.Vær aktiv - vær med til at præge fremtiden både iFOA og i lokalsamfundet.Vi glæder os til at se dig i seniorklubben!Med venlig hilsenMargit Vognsen, næstformand


Udgivet af Forbundet af Offentligt AnsatteStaunings Plads 1-3 • 1790 København VTelefon: 33 43 46 00 • www.foa.dkRedaktion: Konsulent Joanna Rønn • Illustration: Linda Lyngdorf • Layout: jw-GRAFIK • Tryk: FOAs trykkeri • September 2002

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!